Zpět

Adam Růžička

Adam Růžička

4 rozhovory

(nar. 1990)
psycholog a kognitivní vědec. Je ředitelem nevládní neziskové organizace Institut H21.
Studoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a na University College London, kde několik let prováděl experimentální výzkum, ve kterém se zaměřoval na biologické základy lidské řeči a studoval mozek pomocí TMS a fMRI.
Zajímá se o psychologii demokracie, společenskou polarizaci, názorové bubliny a svobodu slova.

Příspěvky autora