Zpět

Hynek Beran

Hynek Beran

5 rozhovorů

(nar. 1961)
absolvent FEL ČVUT. Spolupracoval na kybernetických modelech elektrizační soustavy, několik let působil jako zahraniční poradce pro problematiku tržního prostředí na Slovensku a poté jako zahraniční externista v Rusku. Působil jako tajemník obou vládních nezávislých energetických komisí. V současnosti se věnuje také problematice společenských dopadů energetiky, národohospodářským aspektům, vlivu tržních deformací na zdravý rozvoj společnosti a bezpečné implementaci obnovitelných zdrojů energie. V roce 2009 patřil k odborníkům, kteří veřejně varovali před nebezpečnými dopady masivní implementace fotovoltaiky. Působí jako tajemník České společnosti pro energetiku. Je spoluautorem několika kapitol monografie Perspektivy české energetiky.

Příspěvky autora