Zpět

Karel Černý

Karel Černý

3 rozhovory

(nar. 1974)
vystudoval magisterský obor Kulturní dějiny na Jihočeské univerzitě, dále absolvoval doktorské studium Dějiny lékařství na 1. lékařské fakultě UK a ve stejném oboru zde habilitoval. V současné době je přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. Je členem výboru Společnosti pro dějiny věd a techniky.
Vyučuje předměty Základy lékařské terminologie a Basic Medical Terminology pro studující v českém a anglickém studiu všeobecného lékařství, bakalářských oborech, General Medicine a Dentistry. Je autorem skript Guide to Medical Terminology. Podílí se na volitelných přednáškách k dějinám medicíny v raném novověku.

 

Příspěvky autora