Zpět

Martin Koller

Martin Koller

4 rozhovory

(nar. 1955)
Absolvent VVVTŠ Martin, postgraduální studium oboru informace pro vědeckotechnický rozvoj na FF UK Praha. Pracoval jako rozborový a analytický pracovník ÚVIS, správce fondu těžké techniky VHÚ, obchodní rada čs. ministerstva zahraničních věcí v Kuvajtu a Iráku, analytik na ministerstvu obrany, oblasti voj. technologie, voj. historie a bezpečnostní politika. Autor odborných publikací zaměřených na oblast vývojových tendencí zbraní a zbraňových systémů a spoluautor knihy Od Velké Moravy k NATO. Nyní analytik a komentátor.

Příspěvky autora