Zpět

Vladimír Wagner

Vladimír Wagner

4 rozhovory

(nar. 1960)
je vědeckým tajemníkem Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky, kde pracuje v oddělení jaderné spektroskopie. V loňském roce získal cenu předsedkyně Akademie věd České republiky, mimo jiné za propagaci či popularizaci jaderné fyziky, kosmologie i energetiky. Založil sdružení Realistická energetika a ekologie, které jako svůj cíl vyhlásilo, aby se o budoucnosti jaderné energetiky rozhodovalo na základě faktů a přírodních zákonů, nikoliv na základě ideologie. Byl i ve druhé Pačesově Nezávislé energetické komisi.

Příspěvky autora