Zpět
Díl 2/3

Současná vláda nehájí zájmy České republiky. Ve finále tady budou za naše peníze cizí vojska

Text 17.11.202332 min Přehrát

„40 LET JSME BYLI VEDENI STRANOU, TEĎ CHCEME JÍT ROVNĚ!“ – hlásalo jedno ze studentských hesel sametové revoluce v roce 1989. Dnes to vypadá, že jsme cestou někde zahnuli, a míříme do nové nesvobody. Jeden z listopadových studentských mluvčí, režisér Igor Chaun říká, že svobodu si zkrátka nelze vycinkat klíči na náměstí, ale musíme o ni bojovat každý den. A v předchozí části našeho rozhovoru uvedl: „Společnost se za těch 33 let rozdělila. Velká většina lidí bohužel uvěřila, že to bylo zmanipulované, že to nemělo smysl, že to nikam nevedlo, že to bylo domluvené převzetí moci. Není to pravda. A i kdyby to byla pravda, tak to, co se odehrávalo na ulici, co se odehrávalo mezi lidmi, to národní vzepětí, obrovský pocit radosti ze svobody, který jsme prožili v listopadu 89, a dnech následujících, to je prostě nesmazatelně zapsáno do srdce každého z nás.“

Martina: Ten boží reflektor se tehdy na nás zaměřil, a my jsme se v tomto světle mohli hřát a tetelit. Ty říkáš: „Hlavně nezahořknout, a držet v sobě naději“. I u tebe, když sleduji Goscha TV, nacházím věci, které podporují toto „nezahořknout“, naději spojovat lidi, nestrašit je. A na druhou stranu pak máš zprávy, které hovoří o tvých obavách, o tom, čeho se bojíš, o 15minutových městech, o bankách na uhlíkovou stopu pro každého jednoho z nás, kreditů, o ztrátě hotových peněz. A tak si uvědomuji, že samozřejmě osobní duchovní růst a svoboda je důležitá, ale přesto je pořád stále logicky konfrontovaná s tím, co se děje kolem tebe.

Igor Chaun: Absolutní souhlas. A právě proto se mimo duchovní videa čas od času pouštím i do těchto témat.

Martina: Protože toto duchovní směřování se musí značit v běžném životě. Nemůže si člověk žít svůj duchovní život na žíněnce v místnosti k tomu určené, a pak vycházet do světa, a tam nevědět, co si počít.

Igor Chaun: A neuvaříš dobré jídlo ve smradlavé kuchyni, dodal bych. No jasně, prostě, do prčic, tak já prostě potřebuji výměnu, klid. Všimni si, jak lidé na sebe startují, jak už mají tendenci si tě podle několika základních atributů rozřadit, jestli jsi přítel nebo nepřítel – covid, očkování, Ukrajina. A teď nám do toho ještě jaksi přistoupila ta obrovská hrůza, která se stala mezi Izraelem a Palestinou. Je jenom jedno zlo, a toto zlo je venku i uvnitř. Jakmile připustíme, že nás strach škrtí, tak už dáváme prostor znesvobodňování společnosti. Podívejme se na Patriot Act po 11. září v Americe – do dneška to neodvolali. Mělo to být přechodné: Sledování, zákony, prohlížení, a tak dále.

Ale dobře. Ty ses ptala, co s tím. Co s obecným nebezpečím, a s tendencemi, které v Evropě, a ve světě vidíme, to digitální znesvobodňování občanů pod dobrým záměrem budování nové demokracie a jednoty. Co s tím? Nenechat se děsit podobně, jako nemá smysl v noci plakat kvůli velrybám, nebo kácení amazonského pralesa. Dosáhneš tam? Nedosáhneš. Nezadržím harpunáři ruku, i když je strašné, co děláme těmto velkým kytovcům. Nebo výlovy. Ale já se snažím tam, kam dosáhnu. Udělal jsem Goschu – 120 tisíc odběratelů, 56 miliónů shlédnutí. Koukal jsem se na váš kanál, a vy máte už víc než Goscha. Gratuluji, máte asi 130 tisíc odběratelů, pokud se nemýlím.

Martina: Ano, je to tak.

Igor Chaun: Je to tak. Gratuluji.

Martina: Nápodobně.

Igor Chaun: Děkuji. Jé, pojď to sečíst. My máme, přátelé, dohromady čtvrt miliónů odběratelů – a to je odpověď, co s tím. To je ta odpověď. Pracovat, kam dosáhneš. Dát příklad. Moje maminka, blahé paměti, už 15 let na věčnosti, říkávala: „Hlavně se z toho, Gorečku, neposírej.“ Když jsem se do něčeho moc pokládal. A já bych tak asi řekl: „Hlavně se z toho, občane, tři tečky.“

Podobně jako za komunismu nás určité síly tlačily za covidu, a tlačí i dnes k tomu, abychom dělali autocenzuru

Martina: Ty jsi také v předchozí odpovědi řekl: „Formálně stále žiji ve svobodné zemi.“ A to „formálně“ je velmi důležité.

Igor Chaun: Ano. Zrušil někdo svobodu? Zrušil někdo svobodu slova?

Martina: Nezrušil.

Igor Chaun: Tak.

Martina: Ale přesto jsi řekl „formálně“. Žiješ v ní také ještě fakticky?

Igor Chaun: No, když mi moderátorka řekne, že má brnění v šíji poté, co zmíním laboratoře na Ukrajině, tak nevím, jestli v ní žiji? Ne, promiň, mně se to prve tak líbilo, že jsem to musel ještě jednou zmínit. Ona si ještě, přátelé, milí posluchači, Martina nádherně, ve svých krásných rudých šatech, na něž spadá její blonďatá hříva, sáhla na šíji, abych viděl, kde ji brnělo při Ukrajině.

Martina: Nerozptyluj se.

Igor Chaun: Ne, filmař dobarvuje zvukovou nahrávku.

Martina: Žiješ v ní fakticky?

Igor Chaun: V čem?

Martina: Ve svobodné společnosti.

Igor Chaun: Martino, já myslím, že ano. Myslím, že pořád ještě ano. Problém je, podobně jako jsme měli za komunismu, a podobně, jako jsme viděli za covidu, že určité síly na nás tlačí, abychom začali vykonávat autocenzuru. Ukazuje se, že dokonce i za komunismu, pokud se někteří lidé nenechali ohnout, tak se jim zase nic až tak strašného nestalo. Možná přišli o lukrativnější zaměstnání, a šli na horší zaměstnání, ale…

Martina: Nemluvíme o padesátých letech?

Igor Chaun: Děkuji za doplnění. Ano, samozřejmě, mluvíme už o takzvané normalizaci, tedy co jsme zažili v době dětství, dospívání, co jsme my zažili. Ale vidíš, to je krásná ukázka toho, že vše vyslovené je nedokonalé. Ty jsi správně poukázala na neúplnost mé myšlenky, protože Milana Horáková, Slánský, Vlado Clementis, to, co se dělo v padesátých letech, vazalství vůči Sovětskému svazu etc. Ale ano, stejně tak jsou lidé, kteří se nenechali zlomit za covidu. Teď jsem mluvil s kriminalistou Emilem Sládkem, loučili jsme se s ním, když jsem vcházel do studia, a to je jeden z lidí, který šel radši do předčasného důchodu – jeden z předních kriminalistů, který se nenechal zlomit, a říkal: „Nepůjdu na tu vakcínu.“

Oni nás hypnotizují, sugerují nám a vytváří umělého nepřítele

Martina: My jsme tady měli policisty, kteří se nenechali. Měli jsme tady vojáka, kterého nakonec zase vrátili do služby.

Igor Chaun: Jasně, ano. A oni teď s odstupem vyhrávají soudy, Drulák…

Martina: Ano, Petr Drulák.

Igor Chaun: Teď vyhrál soud. To znamená…

Martina: Že jeho propuštění z Ústavu mezinárodních vztahů bylo protiprávní.

Igor Chaun: Nenechme se. Oni nás hypnotizují, oni nám sugerují, oni vytváří umělého nepřítele, neustále je vytvářen nepřítel. Lidstvo lidstvu přítelem jest. Teď jela kamarádka, vzala bráchu, a malé děťátko, a projeli Turecko, a chtěli jet ještě dál, a říkali: „Všude dobří lidé. Byli jsme tak překvapeni pohostinností. Když nenarazíš na nějakou krvežíznivou buňku Hamásu, nebo IS, tak jsou to prostě normální lidé, kteří žijí, obdělávají pole, mají děti, chtějí mír, chtějí spolupráci. To je lidská podstata“. Ale… Doplň mě.

Martina: Ano. Ale jsou tady teď tendence zrušit toto vnímání, že člověk by měl být člověku bratrem a že teprve přes pokorné hledání a vlastní zkušenost se člověk může dobrat nějaké hodnoty. A ty jsi zmínil kolegu, se kterým jste dělali revoluci v roce 1989, a ten, že ti dal takzvaně ceres. A mně to připomnělo jinou zkušenost: Zvala jsem jiného tvého kolegu, se kterým jsi spolupracoval, a ten řekl, že nepřijde. A já jsem se ho ptala…

Igor Chaun: Filmaře?

Martina: Nemůžu říct, že filmaře, jelikož ho nechci identifikovat, protože mu nechci ublížit. Prostě jeden tvůj kolega – spolupracovali jste – a já jsem se s ním chtěla bavit o tom, zdali by šel ještě teď dělat pořad, který jste svého času v devadesátkách dělali, a vůbec, jak se proměňuje nálada ve společnosti, jak se proměňuje třeba humor, jak se proměňuje svoboda pojmenovávat věci kolem sebe. A on mi řekl: „Ne, já nepřijdu, protože nesouhlasím s některými vašimi hosty.“ A já říkám: „Ale to je naprosto v pořádku, a klidně to tu i řekněte, třeba když budete chtít říct, s kým nesouhlasíte a proč. Ale já se chci bavit o vašich názorech s vámi“. „Ne, já nepřijdu.“ Řekni mi, co se to stalo?

Igor Chaun: Myšlenková lenost.

Martina: To není myšlenková…

Igor Chaun: Je to myšlenková lenost. To je práce. Uvědomění si toho, že jsem člověk, v čem žiji, čemu věřím, a co na mě působí, je stejná práce, jako odházet hromadu hlíny, přenosit šutry, vymalovat dětský pokoj. Dokonce mnozí raději přenosí šutry a vymalují pokoj, než aby se opravdu zamysleli, co je formuje, že se nechávají pasivně formovat tím, co je na ně ze všech stran vysíláno.

A navíc ještě tady vznikají skupinky – nerad to říkám – ale mírně elitářské. Ať už jsou to nějaké profesní skupiny, nebo kolem nějakých médií, a tito lidé se utvrzují v pocitu, že jsou držitelé pravdy. A podobně, jako to bylo třeba za fašismu, kdy držitelé pravdy pronásledovali židy, tak oni normálně teď mají vybrané lidi – já mezi ně částečně patřím – které můžou libovolně urážet: Chcimírové, dezoláti, proruský trollové. Přitom, kdyby došlo na lámání chleba, nenajdou jediný faktický argument, který by mohli použít, chytit nás za slovo. Je to jenom dehonestace. Je to totéž, co dělalo… Já si pamatuji ta otřesná tři jména „Kojzar, Janoškovec, Boudová“. To byly v 70. letech vždy tři jména podepsaná pod nejodpornějšími a nejúdernějšími články v Rudém právu. Vždycky, když napadali disidenty, nebo punkovou hudbu, ale hlavně chartisty, a disidenty. Rozvraceči…

Jak vůbec můžou v demokratické společnosti nadávat části občanů slovy, jež byla používána za komančů? Ztroskotanci a samozvanci – a teď jsme dezoláti.

Martina: Samozvanci.

Igor Chaun: Samozvanci a ztroskotanci. A teď se toho naše vláda chopí, chopila se toho média, a nadávají. Vidíš, jak jsem zvýšil hlas? Protože mi to „sere“, jak vůbec můžou v demokratické společnosti nadávat části občanstva slovy, jež byla používána za „komančů“? Ztroskotanci a samozvanci, a teď jsme dezoláti. Já snad neplatím daně? Já snad neplatím zdravotní? Nepřispívám, jak můžu, této zemi?

Martina: Ty jsi už před rokem řekl, že tato vláda krátí svobodu slova ještě víc než Babišova. Já vím, že tohle je spíše taková psychologicko duševní, nebo duchovní sonda, ale řekni mi: Máš tušení, proč to dělají?

Igor Chaun: Řeknu ti ještě…

Martina: Protože ty jsi několikrát připustil a přiznal, že jsi je volil, a tudíž si myslím…

Igor Chaun: Také jsem to od lidí schytal.

Martina: Ano, a také si myslím, že tím pádem nad tím o to víc přemýšlíš. Proto si dovolím se tě na to tázat.

Igor Chaun: Protože to jsou ztroskotanci a samozvanci.

Po volbách jsem měl radost: Prohrál Babiš, skončili komančové, odešla sociální demokracie. Věřil jsem, že demokratická opozice je demokratická. Místo toho vidím amatérismus, aroganci a hloupost.

Martina: Nestraš mě.

Igor Chaun: Vtip je v tom, že když tady byla Babišova vláda, tak já jsem patřil k lidem – řeknu to teď lidovými slovy, lidově – já jsem je považoval za nepřátele. Já jsem si prostě myslel, že to je nepřátelská arogantně agrofertí, uzurpující vláda dotačního podvodníka, člověka nevalného charakteru a nevalné inteligence, s pomocníky v rudé mikině. A proto – a to bych chtěl říci – jsem se opravdu v první chvíli radoval, když skončily minulé volby, protože po sto letech skončili „komančové“. Odešla sociální demokracie neboli „rudá mikina“ – byli po zásluze potrestáni. Neprolezli za tu prostituci. Já chci připomenout, co se stalo. A prohrál Babiš. A já jsem chtěl pořád ještě tehdy věřit, že demokratická opozice opravdu představuje demokracii.

Jedna milá, půvabná rozhlasová YouTube moderátorka mi tehdy řekla: „Igore, jsi naivní. Piráti jsou větší zlo, než komunisté“. Já jsem tehdy tuto milou moderátorku považoval za mírně zaseknutou, a že to přehání. A bohužel ti musím, Martino, dát dnes za pravdu. Samozřejmě je to nadsázka. Ale pochopil jsem, že zatímco komunismus je zlo známé, do jisté míry vyčichlé, překonané, se zločiny již v minulosti, tak tento liberální progresivismus je něco, co jde po podstatě současné společnosti, po základu vůbec rodiny, konzervativních hodnot, na kterých stojí západní civilizace. Takže já ti dneska zpětně dávám za pravdu. Ale nestydím se, že jsem – já jsem nevolil Piráty, ale ten druhý slepenec – že jsem chtěl věřit. Já jsem prostě chtěl věřit. A o to větší je moje zklamání. A pozor, o to větší mám právo, jako volič, kritizovat tuto pětikoalici, protože oni přeci slíbili, že vyšetří podvody a zločiny za covidu.

Martina: Protože jsi jim věřil.

Igor Chaun: No chtěl jsem uvěřit, že přichází něco normálnějšího. A místo toho vidím podivnou – a teď to jenom zformuluji krátce a úderně – kombinaci amatérismu, arogance a hlouposti.

Martina: A jak snášíš skutečnost, že dnes chce svobodu slova s mnoha odbočkami a zástupnými výmluvami omezovat třeba ministr vnitra, nebo předseda vlády, a naopak svobodu slova vehementně brání třeba předsedkyně komunistické strany Kateřina Konečná? Jak se ti sžívá s tímto paradoxem?

Igor Chaun: Nahrála jsi mi na velkou, těžkou věc, a já najdu odvahu ji vyslovit. Budu teď zcela upřímný: Ještě před několika lety média jako Parlamentní listy, novináři jako Xaver Veselý, Jana Bobošíková, nebo Hájek z Protiproudu pro mě byli – jak to říct slušně – na okraji novinářské etiky, a svým způsobem póvl. Myslel jsem si, že jsou to lidé, kteří opravdu jen chtějí získávat pozornost nějakými svými extrémními názory. Ostatně životopis paní Bobošíkové, její četné kandidatury, a tak dále, tam byly… Xaver Veselý, vlezlost, servilita vůči Zemanovi. Hájek vůči Klausovi. Já jsem se tehdy domníval, že jsem součást té správné demokratické většiny a že nám to takovíto lidé narušují.

Můj progres, kdyby ses mě zeptala, za poslední roky je ten, že jsem pochopil, že ta hrůza úpadku demokratické společnosti, a hrůza úpadku mainstreamových médií, je tak velká, že tito lidé dnes říkají pravdu. Dneska vlastně si Bobošíková, Xaver Veselý, a tito lidé, zvou hosty, kteří říkají názory, které nesmějí být slyšeny. V mých očích to neznamená, že by Veselý, Hájek a Bobošíková měli dostat Pulitzerovu cenu. V mých očích to znamená, že už se tak vyprázdnil obsah a poslání původních médií, a zformalizovala demokratická situace v zemi, že tito lidé to zachraňují. A to je hrůza!

A ze stejného důvodu, teď to bude oslí můstek, dramatický skok, vyhrál Fico na Slovensku. To neznamená, že Fico je už najednou bez chyby, ale tak už se zprofanovala, bohužel pro Slováky, Čaputová – tak se zprofanovali… Progresívné Slovensko se Šimečkou bylo tak nesrozumitelné, že to Slováci z pudu sebezáchovy radši dali Ficovi. A bohužel, předpovídám, že to se tady stane za dva roky, a opět, s největší pravděpodobností, to dostane Babiš, jenom z důvodu sebevražedné, nesmyslné a sebezáhubné politiky současné pětikoalice.

Současná vláda nehájí na prvním místě zájmy České republiky. Ve finále tady budou za naše peníze cizí vojska s cizími piloty našich F-35.

Martina: Myslíš, že to bude proto, že svobodu slova především, ale tím pádem svobodu jako takovou, často zadupávají do země lidé, kteří se označují za liberální demokraty, kteří s liberalismem nemají vůbec nic společného, a pokud vystupují proti svobodě slova, tak ani s demokracií?

Igor Chaun: Ale vždyť my přece máme zákony. Všechno, co chtějí řešit takzvanou cenzurou, to všechno je pořešeno zákonem. Vždyť máme i pomluvu, máme šíření poplašné zprávy, na to všechno existují zákony. Tady není zapotřebí vytvářet nové polototalitní nástroje. Tito lidé nepracují pro českou republiku. Současná vláda nehájí na prvním místě zájmy Čechů, Moravanů a Slezanů. Tato vláda nakupuje v naší ekonomické situaci šílené F-35, které se nám tady možná objeví za deset let – nemáme letiště, nebudeme mít piloty, takže ve finále tady budou mít za naše peníze cizí vojska s cizími piloty své F-35.

Martina: Deponovány.

Igor Chaun: Deponovány. Včetně provozních nákladů se to má vyšplhat na…

Martina: Přesně ti to neřeknu…

Igor Chaun: Pět set miliard.

Martina: Ano. Ale…

Igor Chaun: Pět set miliard. Je to tak. Na půl biliónu v naší ekonomické situaci. Předpovídám, že pokud by se to opravdu uzavřelo, nikdy se to nenaplní, nikdy se to sem nedoveze. Dopadne to jako radar v Brdech. Ale je to šílené pseudovizionářské usilování této vlády. Místo toho, aby dělala konkrétní politiku, a řešila tu spoustu konkrétních problémů, které tady máme. Samozřejmě, že se musíme bránit, samozřejmě, že musíme být obrany schopni. Ale ne takovým megalomanským způsobem. Vždyť dokonce i generál Pavel, toho času prezident, byl původně proti. Ale situace je natolik složitá, že jakmile z ní vytáhneš jedno jediné konkrétum, tak už vlastně devalvuješ problematiku, protože i ty F-35, to je jenom součást celkové absurdity. Kdybychom byli funkční společnost, která má nakročeno k omylu s F-35 za půl biliónu, tak se jistě na to zaměříme, a pojďme k tomu udělat diskusi.

Martina: Anebo se zaměřme na likvidaci prošlých covidových vakcín, také za nemálo peněz.

Igor Chaun: A proč tato vláda nezveřejnila ty smlouvy? Proč si tato vláda neposvítila na…? Protože buď v tom jeli také, anebo je tady vyšší nadnárodní lobby. Ať už pharma lobby – nebo ty, které to ovládají neustále, a změna byla pouze formální.

Martina: A v tu chvíli mi řekni tedy jednu věc. Protože…

Igor Chaun: Řeknu.

Martina: Protože se vyměnila garnitura, a ty jsi na začátku hovořil o tom, proč jsi šel na Václavské náměstí a proč jsi podpořil demonstraci, kterou svolával Jindřich Rajchl. Řekni mi: Myslíš si, v tom, jak je teď politická struktura nastavena, že ještě záleží na tom, jestli je tam Petr, nebo Pavel?

Igor Chaun: Záleží.

Martina: Což v tuto chvíli tedy už není dobré přirovnání, ale…

Igor Chaun: Záleží. Záleží, a vidíme to na Slovensku, vidíme to v Maďarsku, vidíme, jak vyhrocené byly volby v Polsku. Samozřejmě že to má smysl. Jednotlivec může říct: „Rezignuji na systém“. Ale společnost to udělat nemůže, protože nemáme nic jiného než tento systém.

Ve skutečnosti to jediné, co ovládneme – víc, než naše tělo – je náš vnitřní myšlenkový svět

Martina: Otázkou jenom je, jestli se nemýlíme v tom, že tento systém je funkční a že ho může jednotlivec, nebo třeba strana změnit. Jestli tento systém není nastaven právě tak, aby vždycky nakonec vyhovoval – řeknu teď možná ošklivé slovo – kteří z toho budou „týt“, šejdířům?

Igor Chaun: Evoluce společnosti. Musíš věřit, milí posluchači, že alespoň jednou za čas se objeví člověk-politik, pro kterého zájmy celku budou cennější než jeho osobní prospěch. Dějiny nás učí, že i v západní společnosti moderní historie se takoví lidé objevovali. Jsou to vizionáři, buldoci – je jim to hodně vyčítáno – ale jsou takoví lidé – a já v to musím věřit – to je můj idealismus. A ve finále? Tak tam půjdu já, nebo tam půjdeme my spolu. Ostatně měla jsi mnoho nabídek na kandidaturu na prezidentku. Je to tak? A mně to také někteří lidé řekli, ale já jsem říkal: „Ne, ne, ne. Já se znám. Já bych tam trpěl“. Mně stačí být prezidentem „lidských srdcí““ – tak se jmenuje jedno video, které jsem pustil do světa – a dělat tuto práci.

Ale my prostě musíme věřit ve změnu. Všechny revoluce, od Francouzské revoluce po takzvanou Ruskou revoluci, a tak dále, končí utopené v krvi – osmačtyřicátý u nás. Musíme systém kultivovat zevnitř. Není v současnosti – ano, může přijít mesiáš, může se objevit UFO, nebo nedej bože třetí světová válka – může se nějaký objevit. To znamená, může dojít k nějakému šokovému skoku, změně šokem. Ale doufejme, že k ní nedojde a že i na to, co teď prožíváme, můžeme nahlížet jako na proces zrání, na obrovské učení se.

Vidím to sám na sobě: Já jsem ztratil mnoho iluzí. Dlouho jsem patřil k těm, kteří stáli za listopadem 89 – a to stojím stále – za západní společností, za Evropskou unií, za NATO – za tím stojím také stále. Alespoň tedy za naším členstvím.

Na zemi je osm miliard vysílačů – lidí, a každý má obrovskou moc. A buď budeme vysílat klid, lásku, harmonii, laskavost, smíření, pochopení, nebo opak. Jak pomoct světu? Ty, sám za sebe, buď zářičem, buď klidem, mluv k lidem.

Martina: Ale přesto, promiň, ty jsi řekl: „Ale teď najednou ze Západu přichází cenzura, a naprosto orwellovské potírání jakýchkoli alternativních názorů. Něco, co si pamatujeme z dob komunismu. To pro mě bylo hluboké lidské zklamání“.

Igor Chaun: To je pro mě stále zklamání. A chci se dostat, Martino, k tomu, že ve skutečnosti jediné, co ovládneme, je náš vnitřní myšlenkový svět. To jediné, co opravdu máme, a to dokonce ještě mnohem více než naše tělo, je osobní bublina mého já. Teď se zase dostáváme k psycho-spirituální lince: Všechno nejdůležitější spočívá v tom, nenechat se znečistit, nenechat se zhypnotizovat. Teoreticky se může stát, že nastane válka, že tady dočasně na padesát, na sto let vznikne nová totalita, ale my se nesmíme nechat zlomit uvnitř.

Všechno v historii se děje v cyklech, které se opakují. Já jsem to počítal, a máme tady asi sedmdesát pět let od konce druhé světové války, bude to za chvíli osmdesát let, a šok ze druhé světové války byl tak velký, že se nám v podstatě – až na balkánský konflikt, a teď tedy Ukrajinu – podařilo být v míru. Obávám se, když vidím světové dění, a když vidím třeba vyjadřování lidí na sociálních sítích, ale i v komentářích na iDnes, v médiích – narůstající agresivitu, nevraživost. Je to jako tlak v tlakové bombě. Když se díváme na katastrofický film, tak jsou tam vždycky nějaká měřidla, a k tomu říkají: „Maximum je dvanáct. Kolik máme? Devět! Jedenáct!“ My nevíme, co to je, ale víme, že když to bude dvanáct, nebo třináct, že to bouchne.

Tento obraz můžeme použít – Dobrodružství Poseidonu – ten tlakoměr. A bavme se o západní společnosti, protože východní společnost, asijská, jde trochu jinudy. Ta je v současnosti mnohem pragmatičtější, chytřejší. A ten tlakoměr je neskutečně napěchovaný. A teď jde o to, jestli to bouchne jen dílčími, zástupnými konflikty – Ukrajina, Gaza, Izrael – nebo jestli domino efektem, přes nějaký útok na americkou letadlovou loď, přes záminku napadnout Írán, protože podporuje Hizballáh v Libanonu, se najde nějaká takováto záminka, a dojde k řetězové reakci, jako se to stalo za první světové války, kdy první světová válka nastala, protože všichni splnili smlouvy. Tam prostě došlo k domino efektu, a najednou spolu všichni válčili. Nebo jestli to pochopíme, a jestli dokážeme situaci ustát.

A pozor, posluchač zase řekne: „Jak já mám ovlivnit státníka XY, jak mám ovlivnit rozhodování bojovníků?“ Teď se zase už dostáváme k duchovnu. Na planetě Zemi je osm miliard vysílačů, osm miliard lidí, a každý z nás má obrovskou moc. A ty buď budeš do tohoto celku vysílat klid, lásku, harmonii, laskavost, smíření, pochopení, nebo to budeš přiživovat: „Já na to seru. Jde to od desíti k pěti. Jsem zahořklý. Nemá to smysl. Podvedli mě.“ To, co teď říkám, vypadá tak jednoduše, že to zní skoro až banálně. Ve skutečnosti je to, Martino, ta největší a nejhlubší pravda – a to zopakuji – o tom, jak pomoct tomuto světu: Ty, jeden jediný, sám za sebe, buď zářičem, buď klidem, mluv k lidem.

Martina: S klidem k lidem. Ale prosím tě, promiň…

Igor Chaun: Jenom ještě, já tam mám jeden takový…

Martina: Tak dobře.

Igor Chaun: Jak se tomu říká v hudbě? Korunka, kóda. Jak tomu říkáte?

Martina: Koruna.

Igor Chaun: Koruna. Toto přesvědčení je zapotřebí vybudovat tak silné, že když se na tebe bude valit vlna, když se na tebe bude valit atomový výbuch, budou tě zatýkat, ty musíš mít takovou sílu, že řekneš: „Můžete mě zdánlivě zotročit, můžete mi dát pouta na ruce, můžete mi třeba vzít i život, tento život, toto tělo, ale já se nezpronevěřím Bohu, já se nezpronevěřím pravdě, já se nezpronevěřím víře v to lepší v lidech.“

Martina: Řekl to, mimo jiné, doktor Schweitzer: „Postavte své ideje na tak pevných základech, aby je život nemohl rozbít.“

Igor Chaun: Všimněte si, milí posluchači, že jenom, když tady tato slova zazněla – já třeba nevím jak vy – ale já jsem se teď narovnal. Já jsem se teď potřeboval srovnat, abych si narovnal záda, páteř, jak se říká. Mně se teď narovnala páteř, protože jsem aktivoval své spojení s božstvím.

Všechny příspěvky s Igor Chaun

Diskuze:

 1. Doktor Schweitzer „Postavte své ideje na tak pevných základech, aby je život nemohl rozbít.“
  – Hm, a kde je vzít, ty pevné základy? Ve světě, jak nám ho zobrazuje věda, žádné pevné body neexistují a všechno je v pohybu.

 2. A už to zase jede, jako za Topolánka, Kalouska, Drábka a podobných lumenů. Pouhý den po kýčovitém svátku demokracie, dopadla realita-hlavní článek na Seznamu: „lidé si stejně budou muset za lékařskou péči platit, pravil podnikatel ve zdravotnictví.“ (jakoby si neplatili zdrav. poj.!!)A co teprve ta diskuze pod článečkem, to je panečku výživné počteníčko. Čecháčci nic netušící na příklad o americké realitě, pokud jde o placené zdravotnictví a školství, zato s plnou hubou neoliberálního žvástu o tom, jak to bude super, až se bude platit za všechno. Jak se to všechno ohromně zlepší a zefektivní. A všichni na tom vydělají. Nevěřitelné, kde se tyhle pomatené zrůdičky berou? Tohle je produkt demokratického školství a demokratických médií? Potom ale tomuhle národu skutečně není pomoci.

  1. Na idnes a seznamu jsou diskuze silne manipulovane placenymi diskutery uz nekolik let. Je to poznat, protoze vetsinou nastoupi do diskuze se zpozdenim. Pokud se jedna o potencialne velke zisky jako v tomto pripade, je jasne za koho budou placeni diskuteri kopat.

 3. Kenji Kaya – Opakuji, že zatím se bránit lze, ale bohužel té možnosti nevyužíváme. Většina představitelů alternativy si o sobě myslí, že jsou chytřejší než Orbán i Fico dohromady a bezhlavě trvá na obou zmíněných exitech. Podle mého názoru si tím předem znemožňují vstup do jakékoliv vlády, bez ohledu na výsledek voleb. Nedokážu si představit, že by současný prezident kohokoliv z nich do vlády pustil. Ty nesmyslně přehnané požadavky mají za následek, že se nehýbeme z místa a že nakonec dopadneme jako ti přísloveční sedláci u Chlumce, na rozdíl od ostatních, rozumnějších členů visegrádské skupiny.

  1. Tohleto mudrování a připosranost v době, kdy už „ryjeme držkou v zemi“ tak dlouho, až jsme zapomněli, jak to lze jinak, mě nepřestává svým způsobem fascinovat.
   Jak se říká těm, kteří dělají stejnou věc znovu a znovu a očekávají jiné výsledky?

   Pávek není ten, který někoho do vlády pouští, nebo nepouští.

 4. „Velká většina lidí bohužel uvěřila, že to bylo zmanipulované, že to nemělo smysl, že to nikam nevedlo, že to bylo domluvené převzetí moci. Není to pravda. A i kdyby to byla pravda, tak to, co se odehrávalo na ulici, co se odehrávalo mezi lidmi, to národní vzepětí, obrovský pocit radosti ze svobody, který jsme prožili v listopadu 89, a dnech následujících, to je prostě nesmazatelně zapsáno do srdce každého z nás.“
  Naprosto souhlasím, samozřejmě, že to mělo smysl (stejně jako mělo smysl tzv.Pražské jaro v roce 1968, přestože skončilo srpnovou invazí a následnou normalizací).
  Problém je jinde, a sice že spousta lidí dodnes nepochopila, o co ve skutečnosti šlo, že totiž nebylo cílem, aby se „vláda věcí tvých k tobě navrátila“, jak jsme se naivně domnívali, ale jenom to, aby vláda NAD námi byla, místo nám, předána jiným cizím mocnostem. Akorát to bylo provedeno mnohem sofistikovaněji než v roce 1948. Zato v mnohem větší míře, protože před Listopadem nám sice byla citelně omezována svoboda, ale to omezení nešlo tak daleko, aby si někdo dovolil brát nám naši ekonomiku (naopak byla budována) a převádět ji do rukou zahraničních vlastníků, naše průmyslové podniky, banky, média, nikdo nám nezakazoval obdělávat půdu, pěstovat dobytek, nikdo nelikvidoval naši armádu a naši obranyschopnost včetně práva bránit, v případě potřeby, své hranice. Takže i když nám byly citelně omezovány nejrůznější demokratické svobody a práva, tak nám nikdo nebral to nejzákladnější, totiž naši státnost, právo na existenci našeho státu a našeho národa, jako se tomu děje dnes.
  K čemu nám jsou všechny ty svobody projevu, shromažďování a sdružování, když ta nejzákladnější práva na existenci vlastního státu a národa jsou nám upírána ? Přitom jejich údajné zabezpečení byl jeden z hlavních argumentů pro vstup do EU !!!

  1. A blbé české ovečky mlčí resp, bečí a nechají se odírat a nechají si srát do tlamiček. A zapalují svíčičky a vyvěšují fangličky a zpívají hymničky a tahají ze sebe slzičky. A bojují za demokracii a bojují za hodnoty a bojují s putinem a babišem a zemanem a ficem a orbánem a  jakešem a husákem a gottwaldem a stalinem a leninem a marxem a engelsem. A nevidí v čem žijí a neslyší a nechtějí vidět a nechtějí slyšet. A hledají vnitřního nepřítele a dezoláty a chcimíry a dezinformátory a ruské agenty a komoušské agitátory. A vzpomínají na havlíčka havla a hodného a moudrého knížepána a přitom se propadají do čím dál tím větší prdele. A zakázali si Rusko a zakázali si Čínu a řvou na Araby, ale současně od nich chtějí plyn a ropu. A dement nakupuje nutelu a koupí si taky od amerikánů stíhačky a od němců tančíky. Protože ministryně války nemá chlapa. Ale ti slušní ti dobří ti pravdiví a  schopní ti pořád žijí v pohádce, v tom nejlepším z možných světů a ty tři miliony lidí co už jsou na dně, tak ty si za to můžou sami a měli se líp učit a líp zapalovat svíčičky a věšet fangllčky. Jo, a abych nezapomněl, tohle bych na internet za komoušů napsat nemoh, to by mě hned zabásli!!

 5. Bohužel, nevypadá to dobře. Současná vláda je otřesná, ovšem velkou část problémů způsobilo hnutí ANO. Zákon o podpoře terorismu který je nyní zneužíván k omezování svobody slova prosadilo hnutí ANO. Stejně jako prosadilo snížení daní, čímž se znovu začalo zvyšovat zadlužování státu. Green deal dojednal pan Babiš. Pana Stříže který nám pravidelně vyhrožuje a omezuje svobodu slova, kterou by měl chránit dosadila vláda ANO. Za jeho vlády začalo i nepřátelství k Rusku. Nezvládnutá a zmatená opatření za covidu. Dalším problémem, který se ukáže až v budoucnu, je odložení výstavby dalšího bloku v Dukovanech.
  ANO má zdaleka největší podporu voličů a pokud sestaví příští vládu, nevěřím, že by se situace o moc zlepšila.

  Pokud jde o komunisty, nikdo neví co by dělali, kdyby se dostali do vlády. Z volebního programu, či názorů v opozici se to poznat nedá.

 6. „Igor Chaun: Koruna. Toto přesvědčení je zapotřebí vybudovat tak silné, že když se na tebe bude valit vlna, když se na tebe bude valit atomový výbuch, budou tě zatýkat, ty musíš mít takovou sílu, že řekneš: „Můžete mě zdánlivě zotročit, můžete mi dát pouta na ruce, můžete mi třeba vzít i život, tento život, toto tělo, ale já se nezpronevěřím Bohu, já se nezpronevěřím pravdě,“

  To v současnosti používají muslimové. Od Al-Kaidy a Talibánu po Hamás. Kdysi byli i takoví Češi, ale ti v souladu s prohlášením své životy obětovali a jsou tak spolehlivě vyhubeni.

  1. Vzdy kdyz se nekdo ohani virou, vzpomenu na doktora Bartaka a jeho kamose z Lions Clubu. Cirkev nas narod po Bile Hore temer zlikvidovala. Univerzalisticka nabozenstvi nejsou moc dobre slucitelna s narodnim povedomim. Izrael se islamistu neboji, vyuziva jich a tajne s nimi spolupracuje, skutecne se boji jen sekularniho nacionalismu, ktery dokaze sjednotit pul miliardy arabu bez ohledu na vyznani.

 7. Jsem taky idealista a věřím v upřímnost a čestnost pana Chauna, a děkuji mu za prozření a osobní odvahu říkat co si myslí. To není málo.
  Jenomže současně v úžasu nevěřícně zírám, jak může současně stále „stát za NATO“. Alespoň tedy za naším členstvím. Chápu, že někdo se může bát vystoupit z eurouhnije. To by skutečně minimálně zpočátku hodně lidí bolelo (to je ostatně její princip, zničit nezávislost podřízených členů a vést je cestou k závislosti a následnému zotročení). Co ale chápat nemohu, je stát proti opuštění naprosto pro naše zájmy zbytečné, ba kontraproduktivní instituce, která je vrcholovou mocenskou pákou našeho koloniálního pána. Toho, který nás do dnešního marasmu přivedl a těží z něj. Okamžitě po vystoupení bychom z toho měli obrovský užitek. Kupecký pohled ale nemůže být pro idealistu určujícím. K vystoupení by měl vést především morální postoj. NATO je zločinecká organizace zřízená pro přípravu a vedení válek v zájmu imperialismu jejích zřizovatelů. Jen pár hodin poté, co nás do ní Veškrna proti přání a zájmům naší společnosti zavlekl, jsme se jednoho z jejích zločinů zúčastnili.

  1. „Jenomže současně v úžasu nevěřícně zírám, jak může současně stále „stát za NATO“. Alespoň tedy za naším členstvím. “

   – do hlavy mu nevidím. Lenže – je fakt, že pre niekoho je problém priznať sám sebe – „veril som zločincom“ . A pre niekoho, kto sleduje televíziu – je problém odmietnuť, že zločincom je Putin.

  2. Není ani potřeba vystupovat. NATO nerozhoduje většinou. Všechny členské státy musí s rozhodnutím souhlasit. Stačí mít odvahu říct ne a můžeme ovlivňovat dějiny. Pokud bychom byli ochotni sami vystoupit, tak nám přímo NATO nemůže nic udělat, než vyplnit naše přání a vyhodit nás. Trest by nás asi neminul tak, jako tak, byli bychom potrestáni jednotlivými členskými státy. Asi bychom přestali dostávat náhradní díly a střelivo do zbraní koupených ve členských státech NATO. Některá moderní technika plná elektroniky jako stihačky, nebo Leopardy by možná byla na dálku vypnuta.
   Ovšem nevěřím, že nějaká naše vláda toho byla schopna.

   1. Těch způsobů, jak nám takřka ze dne na den znemožnit normální funkci státu je celá řada. Už před referendem o vstupu do EU se kdosi vyjádřil : prý pokud nevstoupíme, tak nás čeká „peklo izolace“. Tehdy to byla nadsázka, ale dnes je taková hrozba mnohem reálnější.

   2. Jak jsem už napsal, nepominutelným důvodem pro vystoupení je zásadní morální postoj. To nelze relativizovat nějakým lavírováním. Vámi navrhovanou cestu bychom jednak prakticky neustáli (nelze se tvářit, že jakože jsme členy, ale současně torpédovat zásadní plány organizace), jednak by to nám (a našim zástupcům) křivilo charakter. Plus naši zástupci by byli cílem korupce a cizích tajných služeb, aby nás a naše zájmy zrazovali (tak, jak je tomu bez výjimky u všech našich zástupců u eurouhnije).
    „Trest“ si nějak nedokážu představit. Oficiálně by nikdo nemohl říct půl slova, že bychom na takový krok neměli právo. Neoficiálně – a) nevěřím, že by si nějaká komerční zbrojovka nechala ujít zisky, za b) je na světě dost jiných, za c) jenom dobře, pokud bychom se zbavili závislosti na cizích armádních dodavatelích a konečně za d) – zbraně de facto nepotřebujeme. Dnes je, řekněme, máme – a je nám to něco platné? Akorát za ně zbytečně vyhazujeme prachy, které ani nemáme a potřebujeme jinde. Potřebujeme vyhlásit a zabezpečit neutralitu. Tím, mimochodem, podpoříme mír v Evropě způsobem, velikosti naší země zcela neodpovídajícím. Nějakou kabaretní armádu bychom asi měli i tak provozovat, ale určitě by nám stačila nějaká zcela defenzivně orientovaná, v podstatě dobře vybavená a vycvičená motorizovaná pěchota s lehkou moderní protivzdušnou a protitankovou obranou, bohatě vybavenou dnes perspektivními malými a lacinymi drony.
    Mimochodem, myslím, že reálně by nás nemohli, nebo nebyli schopni „potrestat“ ani za vystoupení z eurouhnije. Na to je náš prostor ve středu Evropy příliš cenný.
    Pravdu máte, že to asi žádná vláda neudělá, ale ne proto, že by to bylo příliš obtížné nebo snad riskantní, ale prostě proto, že všichni, u kterých připadá v úvahu, že by ji mohli v dohledné době držet, jsou zkorumpovaní vlastizrádci, popřípadě přímo agenti cizí moci (v čele s agentem Pávkem).

    1. Pokud jde o morálku, nevidím problém. Text smlouvy NATO nedává žádné záruky vojenské pomoci a začíná takto: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.“

     Odmítnout nám vystoupit z NATO jistě nemohou, ale určitě by nám oficiálně řekli ne půl slova, ale mnoho slov. Máme také smlouvu s USA vypověditelnou až po 20 letech.
     a) Vývoz zbraní a střeliva kontroluje vždy vláda příslušného státu a podléhá schválení. Zbrojovky nemohou prodávat zbraně komukoliv, kdo zaplatí. Žádný stát nechce vyzbrojovat potencionálního nepřítele. Něco se dá obejít přeprodejem přes řetěz sprostředkovatelů v jiných státech, ale cena roste a není to jisté.
     b) Jak na co. Třeba na náhradní díly a rakety k F-35 ne. I pokud by se k většině našel jiný výrobce, státy NATO mají obrovskou diplomatickou sílu a pravděpodobně by dokázali přesvědčit většinu potencionálních vývozců.
     c) Problém je, že většinu technicky pokročilých zbraní jako stihačky, helikoptéry, nebo protivzdušnou obranu patrně nejsme schopni vyvinout a vyrobit. Jistě by bylo dobré vyrábět vše co jsme schopni, popřípadě alespoň být schopni to sami opravovat a vyrábět střelivo. Nebo to řešit jako Turecko, které má jak západní protiletadlové systémy, kdyby na ně zaútočilo Rusko, ale také i když za to bylo potrestáno S-400 od Ruska, aby mohlo sestřelovat letadla americké výroby.
     d) Já bych pro neutralitu byl, ale jde také o to, aby naši neutralitu uznaly ostatní země. Od toho jsme myslím daleko. I neutrální státy ovšem mají armádu, i když zaměřenou na obranu. Nepotřebují vybavení pro boj v poušti, jako my pro naše mise, ale to neznamená, že by musela být slabá. To by jen svádělo sousedy a naprosto nikdy by si nás nevážil. Jen státečky jako Vatikán mají místo armády něco jako hradní stráž.

     Pokud jde o EU tak nás obklopuje a dokázala by nás bez potíží zablokovat. Nebo napařit velká cla a poplatky. Naše zem je tak malá, že by nás bez problémů objeli. Nemáme vzácné zdroje, ani výrobky. Možná by to šlo kdyby vystoupila celá Visegrádská čtyřka. Chce to čekat na příležitost, jako když jsme se chtěli dostat z područí Sovětského svazu.

     U pana prezidenta jsem se spletl. Před volbami jsem tu napsal, že ani jeden není schopen odmítnout nějaký požadavek, ale když budou po nás něco požadovat pan Babiš bude také něco chtít, je to obchodník, kdežto pan Pavel zasalutuje a provede. Opravdu mne nenapadlo, že pan Pavel bude sám nabízet, o co by nás mohli ještě připravit. Ale možná to dostal tajně jako úkol.

     1. Pokud bychom nyní opustili EU kam by jste chtěl vyvážet naše zboží? Rusko a Čínu jsem si znepřátelili již dříve. Nyní jseme naštvali muslimské země, Afriku a všechny malé země, které chápou důležitost OSN. Po vystoupení z NATO a EU by přibyla skoro celá Evropa a Amerika.

     2. Hlavně, že se tím řídí, že?
      Nemyslím, že jste tak naivní, abyste tomu věřil, asi chcete říct, že na tom bychom založili svoji další existenci v tom prohnilém spolku. Jenomže já nevidím jediný důvod, proč to dělat, zato tisíc velkých důvodů, proč utéct jak nejrychleji to jde. Gangsterskou organizaci nejde reformovat z podřadné pozice.

      Ať si žvaní co chtějí. Myslím, že takový příklad sebevědomé asertivní politiky by měl obrovský vliv na veřejné mínění v celé Evropě (které je už tak pro změnu paradigmatu zralé). Viz také pohádka o císařových nových šatech.
      Ta smlouva je, nepletu-li se, vypověditelná ihned, s účinností 10 až 11 let. Ovšem zcela zřejmě, za situace předpokládaného vystoupení z NATO nemusí (a nemůže) být jednostranně konzumována.

      Co to melete o „potenciálním nepříteli“? Odkdy je neutrální stát nepřítelem?
      Ad a,b,c) – F35 bychom v takovém případě samozřejmě nepořizovali, popřípadě od plnění odstoupili. Nejsou nám k ničemu ani ve stávající konfiguraci, natož v nové. Beztak jedním z hlavních důvodů jejich pořizování nejspíš je, abychom jim u nás vybudovali pozemní zázemí, aby je ti bandité mohli bezplatně využívat. Argumentujete proti tezím, které nezastávám. Netvrdím, že bychom měli usilovat o vojenskou superioritu. Helikoptéry a stíhačky bychom pravděpodobně provozovali jen v míře použitelné v civilní sféře. Pokud už bychom provozovali nějakou armádu, tak ryze racionálně, s maximální efektivitou za minimální náklady.

      Ad d) – daleko od neutrality jsme, ale ne proto, že by bylo nemožné nebo zvlášť obtížné ji dosáhnout. Je to proto, že to absolutně není v zájmu našich koloniálních pánů, kteří se ničeho nebojí více. Proto hubí dopředu i jen diskusi o takové možnosti (protože vědí, že v takové diskusi by tahali za kratší konec. Pořád ale existuje OSN, OBSE a další pozůstatky mírového procesu. Věřím, že náš postup v tomto směru by inspiroval i následníky – například Slovensko a Maďarsko. Nevím nic o tom, že by někdo opovrhoval neutrálním jádrem Evropy v podobě Rakouska a Švýcarska.

      Ad eurouhnije – je to mimo můj primární fokus zájmu, v podstatě v případě vystoupení z NATO bychom mohli blokovat každé „více Evropy“ a vyčkat až dostanou ostatní rozum, nebo se to samo rozpadne, nemusí to v opačném případě už trvat dlouho. Ovšem, na okraj, každá hůl má dva konce. I my bychom mohli napařit cla a poplatky. Moc nám toho už v zemi nepatří, takže by imperialisté poškozovali „své“ vlastníky. Ale je jasné, že by to, alespoň zpočátku, dost bolelo.

      Stran Pávka – je přece nad slunce jasné, že komunistický agent jeho typu, aby dosáhl své závratné kariéry, musel ba jejím počátku přijmout „nabídku, která se neodmítá“. A když jednou takovou nabídku přijmete, potom děláte co se od vás žádá. Kdyby nedošlo k eskalaci situace, jak došlo, jistě by jej jeho vodiči zbytečně takto neexponovali a hrál by umírněnější roli. Je vidět, že sázky jsou vysoké.

     3. Pokud vystoupíme z NATO a vyhlásíme neutralitu, staneme se možným nepřítelem pro všechny bez spojenecké smlouvy v případě napadení. Proto naprostá většina států udržuje stejně silnou armádu jako jejich sousedé. Stejně jako se dá vyhlásit neutralita, tak se také dá porušit, nebo ukončit jako to nedávno udělalo Finsko a Švédsko. Jsou i státy, které z NATO vystoupily a pak se zase vrátily.
      Vyhlášení neutrality neznamená, že na nás nikdo nezaútočí, jen to, že tím poruší mezinárodní právo. Jediný neutrální stát o kterém vím, že rozpustil svou armádu je Kostarika.

     4. Nesmysl. Je Švýcarsko či Rakousko něčím nepřítelem?
      Neutralita musí být zabezpečená a uznaná mezinárodním společenstvím, OSN. Což by neměl být problém, vzhledem k Chartě OSN. Samozřejmě porušit ji někdo může, ale po zbytek dějin na něj bude hleděno jako na agresora, zločince (za předpokladu, že se nestane „majitelem pravdy“, ale všeho do času).

 8. Demokracie zvláště pak ta zastupitelská je podvod, copak je tu někdo, kdo si opravdu myslí, že ho zastupitel na jakékoli úrovni jakkoli zastupuje? Že brání jeho zájmy? Že staví jeho zájmy před svoje vlastní? Pak si k tomu přidejte totální tupost, zabedněnost, naivitu, lemplovitost a lenoru Čechů, kteří žijí v naprosto nesmyslných představách nejenom o sobě ale zvláště pak o okolním světě, Čechů, kteří nechápou ani ty nejzákladnější pojmy, Čechů, kteří vůbec nerozumějí v čem žijí a co se kolem nich děje.. Češi žijí v pohádkách, proto si jako idioti o každých Vánocích sedají před bednu a přežraní bramsalátem čumějí na stupidní kokotiny o princeznách..a to od svých pěti až do svých osmdesáti pěti let. Češi, kteří se dojímají kýčem o nažraném žvatlavém vychcaném knížepánovi.. Falešné vědomí, nevzdělanost, blbost, přetvářka, dvojí metr, maloměštáctví, všeobecná malost a ubohost. Včera vyšel na mainstreamu článek o tom, že Češi jsou nejzdíranější (nejokrádanější) národ v Evropě ..ve všm výplaty, mzdy, ceny všeho.Čechy berou u držky na všem a všichni ..doslova jim serou do držky ve všem a všichni..A Čecháčci ..ani hovno, drží a drží a drží a nechají se holit.. a někteří či dokonce mnozí se tváří, že tak je to v pořádku.. A všude jenom kýč a sračka a lež a ubohost a přetvářka.. však si dneska-v den výročí slavné demokracie-stačí pustit ČT .. a člověk se musí poblít.

  1. Negeneralizoval bych. V lokalni politice mimo velka mesta jsou slusni lide. Clovek nesmi sledovat mainstreamova media, v nich je povoleno papouskovat jen propagandisticka hesla, ktera zni neskutecne falesne. Podle me se zapadni elity dostaly do pasti, vytvari si v mediich vlastni obraz reality, o to tvrdsi bude jejich setkani se skutecnou realitou.

   1. Západní elity? Já nevím, jaký obraz si o sobě dělají západní elity. Já vidím, co se děje tady. Zbohatlický, bezcharakterní, prolhaný, a vůči Západu poklonkující ksindl nahoře, zdebilizované zotročené ovce, které se nezmůžou na sebemenší odpor, dole.

 9. Úplně sdílím Igorův přerod z kavárníka do dezoláta. Mám to stejně. Bylo to strašně rychlé a bolestivé, ale i osvobozující. Moc děkuji Igorovi, Vám Martino, paní Bobošíkové i Xaverovi a dalším, např. kolem měsíčníku TO, že jste to 🙂 nevzdali a dáváte prostor svobodě slova a názorům, které mainstream cenzuruje. Jste úžasní.

 10. Jsem moc rád, že pan Igor Chaun mluví přímo. Opravdový intelektuál se pozná podle toho, že zná nejen podstatu, ale také ji umí přehledně popsat a předat dál. Tedy děkuji pane Igore a paní Martino a rádiu Universum přeji stále více takových odvážných a chytrých hostů.
  Zdraví Pavel Fajt

  1. Rád bych s tím souhlasil, kdyby tato země nevstupovala nebo již byla ve stavu nevratné krize, která je schopna ničit životy. Nevěřím, že stovky takových intelektuálů a mediálních platforem mohou této společnosti poskytnout luxus nekonečného filozofování. Promiňte, ale nepodařilo se mi odhalit něco, co je ve slovech pana Chauna proveditelné, a v tom případě jsou taková slova odvádějící a možná škodí příčině vyhnutí se krizi. I když plně podporuji právo na takové rozhovory, aby byly slyšeny.

 11. citát :
  Současná vláda nehájí zájmy České republiky. Ve finále tady budou za naše peníze cizí vojska.

  – máte DEMOKRACIU ! A demokracia je vtedy, keď ovce si demokraticky zvolia svojho pána (napríklad vlka ) , a ten vlk ich potom žerie.
  Demokracia nie je sloboda. Demokracia je PRÁVO byť zožratý svojimi pánmi politikmi.

  Je smiešne, ak si ovce mýlia demokraciu so slobodou.

  1. Život nás učí, že kromě ovcí a vlků existují pastýři. Stádo ovcí se vlkovi neubrání, ale pastýř ano a může ubránit i stádo. Jenže takový pastýř nesmi jen kecat a musi se a vlkem porvat ….

   1. Toníček :
    “ kromě ovcí a vlků existují pastýři. “
    – všetci pastýři, ktorých vidím, sú horší ako vlci. NECHCEM svoj život nechať riadiť pastierom. Som svojprávny.

  2. Může být výhodné upřesnit definice. Mezi svobodou a volností je rozdíl: ve vězení mohu mít svobodu, ale ne volnost. A jakákoli jiná forma vládnutí než čistá anarchie může nabídnout jen relativně minimální míru volnosti, která postačuje k tomu, aby mechanismus vládnutí fungoval v zájmu těch, kdo jsou u moci. Úplná volnost je možná pouze tehdy, když neexistuje žádný stát, žádné elity, žádní držitelé jakékoli moci a nikdo, kdo by mohl omezit něčí činy. Jinými slovy, úplná volnost neexistuje ani v džungli. V jakékoli formě takzvané demokracie je svoboda a volnost omezena buď většinou, nebo menšinou – a to i bez ohledu na právo státu/vlády použít sílu k prosazení svých pravidel.
   A to vše vyvolává otázku: existují výhody nebo nevýhody lidské existence ve společnosti mezi buržoazní demokracií legitimizovanou ovcemi a benevolentní autoritativní strukturou vedenou kvalifikovanou elitou, která se řídí zájmy společnosti a jednotlivých ovcí?

   1. Přesně tak. Rozdil mezi vlkem a pastýřem je v tom, že vlk respektuje pouze svůj vlastni zájem, kdežto pastýř respektuje zajem stáda i vlastní. Respektuje totiž, že ho to stádo živí …

   2. Jak jsme videli za pandemie, volnost jde podstatnym zpusobem omezit. Omezeni svobodny bylo nadiktovano zvenci. Forma nasi demokracie je bezvyznamna pokud nemame suverenitu.

    Hlavni rozpor soucasnosti je mezi narodni suverenitou a globalismem.

   3. Muze byt hur nez za pandemie. Muzeme byt zatazeni do valky za cizi zajmy. Muzeme dopadnout jako Ukrajina, kterou uzka skupinka Zidu obetovala za zajmy globalniho velkokapitalu.

    1. Media slouzi cizim zajmum a zamerne vykresluji cechy v tech nejhorsich barvach. Pokud prijmete jejich pohled, tak se nic nezmeni.

   4. Kenji :
    “ úplná volnost neexistuje ani v džungli. “

    – zavádzaš vlastné teorie. Žiadnu absurdnu “ úplná volnost “ som nespomenul. ROZUMNÁ, prirodzená volnost je definovaná v ANCAPE, a iba demagogovia ju prekrucaju.

    1. KtosiIný: navrhuji, abyste si znovu přečetl, co jsem napsal, abyste pochopili, proč jsem tuto definici použil na maximum. A mimochodem, ANCAPE není postulát a jeho kontroverzní definice svobody, mezi mnoha dalšími vysoce diskutabilními aspekty, není o nic posvátnější než Rothbardova naivní víra v nikdy neexistující „volný trh“.

 12. Jestli on ten problém není právě v tom „chtit věřit“. Ona totiž ta kombinace amatérismu, arogance a hlouposti neni zdaleka to nejhorší. Mnohem podstatnější je to posluhování „majitelům zeměkoule“, rektální alpinismus nejhrubšiho zrna. Amatérovi se něco povede, něco ne. Tihle likviduji ČR naprosto cílevědomě. Takhle znesvětit demokracii nedokázali ani komunisté. Ti uznávali alespoň tzv. vnitrostranickou demokracii. Ti dnešní „demokrati“ znají jen „maul halten und weiter dienen“.

  1. A jen tak mimochodem, ty čistky v 50. letech sem byly importované z SSSR. Slánský a Clementis byli komunisti. Předvalečnymi komunisty byli i lidé „Pražskeho jara“ – Kriegel, Smrkovký, Husák. Husák strávil roky v komunistickém kriminálu. Pak ale přišel další „Brežněvův import“ a každý reagoval jinak. Někdo si „uvědomil svoji internacionalni povinnost“ a někdo ne, a zase se tříbily charaktery. Jako dneska ….

   1. Problem u nas i v Rusku byl, ze spousta predrevolucnich komunistu byli kosmopolite, kteri se pridali ke komunistum protoze chteli sirit svetovou revoluci, nikoliv budovat socialismus v zemi, ke ktere casto nemeli pozitivni vztah.

  2. “ Takhle znesvětit demokracii nedokázali ani komunisté. “

   – omyl ! Komunisti žiadnu DEmentoKRACIU nepripustili. Komunisti vedeli, že ovčania sú dementní – a dementom nemožno zveriť rozhodovanie -ani o sebe.

   A demokracia je vtedy, keď ovce si demokraticky zvolia svojho pána (napríklad vlka ) , a ten vlk ich potom žerie.

   Demokracia nie je sloboda. Demokracia je PRÁVO byť zožratý svojimi pánmi politikmi. Ak dement dostane demokraciu – tak sa sám zbaví slobody !!!

   Je smiešne, ak si ovce mýlia demokraciu so slobodou.

   1. kdyby ses seznamil s vnitřnimi pravidly komunistické strany, zjistil bys, že tam měla před rozhodnutím být svobodná, otevřená diskuse. Nekomromisni plněni bylo pozadovano az po rozhodnutí. Otázkou samozřejmě je, nakolik to bylo dodržovano. V tom nemohu sloužit, nikdy jsem členem nebyl. Třeba pan prezident jakožto bývalý předseda ZO KSČ by nám to mohl objasnit 🙂

 13. Pan Chaun a jeho slova mě nutí přemýšlet o roli církve v Německu v době upevňování moci NSDAP v zemi. V rychle se měnící společnosti a uprostřed politické konfrontace nacistů se sociálními demokraty, komunisty, aristokracií a německou armádou se církev nejprve stala irelevantní svým postavením na prvním místě spirituality a později se obrátila a podporovala ideologii a instituce Nacismus.

  V dnešní době, političtí kazatelé jako pan Chaun, kteří apelují na to, aby jednotlivec usiloval o vnitřní svobodu hledat demokracii ve společnosti, a přesto deklarují svou podporu tak inherentně antidemokratickým institucím, jako je Evropská unie a NATO, pouze matou lidi svými rozpory.

  Pozitivní stránkou takových kazatelů spirituality v politice je, že nejsou schopni organizovat a vést lidi, a v důsledku toho se stávají irelevantními. Ale jedna věc je jistá – bez ohledu na chameleonskou povahu jejich podpory jakékoli politické síle, která získá moc, budou lpět na svém právu být kazateli.

   1. Toníček – Naopak velmi zavádějící postřeh, protože ani Viktor Orbán ani Robert Fico se nedomáhají tak extrémních požadavků, jako vystoupení z EU, nebo dokonce z NATO. A přesto mají výsledky a prospívají svým zemím mnohem více než ti naši radikálové, kteří zvládnou jen ta nejjednodušší černobílá hesla ve stylu buď a nebo, čili ode zdi ke zdi. Složitější myšlenkové postupy, jaké uplatňuje V.Orbán (donedávna ve spolupráci s Polskem) jsou nad jejich chápání.
    Pokud se z tohoto prostoduchého populismu neprobereme, a „jeho kazatelné“ nepřestanou „lpět na svém právu ho šířit“ a dostávat nás tím do izolace od našich přirozených višegrádských spojenců, tak na to šeredně doplatíme !

    1. Karel D.: přestože s oběma těmito vůdci sympatizuji, uznávám dvě věci: (1) zakládající dohody, na kterých existují Evropská unie a NATO, vylučují suverenitu jednoduše proto, že suverenita neguje podřízenost vnějším mocnostem, jejichž rozhodnutí ovlivňují vnitřní rozhodnutí, a (2) členství v obou organizacích Maďarska a Slovenska byla a stále je nutná ekonomická a geopolitická realita a obě země jsou nuceny vždy ke kompromisu – totéž platí pro Polsko, které vydává spoustu nacionalistických zvuků, ale vzdává se, když je na ně dostatečně tlačen.
     Klasická teorie geopolitiky říká, že ti, kdo ovládají střední a východní Evropu, ovládají tzv. Heartland (většinu Eurasie). V současnosti je tato kontrola ve Washingtonu a Londýně. V nadcházející konfrontaci mezi mořskou mocností (Anglosasy) a zemskou mocností (především Rusko a Čína) je boj o ovládnutí střední a východní Evropy nevyhnutelný. Jedinou šancí pro země v oblasti, jak přežít konfrontaci dvou táborů na svém území, je sjednotit se, ale pouze v případě, že ke sjednocení dojde prostřednictvím suverenity – to by opakovalo formování Rakousko-Uherska jako kolektivního obranného mechanismu proti konfliktu mezi Osmanskou říší a tehdejšími západoevropskými říšemi.

     1. „Jedinou šancí pro země v oblasti, jak přežít konfrontaci dvou táborů na svém území, je sjednotit se“
      Samozřejmě, to já říkám od samého začátku, od roku 2015, že západní Evropa se sice potápí, ale višegrádská skupina nám může poslouižit jako záchranný člun, že je to naše jedinečná přípežitost, kterou si nesmíme mechat ujít. (A není náhodou, že jednou z prvních věcí, kterou jsem zaslechl po nástupu Fialovy vlády, bylo, že se musíme odtrhnout od V4.)
      Pokaždé, když se naše opozice začne rozhořčovat nad nějakým plánovaným rozhodnutím Bruselu, tak první moje reakce je : Proboha lidi, vždyť v tom přece nejsme sami, tak se domluvme s ostatními na nějakém společném postoji. Jedině v jednotě je síla. Původní Vé čtyřka obnášela 65 milionů, a ty už přece mají nějakou váhu, ty nelze jen tak ignorovat. Vždyť i samotné Maďarsko dokázalo už osm let obdivuhodně odolávat bruselskému nátlaku. Neříkejte že ne. Brání si hranice, vypořádalo se se Sorosem, daří se mu krotit politické neziskovky, nedovoluje psychicky prznit děti genderismem. To přece vůbec není málo. Předpokládám, že ani Istanbulskou úmluvu nepodepíší a že nepodepsali ani Uprcklický pakt, Marrakšéskou deklaraci, nemluvě o zrušení VETA.
      A to všechno jde i v rámci EU a NATO. Maďaři jsou důkazem, že i v rámci těch členství se toho dá hodně udělat, že na to je prostor, tak ho využijme i my a neztrácejme čas planým stěžováním. A v krajním případě ať nás Bruselští sami vyhodí, když se jim nebude líbit naše neústupnost. To je potom úplně jiná situace, potom budou mít oni „černého Petra“ a nebudou nás moct obviňovat, že rozbíjíme Unii. Je mnohem lepší postupovat pozitivně, trvat na svých právech, jaká nám byla slíbena před vstupem. Maďaři opakovaně říkali, že nemají v úmyslu z EU odejít, ale že budou za každou cenu bránit své oprávněné zájmy, že se například za žádnou cenu nevzdají práva rozhodovat o tom, komu udělí právo žít s nimi na území Maďarska, že budou trvat na zachování svých kulturních tradic a jejich křesťanského základu.
      Na rozdíl od Čechů Maďaři hned na začátku pochopili, že nemá smysl vytvářet organizace typu „Islám v ČR nechceme“ nebo „Blok proti islámu“ a podobně, protože by si tím jenom nabíhali na vidle svých oponentů, kteří mají už předem připravené nálepky a obviňování z islamofobie, xenofobie, rasismu, pravicového extremismu nebo dokonce z fašounství a náckovství.
      Proč tohle Češi nepochopí, proč se vždycky zmůžou jenom na to být PROTI něčemu, a pak se diví, že se to obrací proti nim, například když přijdou volby do senátu nebo do EP, to pak najednou musí žadonit, aby lidi vůbec přišli volit.
      Maďaři staví dům tak, jak se má, od základů, ale Čechům je to málo, oni by chtěli hned střechu. Jenže kdo toho chce příliš, víc než je přiměřené dané situaci, riskuje, že nakonec nezíská nic a prohraje i to, co ještě má.
      Cožpak nechápete, že s požadavkem czexitu nejen z EU, ale dokonce i z NATO se žádná strana vůbec nemá šanci dostat se do vlády ? Nebo si myslíte, že by to současný prezident dovolil ? To snad nemyslíte vážně. A i kdyby tam byl někdo vtřícnější, tak tomu zabrání Brusel (jako v roce 2017 Merkelová), případně jistá ambasáda. Vzpomeňte si, jak dopadl premiér Nečas poté, co se pochvalně vyjádřil o jisté nabídce dostavby Dukovan a nebo Paroubek, poté, co před jistým vysokým vojenským představitelem si dovolil zpochybnit stavbu radaru v Brdech.
      P.S.: Co se týče té zahraniční spolupráce, výjimkou je Okamura, ale ten pořád šilhal jen na západ, „má přítelyně Marine, přítel Salvini nebo Wilders, nebo Strache“ a podobně. Ale od těch zemí žádnou pomoc ani pochopení čekat nemůžeme, protože už jsou zaplavené přistěhovalci až k prasknutí, a první, co by od nás chtěly, by bylo, abychom pomohli my jim tím, že je začneme přijímat také.
      Dokonce i v Rakousku jsou stovky tisíc muslimů, mají je i v armádě, včetně vojenských imámů !
      S takovou zemí se chcete dát dohromady a s milionem muslimů (když připočteme ty visegrádské, zaregistrované i nezaregistrované) v týlu (!) vytvořit kolektivní obranný systém proti Osmanům ?!!!

     2. Karel D.:
      Mohl bych to rozvést mnohem šířeji a hlouběji, ale zde jsou některé široké tahy.
      Rád bych zdůraznil, že obranný mechanismus, o kterém jsem psal, není volitelný, a protože válka přijde nejpozději v roce 2027 (to je časový rámec, za kterým Pentagon počítá, že vojenská schopnost USA/NATO bude přesahovat obnovy a když USA ztratí ekonomickou a finanční páku), nezbývá čas hrát hry na demokracii a zabývat se pozicemi českých loutek pověřených řízením protektorátu.
      Podle mě, už nezáleží na tom, co se doposud stalo a kdo a jak na koho hlasitě štěkal.
      Musíte být dobře obeznámeni s hlavními dokumenty dohod Evropské unie a NATO, abyste pochopili, že stejně jako velký podnik vojenské jednotky, ani Evropská unie a NATO nedovolují členům překročit určitou hranici – ano, můžete se vyjádřit vaše názory, ale jen do té doby, než šéf oznámí konečné rozhodnutí nebo když velitel vydá rozkaz. A poslušnosti členů lze dosáhnout mnoha způsoby.
      Je zoufale potřeba, aby země V4 znovu získaly kontrolu nad svými ekonomikami a finančními systémy, pokud chtějí přežít nadcházející vojenskou konfrontaci prostřednictvím nealiance, která nařizuje vystoupení z NATO, a tím, že jsou nejen soběstačné, ale mají také kombinované zdroje. prosperovat v novém světě za dneškem. To znamená, že vystoupení z NATO a politická a vojenská neutralita musí být dosaženo tím, že se skupina V4 stane unií podobnou Evropské unii, ale na efektivnějším a spravedlivějším základě – to lze provést pouze mimo Evropskou unii. Implementace tohoto modelu automaticky čistí politické systémy každé země a pátá kolona je odstraněna z moci v politice, ekonomice, vojenství, kultuře a vzdělávání a nový model vládnutí je implementován na více úrovních – současný politický bahno není hoden ohleduplnosti. Jak se to všechno může stát? Až bude bolest nesnesitelná a nově vznikající elity nebudou mít co ztratit, ovečky se budou velmi snadno organizovat a vést – a v tom se český negativismus stává užitečným.
      Nechápu vaše obavy z muslimských migrantů, protože v zemích V4 nejsou vážným faktorem. Pochybuji, že by Rakousko bylo součástí nové formace, ale ať už jsou migranti ať už tam jsou, nemají žádný význam vzhledem k jejich poměru k celkové populaci.
      A také nechápu, proč si myslíte, že by nová unie s někým bojovala. Prosím pochopte, že plán na vytvoření sanitárního kordonu ve střední a východní Evropě vznikl v devadesátých letech v USA nejen za účelem vytvoření zóny neustálého vojenského ohrožení Ruska, ale také za účelem vytvoření logistické bariéry pro obchod Evropy s Eurasií. A to automaticky znamená, že zatímco všichni členové kordonu mohou a budou obětováni, existence těchto zemí závisí na tom, že půjdou opačným směrem a vymaní se z toho, že jsou nástrojem.

 14. Igore, děláte pokroky, ale ještě jste se úplně neprobudil. V ´89 to byl dohodnutý převrat, žádná revoluce. Důkazů a přiznání mnohých aktérů je nepočítaně. A studenti byli ve své naivitě jen zneužiti. Plno svazáků z pozadí řízených estébáky. Vy byste si musel sám přiznat, že jste byl jen loutkou, a to se Vám nechce. Možná jistá ješitnost hrdého „revolucionáře“. Stejně Vás to jednou nemine a posypete si hlavu popelem, jako už několikrát. Ano, byla to celonárodní euforie a oprávněná. Jsem starší než Vy a taky jsem všemu uvěřil. Touha po svobodě byla silnější, než cokoliv jiného. Informací málo, žádný internet a propaganda jela naplno. Procitl jsem částečně po 3 a zcela pak po 6 letech, kdy jsem měl možnost nahlédnout do nejvyšší politiky a konečně pochopil, co se děje. Smutné a bolestné probuzení. Ovšem ty chybějící dílky do mozaiky najednou do sebe začaly zapadat. Přeji Vám brzké probuzení, protože jste na správné cestě, jen občas kličkujete a ztrácíte tím zbytečně čas.

  1. Když už jsme u toho převratu zabaleného do sametu. Vzdoruji komukoli, aby se byť jen pokusil najít nějaké (!) informace o tom, co se stalo s rozdílem mezi fondy, které byly v držení státu těsně před „revolucí“ a kolik měli „mistři svobody a demokracie“ poté.

  2. „V ´89 to byl dohodnutý převrat, žádná revoluce. “

   – to je hra so slovami.
   PODSTATA je –
   V 89 dostali ovce SLOBODU sami si voliť svojich pánov. A tuto slobodu využili – a volia si vlkov. A vlci ich požierajú.

   89 nebola brána do raja.
   89 bolo rozcestie – raj alebo peklo.
   Rozcestie nie je pre dementov.

   V slovakistáne si ovce už 30 rokov volia „niekoho“ – a toho niekoho po pár rokoch k smrti nenávidia. Všetci miláčikovia národa skončili na smetišti dejín.

Napsat komentář