Zpět

Václav Trojan

Václav Trojan

3 rozhovory

(nar. 1963)
absolvent učitelství českého jazyka a dějepisu. Vystudoval také školský management na Univerzitě Karlově, kde získal také doktorát z pedagogiky. Působil jako učitel na základní, speciální i střední škole, ale také jako ředitel gymnázia v Brně. Je zakladatel a jednatel Ředitelské akademie.
Deset let působil jako vedoucí Centra školského managementu PedF UK, je autorem řady vzdělávacích programů a koncepcí. Dlouhodobě spolupracuje s ČŠI, NPI a řadou vzdělavatelů DVPP, je odborným garantem několika projektů MAP. Svoje zkušenosti a poznatky často předává na konferencích, má na svém kontě několik knížek, kromě toho má bohatou publikační činnost nejen odbornou, ale také popularizační s cílem propagovat hodnotu ředitelské práce široké veřejnosti a podporovat ředitele škol. V neposlední řadě je stále v terénu v kontaktu s pedagogickými pracovníky i zřizovateli.

Příspěvky autora