Zpět

Petr Pokorný

Petr Pokorný

3 rozhovory

(nar. 1972)
český biolog, vysokoškolský pedagog, autor odborných a popularizačních prací a jeden z nejvýznamnějších českých paleoekologů. Zabývá se především kvartérní paleoekologií a vývojem vegetace a krajiny v posledním glaciálu a současném interglaciálu. Vzhledem k předmětu svého vědeckého zájmu se často dostává na pomezí přírodních a společenských věd –zejména archeologie a antropologie. Pracuje v Centru pro teoretická studia – společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Příspěvky autora