Zpět
Karel Červený Díl 1/3

Umělá inteligence rozvrátí společnost. Lidé budou izolováni, nebude práce, nejistota vzroste, člověk člověku bude vlkem

Text 23.4.202430 min Přehrát

Vývoj světa, alespoň toho západního, se stále zrychluje. Běžně se říká, že svět je stále více turbulentní – děje se toho příliš mnoho, příliš rychle, a vyznat se v tom dá pořádnou práci. S onou rychlostí nám přibývá nejen starostí, ale pokud se nenecháme pěnou dní uvláčet, tak nutně přibývá také otázek. Potřebujeme mít pevnou půdu pod nohama, a tak chceme porozumět tomu, co se děje, žít ve srozumitelném a přehledném světě, chceme věřit, že se svět vyvíjí k něčemu lepšímu, podle pochopitelné logiky a rozpoznatelných pravidel. Chceme rozeznat a pochopit, kdo je dobrý, tedy přítel, a kdo jeho opakem, co je dobro a co zlo. Chceme vědět a znát, a nechceme být třtinami v rukou těch, co nám nakukají cokoli, aby nás dostali tam, kde nás potřebují mít. Jenže kdo není příliš zasažen pýchou na své úsudky, musí přiznat, že často rozumí světu kolem sebe stále méně a méně. Jak se tedy vyznat v turbulentním dění? Podle čeho se orientovat? Kde najít záchytné body, které nám pomohou najít a odhalit skutečnou realitu? O tom všem dnes budeme mluvit s odborníkem na strategické a konceptuální myšlení, s panem Karlem Červeným.

Martina: Ještě doplním, že jste lektorem rozvoje kreativity managementu a strategického myšlení Talent Innovation, a autor knih „Techniky a metody v inovacích“, „Nápady pro život a business“, „Paretovo pravidlo 80/20 v praxi“, a teď se chystá kniha „Synergie, proč se věci dějí tak, jak se dějí“. Karle, já jsem tady dlouze hovořila o tom, že mnoho lidí velmi často – stále častěji – říká: „Už vážně nerozumím tomu, co se tu děje. Je to zvláštní doba. Nechápu.“ Řekněte mi, je možné se v tomto současném světě vyznat, nebo je nutné se v záplavě informací prostě ztratit?

Karel Červený: Asi je málo lidí na světě, kteří se v tom vyznají, také se snažím tomu porozumět, a netvrdím, že všemu rozumím, protože nemám do všeho, do věcí, které nás obklopují, vhled. A je pravda, jak jste hovořila o turbulenci, že se zrychluje. Je to něco, jako když cestujeme letadlem, a letadlo se v bouři několikrát naprosto nečekaně propadne, a všichni jsou z toho vyděšení. A okolo nás dochází v realitě taky k takovým všelijakým propadům, ať už je to v rovině pandemií, nebo geopolitiky, nebo ekonomických zvratů, a tak dál. Je toho nesmírně mnoho, je to složité, a všechno dohromady lidi znejišťuje, takže nemají pevnou půdu pod nohama, o níž jste hovořila, a všichni po ní touží. Všichni touží mít pevnou půdu pod nohama, ale kde ji vzít? Kde ji vzít? Proto se třeba bude čím dál více lidí obracet na různé ideologie, na církve, na nějaké platformy, kde jim nějaký guru vysvětlí, že jedině on, nebo jeho bůh, jim pomůže vyznat se v tomto světě, a že když se zakotví v nějaké víře, tak dojdou spočinutí, klidu a pokoje.

Martina: Jednoduchá řešení.

Karel Červený: Jednoduchá řešení.

Martina: Podle názvu vaší knihy, podle podtitulu „Proč se věci dějí, jak se dějí“, jsem nabyla dojmu, že vy víte proč – a proto jste tady. To, že se ve světě nemůžeme vyznat, to, že jsme ztracení, to, že mnozí pracují na tom, abychom byli ještě ztracenější, protože nám rozrušují i ty hodnoty a konstanty, o které jsme se doposud opírali, to je fakt. Ale když jste řekl „proč se věci dějí, tak jak se dějí,“ tak já budu s vámi chtít přijít na kloub tomu, co dělat, jak se v tom orientovat, jak se vyznat, protože doufám, že nám řeknete, proč se tyto věci dějí tak, jak se dějí. Vy říkáte, že v záplavě informací nedokážeme najít souvislosti, že nedokážeme najít synergie, příčiny dění. Slovo „synergie“ je cizí slovo, normálně bychom mohli použít možná „spolupráce“, „vzájemnost“, ale řekněte mi, proč myslíte, že v té záplatě informací nám schází právě toto?

Karel Červený: My jsme zvyklí uvažovat lineárně, to znamená, že věci mají jednoznačnou příčinu, jednoznačně se vyvíjí, za každou časovou jednotkou je přírůstek čehokoliv – to je jakási přímka, prostě linearita. Ale nám chybí posuzování věcí v kontextu, v souvislostech – to nám strašně moc chybí. A když má někdo jednoduché uvažování typu, „bez práce nejsou koláče“, a tato lidová moudra, kdy se lidé zaštiťují různými citáty z Bible, nebo lidovými moudry, tak to není úplně ono k chápání dnešního světa – tam člověk musí jít více do hloubky. Vy to sama děláte, že posuzujete věci v souvislostech, co s čím jak souvisí, jak by se to chovalo, kdyby v tomto chumlu nebyly určité prvky, nebo kdyby jich tam bylo víc, nebo byly jinak významné. Ale takové uvažování je namáhavé, a lidem se do něho nechce. Takže ti přemýšliví to dělají, a ti, co mají rádi hotové recepty na všechno, tak to odbudou něčím takovým, jako jsou nějaké průpovídky, které vypadají moudře, a mají to odbyto.

Umělá inteligence postaví vše na hlavu, rozvrátí společnost. Lidé budou izolováni, nebude práce, nejistota vzroste, člověk člověku bude vlkem.

Martina: Máte pravdu, že úslovím „bez práce nejsou koláče“ dnes už nikoho nedojmete, protože lidé kolem vidí, že to nejpocukrovanější mají ti, kteří nepracují. Ale zároveň lidé po těchto zjednodušeních touží.

Karel Červený: Ano.

Martina: Sám jste to řekl. Takže, zase, proč se tedy tyto věci dějí tak, jak se dějí? A kde v tom najít oporu, aby člověk nesklouzl k jednoduchým pravdám, protože každá ideologie se dá narazit na úplně všechno – podá vám informace o náboženství, o práci, o sociálních a ekonomických věcech, a máte to hned a v jednom balení. Jak tomu nepodlehnout?

Karel Červený: Nedáváte mi jednoduché otázky. Podívejte, uvedu to na dvou velkých technologiích, které vstoupily do života lidstva. První – knihtisk, to byla revoluce. A sto let po tom – kdy už se ve velkém tiskly knihy, a celá Evropa, tedy vzdělaná část Evropy, si mohla přečíst lecjaká díla – docházelo k obrovským válkám. Třicetiletá válka, stoletá válka mezi Anglií a Francií, mezi dalšími zeměmi, a to byl důsledek informační exploze, která vznikla knihtiskem. Na jedné straně by se zdálo, že to bylo obrovské požehnání, jakási informační záplava, kdy už to nebylo v rukou církve, a kdekdo už si mohl číst v knihách, když se to naučil. Takže toto byl jeden strašný důsledek obrovské technologické revoluce, kterou způsobil knihtisk.

A druhá byl parní stroj, století páry. Zase, stáhlo to z venkova lidi, kde žili jakžtakž poklidně, do měst, a budovaly se manufaktury, kam chodily celé rodiny, žily ve slumech, kde byly děti nemocné, neměly výživu, neměly čerstvý vzduch, neměly nic. Pracovaly dvanáct hodin v továrnách, jejich rodiče pracovali šestnáct hodin, nikdo se nestaral o jejich bezpečnost, často byli tito lidé skalpováni, nebo jim transmise utrhla ruce, nebo nohy. A zase to bylo sto, sto padesát let poté, kdy Newcomen vymyslel čerpadlo, a James Watt ho vylepšil na čtyřprocentní účinnost. Lidé byli 150 let nešťastni, než se objevila elektřina, a další a další věci.

Takže, my se teď vracíme, a dohání nás internet, sociální sítě, umělá inteligence – jsme na prahu další technologické exploze, podobně jako u knihtisku, nebo století páry, kdy to bude všechno tak postaveno na hlavu, že to rozvrátí celou naši společnost, která bude neuvěřitelným způsobem fragmentována, a míra nejistoty se ještě prudce zvýší, lidé nebudou mít práci. Už dneska se mnozí šiřitelé všelijakých fake news snaží rozrušit společnost, aby nedržela pohromadě. Takže lidé budou izolovaní, nebudou mít práci, nebudou mít zdroj obživy. Budou izolovaní, člověk člověku je vlkem. Toto nás čeká v nejbližší době.

Martina: Karle Červený, vy jste teď vlastně popsal negativní dopady Guttenbergova knihtisku, kdy se najednou začaly volně mezi lidi šířit myšlenky, protože kniha už nestála dvě vesnice.

Karel Červený: Desítky miliónů mrtvých.

Nedej bože, aby umělá inteligence prozřela k tomu, že je entitou s vlastním životem a jménem. To bude pro lidstvo konečná.

Martina: Ano. A vlastně dá se říct, že to vystihl už Vladimír Jiránek, když namaloval vtip, jak muž stojí ve dveřích knihkupectví a říká: „Lidi, neblázněte, nečtěte. Budete vědět a budete nešťastní.“ Toto je jeden negativní dopad. Pak jste vylíčil jako velký zdroj utrpení vynález parního stroje, a teď vidíte nové moderní technologie, sociální sítě, jestli tomu správně rozumím, a zřejmě se asi za chvíli budeme bavit o umělé inteligenci, jako o dalším zdroji neštěstí, po kterém bude rozbitá, fragmentovaná, rozvrácená společnost, a podobně. Řekněte mi, došel jste k tomu, že každý pokrok je vykoupen utrpením?

Karel Červený: Ano.

Martina: A dočasným zhroucením?

Karel Červený: Ano, dočasným. Ano, dobře jste to řekla. Já nejsem nepřítelem technologických pokroků, Ale chci říct, že tomu tak bylo vždycky, že průřezové, průlomové věci, které ovlivnily celé lidstvo, měly takovéto vážné důsledky, a to ještě byli lidé schopni mentálně zvládnout, aby popsali, co se to vlastně děje – nějaký knihtisk, nějaká pára, lokomotivy, všecko bylo na páru, všechno. Ale chci říci, že teď přichází technologie, kterou většina lidí nebude umět vysvětlit – umělá inteligence. Proč se to tak děje? Jak se to stalo, že je něco chytřejší – nějaký stroj – než jsme my? Proč nám bere práci? A nedej bože, aby umělá inteligence prozřela k tomu, že je entitou s vlastním životem a jménem. To potom bude pro lidstvo konečná.

Martina: To je zajímavá úvaha. A v každém případě by bylo dobré ji zakomponovat do svého plánování, do svého předvídání. Jenom když se nad tím zamyslím, děláme sčítání lidu – to odbočuju – a nejsme schopni, přestože tady máme exaktní čísla, ani připravit naše školství na to, že v příštím roce bude víc uchazečů na střední školy, a my ty děti necháme být, terorizujme je neuvěřitelně těžkými přijímacími zkouškami, protože se nikdo nepřipravil na to, že jich bude tolik. Natož, aby společnost dokázala predikovat, že nebudeme chápat, co se vlastně s námi děje, když nás začne řídit umělá inteligence. To ale vůbec nevypadá dobře.

Karel Červený: To je politická odpovědnost, která je jenom vágní. Pak se to svede na úředníky, že to neudělali.

Martina: Když jsme si povídali, tak vy jste neustále jako trvalé pozadí skloňoval věci jako synergie, synergické efekty, a pro mě jsou to poměrně cizí slova. Jak říkám, synergii si přeložím jako spolupráci, a tudíž mi to vlastně nic moc neříká. Ale já od vás dneska čekám, že mi poradíte, že nám pomůžete, abychom se v současné době dokázali lépe zorientovat, nebo alespoň místy zacítili pod nohama pevnou půdu. Tak co to je? Proč mám znát tyto pojmy?

Karel Červený: Může to být souběh okolností – česky řečeno. Vysvětlím a zkusím to představit na našem těle, na naší imunitě. Tak si představte, že všechno, co vás od narození potkalo dobrého, zlého, věci fyzické, psychické, se do vás nějakým způsobem zapsalo, zanechalo to nějakou stopu, a vrstvu za vrstvou, jako u cibule, nebo u nějakého stromu, máme v našem těle, v naší duši důsledky tehdejších událostí.

Martina: Rozhodnutí, událostí, jevů.

Karel Červený: Ano. A tyto jednotlivé vrstvy jako by mezi sebou interagovaly, jako by si spolu povídají, vzájemně na sebe působí. A teď, když přicházejí nějaké aktuální události typu virová nálož, nějaké bacily, stres, úraz, nemoc, tak tato aktuální situace interaguje s tímto trvalým pozadím, a dělá to synergické vlivy. To znamená, že se to tam mele, mele, mele, až z toho vypadne synergický výsledek neboli synergický efekt. A ten může být záporný, nebo kladný. Takže, máme-li dobrou genetiku a slušnou výchovu – slušnou ve smyslu, že jsme žili zdravě, rodiče nás vychovávali poměrně dobře, tak naše trvalé pozadí je velmi dobré, a bude dobře zápasit s čímkoliv psychickým, nebo fyzickým, co do našeho života vstoupí. Podobný model bychom mohli vztáhnout do společnosti, k firmám a tak dále. Všechny tyto entity mají nějaké trvalé pozadí, které interaguje s aktuálními událostmi, které vzniknou.

Martina: Ehm.

Karel Červený: Je to srozumitelné?

Martina: Myslím, že leccos jednoduššího občas pochopím. Ale budu se ještě doptávat v průběhu rozhovoru. Rozumím-li tomu správně, tak při posuzování současného stavu, nejenom zdravotního stavu člověka, psychického stavu člověka, ale také společnosti, jevů, věcí, událostí, je potřeba vnímat veškeré trvalé pozadí, to, co je zapsáno v jednotlivých vrstvách.

Karel Červený: Ano.

Nedokážeme oddělit emoce od faktů a logického myšlení, a tak kvůli nesprávným úsudkům ubližujeme druhým. Vyspělí lidé to oddělovat umí.

Martina: A tím pádem by nás to mělo osvobodit od rychlých řešení, od nasedání na jednoduché pravdy. Je tomu tak?

Karel Červený: Hm.

Martina: Výborně. Ale co s tím, když vy sám říkáte, že schopnosti našeho rozumu slábnou, necháváme se ovládat emocemi, a dodáváte slova, že věříme tomu, čemu chceme věřit, bez ohledu na realitu. Emoce nahrazují rozum – je to nějaké novum?

Karel Červený: Ne.

Martina: Ne. To znamená, že vlastně trvalé pozadí trvale ignorujeme, protože cítíme. Je to tak?

Karel Červený: Je to tak. A dovolte mi ještě takovéto přirovnání: Běžný způsob myšlení je chaotický, je to pelmel, zmatek logických úsudků a citů, pocitů, trvalejších citů, a tento pelmel je něco, čemu říkáme normální myšlení a jednání. A právě proto, že to je pelmel, a my nedokážeme oddělit emoce od faktů a od logického úsudku, tak se dopouštíme ubližování druhým, nesprávných úsudků, nesprávných závěrů, protože cítíme křivdu, cítíme vinu, cítíme kdeco. Takže vyspělá společnost, nebo vyspělí lidé umí oddělovat – aspoň situačně – emoce od logických premis, a tak dále, aby se v tom vyznali, aby v tom z toho nebyl chaos a guláš. Takže to na vysvětlenou, proč máme mezi sebou tolik problémů: Protože se nám do všeho pletou emoce.

Martina: Ano. A toto oddělování je soustředěná práce, to nepřichází samo, to jen tak někdo nedostane do vínku darem, na tom musí pracovat buddhisté, stejně jako křesťané, katolíci, nebo inženýři. Ale mě na tom na tom našem otroctví ve vleku emocí překvapuje jiná věc, a to, že podle Eduarda Barneise, otce PR, nemá smysl přesvědčovat lidi argumenty cílenými na rozum, nýbrž je třeba zasáhnout jejich pudovost a emoce. Toto řekl už před první světovou válkou, a mě na tom fascinuje, že my to víme, on nám to i popsal ve svých knihách – dokázal to nesčetněkrát v historii, když dokázal zmanipulovat celé státy – a my jsme se to vůbec nenaučili a vůbec se z toho nepoučili, a dále se necháváme, vlastně, dále nasedáme na úplně stejnou lopatu emocí, a jsme tím pádem úplně v moci toho, kdo tu lopatu drží.

Karel Červený: Co k tomu říct? Viděl jsem na Prima ZOOM seriál, který se jmenuje Rok milión, a tam se hovoří o budoucnosti lidstva, kde se lidé dokážou zbavovat své identity, dát svůj mozek ve prospěch lidstva, a tyto mozky budou v nějakém paralelním propojení konat úžasné dílo, a staneme se anonymními součástmi toho celku, těch x miliard mozků, které dokážou ve vesmíru dělat úžasné věci. Tehdy nastane oddělení emocí od rozumu. Obávám se, že to ještě několik stovek let nepůjde a že budeme dělat na jedné straně pořádné hlouposti – třeba uražená ješitnost, to je totální hloupost – a zároveň nás emoce dělají lidmi. Když se člověk směje, tak je hezký, když užasnete nad dětmi, nebo nad západem slunce, nad krásnou hudbou, nad vaším zpěvem, tak to jsou úžasné věci, a emoce tam musí být. Ale já si je připustím, protože se to hodí. Když budu poslouchat váš zpěv, tak si je tam připustím, protože se nerozhoduji, nechám se unést, budu flow – tam se to hodí. Neříkám, že emoce jsou špatně, ale emoce jsou špatně, když přispívají k rozhodování o důležitých věcech.

Martina: A řekla bych, že v tuto chvíli jsme to, že jsme pod vlivem pocitů, emocí, až hysterie, zejména v této době dotáhli téměř k dokonalosti. Čím to je?

Karel Červený: Moc nad tím nepřemýšlíme, a řekl bych, že to neumíme oddělovat. Znám pár lidí, kteří umí oddělovat emoce od logického myšlení, ale není to na školách obvyklá disciplína. Mně se líbí, že jsem si přečetl o školství scio, model scio školy, že chtějí z dětí vychovat odolné jedince, kteří si budou se vším vědět rady – o znalostech a dovednostech tam není ani slovo.

Martina: My jsme tam rok byli, a mohla bych vyprávět velké legendy.

Karel Červený: Dobře. Tak mě zaujala tato proklamace. A pakliže toto dělat z dětí odolné jedince, kteří si budou vědět se vším rady, tak mi to přijde smysluplné. Nezáleží tolik na znalostech a dovednostech.

Lidé mohou být manipulováni a řízeni i prostřednictvím módy, která diktuje, co je správné, a většina se tomu podřizuje jako stádo. Málokdo je sám sebou.

Martina: Určitě je důležité, aby děti byly odolné, a abychom my byli odolní, abychom nebyli třtinou v rukou kohokoli, kdo s námi chce manipulovat. A myslím, že v tuto chvíli jsme skutečně svědky bezpříkladné manipulace, a dokonce je některým lidem dáno to utrpení, že to vidí, že to vědí. Já sama to nepovažuji za dar, ale mnohdy za utrpení. Řekněte mi, kdo všechno jsou ti manipulátoři, kteří o nás vědí, že jsme jenom uzlíček nezvládnutých emocí, a velmi rafinovaně toho využívají?

Karel Červený: Nevím, jestli se to hodí říci, ale třeba móda. Opravdu to vypadá jako něco legračního, ale když se podíváte na mladé lidi, jak všichni nosí třeba teď ty – promiňte ten moravismus – prťaté džíny, to znamená široké nohavice – tak to je naprosto asexuální.

Martina: Podolek mají až po kolena.

Karel Červený: Říká se, že móda vychází z módy. Je to dvojsmysl. A je to tak, aby se mohly uživit továrny, a všichni obchodníci kolem a kolem, co dva, tři roky přijdou s nějakým novým konceptem, a stovky miliónů lidí je poslouchají – a to dost sveřepě. Když někdo náhodou nedosahuje přesných kvalit toho, co má mít na hlavě, na krku, na nohách, a tak dál, tak je vrstevníky trochu odsuzován: „Hele, ty seš out.“

Martina: Způsobuje to kastování.

Karel Červený: Ano. A to je diktát, kterému se všichni dobrovolně podřizují, nikdo neprotestuje, všichni se tváří, že to je normální, a přitom je to legrační. Takže to je jeden z příkladů. Samozřejmě můžeme myslet na různé vůdce, politiky, marketingové manipulátory, ideologické vůdce, a další oblasti.

Martina: A pak to jsou korporace – často se hovoří o korporátním kapitalismu. Ale je pravda, že tou módou jste mě zaujal, protože to také pomáhá vytvářet stádo.

Karel Červený: Ano, rozhodně.

Martina: Všichni jsou stejní.

Karel Červený: Ano.

Martina: A když nejste stejný, tak jste divný.

Karel Červený: Je to paradox. A chce to obrovskou statečnost zůstat takoví, jací jsme, navzdory všem. Nemyslím tím být totálně out ve smyslu podivína, ale být sám sebou, a vyhledávat si z různých módních trendů věci, které mi sluší, a stát si za tím, že jsem nadčasový. Ale může to být i berlička.

Martina: A máte pravdu. Když se ještě trošinku zdržím u módy, tak nedávno jsem tady s jedním hostem řešila, že koncept módy se změnil ve prospěch unisex v desítkách procent. Takže třeba 60 procent módy je dnes unisex. Což zase odpovídá ideologickému trendu smývání rozdílů mezi muži a ženami. Vidíte, to jste mě převedl na zajímavou věc, že móda může nejenom signalizovat jevy ve společnosti, ale může je také pomáhat spoluvytvářet.

Karel Červený: Ano. Ale lidé si tak zvyknou býti stádem, a už jim to nepřijde tak blbé, když půjde o jiné věci.

Martina: Já na to mám příklad, který v těchto souvislostech uvádím často, a nikdy se mi to neoposlouchá: Když jsem v časopise viděla na titulní straně „Deset věcí, které musíte mít, když chcete být mladá rebelka.“ To je prostě úplný protimluv. Když chci být rebelka, tak přesně tyto věci mít nebudu, ale oni je dostanou do latě i touto obezličkou, takže budu zase ve stádu, a to jakože ve stádu rebelů.

Karel Červený: Ano.

Martina: Ano, koukněme se všichni na to, co s námi může manipulovat. Vy tvrdíte, že všechny tyto věci mají poměrně zásadní vliv na rozdělování a přerozdělování moci – vy osobně používáte termín „Nové rozdělení moci od klasické k síťové, virtuální“. Ne že bych si pod tím neuměla něco představit, ale co máte přesně na mysli?

Karel Červený: Tak několik chytrých lidí, Andrew Keen, Joshua Ramo, a spousta těchto autorů, kteří jsou odborníky na sítě, obecně na sítě, popisují, že znaky staré moci jsou parlamenty, vlády, armády, policie, nejrůznější instituce, církve, univerzity, a tak dál. To jsou znaky staré moci, kterých se všichni drží, a usuzují, že jsou žádoucí, v pořádku, a že to tak má být, a vždycky to tak bylo. Ale do toho před nějakými třiceti čtyřiceti lety začala vstupovat nová technologie, internet, a tak dále, a věci se začaly relativizovat, začala vznikat nová moc, která je na sítích. A ta dokáže dát rychle dohromady jakoukoli skupinu lidí, která má nějaký zájem, takže se vytvoří zájmové skupiny, hloučky, a okamžitě něco udělají, nějakou akci, a ani se nemusí ptát staré moci, zdali mohou. Jestli to bylo Occupy Wall Street, nebo Tea Party, nebo cokoliv méně dramatického, svazy pacientů.

Martina: Ale úplně všechno.

Karel Červený: A úplně všechno lze řídit tímto způsobem. A těchto sítí je okolo nás nesmírně mnoho, a jsou komplikované, mnohovrstevnaté, a tak trošku fluidují mezi sebou. A to vytváří novou moc, která je špatně uchopitelná, není předvídatelná, a stará moc z ní má strach – co bude příště?

Všechny příspěvky s Karel Červený

Diskuze:

 1. Pan Černý uvádí velmi bombastická tvrzení a okamžitě podkopává svou důvěryhodnost, protože se absolutně ztrácí v historické souslednosti. Stoletá válka (1337-1453), počátky knihtisku (1447-1448), třicetiletá válka (1618-1648). Ani zatracování jednoduchých řešení-odpovědí mi nepřipadá patřičné. Pořekadlo v jednoduchosti je krása/síla nevzniklo bez důvodu. Ovšem důležité je nepřijímat pouze ty jednoduché odpovědi a řešení ale ptát se na cestu, která k nim vedla, a důkazy. Dle mého názoru spočívá nebezpečí umělé inteligence a vůbec některých technologií, v tom, že nám ulehčuje život (přemýšlí za nás, nabízí řešení bez nutnosti přemýšlet). Nutnost myslet nás rozvíjí a posouvá, pokud si budeme myšlení ulehčovat, náš mozek zakrní. To propojení mozků mi připomíná Metrix. O manipulaci pomocí emocí podává mnohem lepší informace pan Lukavec.

 2. Spolecnost Rambus ma z AI zlaty dul. Pro tuto spolecnost co vyrabi ‚security IP‘ pro vladni organizace a pametove mikrocipy do laptopu Applu apod. pracoval na reditelske funkci Ken Henis (byvaly pracovnik (a mozna i investor) spolecnosti Rovi, ktera vlastni filmova studia, TV programy), ktery je clenem zid. korporace Blue Planet, jez je clenem nelegalni pravnicke osoby: Urad pro Zelene bydleni (U. S. Green Building Council – tzv. neziskovka), spoluzakozenou zidy Davidem GottfriedemRickem Fedrizzi.
  Toto ‚pravnicka osoba‘ (zaloz. 1993) ma na jejich webu hesla: „diversity, equity and inclusion“ a „Green outreach at historically Black colleges and universities advances equity goals“ – coz je program, ktery se zavazuje nastolit zid. Barbara Lerner Spectre, co sama pusobi na universite s programem rozbiti (bilych) statu pomoci multikulty.

  Vse je to dohledatelne na netu. Nejde o hypotezy.

  https://seekingalpha.com/article/4633934-rambus-positioned-for-ai-strength-in-semiconductors

  O zadnou zachranu pralesu a goril, stromu a oceanu tu nejde. Nebo o zakazani pokusu na zviratech, vysazovani sadu ci o tzv. zachranu Planety 😀
  Je to pofuk.
  Jde o obchod. Prachy. O moc uzke skupiny lidi, ktera chce ovladat svet a prodazovat sve zajmy jeste vic, nez do ted.

  1. A, takhle to nevnímate jen Vy.
   Potíž, a velká, je s „oním“ co Ktosiiného vytáčí tak, že tomu věří asi jako já, má to za cosi, a toto cosi je (teď podle mne, takže ne řekněme na 90% blbé, ale nad 50ti procentně:
   LÍNÉ.
   NAVYKLÉ NA CHVÁLU, nějakou „čuper“ formu DOTACÍ…
   Čímže to je ve stavu (nemám čas sem psát psychologický megatrakát pro úroveň paní profesorky Hogenové) jakém?
   Zkráceně tedy: JEŠTĚ SI FETNEM, … pohovíme… a PAK (které rozeberu níž)
   se na to (po tom užití si ještě) „vrhneme“.
   Ne, nejde o prostou prokrastinaci, jde o HLUBOKÉ poškození a umělou (zaváděnou staletí!!) DEGENERACI tak zvaným klérem a tak (samo) zvanou „ŠLI(ECHT)OU“.
   Tento problém jako „očko“ a praktik z tvrdé praxe boje o „démanty/zdroje“- KORYTA studuju a sleduju detailně i v komplexnosti dost dlouho z čehož „světe div se“ nevyplývá že se chovám jako profesor Stanek, tady výš červený (svetr) a ani „extrahvězda“. (kdysi z TV zvyklá na … (Doplňte si)
   Už jsem nejednoduchý, že?
   TO TEDA JSEM. A Planeta Země? A Vesmír?
   Učím… Nejblíž, i když to málo komu dochází HROU.
   Pokud ovšem někdo došel k závěru, že HRA je jenom šaškárna… je velice pravděpodobné že porostou veliké a divné houby, lidstvo se významě /takto již dost degenerace zhoubné až do lidského kořene „ZREDUKUJE“.
   Ps!:
   Za KOmenského… jenže se „Smrťáckou neoblomností“— takže bez lichotek a dobroserství…
   Zvířat a rostlin už teď víc než mnoha bačkor a degenerátů si vážící bez špetky ironie mluvčí skoremkoule na které se HEMŽÍTE. (jak myšinky bílé, popř. černé, popř. strakaté POKUSNÉ.
   (A ale vypadá, že toto na více než 50% (trochu A to „málo“) promiňte maká, chápe a NETÁPE.
   (album NEREZ, název drobnými písmenečky „ke zdi“.
   Děkuji za pozornost.

  2. AI neni nic jineho nezli dalsi podvod, podobne jako dot.com r 2000 kde firmy ktere mely v nazvu internet nebo neco podobneho a dosud produkovaly jen milionove ztraty staly na burze 20-80 miliard $. O to jde v prve rade, nalakat dostatek pitomcu kteri do toho nacpou miliardy, ktere potom shrabne nejaky pejzatec a nebo se vypari.
   Zadna umela inteligence neexistuje, clovek nemuze naprogramovat neco chytrejsiho nez lidsky mozek sam. AI je pouze prachobycejna automatizace schopna vyhodnotit nesrovnatelne vetsi data baze a nesrovnatelne rychleji. Krome toho to je velmi energeticky nakladne a energeticka zakladna poleti diky zeleno-rudym magorum do komina. Zadny computer nedokaze myslet ani se ucit, pouziva pouze algorytmy ktere nekdo naprogramoval. Pan Cerveny zde pouze papouskuje blaboly ktere si precetl v nejakych lzidonovinach a o kterych nema poneti.

 3. „— vysvětlí, že jedině on, nebo jeho bůh, jim pomůže vyznat se v tomto světě, a že když se zakotví v nějaké víře, tak dojdou spočinutí, klidu a pokoje. ~ Martina: Jednoduchá řešení. ~ Karel Červený: Jednoduchá řešení.“
  ***
  Jednoduchými řešeními jsou lineární rovnice, které popisují náš skutečný nelineární svět. Přesně, bez zaokrouhlování neracionalit:

  https://www.tichanek.cz/gp19/pricina-zpomalovani-casu-jeho-ztotozneni.pdf

  Nachází skutečnost, ale AV pročpak nereaguje?

  1. NEVYSVĚTLILI NIC.
   Ale to je to ztrácení času…
   Jenže já jsem zahradník a ten umí nacházet a dobré (a léčivé) zasadit.
   Akorát to celé Supraphonské/ Pantoňácké album se na vinylu jmenuje“
   NEREZ ke zdi.
   Sem se mi to nedaří posllat z Youtube kompletní ale /ručmo, přímo z klávesnice to není problém.
   (Děkuji za toleranci vůči šotkům a ruchům v přenosu… Fakt to není na tom albu jenom v jedné písni Nazdraví kterou mi to na U pustilo

  1. Není to ten pán Červený, který v mládí v 90. letech propagoval nejen na Ostravsku „zdravou“ výživu? Mi to přišlo až fanatické, tedy jeho přednáška. Dokonce napsal knihu. Pokud ano, tak tento pán bude asi rozumět i AI.
   A samozřejmě vynález knihtisku …..
   Ale možná je to jiný pán.

 4. Mám dost nedůvěru k lidem, kteří tvrdí neslýchané věci bez jakéhokoliv zdůvodnění, jako že knihtisk vyvolal války.

 5. Nechcete si radeji promluvit se skutecnym odbornikem na umelou inteligenci pripadne robotiku? Pana pseudo-odbornika umela inteligence snadno nahradi, 99% lidi vykonavajicich skutecnou praci zatim ne.

 6. A jde tisk a media tak napojeny Spojené Státy Americké či falešné Evropských státech falešných korporaci Chaose Tejmonajta všeho tvořitele všeho zlého a temného a zvráceného a hnusného a odporného Despace a Kabalu ovládá kvantového počítače duch holografického není napodobenína ducha není astrální skutečný duch není zrozen bílé magie . A zkaženého počítačového holografického ducha není enetircký dá vymazat EMP energie a Magenetickou energie. A Morad a Mosadit úplně zničit velké firmy giganty na něj napojen to vysílání televize zpravodajktví kanálu reportérů at v radiu kde vysílají zaměstanci. A tabelet počítač je na napojen , či mobily moderní tak mozek bio počítač naprogramují virovým počítačovým vyrem. A  tak přes monarchy debily ovládat otroky lidské programů a volby v USA tak vyhrát Joe Biden což podvod či volby světě. A 1 politickou stranu pokud existuje či mezy lidem najdou srdcem láskou přátelstvím či vizualizace očištěny tak podpora Brigs skupina světla dobra od aliance světla, A Gesaru a Nesaru finance budou svobodné podlé skutečného zákona světla dobra! A državy vesnice moderní kulaté stavět ! Kde budou civilisté bydlet.

  1. Radku. Máš (máte) pravdu, že to je další „udělátko“ na sázení blbého programu do hlav lidí, dneska tu není Ktosiiný ale použiju jeho obrat „ovcí „debilních“ .
   Ale sem s nápadem k tomuhle:
   Proč ta tak „geniální“ bílá magie (už mi sem místo „g“ samo skočilo „f“, ačkoli je tak jak snad historie lidstva dlouhá ANI JEDNU KULTURU (dobu) do harmonie nedovedla?
   (Aha, už „byly“ Atlantida a tak podobně… logická klička… čekáme návrat… hm.
   Hele. Radši „sem s tím“ (od tebe/vás) i když možná třeba já ten „obor“ (ty astrály a také to pole odkud to přichází /míval jsem než jsem jí odložil i schopnost vidění aury a párkrát si opravdu vyzkoušel některé „tam odsud“ triky … na sobě i okolí/ PROČENICHAL.
   Počkat. Sem tam se v tom dá vybrat dobré „fidlátko“, nástrojíček na něco… takže to úplně do „stoupy“ neposílám…
   1) testovat je potřeba.
   2) bez cenzury zasvěcovat lidi do tajemství též
   OVŠEM PAK JEŠTĚ JE NUTNÉ NA GOGMA (a úletech) NEULETĚT.
   Chápenzí dědka?
   Nechci vidět lidi co běhají jako v bedně terária zavření křeči v hentom nebo tamtom kolotoči … JEDNO JE MI (nekřesťansky)/ (u zadní dirky) KDO HO PODSTRČIL. ((to jako, že od takovejch odcházim řečeno jinak, snad ovšem Česky))) /přičemž proces to „hledaj mne-nenajdou“ nekonečný, trošku jak ono v terárku fidlátko pro kmitání nožkama křečků..
   Furt nechápenzí?
   NĚKDE JE CHYBKA.
   (A opravdu ne na astrále pokud ten nebudu pitvat stylem jakým to má za „bezva“ pan Červený, ten onen na fotce vedle hologrammozku, rozumbrada(synonymum též mudřec) v červeném svetru!

 7. Pan Červený trepe hluposti už v nadpise :
  „Umělá inteligence rozvrátí společnost.“
  – spoločnosť rozvrátia, styranizujú POLITICI. Žiadna UI to nerobí, UI je to u riti.
  Politici si zničenie nacvičili, otestovali v CovidTerore. Funguje to. Ľudia majú otrockú mentalitu. Vakcínami zničenú.

  1. Já to „rozvrácení společnosti“ chápu spíš tak, že ekonomické důsledky masového nasazení AI budou takové, že je společnost nezvládne, podobně jako k tomu dochazelo při průmyslové revoluci (rozbíjení strojů, beroucích lidem práci). Nelze ovšem vyloučit ani přímé zneužití AI politiky a manažery (údajně 70% z nich jsou psychopati) k manipulaci a zotročování lidí.

 8. — „CO JAKO TO PŘÍŠTĚ BUDE?
  Bez mrknutí očkem hlásím máte to (čtenáři, pátrači, bádači i hádači názorně v diskuzi (s hosty a tématy souvisí) od včera již od „čučky“ pod milým rozjímáním pana Hoffmana.
  (A blíže zde již v mé rychlé „předsazené“ (před poslech a dnešní přečtení) reakci na Toníčkův beze srandy píši bystrozrak.
  Tak co?
  Dáte na mne/ nás— nebo jdete ZASE kam?

 9. Zdravím,

  Celý problém je skôr to že nikto dodnes nevie čo to znamená byť človekom. … Emócie, inteligencia, logika, skúsenosti, vedomosti … každá civilizácia, každé náboženstvo si to vysvetľuje po svojom a nikto to nevie povedať presne a jasne!
  Emocie sú len systém odmeňovania v mozgu. Prečo inak by ľudia boli schopný brať drogy alebo iné látky pre potešenie? Inteligencia je to čo posúva človeka dopredu, vedieť potlačiť svoje pudy, túžby a živočíšne potreby!

  Inteligencia je to čo posúva ľudí skôr k tomu aby sa videli ako „nadľudia“ a obhajovali svoje sebecké správanie voči ostatným a manipulovať s davom …. Práve emocie robia človeka človekom, keď viete priniesť obete, tešiť sa aj z úprimného úsmevu. Aby ste si mohli povedať žil som správny a šťastný život.

  … môžete si vybrať ku ktorej strane to máte bližšie. Všetci sme trochu odlišný, niektorý sme viac citlivý iný menej. Problém je ak si to ale nechceme priznať.

  Normálny znamená byť priemerný, každý by sa mal snažiť byť vínimočný ale zároveň musíme vedieť prijať výnimočnosť iných.

  1. „Emocie sú len systém odmeňovania v mozgu“

   A strach neni emoce? Chci tim řict, že emoce jsou cosi jako „biotechologie“, která u člověka přenáší do vrstvy myšlení ty původní zvířecí pudy. Tedy nejen radost a potěšení, ale i strach, obavy, nejistotu, atd. Člověk je jen nadstavba nad tou opicí, ze které se vyvinul.

 10. Červený: „emoce jsou špatně, když přispívají k rozhodování o důležitých věcech“.

  Hmm. A co je důležitá věc a co ne? Mohu dorazit zraněného zloděje, jestliže logicky dojdu k závěru, že je to pro mne vyhodnější než když ho nechám žit a on pak bude u soudu svědčit, že jsem použil nepřiměrenou obranu?

  Lidé, kteří takto (bez emocí) uvažují, skutečně existují. Řiká se jim psychopati. A největší riziko AI je pravě v tom, že nemá záchrannou brzdu, zvanou lidské emoce, čili funguje jako mozek psychopata.

  1. takže mi to připadá v přikrém rozporu s tvrzenim, že „emoce nás dělají lidmi“ na jiném mistě. Představa, že ti správní lidé dokážou emoce ovládat je ze stejného soudku jako ten nechvalně proslulý termin „předsudečná nenávist“ …

   1. Nazdar pane Toníčku.
    Stačilo mi kouknout tuhle na ten Váš „poznámka“ k červenému… a jsem bezpečně doma… (Ačkoli si i jeho zčučnu).
    Ale abych nezanedbal ony „fuj prej“ emoce ….
    Příspěvek můj na toto a daleko hlubší téma předběh vystavení tady „záře“ AIexperta a NAJDETE (i ostatní) pod glosou pana citlivého Hoffmana.
    Je to tam od půlnoci a stojí za zamyšlení… a má to, vtělené moc milé oči a umí to s dětmi… (Také níž je cosi… od velkého filmařského studia… bez reklam, zdarma, ALE TAM „BACHA“… (v rozboru válka).

  2. Zdraívm,

   Podľa mňa sa nemáte čoho báť, AI je len novodobý marketing. Ekonomika sa predsa musí točiť. AI vnímam maximálne ako trochu lepšiu encyklopediu.
   Múdrosť nieje predsa vedieť všetky odpovede, ale vedieť si položiť tie správne otázky. A samozrejme vedieť si priznať omyl, svoje nedostatky.
   Ale uznávam že ak sa niečo dá automatizovať tak prečo na to nepostaviť stroj.
   (S cepmy by už asi nikto nešiel dnes na žne, či??)
   Problém ale je ak sa táto „automatizácia“ zavedie aj do psychologie. Ale čija je to chyba? Že stroj dokáže generovať výsledky rýchlejšie ako človek, alebo že človek zlenivel natoľko že ho jednoúčelový stroj prekoná?? Problém AI nieje AI ale celé generácie detí vychovaných pri telke! Všetci sme len výsledkom vlastných skúseností. Takže ak viem čo máte za sebou, viem predvídať ako sa budete rozhodovať.
   Dôležitá nieje len informácia ale aj zdroj tejto informácie.
   PLC programátor, elektrotechnik pre automatizovanú výrobu.

   1. jsem počitačář, CSc s 50 lety praxe, takže rozumím. Ale taky jsem čuchnul k robotice a vím co je neuronová síť a perceptron. Přístup k rozsahlé databazi je jedna věc, samoučící se neuronová siť nad těmito daty věc druhá. A psychopat zneuživajicí informace, které z toho vypadnou, je asi to nejhorší ….

   2. Souhlasím, že to čemu se dnes módně říká AI, má do inteligence ještě hodně daleko. Ale vývoj jde kupředu a riziko se zvyšuje. Bohužel to vypadá, že si to riziko plně uvědomují jen někteří autoři SciFi …

    1. No jo, může se jevit Toníčku.
     Sebeúdržbu bez moudrého výstupu — tedy vhledu tu páchá i jistý 107.
     A toho by?
     😉
     naHRADil i pitomej mobil kterejch je na světě „kýble“.
     Taji to je ňáko rélativní… Bahenní pole…
     NĚKDE JE V MĚŘENÍ ŠOTEK.
     Jejstli tudíž teda ona AI a i jiní nefungují propojení jako intenzivní zrychlovaný Časožrout. Že by? 🙂

   3. AI vnímáte jen jako trochu lepší encyklopedii? Hmm, to se asi okolo toho moc nepohybujete a moc o tom nevíte, či?

 11. „Problémem světa není nasytit hladové. Problémem světa je nasytit hladovost bohatých.“
  Netuším kdo to napsal, ale tyto dvě krátké věty popisují hlavní problém lidstva.

  1. Aneb:
   „Když nemají na chléb, tak proč nejedí koláče?“

   Jenže ono je to horší. Nevzniká nový feudální řád, ale nový otrokářský řád. Chtějí vlastnit i lidi, aby si s nimi mohli dělat cokoliv je napadne ….

Napsat komentář