Zpět

Stanislav Komárek

Stanislav Komárek

3 rozhovory

(nar. 1958)
biolog, filosof a spisovatel; autor svébytných esejů, básník a romanopisec, etolog, antropolog, historik biologie a vysokoškolský pedagog. Zabývá se zejména dějinami biologie, vztahem přírody a kultury, humánní etologií, biologickou estetikou, dílem Adolfa Portmanna a Carla Gustava Junga.

Příspěvky autora