Zpět

Jan Eichler

Jan Eichler

8 rozhovorů

(nar. 1952)
po absolvování vojenské akademie pracoval na tehdejším ministerstvu národní obrany v Praze, v letech 1979–1982 působil na československém velvyslanectví v Paříži. V 80. letech se zabýval vyhodnocováním vojenské politiky Francie, v letech 1991–1994 byl zaměstnán v Institutu pro strategická studia. V současné době pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, kde se zabývá problematikou bezpečnosti. Publikuje v řadě odborných časopisů, mj. v časopisech Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy. Na fakultě mezinárodních vztahů VŠE přednáší předmět Mezinárodní bezpečnostní vztahy.

Příspěvky autora