Zpět

Ondřej Dostál

Ondřej Dostál

4 rozhovory

(nar. 1979)
právník a vysokoškolský pedagog, specializující se na oblast vztahů práva a zdravotnictví.
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval též v Rakousku a díky Fulbrightově stipendiu též postgraduálně v USA. Od roku 2003 je činný na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Roku 2006 získal cenu Právník roku v kategorii Talent roku.

Příspěvky autora