Zpět

Jan Pirk

Jan Pirk

3 rozhovory

(nar. 1948)
kardiochirurg, emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu.

Příspěvky autora