Zpět

Dana Hamplová

Dana Hamplová

3 rozhovory

(nar. 1973)
profesorka sociologie. Působí jako vedoucí vědecká pracovnice na Sociologickém ústavu AV ČR a přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni. Vedle své pedagogické a výzkumné činnosti expertně spolupracuje s širokým spektrem českých i zahraničních institucí, např. jako členka boardu ECSR – European Consortium for Sociological Research a Vědeckého poradního sboru ESS – European Social Survey, nebo členka Vědecké rady Masarykovy univerzity. Od roku 2018 je členkou Akademického sněmu Akademie věd ČR.
Dana Hamplová se zaměřuje na kvantitativní sociologii, a to především na témata rodiny, kvality života, zdraví, sociálních nerovností a náboženství.

Příspěvky autora