Zpět

Jsme nemocná společnost, protože mravní bída se odráží na bídě zdraví

Text 15.3.202429 min Přehrát

Od některých politiků často slýcháme, jak se nám daří vlastně nejlépe, jak se nám kdy dařilo, a že bychom za to měli být vděční. Jenomže, co je to „dobře“? Záleží na tom, skrze jaké brýle na hodnotný život pohlížíme. Když se začtete do novin, najdete poněkud matoucí obrázek dobrého života – tak jen titulky z poslední doby: „Nárůst duševních onemocnění stát nezvládne“ nebo „Duševní nemoc nemá být vnímána jak slabost jedince, ale jako relativně normální a přiměřená reakce na extrémní situaci“. No vida. A zejména když – a to už je další titulek – „Na psychologa se už čeká dva roky, chybí i psychiatři“.

Martina: Ještě připomenu, že na téma psychosomatiky jsi napsala dvě knihy: „Proč a jak psychosomatika funguje“ a „Psychosomatický dotek motýla“. A kromě toho jsi také napsala knihu „Rakovina? Ne děkuji“. Četla jsem mnohé titulky, Jarmilo Klímová, co tomu říkáš? Objevují se data, že až třetina dospělých trpí psychickými potížemi, a to jsou jen ti, o kterých se z nějakého důvodu dozvíme, protože třeba vyhledají lékařskou pomoc. Psychické problémy má nejméně polovina mladistvých, nárůst je i u dětí, v Evropě je to poměrně pozorovatelný trend, a nevyhýbá se ani Americe. Řekni mi, jak to vnímáš ty, jako odborník? Jsme rozmazlení, jsme opravdu nemocní, jsme rozbití? Co se nám to děje?

Jarmila Klímová: Já se k tomu asi nechci vyjadřovat čistě z psychologického hlediska, jako psychiatr, ale co k tomu můžu říct, je psychosomatický pohled. Protože já teď potkávám lidi, kteří přicházejí, mají nějakou škálu potíží, potíží somatických, které jsou v drtivé většině případů jenom odrazem jejich, řekněme, velmi křehkého psychického stavu. Ale já tam vidím nárůst toho, čemu odborná medicína říká „polymorbidita“. Přeložím do češtiny, poly – předpona znamenající mnoho. Morbidita, tedy nemoc. To znamená, že vidím skokový nárůst lidí, kteří předtím přicházeli s jedním, se dvěma problémy, třeba na tělesné úrovni – což je samozřejmě provázeno s nějakou psychickou zátěží. Ale teď třeba přijde klient, a postupně, jak se dostáváme k tomu, co potřebuje, je různorodých potíží pět, šest, sedm, osm, a tito lidé jsou v psychické stránce – nenacházím žádný dobře vypovídající odborný termín, ale musím říct, že jsou rozbití, úplně rozbití. Jejich psychika je roztříštěná, a tělesný obraz tuto roztříštěnost dokonalým způsobem zrcadlí, protože jestliže se nám roztříští management naší psychické schránky, tak se tělo začne na mnoha úrovních tříštit také, takže vidíme nedostačivosti třeba v oblasti jater, nebo ledvin, mají rozsáhlé kloubní potíže revmatoidního charakteru, zažívací potíže. A to všechno najdete na jednom člověku.

Martina: Jarmilo, ty jsi řekla, že se na to podíváš z hlediska psychosomatiky, ne psychiatrie, přestože vím, že máš třeba z Psychiatrické léčebny v Dobřanech rozsáhlé zkušenosti, ale teď pracuješ, jak jsem zdůrazňovala, jako poradce v oblasti psychosomatiky a jednotné medicíny. S čím tedy za tebou přicházejí pacienti především? Přicházejí většinou s důsledky, to znamená, že je k tobě dožene tělo? Nebo přicházejí mnohem častěji s tím, že si uvědomují, že problém je v psýché?

Jarmila Klímová: Přicházejí s tělem. Ale přicházejí za mnou právě proto, že si uvědomují, že problém je v psýché. Protože kdyby přicházeli jenom s tělem bez tohoto předporozumění, tak půjdou za obvoďákem, nebo do špitálu. Ale protože vědí, že jejich psychická podstata opravdu hluboce strádá, a uvědomují si, že tělo na to reaguje tímto dominovým efektem rozpadu, tak přicházejí za mnou. Protože očekávají, že já budu rovnoměrně, nebo se stejnou pozorností, ošetřovat oba dva komponenty, jak psychický, tak tělesný.

Tradiční hodnoty jdou do háje, takže zaniká vnitřní integrita, a vzniká zmatenost, dezintegrace, a to se tělesně projeví jako rozpad na buněčné bázi

Martina: Čeho odrazem tato nemocnost je? Proč je toho tolik? Když se podívám na naše životy, tak by se skutečně mohlo zdát, že žijeme v jisté formě dostatku, možná někteří i blahobytu, a lidé se nemusí obávat o svůj chléb vezdejší, zdali zítra budou mít jejich děti co jíst, a tak. Tak čím to, že se najednou tak – jak jsi sama řekla – rozsypáváme, jsme psychicky rozbití?

Jarmila Klímová: Mě baví termín „jistá forma dostatku“ to je moc hezké, protože to v sobě obnáší několik hříchů: Je tady jistá forma dostatku, ale pak je tady víc než jistá forma nedostatku, a to je nedostatek mravnosti. Jestliže je něčím naše společnost nemocná, tak je nemocná morální úpadkem. Já vím, že se velmi mnoho lidí často odkazuje na citát Tomáše Bati, který říká, že ekonomický úpadek je jenom důsledkem morálního úpadku…

Martina: Mravní bídy.

Jarmila Klímová: Mravní bídy. Ale on se na to díval z hlediska ekonoma, a já se na to dívám z hlediska doktora. A já vidím totéž, že se mravní bída odráží na bídě zdraví.

Martina: V poslední době máme obrovské zmatení slov, a já v tuto chvíli potřebuji, abys slovo „mravnost“ naplnila. Čeho se nám nedostává? V čem je ten morální, mravní úpadek, pokles? Abychom věděli, od čeho se odrazit, co pozorovat na sobě, nebo především na sobě?

Jarmila Klímová: Naplnění slova „mravnost“? Moc se omlouvám, jako první mě napadá Hugo Haas: „Mravnost nade vše.“ On říká: „Co je to mravnost?“ A v závěrečném projevu říká: „Když to není pravda, ať se má busta nade mnou útrpně usměje.“ Tak ať se útrpně usmějí posluchači, pokud já v tomto nějak ustřelím.

Myslím, že mravnost vychází z věrnosti k hodnotám, k hodnotovému žebříčku. Jestliže máme úpadek mravnosti, tak máme úpadek hodnot, skutečných prahodnot, na kterých byla postavena celá Evropa po mnoho a mnoho století. Jistěže se najdou šťourové, kteří budou říkat, že tehdy to bylo takhle, a tehdy… Jasně, ježíšmarjá, nikdy to nebylo růžový, křišťálově průzračný, vždycky na tom byli bohatí nějak, chudí je živili, a tak dále. Ale pozor, nepleťme si mravnost a spravedlnost. Svět není spravedlivý. To neznamená, že bychom neměli ctít mravnost a hodnoty, protože řekněme i nespravedlivá společnost, má a může hodnotový režim ctít. Když ho přestane ctít, neodvratně se začne blížit ke svému rozpadu a zániku. Historie nám to říká: Pád říše římské, a tak dále. Co tomu předcházelo? Vždycky tomu předcházel morální pád.

A hodnoty, o kterých tady hovoříme, které nám chybí, jsou ty nejjednodušší, nejsnáze vyjmenovatelné. To znamená: Pravdivost, poctivost, soudržnost, soucit, uctívání kvalitních lidí, uctívání znalostí, uctívání moudrosti. Podívejte, toto všechno jde do háje. Uctívání vzdělanosti – to je taky důležitý. Ten, kdo byl vzdělaný, měl být zároveň ctnostný. To psal už Platón.

Martina: A myšlení.

Jarmila Klímová: Ano, uctívání myšlení. Teď bychom mohli hovořit o tom, jak vypadá myšlení v dnešní společnosti, jak vypadá debilizace našeho školství, tak, že naše vzdělanost je házena v plen. Už to samotný je v podstatě hrůzinec. Já se bojím, co bude, kdo nám tady bude diktovat hodnoty za nějakých deset, nebo patnáct let – stačí, co slyšíme dneska. Tady jsou totiž hodnoty nahrazovány pseudohodnotami, a to plodí tu zmatenost, dezintegraci, tedy rozpad smysluplného směřování, a lidé, kteří nemohou mít smysluplné směřování, ztrácí svou spiritualitu a smysl svého bytí. Proto jsou snáze rozpadnutelní, snáze manipulovatelní, více zmatení, protože postrádají vlastní integritu. Tělo, které postrádá integritu na duchovní bázi, se začne rozpadat na buněčné bázi.

Martina: To znamená, že to, že jsme dokázali prakticky všechno kolem zrelativizovat…

Jarmila Klímová: To je strašné…

Senioři, nositelé životní kontinuity, jsou vytlačováni ze společnosti, prohlašováni za obtížný hmyz, který by neměl mít právo volit, řídit auto, a asi ani topit

Martina: Tak se to podepisuje na našem psychickém, a následně na našem fyzickém zdraví?

Jarmila Klímová: Samozřejmě, protože i management našeho těla respektuje hierarchizaci, a když začnete relativizovat, hierarchizace se rozpadá. Hierarchizaci musíte říct, že toto má nejvyšší hodnotu, toto má nižší, a tak dále, viz. klasická Maslowova pyramida potřeb. A tuto pyramidu někdo odstřelil a začal říkat, že toto není důležité, a tamto není důležité, a že se může mít dobře i ten, kdo nepracuje, protože má nároky – nesnáším slovo nárok, na to jsem už léta alergická. Uctívání toho, co léta drželo kulturu národa pohromadě, což byl třeba vždycky odkaz předků, je dneska hozeno v plen.

Já si ještě pamatuji, je to strašně let zpátky, že jsem slyšela větu, že když zemře moudrý stařec, je to stejné neštěstí, jako když vyhoří knihovna. Podívejme se, jak se dnešní společnost tady stará o seniorskou populaci. Jsou vyoutováváni ze společnosti, jsou prohlašováni za obtížný hmyz, neměli by mít volení právo, neměli by řídit auta, a nevím, co by ještě neměli. Asi by neměli ani topit. To znamená, že ti, kteří jsou nositeli životní kontinuity, jsou dehonestováni.

Martina: Jenomže tady se dostáváme k dalšímu pojmu, a to je „úcta“, protože úcta, zejména přesgenerační, se zřetelně vytrácí. Děti si myslí, že jim rodiče nemají co předat, a už vůbec ne prarodiče, a to jen proto, že děti mají technologicky navrch. To znamená, že si myslíš, že i toto je slepá cesta, která nám dále rozbíjí naši kontinuitu?

Jarmila Klímová: Rozbíjí kontinuitu, ano. Rozbíjí kontinuitu. Vytvořila se totiž skoková propast. Začínali jsme si toho všímat už možná před nějakými pětadvaceti, třiceti lety, že tato nová generace, která jde po nás, je něco, jako když se někdo utrhne z pelotonu. Ona se utrhla na základě svých schopností pracovat s technologiemi. A teď, právě v rámci narativu dehonestace historicky-kulturních a morálních vazeb, získali pocit, že když mají navrch v technologii, tak můžou mít navrch ve všem, že když je otec nemůže učit, jak mají zacházet s iPhonem, tak jim už nemá co říct v žádné další životní oblasti. A tato propast, to je jako když přijde zemětřesení, a teď se rozestoupí země, pukne, a rozestup je čím dál tím větší. Na začátku je tam láva, kouří se z toho, ale rozběhnete se, a ještě to přeskočíte. Ale jakmile to přesáhne určitou kritickou hodnotu – já nevím, kde jsme teď – a mám pocit, že se k této kritické hodnotě opravdu blížíme, a jestli jsme ji překročili, tak jsem možná zaspala, omlouvám se – tak mám pocit, že už to nepřekročíme ani s rozběhem.

A oni nás nevnímají, protože si myslí, že nás nepotřebují. Když jsem byla malá, tak jsme si jako rodina v osm večer sedli k televizi, všichni, dneska se naštěstí moje dcera se mnou občas dívá na nějaké filmy, ale ve velké většině mladí nemají potřebu sledovat to, co sledují jejich rodiče, protože ve svých rodičích nevidí následováníhodné vzory. Oni mají své vlastní vzory, ať je to anime, nebo já nevím co všechno, a navíc politicko-sociální narativ v tom mládež ubezpečuje, tleská jim a říká, jak jsou dobří, jak je v pořádku mít ty nové – pardon – ale opravdu ty evropské hodnoty, a dehonestovat to, z čeho vzešly.

Martina: Jenomže děti v tom nejsou šťastné, a proto zaplňují ordinace psychologů a psychiatrů, proto rapidně stoupá počet sebevražd, proto stoupá počet sebepoškozování, anorexie, bulimie. Toto dnes téměř patří k dobrému. Proč se z toho…

Jarmila Klímová: Proč se z toho nevymaní?

Martina: Proč se z toho nevymaní? Proč jim nemůžeme pomoct? Protože rodiče se trápí, ale každý youtuber má přeci jenom nad rodiči trochu navrch, protože trošku víc ví, jak se svět točí.

Až bude ekonomický propad takový, že dnešní sněhové vločky, poflakující se v neziskovkách, budou muset do práce, tak to bude velký poplach v kurníku

Jarmila Klímová: Kdyby jen trochu. Hele, já to k něčemu přirovnám: Ty říkáš, že tyto děti nejsou šťastné. Nejsou, některé si to přiznají, a některé si to nepřiznají. Pozor, zeptáme se: Je rozpadlý alkoholik ve svém životě šťastný? Není. Ale síla závislosti je větší než ochota se z toho vymanit. Děti, které jsou v podstatě hypnotizovány, prokazují svými vzorci chování téměř všechny rysy závislosti, která je v tom drží. Ony si uvědomí, že to není úplně dobré, ale v rámci závislostních principů už dneska nejsou schopny přijmout pomoc. Takže, když se na to podíváme očima adiktologa – to jsou lidé, kteří se zabývají závislostí – tak jak to s takovým závislákem dopadá? On není ochoten dobrovolně zazvonit u Apolináře, a jít se léčit, a v drtivé většině případů k prozření dochází až na základě nějakého pádu. Dotyčný člověk musí narazit na něco, co mu přináší daleko větší, řekněme, utrpení, než zůstávání v závislosti. Musí potkat takovou míru diskomfortu, aby byl ochoten – i bolestným procesem – ze závislosti odejít.

A teď co? Teď čekáme, kde tato generace na tuto míru diskomfortu narazí. Nechci tady věštit, ale myslím, že na ni narazí ve chvíli, kdy i ekonomický propad začne být takový, že jim nezbude nic jiného, než jít do práce. Například. To bude pro spoustu těchto lidí velmi diskomfortní, když se nebudou moct poflakovat v nějakých neziskovkách, a když budou muset skutečně začít vydělávat na chléb vezdejší. To bude překvápko. Myslím, to bude dobrý poplach v kurníku.

Martina: Takže si myslíš, že čísla, která jsou v tuto chvíli velmi znepokojivá – to znamená, že dvě třetiny dětí na základní škole trpí depresemi, a mám tady evropská data, podle kterých jsou duševní poruchy a poruchy chování zodpovědné asi za 4 % ročních úmrtí v Evropské unii, a jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí. Mladí jsou z toho tak šťastní, že si sahají na život.

Jarmila Klímová: No jistě, když jsem šťastný, tak skočím z mostu, to je přímá souvislost.

Martina: Ale řekni mi: Myslíš si, že skutečně tady bude muset být takovýto prudký náraz do zdi, nebo je pořád ještě nějaká šance, abyste vy, psychiatři, psychologové, sociologové – možná ne – ale odborníci, zkrátka lékaři, zkusili vrátit mladé lidi jejich mládí, a ke skutečnému, reálnému světu?

Jarmila Klímová: S dovolením vyjdu z čísel, která jsi citovala – nevím, jak moc jsou reálná, ale řekněme, že nějak rámcově odpovídají. Na tato čísla se totiž musíme podívat ze dvou úhlů. První je nadužívání diagnóz. Pozor: To, čemu se říkalo před nějakými pětadvaceti, třiceti lety „deprese“, byla opravdu deprese. Ale to, čemu se dneska dává nálepka „deprese“, se dříve nazývalo pojmem „dysforická porucha“, tedy nějaká nenálada.

Martina: Příslovečná blbá nálada. Ano.

Jarmila Klímová: Blbá nálada, nebo nějaké smutky a kňouráníčka, a tak dále. Ale dnes se toto patologizuje, dnes se dávají diagnózy každé sebemenší odchylce od kýženého ideálu. A můžeme začít spekulovat proč. Například proto, že tím pádem se tam výborně začnou hrnout antidepresiva. Podívejte se, jaké procento dětí na školách používá pravidelně antidepresiva. Před nějakými osmi, deseti lety, už jsem slyšela nějakou paní učitelku ze střední školy, že jedna třetina dětí užívá antidepresiva. Na střední škole. To snad není možné. Tak mi to tam potom ukázala. Takže řekněme, že to může být do jisté míry účelová diagnostika, účelové číslo. To ponecháme v hypotéze.

Ovšem druhá věc je, že forma výchovy, a vztahování se k dětem, je taková, že se strašně tetelíme, aby se děti nepotkaly se sebemenším diskomfortem. My jsme z nich vyrobili pověstné sněhové vločky, takže když dítě narazí na jakoukoliv malinkou překážku, tak protože má furt umetenou cestičku, tak už je tato malinká překážka důvodem, že se hroutí, a na YouTube hned postne, že mu rodiče nechtějí koupit iPhone. To je něco – a zase řeknu hroznou větu – co za našich mladých let (fujky) nebylo představitelné. Ty jsi hovořila o tom, jak vrátit dětem jejich dětství. Vivat.

Martina: A reálný svět.

Jarmila Klímová: A reálný svět, protože reálný svět je taky o hranicích. Dítě má rodiče od toho, aby mu vytyčili hranice – tohle smíš, a tohle nesmíš – aby mu vytyčili hodnoty – tohle je správné, toto není správné. A právě v rámci této kanibalizující relativizace se toto správné, podmiňované rodičovství rozplynulo, a děti nejsou trénovány v dovednostech, v život zachraňujících dovednostech čelit diskomfortu. Takže ony se pak potkají s nějakým sebemenším bebíčkem, a úplně je to hodí na krovky. Já to teď nechci házet jenom na rodiče, ale rodič by to měl vždycky korigovat.

Ale pojďte se podívat, jak to vypadá ve školství samotném. Dítě – a to vám potvrdí většina učitelů například na základní škole – nesmíte nechat propadnout, protože je to prý traumatizující. Kde to jsme? A pokud ho necháte jako učitel propadnout, tak s tím musí rodič souhlasit. Pardon. Když je chudinka, když je úplně blbej, nebo je to grázl, který se neučí, tak dostane ještě podporu v tom, jak to je vlastně dobrý? Vždyť my u dětí tímto likvidujeme i sebereflexi, to znamená ve schopnosti osobního růstu, osobního vývoje. My z nich pěstujeme úplně rozplizlé, rozbředlé, psychicky nulově odolné jedince, a společnost jim ještě tleská.

Všechny příspěvky s Jarmila Klímová

Diskuze:

  1. Není vyloučeno, že od dob uveřejnění pořadu pod výše uvedeným odkazem paní doktorka Klímová učinila nezanedbatelný duchovní pokrok.

 1. Ach jo, občas si říkám, jestli to má ještě smysl vůbec poslouchat. Ano, slyšíme dvě paní, které až příliš připomínají učitelky a už jenom z jejich hlasu, je slyšet, že je tam ta nenávist.

  Ano, děti vytrolily svoje rodiče, kteří jim celou dobu tvrdili, že oni znají všechno a žádná debata není přípustná. Ano, byli to rodiče, učitelé a psychologové, kdo ty děti dohnal do systému, kde jsou z nich nefunkční trosky.

  Děti se ale nedají obviňovat, je prací dospělých aby odpovídali za svoje chyby. Můžete se rozčilovat na mladou generaci ale byla to generace dnešních otců a matek, cca 40-50-60, kteří nezvedli ani prst, když se tu od roku 2010 začali tyhle věci dít. Naopak, oni ještě dali příklad, že rozvody jsou v pořádku, lhát se může, sviňárny jsou dovoleny, zákony neplatí a kdo má peníze může všechno. Ukázali jim i životní styl, zatnout zuby, držet hubu, jíst bůček a sedět doma na zadku, hlavně aby se ti chlapečku nic nestalo a pořádně papej, sport a běhání je pro divné lidi, naše tradiční je hlavně sedět doma, nic nerozbíjet a ideálně si všechno schovat na horší časy nebo to ukrást sousedovi.

  Ne, tohle není vinna dětí, tohle je vinna dospělých, už dávno měli zasáhnout a srovnat ty učitelky do latě, přestat podvádět, omluvit se manželce a ukázat, že v těch 50-60 si nějaký respekt opravdu zaslouží. To co jsme viděli za covidu, byla ukázka, že si nezaslouží nic. Jsou to zbabělci, kterým jsou jejich děti ukradený a spíš se jich bojí. Radši zabte děti ale my ať přežijeme, protože my jsme nejdůležitější.

  Jednou bych chtěl slyšet tyhle samozvané rádce, psychology, vědce a akamdemiky opravdu reálně debatovat. Jak chcete zjistit, kdo je vzdělaný, když nikdy v životě nejste ochotni podstoupit diskuzi, aby se vážně vidělo, kde u nás je na jaké úrovni? Neudělá se to proto, protože většina lidí neumí kromě osočování přiznat, že třeba není tak dobrá. U nás se to prostě tak nedělá. Bude se zatloukat a dělat že nic. Jenom ta generace a cizinci co to vidí, tak jim to musí připadat jak banda ulhaných blbečků, co si hrají na chytráky. Možná proto byl i ten covid, třeba už to někdo delší dobu pozoroval a řekl si, že si s těmi blbečky zkusí pohrát. Musel se bavit, když to viděl.

  1. Nevím, jestli jste přišel rovnou psát svoje názory, aniž byste tento rozhovor vůbec četl/slyšel, ale skoro to tak vypadá. Protože kdybyste ty řádky četl, zjistil byste, že paní nekritizuje děti, ale právě rodiče, kteří tyto děti vychovali…Ano, chyba je v rodičích, řekla bych, že tak z 90%, ano, jako rodiče vás vždycky bolí, když si musíte přiznat, že vaše dítě je odrazem vás/vašeho přístupu, ale zvlášť v dnešní době (jak psaní psycholožka zdůrazňuje), kdy rodiče své děti drží v ‚inkubátoru‘ co nejdéle, je to pro takové matky a otce o to těžší, mají příliš velká ega…

   Vy máte pocit, že v zahraničí je situace jiná, že tam je svět v pořádku? To jako vážně? Tento trend přišel právě ze zahraničí a my jsme to jako správní pohůnci západu přijali.

 2. Inu, kazdý je nemocný do té míry, do jake si to může dovolit. Jsou tací, co po dosažení „oslích let“ táhnou, co jim jiní naloží, dokud nepadnou. A jsou tací, co by unesli mnohem vic, ale „achich, ochich“, oni přece mají nárok mít se dobře a vézt se na hřbetě jiných. A ano, je to hlavně kšeft – stručně řečeno, většina z nás jsme zdraví, dokud se nedostaneme k doktorovi. A těch léků, panečku, panečku. Jeden levnější než druhý 🙂 🙂

 3. ČISTĚ TECHNICKÁ…
  Jak vidno oproti návalu příspěvků (vůbec ne hloupých) za něž je proč děkovat panu Bystroňovi minulého dne, je tohle co je „tím hlavním“ nad „diskuzí“ hluché jak zmoklý buben.
  Není tomu tak bez příčiny, kdo trochu ví a umí „slyšet trávu růst“ může sice být „diplomat“ jako pan Vlk co napsal věcnou „mírnou“ kritiku, aby ji minutu na to podtrhnul pomocí dovětku se sluníčkem. ALE FAKTA JSOU JINDE.
  (Páně Vlka je, pokud to systém umísťování příspěvků zase nezpřehází níže, JE případná a paní Martině k zamyšlení. /Stejně jako i můj rovněž (nad mé „poměry“) vele“diplomatický“ „JED“
  A taky si dovolím „výživnou“ „bodku“ ačkoli určitě bez slunéčka:
  Brrr… ale tato „HOSTKA“ jinak kvalitního „SŮČKA“ opravdu vyrábí rámus na půdě … využívaje fakt, že psychosomatika je „na vlně“ a politika a bezpečnostní situace spíše než na „hraně“ mnoha „hmaty“ a „prsty“ už za tou.
  /AKTIP a tamní „machrometody“ jsem neměl problém si proťukat i osobně.
  Šlo o zisk, o zisk způsobem „a my ti kliente nabídnem, nikoli za skromno“ (to bys nás i se nedocenil) na míru co bys rád slyšel.
  Tohle je prostě obchodní ´fórek“ „šmejda“ s hrncema (a vysavačem) kterému „důchodce“ neodolá.
  Ps:
  Parazit může využívat i „módní“ celostní /““JEDNOTNOU““/ medicínu… vše co k tomu potřebuje to je chytrost a nějaká ta pokud možno více rozšířená NAIVITA +“FRUSTRACE“.
  Jasně, „tady ten“ se představuje jako zahradník (a nelže), pak někdy „upustí“ že i je a safra příčetný analytik a „čučka“, jenže tím ještě výčet nezahrnul další vzdělání. Praktickou psychologii a jistou ne malou míru řekněme „protřelosti“…
  TO PRO LEPŠÍ SROZUMITELNOST nazvěte „křest ohněm“, „pohonění od StB ale i … „přestání“ (přežití) ostřejších „bojových“ podmínek v „poli“.
  /Je mi jedno, že mé nápovědy v začátcích rozjezdu operace „covid“-„tečky“ byly vymazány, že jsem mnoha lidem „protiva“ a jde namne nalepit nálepka „TO JE, no jasně“ BLÁZEN. (Dívejte jak divně píše, že „nepříčetně“ „startuje“… a zřejmě kouří a chlastá… (třeba s Ukrajincem nebo někým z BISKY) …občas i až „pekelně“.
  Fór je jinde. Funguju neprodaně– (to neznamená že někdy nedělám chybky a nemám toho všeho fakt „plný kecky“.
  Kecky ano, ale trencle ne.
  (Jo a ještě něco… vůbec nejsem „HODNEJ SVATEJ“… jsem na lidi, najmě líný, (občas včetně sebe) nepříjemně náročnej.
  /Pokud jste si ale všimli tak to neznamená že „frajerku“ či „frajera“ neuznám a chtěl bych býti Zeměkoule ředitelem sám.
  Ani hóvinko. Makat, je nejvyšší pohotovost…

  1. Já – tradičně – snad(?) pochytávám jen zlomek Vašich technických připomínek, proto zřídka reaguji, ale tady mi to nedá. O jaké mé kritice píšete (na bodku se sluníčkem se snad radši ani neptám)? Svůj příspěvek zde nepovažuji za kritiku titulního rozhovoru, spíše za doplnění, ilustrační příklad řečeného.
   Na rozdíl od KohosiIného nepovažuji míchání vrcholového „politického“ působení fialového hnusu na společnost a její (nejprve) psychické zdraví za divné. Připadá mi to naopak ústrojně související až zákonité. Když budete masivně a širokospektrálně hustit do mas psychopatickou schizofrenii, posílíte v ní psychopatii a schizofreniky. Pokud budete propagovat válku a zabíjení, vypěstujete více zabijáků a vrahů (například terorista na UK). Já se nepovažuji za psychicky malo odolného, ale od určité doby nemohu ani poslouchat Radiožurnál, v televizi okamžitě přepínám „zprávy“.

   Tak dědek je, nebo byl, čučkař? Ti tam z něho museli být na prášky 🙂

   1. Pane Vlk, 🙂 BYLI!
    (kromě toho na sebe dost „provařili“.
    Jinak ale, když čtu Vaší ku mě odpověď, od „Připadá mi to naopak ústrojně související… si i bez mého (řekněme „tlaku“) odpovídáte, a to k „věci“ a ne „do luftu“ perfektně sám.
    Ještě doplním- vypůjčiv si slova pana Wericha. Ten v jednom rozhovoru s panem Škutinou vypráví obraz o svém snu… Kdy dostal úkol, vymislit (vytvořit) „prostor pro větší iniciativu HASIČŮ.
    Dám Vám i dalším sem odkaz… pokud mi to Google a Youtube dovolí..
    (Nuda a hloupost to není“, v kterém díle to ale najdete nemám čas (za Vás) v tom celku hledat:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2Ca2c3bmY

 4. …tato nová generace, která jde po nás, je něco, jako když se někdo utrhne z pelotonu. A teď, právě v rámci narativu dehonestace historicky-kulturních a morálních vazeb, získali pocit, že když mají navrch v technologii, tak můžou mít navrch ve všem.

  Nedivme se když je ve škole učí, že jejich rodiče pracovali a žili v komunismu, který byl největším neštěstím a zločinem jaký kdy existoval.
  A pak jsou jim vymývány mozky televizní angažovanou tvorbou o té době a naopak televize na ně chrlí propagandu o „úžasném“ „báječném“ Západě bojujícím za mír na celém světě.

  1. „…tato nová generace, která jde po nás, je něco, jako když se někdo utrhne z pelotonu.“
   NIE. Z peletonu sa utrhne ten najlepší.
   Tato nova generace sú neschopáci, ktorí by neprežili na pustom ostrove ani týždeň.
   Bez starej generácie sa onedlho neopraví nič v dome, a výrobky sa budú opravovať metódou ZAHOĎ a  KÚP !

   Vymývanie mozgov cez TV to nie je OMLUVA ich demencie, to je priťažujúca okolnosť – že nedokážu myslieť vlastnou hlavou. Ovšem – týmto trpia aj starí…..

   1. Tím přirovnáním paní Klímová myslela to, že k té proměně nové generace dochází rychle.

  2. Kdyby jen za mír. Oni přece bojujou imrvére s mimozemšťany! Jeden film za druhým!

   Divím se, že ještě nikdo nepřišel s teorií, že Rusové jsou mimozemského původu. To by přece byl skvělý důvod, proč je vyhladit, ne? No a Ukrajinci a ostatní Slovani, to jsou vlastně taky mimozemšťani, i když momentalně ti hodní, takže těch moc škoda taky není ….

 5. „Od některých politiků často slýcháme, jak se nám daří vlastně nejlépe, jak se nám kdy dařilo, a že bychom za to měli být vděční.“
  Mají pravdu. Oni se skutečně nikdy neměli lépe. A měli by nám být vděční. Místo toho námi pohrdají.

  1. Mně se „líbí“, jak se lékařka zabývá vlastně nejšpičkovejšími politickými aspekty rezonujícími ve společnosti a jak se tyto přímo projevují na zdravotním stavu. (Líbilo by se mi více, kdyby to nebylo potřeba.)

   Je to čirá schizofrenie. Fialový hnus (v zastoupení toho svinstva v pozadí, které reprezentuje) tu tlačí na jedné straně protiústavní legislativu „předsudečné nenávisti“, s kterou hodlá zadusit svobodu slova, tedy vlastně svobody vůbec, a na druhé straně absolutně toleruje, propaguje a podporuje čirou psychopatickou nenávist směřovanou ve směru zájmů jeho řídících orgánů v CIA. Navíc nenávist nikoli platonickou, verbální, potlačovanou, ale nenávist absolutně zhmotněnou, antihumanistickou, bezprostředně vraždící. Vyvolávanou státem se zabijáckou pseudokulturou, která na počátku svého etablování se ve světě stejným způsobem zgenocidovala indiány. Zabij si svého indiána, zabij si svého russáka!

   Smutné je, že „Evropa“, která k humanismu a humanistické kultuře dospěla a po krvavých obětech postavila člověka do čela svého snažení a hodnot, která tak nepředstavitelně trpěla hrůzami světových válek, se nechá tak snadno tou zabijáckou vražednou pseudokulturou znásilňovat.

   1. Vlk napsal:
    „Mně se „líbí“, jak se lékařka zabývá vlastně nejšpičkovejšími politickými aspekty rezonujícími ve společnosti a jak se tyto přímo projevují na zdravotním stavu.
    Je to čirá schizofrenie. Fialový hnus (v zastoupení toho svinstva v pozadí, které reprezentuje) tu tlačí ….. “

    – Takto nejak som to chcel napísať, len som nenachádzal vhodné slová…..
    Vlastne mi vadilo na lekárke, že divne mieša zdravotné a čiste politické „choroby“.
    Chápem to tak, že politické pomery spôsobujú psychické a morálne VADY – ale to nie je psychická CHOROBA, ale čiste zdevastovaná MORÁLKA a socialne vzťahy.
    Doktorka vidí príčinnú súvislocsť medzi morálkou a ZDRAVÍM, ale ignoruje príčiny tej zdevastovanej morálky a etiky.
    Medicínu do toho ťahať je divné.

    1. Dobrý postřeh pana KtosiIný i pane Vlk.
     Divné míchání…
     Navíc existuje spoustu „bezva humánními“, teď jim řeknu hlavošťoury a těchto kolektivy zpracovaných a dost kvalitních studií jenžto MERMOMOCNO/MOCICHTIVÝM poskytují podklady „jak na lidi“.
     Je třeba zachovat obezřetnost a bedlivě sledovat MOTIVACI motivovaných i PhD, MUDr vzdělaných…. jinak se dá opravdu „bezvadně“ na léta uvíznout v pasti.
     A ještě „drobnost“:
     Někdo kdo se stane někým předně přesvědčeným o tom že se předně, hlavně stane někým kdo se „nej nej“víc špica bude starat o svoje osobní zdraví … ať chci nebo nechci— ten se nutně stane SOBECKÝM.
     Čili ZACHOVAT „ROZPTYL“ ať z toho není cosi jak bylo tak „bezva“ OČKOVÁNÍ… (s návazným a průběžným ohrnováním nosů a provádění „výnosů“ nad občanem schopným myslet … tedy „odporu“.
     No jo, už jsem zase 😉 potvora.

     1. Souhlas. Údajně Cukrouš pro vývoj Facebooku angažoval psychiatra, aby se uživatelé stali co nejdříve a co nejvíc závislí. A nebezpeční nejsou jen psychiatři – k zotročování lidi přispívaji vědci z řady jiných oborů, např. klimatologové ….

  2. Jetvart : “ Místo toho námi pohrdají.“

   – To je vina samotných oviec, ktoré sa nazývajú ovčania. Ovčania sa chovajú ako poddaní, a to tým viac, ako viac ich politici okrádajú kopú do riti, a vakcínujú.
   Každý panovník pohŕdal poddanými – ktorí sa chovali ako otroci.

   Sloboda je – keď sa politici boja ľudí. Otroctvo je, keď sa ľudia boja politikov, ale chovajú sa tak, že im lezú do riti.

   1. Dnes je to postavené tak, že děti mají práva a nároky a rodiče mají pouze povinnost jejich práva a nároky uspokojit. A samozřejmě povinnost se o ně starat do co nejvyššího věku, protože každé dítě má právo studovat na VS je to opravdu vše postavené úplně obráceně a hlavně namířeno proti veškeré slušnosti a učte. Tato slova a mnoho dalších, jako pokora, ochota, dobrota atd. jakoby měli prašivinu. Za to je dnes IN používat jen tři písmena. WTF, OMG a to dnešní společnosti nejspíš stačí.

Napsat komentář