Zpět

Začalo desetiletí rodinných farem

Text 18.1.2019

Počátkem kalendářního roku je tradičním mediálním tématem sumář očekávání a událostí, s nimiž je začínající rok spojen nebo ve svém průběhu spojen bude. Že by ale někde zazněla alespoň zmínka o tom, že období deseti let 2019 až 2028 bylo Valným shromážděním OSN vyhlášeno Desetiletím rodinných farem, mi není známo.

Je to docela modelový příklad vztahu naší společnosti k zemědělství, konkrétně k soukromému (rodinnému) hospodaření, které je celosvětově páteří zemědělského podnikání. Což má svou logiku, neboť rodinné farmy obvykle hospodaří na vlastní půdě, v místě svého podnikání příslušní hospodáři žijí a bydlí, a díky tomu mají přirozeně lepší vztah k půdě a krajině, v níž podnikají. Jinými slovy jí tolik jako průmyslové aglomerace neničí, protože by si tím ničili svůj výrobní prostředek i možnost své obživy.

To byl ostatně také důvod vyhlášení Desetiletí rodinného farmaření (IYFF +10), neboť menší a střední farmáři, což jsou většinou ony rodinné farmy, to nemají v souboji s korporacemi lehké nikde na světě. Zatímco ale pro OSN, ať si o této organizaci můžeme myslet leccos, je jejich podpora prioritou, u nás je to zase prostě poněkud jinak. K tomu lze uvést, že i když je v současné době, i díky OSN, téměř každý kalendářní den dnem někoho nebo něčeho, desetileté programy o projekty OSN prakticky nevyhlašuje. Pokud se tak stalo, je to, byť samozřejmě především symbolicky, veřejným potvrzením potřeby podpory takových zemědělců, kteří si podle OSN zaslouží, jak sama OSN uvádí, „novou příznivější politiku“ a „zlepšení vnímání pozice farmářů“. Což je navíc v zájmu celé společnosti, již zmíněné krajiny, udržitelnosti, ba i jako forma podnikání, která je také prevencí rizik sucha a negativních dopadů klimatických jevů. Pro málokterou zemi na světě to přitom platí více, než pro tu naší. Ostatně skutečnost, že o tom nikdo neví a zřejmě ani nechce vědět, je více než ilustrativní.

Všechny příspěvky s Helena Brown

Diskuze:

  1. Souhlas s článkem je jasné když podnikání na svém a ne pro někoho tak z toho má člověk lepší pocit , než když podniká u někoho jiného ať už se jedná o zemědělství a nebo o jiný produkt. Já osobně teda zkouším tenhle systém https://autocrm.cz/ pro zjednodušení mého podnikání. A jsem rád že dělám co mě baví a podnikání pro sebe a v oboru který mě baví.

Napsat komentář