Zpět

Tomáš Nielsen

Tomáš Nielsen

2 rozhovory

Dlouhodobě se věnuje právu<strong> </strong>informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu.
Účastnil se mimo jiné řady projektů implementace informačních systémů pro velké banky a výrobní společnosti, zastupoval klienty ve sporech v oblasti IT a poskytoval poradenství i v oblasti regulace (vztahy k ČTÚ, RRTV apod.). Má zkušenosti také v oblasti finančních transakcí, věnuje se mimo jiné otázkám mezinárodního platebního styku ve vztahu ke státům mimo Evropskou unii (Rusko, Čína, USA apod.).
Je zakladatelem Pro Libertate, což je Institut práva a občanských svobod, odborné sdružení právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod.

Příspěvky autora