Zpět

Jan Zrzavý

Jan Zrzavý

3 rozhovory

(nar. 1964)
patří k předním českým biologům zabývajícím se evoluční biologií a fylogenezí.
V současné době pracuje v Entomologickém ústavu AV ČR na výzkumu fylogeneze a evoluční morfologie bezobratlých a přednáší kurzy z oblasti evoluční biologie a fylogeneze na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Kromě odborných článků též přispívá do populárně naučného přírodovědeckého časopisu Vesmír, týdeníku Respekt a píše populárně naučné knihy a učebnice v oblasti svých oborů.

Příspěvky autora