Zpět

Ivan Noveský

Ivan Noveský

2 rozhovory

(nar. 1953)
má za sebou praxi v energetice, zejména plynárenství, z toho mnoho let v řídících funkcích – například v Českém plynárenském podniku – Jihomoravské plynárny, Jihočeské plynárny, Gasmeter, Privátní česká plynárenská. Působil ve společnosti COFET, na MPSV ČR – odbor financování a správy majetku, v Národním památkovém ústavu, na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových a v také na Ministerstvu dopravy a spojů ČR. Je bývalý první místopředseda Energetického regulačního úřadu. Vzdělání má technické a právní.

 

Příspěvky autora