Zpět

Slova o ochraně půdy a politická realita

Text 5.1.2018

Tříhodinová diskuse sedmi z devíti kandidátů na funkci prezidenta České republiky, kterou zorganizovala Asociace soukromého zemědělství ČR tento čtvrtek ve středočeských Radonicích, modelově ilustrovala jeden z klíčových problémů současné naší společnosti. Totiž rozpor mezi slovy a realitou.

Z opakovaných vyjádření prezidentských kandidátů v diskusi musel mít totiž našinec dojem, že není nic důležitějšího, než odpovědná péče o krajinu, podpora selského stavu a hospodaření na rodinných farmách, snižování byrokracie či nedotknutelnost práv vlastníků půdy. Téměř všichni kandidáti se v této souvislosti přítomnému publiku a četným novinářům pochlubili svými selskými kořeny a všichni také zdůraznili, jak je pro ně zemědělství, především právě v podání rodinných farem, důležité. Nic z toho ale v reálné zemědělské politice naší země není, a je nutné konstatovat, že je tomu také díky přístupu médií. Ta se aktuálně věnují další výstavbě dálnic a výstavbě čehokoli v souvislosti s novelizacemi stavebního zákona, aniž by v nich dostali prostor ti, jejichž půda bude přitom zabírána, vyvlastňována a pokrývána asfaltem a betonem. Pokud se pak týká programů prezidentských kandidátů, tak ve stejný den, kdy proběhla diskuse se sedláky, přineslo televizní vysílání setkání těchto kandidátů se zástupci průmyslu. To o mnohém vypovídá.

I tak byla ale akce ASZ důležitá. Například veřejným vyjádřením všech přítomných kandidátů, že by jako potenciální prezidenti vetovali nebo vrátili zákon o stanovující předkupní právo na zemědělskou půdu stávajícím nájemcům, nezdanili by církevní restituce a nepodpořili by současné znění zákona o střetu zájmů ukládající starostům i těch nejmenších obcí a měst veřejně informovat o svém majetku. A veřejné vyhlášení je závazkem do budoucnosti, ať již budou kandidáti na jakýchkoli pozicích.

Všechny příspěvky s Petr Havel

Diskuze:

Napsat komentář