Zpět

Jana Nováčková

Jana Nováčková

3 rozhovory

(nar. 1949)
Psycholožka, zaměřena na vzdělávání a výchovu, spoluautorka knihy Respektovat a být respektován. Věnuje se také výzkumu vzdělávání a možnostem transformace tradiční školní výuky.
Klasické škole vyčítá, že nerespektuje základní biologické předpoklady dětí pro učení, učení málo objasňuje, využívá škodlivý systém odměn a trestů, kterými děti korumpuje nebo zastrašuje, vede k závislosti na autoritách, a vychovává tak nesvobodné lidi.
Ocenění: V roce 2014 byla uvedena do Auly slávy organizace EDUin za inovace ve vzdělávání.

Příspěvky autora