Zpět

Jan Bureš

Jan Bureš

3 rozhovory

(nar. 1975)
absolvoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2003–2011 působil jako odborný asistent na Ústavu politologie FF UK v Praze, externě nadále přednáší na FF UK.
V současnosti je prorektorem pro pedagogickou činnost a prorektor pro studijní záležitosti Metropolitní univerzity Praha.
Dlouhodobě se zabývá výzkumem dějin a současnosti české politiky, moderní historie, českého ústavního systému, parlamentarismu a politické kultury, a problematikou politické změny (přechody k demokracii, revoluce).

Příspěvky autora