Zpět

Stanislav Křeček

Stanislav Křeček

4 rozhovory

(nar. 1938)
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy se stal soudním čekatelem u Městského soudu v Praze. Poté, co byl v 70. letech 20. století nucen z politických důvodů justici opustit, pracoval jako výtvarník, geolog, horník, dělník aj. Od roku 1990 se věnoval advokacii.
Angažoval se v Československé straně socialistické, za níž se stal v roce 1990 poslancem České národní rady. Od roku 1993 byl členem České strany sociálně demokratické.
Od roku 1998 do roku 2013 byl poslancem za ČSSD v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Jako zástupce veřejného ochránce práv v letech 2013–2019 se věnoval zejména problematice stavebního řádu, státní správy soudů, ochraně spotřebitele, pozemkovému právu a činnosti katastrálních úřadů, problematice pozemních komunikací, práva na informace, přestupkům aj.
Dlouhodobě se věnuje problematice nájemních vztahů – v roce 1991 se stal spoluzakladatelem a předsedou Sdružení na ochranu nájemníků.
12. února 2020 byl zvolen veřejným ochráncem práv.