Zpět

Roman Fiala

Roman Fiala

2 rozhovory

(nar. 1965)
soudce Nejvyššího soudu České republiky a v letech 2011–2020 také jeho místopředseda. Odborně se věnuje především dědickému právu.
Je členem redakčních rad časopisů Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a Ad notam. Je členem Vědecké rady Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a Správní rady Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2013 byl jmenován předsedou tehdejší komise pro rekodifikaci českého civilního procesu.
Získal také ocenění Právník roku 2015 v kategorii Občanské právo.

Příspěvky autora