Zpět

Jan Jirák

Jan Jirák

4 rozhovory

(nar. 1958)
mediální teoretik, překladatel a publicista, vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha a člen Katedry mediální studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. V roce 2001 se habilitoval v oboru Masová komunikace a žurnalistika a v roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Mediální studia. Přednáší v oborech Mediální studia a Žurnalistika.
Pro Výzkumný ústav pedagogický MŠMT ČR vypracoval koncepci mediální výchovy pro základní školy a gymnázia. Je spoluautorem odborných publikací Politická komunikace a média, Úvod do studia médií, Média a společnost, Základy mediální výchovy, Masová média a Dějiny českých médií.
V letech 1997–2000 byl předsedou Rady České televize. Od roku 1982 překládal z angličtiny filmové a televizní scénáře, od roku 1992 překládá odborné mediální texty a beletrii.

Příspěvky autora