Zpět
Luděk Nezmar Díl 2/2

Digitalizaci neutečeme, bohužel zájmy těch, co ji řídí, se stále více rozcházejí se zájmy většiny lidí

Text 24.3.202442 min Přehrát

Naše povídání jsme s odborníkem na kyberbezpečnost Luďkem Nezmarem začali poněkud zostra, když poznamenal: „Počítače jsou jako každá technologie neutrální, záleží na tom, jak ji člověk použije. Ale v poslední dekádě, bych řekl, že jejich použití je spíš blíž k jaderné bombě, než k jaderné energii, která by měla dávat život. A to je to, co mě děsí.“
Mluvili jsme o tom, že záměry ohledně naší digitalizace jsou rozsáhlé. Nyní zaváděné e-doklady by měly být propojeny s evropským digitálním dokladem, který má v blízké budoucnosti sloužit i jako platební karta ke vznikající centrální digitální měně. A nejen to, další návrhy počítají s tím, že tento doklad bude obsahovat i naši zdravotní dokumentaci.
Těžko říci, zda od politiků neslýcháme racionální analýzy na toto téma proto, že problému nerozumí, nebo proto, že o rizicích mlčí záměrně. A tak se nakonec bude muset každý z nás zamyslet nad tím, zda jsme relativnímu pohodlí ochotni obětovat své soukromí i svobodu.

Martina: Jak se v e-občance – občas používám e-občanku, e-doklady – ukazuje věk? Protože jsem slyšela legendy o tom, že tam je věk, že můžu ovlivnit to, že když někdo vidí můj věk, tak zároveň nemusí vidět, kde bydlím, a jestli jsem zaměstnaná. A někde jsem zase slyšela, že tam věk není vůbec. Jak to je?

Luděk Nezmar: Mělo by to být tak, že když si budu kupovat třeba alkohol, tak nechám načíst data čtečkou, a nazpátek by měla být jenom informace „mohu koupit – nemohu koupit“, to znamená, že věk by se tam vůbec neměl ukazovat. A samozřejmě velmi záleží na tom, jak to bude nastaveno, a to se samozřejmě neustále nějakým způsobem mění. A to je to, proč jsem říkal, že je důležité znát kód. Kdo si vlastně může data stáhnout? Jestli je to tak, že když přijdu do samoobsluhy kupovat alkohol, tak jestli si v ten moment může stáhnout všechna data o mně, nebo třeba jen část, nebo třeba dotyčný obchod dostane jenom informaci „můžu koupit – nemohu koupit“. Samozřejmě, že nám tvrdí, že data oficiálně stáhnout nikdo nemůže, ale vzhledem k tomu, že kód nikdo pořádně neviděl, tak mám pochybnosti.

Martina: To jsou velmi časté otázky pod nejrůznějšími promočlánky, nebo články, které se zkrátka touto problematikou zabývají: Jak je zajištěna nepropojitelnost dat? A zda ji bude dotyčný člověk moci sám regulovat? Což si nejsem jistá, když kód aplikace není veřejný.

Luděk Nezmar: Souhlasím. Já si vezmu příklad z toho, o čem jsme už v minulosti hovořili, a to je „Evropský prostor pro sdílená zdravotní data“. A tam se právě hovoří o tom, že člověk bude mít možnost povolit, nebo nepovolit, a určit, jaká data si dané zdravotní zařízení může stáhnout. To znamená, že když budu v Itálii, zlomím si nohu, tak jestli třeba doktorovi dovolím podívat se na minulost, třeba na mé rentgenové snímky, a jestli beru warfarin. Ale je tam ještě druhá část, ve které se hovoří o tom, že pro výzkumné účely – já jako člověk – souhlas dávat nebudu, a kdokoliv, kdo o to, v uvozovkách, projeví zájem, a dostatečně prokáže relevantnost svého zájmu, tak si data stáhnout může. A relevantnost prokazuji tím, že přijdu s myšlenkou nějakého projektu, kde řeknu, jak tato data využiji, a co z toho budu mít. No jo, ale to si klidně můžu napsat, vymyslet, a pak řeknu: „Bohužel, projekt se nepodařil, tak to se omlouvám“ – a prostě data mít budu. A to je to, čeho se obecně obávám. Není nic cennějšího než data o nás.

Martina: Četla jsem mnoho analýz od odborníků, kteří se obávají tohoto sdíleného evropského prostoru. Obávají se dokonce digitalizace zdravotních dat u nás, v naší zemi, natož ve sdíleném prostoru, protože riziko ztráty klíčových zdravotních dat – a jak jsi říkal – také našeho genomu, a podobně, může být značné. Každou chvíli se hovoří o útoku hackerů na letiště, o prolomení firewallu, a podobně. Řekni mi, jak je možné, že z toho vlastně nikdo nemá strach? Že si neuvědomujeme, že by tato data měla být – když už budou někde katalogizována – delimitována, a nikoli, že budou na jednom místě?

Luděk Nezmar: Jedna z vět, která mi utkvěla při mém studiu ekonomie, jsou slova Miltona Friedmana: „Za vším hledej peníze.“ A bezpochyby je to i tento případ. Hezkou ukázkou tohoto je současný projekt elektronizace českého zdravotnictví – tento zákon už nějakou dobu leží ve Sněmovně, a přitom existují funkční projekty komerčního charakteru, kde už zcela běžně nemocnice mezi sebou data sdílí. Ale stát má opět potřebu přijít s projektem, který by měl toto všechno nahradit. Už několikrát se ho pokoušel realizovat, a vždy se odsouvá datum realizace, a posouvá se i datum zákona, který by to měl řešit. Tyto věci jsou nepřipravené, jsou neuvěřitelně zrychlené, a čím rychlejší a nepřipravenější projekt je, tím víc zranitelnosti a nebezpečí – z pohledu kyberbezpečnosti – v tom je.

O tom, kdo má mít přístup k osobním zdravotním datům, by měl rozhodovat každý člověk sám

Martina: Když se bavíme o zdravotních datech, umím si představit, že kdyby se pod jedno jméno třeba shromažďovaly údaje o lécích, které ten který člověk bere, tak by to mohlo mnohým ušetřit práci, a bylo by to pro pacienta bezpečnější, protože kdyby lékaři věděli – že jeden předepisuje léky na vysoký tlak, druhý na nízký, třetí statiny, a že se to dá dohromady, tak takový koktejl důchodce dlouho nevydrží – tak by to možná mohlo pomoci. Ale z vlastní zkušenosti vím, že třeba terénní sestra, která jezdí za lidmi domů, přístup k těmto údajům stejně vůbec nemá. K čemu je to tedy vlastně dobré?

Luděk Nezmar: Jak jsi to popsala, tak to by přesně smysl dávalo. Ale tam je nejklíčovější to, že by se měl rozhodnout dotyčný člověk sám. To znamená, ne že přijde zase nějaké moudro ze shora, které řekne: „A takhle to bude.“ Dotyčný člověk má přeci právo rozhodovat o svém životě, měl by vědět, jaká rizika s tím souvisí – myšleno se sdílením dat – a umím si představit, že pro někoho to může být smysluplné a výhodné, a stojí mu toto riziko za to. Ale měl by to rozhodovat daný člověk, a nikoliv, že mu to bude nařízeno zákonem, stejně jako byly nařízeny datové schránky. Ta doba se blíží. My jsme hovořili o sdíleném prostoru zdravotních dat, ale takových sdílených prostorů dat se blíží celá řada, včetně energií, to znamená, aby stát věděl, kolik kdo z nás odebírá energie, na co ji odebírá, v jakých časových intervalech, nebo kolik jí vrací. To znamená, že prostorů sdílených dat se připravuje mnohem víc, a zdravotní data jsou pouze první, protože u zdraví člověka se to asi zdůvodní nejlépe.

Ledničky, které přes čárové kódy přečtou, co do nich dáme, sporáky fungující přes wi-fi, jsou hlouposti, kterými se vydáváme absolutně všanc

Martina: Musím říci, že – a teď to opravdu trochu odlehčím – v okamžiku, kdy někdo zjistí, že máš velkou uhlíkovou stopu, protože jsi letěl na dovolenou, tak po zbytek roku jíš jenom chrousty, protože musíš odčinit svou uhlíkovou stopu. A když z jiných sdílených dat zjistí, že máš velkou spotřebu energie, tak s tím ještě zjistí, že někde pravděpodobně kupuješ maso na černo, a smažíš si řízky.

Luděk Nezmar: Je to přesně tak, samozřejmě. S využitím umělé inteligence se to dá velmi efektivně zjistit. Všichni si pořizují ledničky, a lednička si přes čárové kódy přečte, co tam člověk dává. Všichni si pořizují plotny, které se dají zapínat na wi-fi. Za mě je to hloupost, tito lidé se dávají absolutně všanc.

Martina: Myslíš, že v tom je třeba málo osvěty? Že je to jakési okouzlení novými technologiemi? Že je zatím jenom toto?

Luděk Nezmar: Ano, protože tito lidé totiž nevědí, co to všechno je, a jak se s těmito daty dá pracovat.

Martina: Už jsme tady zmínili – ty už jsi zmínil – že přes e-doklady se dostáváme k Evropské digitální identitě, takzvané EUID, protože právě pro ni, na ni jsou naše e-doklady designovány. Pojďme si ještě přiblížit, co všechno to znamená. Co si pod tím mohou lidé představit? Protože jinak je to jenom další věc, která vzniká rádoby „pro naše dobro“, nebo se tak rozhodně, usilovně tváří.

Luděk Nezmar: EUID je počin Evropské unie, která před časem přišla s myšlenkou jednotného digitálního pasu. V podstatě to nabralo obrátky během covidu, aby se tím lidé prokazovali. V současné době to je ještě stále ve stádiu příprav; samotné EUID ještě realizováno není. Nicméně notičky pro státy vydány jsou, a podle toho byly designovány i e-doklady. Ale v případě EUID to není jenom o takzvaném „IDčku“, o občance, ale mělo by to právě obsahovat celou řadu dalších dat, včetně toho, že by do budoucna mělo EUID sloužit i jako digitální peněženka pro Evropskou centrální banku, respektive pro měnu CBDC.

Kdo bude mít e-doklady připojené k Evropské digitální identitě, bude také automaticky připojen na digitální euro

Martina: To znamená, že když někdo stále vzdoruje, a nechce platit digitálně, tak v okamžiku, kdy bude mít tyto e-doklady, a tyto e-doklady budou připojeny k Evropské digitální identitě, tak to znamená, že budou automaticky připojeny na digitální euro?

Luděk Nezmar: Myslím, že takhle úplně to neřeknou, ale samozřejmě takhle to skončí. V této souvislosti si myslím, že také proto je tak velký tlak – například od pana prezidenta – na přijetí eura, protože pro ně je zcela klíčové, aby to bylo hezky kompatibilní tak, abychom začali používat euro co nejdřív. Protože s korunou by byly starosti. A v současné době třeba při České národní bance už existuje pracovní skupina na digitální e-korunu, a pokud je mi známo, tak už existuje nějaká analýza pro českou korunu v digitální podobě.

Martina: Myslíš, že přeskočíme dokonce papírové euro, a rovnou přejdeme na digitální euro? Protože když už jsme přece investovali do celého systému e-dokladů, a když jsme investovali na napojení na evropský systém, tak se přeci nebudeme zdržovat papírovými eury?

Luděk Nezmar: Kdybychom měli schopnou vládu, tak bych řekl, že ano. Ale při pohledu na současnou vládu jsem poměrně v klidu, protože si myslím, že oni budou mít dost starostí s tím, aby vůbec lokálně rozjeli e-doklady.

Pro vládnoucí elity by bylo velmi pohodlné, kdyby mohly vydávat digitální měnu, protože by měly kompletní přehled o každém z nás

Martina: Řekni mi, je toto vše příprava ze strany Evropské unie, a potažmo nás samotných, na odstranění hotových peněz?

Luděk Nezmar: Pro ně by to bylo nesmírně pohodlné, kdyby mohli vydávat digitální měnu, protože by měli kompletní přehled o každém z nás. Ale tištění nových peněz také něco stojí, a než je banka dostane do oběhu, tak to také chvíli trvá. To znamená, že ano, je to bezpochyby jejich cíl, protože je to všechno potom mnohem snazší. Mnohem snáz se potom lidé ovládají, protože nastane přesně stejná situace, jako v Kanadě, to znamená, že truckerům, řidičům kamiónů, kteří tam rebelovali, sebrali peníze, respektive jim zablokovali účty. A to se přesně stane momentem, kdy jediné, co budete mít, je digitální peněženka. To znamená, že celý tento systém slouží k ovládání davu, lidí, a k vynucení poslušnosti.

Martina: Ale nesmí mít díry, to znamená, že musí existovat e-doklady ve všech státech Evropské unie, a ty musí být napojeny na Evropskou centrálu digitální identity, a následně musí existovat digitální euro, digitální měna, protože jinak by tam stále ještě něco drhlo.

Luděk Nezmar: Myslím, že Orwell byl v tomto směru prorokem.

Martina: No, myslím, že až takovou fantazii neměl, protože nevěděl, co jednou budeme mít k dispozici. Řekni mi: Působíme teď při tomto rozhovoru tak, že tomu nefandíme?

Luděk Nezmar: Byť jsem dennodenním uživatelem počítačů, byť dennodenně pracuji s umělou inteligencí, a své děti vedu k tomu, aby rozuměly digitálním věcem, tak je ale také vedu k tomu, aby si uvědomovaly rizika, která s tím souvisí. Neutečeme tomu, ale tyto věci je potřeba posuzovat zdravým selským rozumem. A hlavně si uvědomit, co je cílem těch, kteří momentálně o digitalizaci rozhodují. A obávám se, že se cíle lidí, občanů, čím dál tím víc rozcházejí s cílem těch, kteří nám vládnou.

Martina: Jakým způsobem vyhodnocuješ velmi časté tvrzení především mladých, kteří říkají: „Mně to nevadí. Vy tady stále mluvíte o nějakém riziku absolutního sledování, ale mně to nevadí, protože nemám co skrývat“. Jak vyhodnocuješ toto zjednodušení života?

Luděk Nezmar: Pokusím se to také zjednodušit: Koho Mao použil v čínské revoluci?

Martina: V kulturní revoluci?

Luděk Nezmar: V kulturní revoluci. Všechno to byli mladí lidé, to znamená, lidé bez zkušeností, bez toho, aby si uvědomovali dopady, které to na ně bude mít. Takže to je moje vysvětlení. Tato děcka – a tím myslím všechny do 30 let – nedohlíží reality, a toho, jak ve skutečnosti svět funguje.

Když o mně bude vládnoucí skupina vědět přes digitální technologie vše, nebudou mi sociální sítě poskytovat informace, třeba kdy bude stávka, nebo volby, protože bych nejednal tak, jak oni chtějí

Martina: Myslíš, že je to také tím, že už se narodily do svobody – i když třeba v mnoha aspektech relativní svobody, ale svobody – takže si vůbec neuvědomují, co to je, když o ni přijdou, třeba i prostřednictvím těchto digitálních dokladů?

Luděk Nezmar: Myslím, že to není úplně o tom, že by se narodily do svobody. Ony by si to neuvědomovaly v žádném zřízení. Je to prostě nezkušenost, jsou to chybějící zkušenosti.

Martina: V diskuzích na sociálních sítích se poměrně často objevují obavy, že jde také o to odstranit anonymitu lidí, aby byli za jakýchkoliv okolností, při jakýchkoli činnostech identifikovatelní. Vidíš i tady riziko, řekněme, nadměrné identifikace kdykoliv se člověk přihlásí do systému – a když navíc zároveň nebude možné se do něj nepřihlásit?

Luděk Nezmar: Zcela jednoznačně. Dám úplně konkrétní příklad: V momentě, kdy o mně vládnoucí skupina bude vědět téměř všechno, to znamená třeba i moje koníčky, moje oblíbené hry, tak může nastat situace, že na sociálních sítích Facebook, LinkedIn, prostě na těch, které sleduji – mi v době, kdy bude třeba probíhat nějaká stávka, které bych se normálně účastnil, nebo třeba jenom volby, kde bych volil jinak, než si vládnoucí skupina představuje – nebudou sociální sítě přes své algoritmy podávat informace o tom, co se děje. Tedy, že jsou volby, že je nějaká stávka, a to proto, že budou vědět, že jsem milovníkem koček, a budou ukazovat výstavu kocourů, budou mě zvát na fotbalové utkání mého nejoblíbenějšího týmu, budou mi zdůrazňovat, že moje rodina bude mít oslavu. Ale také budou velmi zásadním způsobem selektovat informace, které budou chtít, abych viděl, a naopak mi nebudou zobrazovat to, co se jim nebude hodit. A to dokážou pouze v momentu, kdy o nás budou vědět vše, a kdy nebudeme anonymní. A to už nejsme teď.

Martina: Vytvoří ti svět, ve kterém se bude krásné žít.

Luděk Nezmar: Dá se to tak říct.

Martina: Sice bude vylhaný, sice nebudeš vědět o ničem, co se děje mimo tvé sociální sítě, ale bude ti hezky.

Luděk Nezmar: Řekl bych, že to se děje i teď právě hrami s dezinformacemi, s tvrzením, že: „Toto je dezinformace, toto není dezinformace“. Vždyť už jsme na této trajektorii zcela jednoznačně. Oni mi nedávají prostor k tomu, abych se při svých znalostech, zkušenostech, vzdělání rozhodoval podle sebe.

Martina: A navíc, pokud se podaří uvést všechny tyto technologie do praxe, tak hrozí, že v okamžiku, kdy náhodou budeš málo povolný, tě na dálku vypnou – jak jsi tady říkal – nejrůznějším způsobem, ať už je to odstřihnutí od financí, od nejrůznějších služeb, od péče, od školství. Je toto všechno reálné? Nebo malujeme čerta na zeď?

Luděk Nezmar: Čerta na zeď určitě nemalujeme. V Číně to funguje, ale tam jsou s tím lidé seznámeni, a vědí, jak tento sociální kredit funguje. Ale proboha, svobodná Kanada udělala přesně toto. Ona prostě zastavila přístup lidem k jejich vlastním finančním prostředkům. Co jiného to je?

Nařízení Digital Service Act je nástroj, který lze použít k cenzuře, protože vyžaduje hlídání obsahu sociálních sítí

Martina: A jak si tedy vyložit proklamace Evropské unie o zajištění kybernetické bezpečnosti a budování stále lépe zabezpečeného systému?

Luděk Nezmar: Teď je nová směrnice NIS2, která se do českého zákona promítne prostřednictví novely Zákona o kybernetické bezpečnosti, a tam je úplně nádherně vidět, jak se ta hranice posouvá. První představení tohoto zákona, novely, před rokem bylo z mého pohledu relevantní – byla tam celá řada omezení, která skutečně působila tak, že by naše data chránila. Ale s každým dalším měsícem se tato novela změkčuje a změkčuje, takže prostor pro kybernetický zločin se zvětšuje a zvětšuje. Nelíbí se mi způsob, jak to teď naše vládnoucí garnitura řeší.

Martina: Už jsi tady zmínil zkratku DSA, nařízení o jednotném trhu digitálních služeb. Jeho cílem má být zajištění správného fungování jednotného trhu, udržování bezpečného online prostředí a ochrana základních práv uživatelů. Už jsi klidný?

Luděk Nezmar: To tedy rozhodně nejsem, protože DSAčko, jak se tomu říká, je z mého spíš, jak říkají Angličané, cenzorship, to znamená, že je to nástroj, který lze bez pochyb použít k cenzuře, protože vyžaduje hlídání obsahu třeba sociálních sítí. Ale proboha, kdo má právo rozhodovat o tom, co je správně, a co není správně?

Martina: No ten, kdo ví, co je správně?

Luděk Nezmar: To jsem z mého pohledu jenom já, a nikdo jiný mi do toho nemá co povídat.

Martina: Proto je součástí tohoto nařízení také moderování obsahu sociálních sítí, což je v podstatě jenom čtyřmi slovy řečeno jedno slovo – cenzurování, protože jestli naše rozmlouvání bude mít nějakého spolumoderátora, tak si zkusme představit, jak to bude vypadat.

Luděk Nezmar: To bychom se pozdravili, a pak bychom se na konci rozloučili, a zbytek rozhovoru by asi nebyl.

Martina: Jaká další rizika DSA může mít?

Luděk Nezmar: Z mého pohledu je podstatnější právě cenzura, která se bude odehrávat při množství dat umělou inteligencí, protože to reálně jinak vyřešit nejde. To znamená, že o tom, co je správně, a co není správně, bude rozhodovat počítač. A o tom přece v rámci názorů, v rámci pohledu na život, nemůže rozhodovat mašina.

Umělá inteligence není správný název. U současné AI o inteligenci nelze hovořit. Jsou to jen algoritmy, výpočty. Inteligence je spojena s kreativitou.

Martina: Myslím, že zejména za poslední rok už jsme se jednoznačně přesvědčili, že může. Z toho, co umělá inteligence urazila za poslední rok – alespoň z toho, co vidíme, protože to samozřejmě už pod povrchem dávno bublalo, připravovalo se, dodělávala se technologie, když to řeknu humpolácky, a o čem jsme teď informováni in natura – víme, že může. Už jsi tady zmínil, v čem všem může být umělá inteligence přínosem. Myslíš si, že z ní dokážeme vytěžit také přínosy, nebo nakonec přeci jen její negativa převáží, protože jí odevzdáme víc, než je zdrávo?

Luděk Nezmar: Mně se v první řadě nelíbí používání termínu „umělá inteligence“, protože současný stav umělé inteligence je takový, že o inteligenci hovořit nelze. Jsou to jenom algoritmy, výpočty. Pro mě je inteligence spojena s kreativitou, s řešením novými způsoby, což se u umělé inteligence může stát jenom náhodou. Ona umí pracovat jenom s obrovskými objemy dat, a vyselektovat z toho, o čem má pocit, že chceme vědět. To je jenom pohled na umělou inteligenci.

Stačí se teď podívat na nový Samsung, kde hlavním tahákem v reklamě je: Samsung má umělou inteligenci, která už je zabudovaná přímo v telefonu. To znamená, my se s umělou inteligencí budeme potkávat čím dál tím častěji – na ulicích, v autech, při telefonování, koneckonců i doma bude pekáč péct sám. Ale bude to bezpochyby znamenat jednak hloupnutí lidí, a také obrovské riziko, že o našich životech nebudeme rozhodovat my, ale právě nějaký mikroprocesor.

Martina: Já tady vidím ještě jedno velké riziko, které spadá do mé oblasti zájmu, do zpravodajství, že už nebude možné věřit ničemu, protože ačkoliv je umělá inteligence – jak jsi řekl – ještě ne úplně inteligentní, tak už ale prokázala, že je vzdělavatelná. A ty sám jsi před chvílí zmínil reálnou situaci z Německa, kdy umělá inteligence dokázala napodobit hlas, kdy manžel zavolá manželce a řekne: „Okamžitě pošli peníze!“ nebo výkupné nebo něco podobného, a stačilo to. I tato „chytrost“ umělé inteligence stačí na totální zmatení.

Luděk Nezmar: Souhlasím. Jednoznačně jsme se dostali do stádia, kdy nelze věřit tomu, co vidím, co slyším. To jednoznačně. Takzvaná deepfake videa už lze udělat úplně běžně doma, konec konců jsme v poslední době svědky celé řady hezkých ukázek. Ale o to víc by si lidé měli uvědomit, že vzdělání je jediná možná obrana proti tomu, co se teď ve světě děje.

Aby člověk nezhloupnul, tak je nejrozumnější vypnout televizi, mobil, a žít reálný svět, a ne se plácat ve virtuálních bublinách

Martina: „Jediná možná obrana je vzdělání“. Ano. To, že lenivíme a hloupneme, nám rozhodně nepomáhá. Ale je to skutečně obrana? Protože ty přesto všechno nebudeš schopen rozeznat, co vytvořila umělá inteligence, a co vytvořil člověk. Co je pravda, a co faleš.

Luděk Nezmar: Dobře, tak možná ne vzdělání, možná pochopení. Možná je vzdělání základ pro to, aby člověk dokázal uvažovat zdravým selským rozumem. A myslím, že úplně to nejrozumnější je vypnout televizi, vypnout mobil, a žít reálný svět. Nikoliv se plácat ve virtuálních bublinách.

Martina: Ale to nejde. A pracuje se na tom, že to nepůjde vůbec. Protože není možné se v tuto chvíli vypnout. Nejde to, protože tím přestáváš být součástí této společnosti.

Luděk Nezmar: Ano. To znamená: Jde to. Ale znamená to také dát velké oběti, a primárně obětovat pohodlí. Znamená to žít na chalupě, sekat dřevo, pěstovat si něco na zahrádce, chovat kravičku s prasátkem. Ano, ale je to odstřihnutí od standardní společnosti.

Martina: A možná to do budoucna ani nebude možné, protože když lidé, kteří toto rozeznávají, odjedou na chaty, chalupy, a odejdou z veřejného života, tak kolem bude ještě rychleji probíhat proces digitalizace, a proces jejího pronikání do veškerých oblastí životů lidí, a její tvůrci už na nikoho ani nenarazí.

Luděk Nezmar: Ano, tato úvaha je děsivá, a samozřejmě do značné míry pravdivá. A další krok je takový, jak se uvádí v jedné aktuálně publikované studii, že člověk, pokud si pěstuje na zahrádce své vlastní věci, to znamená mrkev, kedlubnu, tak zanechává mnohem větší uhlíkovou stopu, než když to kupuje v marketu. Myslím, že je možná na čase přestat blbnout s uhlíkovou stopou, a vrátit se k realitě života.

Martina: To možná na čase je. Ale jde to?

Luděk Nezmar: Pokud se pro to rozhodnou lidé – a myslím, že teď je to krásně vidět ve Francii, v Belgii, v Německu – tak to bezpochyby půjde.

Martina: Ty jsi teď zmínil, že lidé, kteří se snaží alespoň trochu samozásobit, jsou napadáni, že jsou škůdci planety. Když tady byl známý bloger Vidlák, tak říkal: „Sedlák je největším nebezpečím pro každou vládu, protože je víceméně soběstačný, nebo zná sedláky, se kterými mohou směňovat.“ A proto můžeme už delší dobu být svědky toho, že zabíjačky už nejsou tak úplně v pořádku, není možné prodat zabíjačku, dokonce snad ani není možné ji jen tak darovat. Znamená to, že i tady přichází snaha o závislost na jednom telefonu, na centrálních datech? Jako by tlaky přicházely ze všech stran.

Luděk Nezmar: Proto jsem strašně smutný z toho, že počítače – moje životní láska – se teď v podstatě používají primárně jako zbraň, nikoliv jako to, co má lidem přinést dobro a usnadnění. A já samozřejmě na zahradě svůj traktor mám.

Martina: Bavili jsme se o tom, jak se bude umělá inteligence vyvíjet dál, a jak bude stále více schopna nás naprosto mystifikovat. Myslíš, že další vzácný čas našich životů budeme trávit tím, že budeme rozkrývat, zdali to, co jsme viděli, je pravda, nebo je to umělá inteligence? Že si budeme platit odborné analytiky, právníky, kteří to budou rozeznávat? Protože se může stát, že se nás to bude týkat, protože třeba někde v budoucnu bude zveřejněn jakože nějaký náš projev, který bude úplně nesmyslný, nebo naopak řekneme větu opravdu xenofobní, a my budeme muset dokazovat nejenom světu a médiím, ale také své rodině a sousedům, že to opravdu nejsme my.

Luděk Nezmar: Toto nebezpečí samozřejmě hrozí, a se zvyšováním výpočetního výkonu půjde kvalita rapidně nahoru. A to nemluvím o tom, že kvantové počítače už jsou kousek od toho, kdy to bude zcela radikální skok. Já se svým způsobem budoucnosti obávám, protože směr, který většina lidstva zvolila, je z mého pohledu prostě mylný, chybný. Ale tak to v minulosti vždycky bývalo, a ono nás to někdy na racionální trajektorii vrátí zpět. Otázkou je kdy, a kolik nás to bude stát?

Řízení našich životů umělou inteligencí není budoucnost – to už se děje. My v tom už žijeme, a jenom to ještě není vidět.

Martina: Můžeme se tím, že odevzdáme nejrůznější rozhodovací pravomoci umělé inteligenci, vystavit velkému nebezpečí, třeba i ohrožujícím život, pokud bude rozhodovat v oblasti dopravy, zbraní, armád, bezpečnosti, bude rozhodovat soudní procesy, bude rozhodovat o našem zdraví, léčbě?

Luděk Nezmar: Na této otázce se mi nelíbí jedna věc, a to použití budoucího času, „bude“. Ne, ono už se to děje. Soudní rozhodnutí v Americe se otestovala, dokonce se používají autonomní zbraně, existují, testují se. Jsou to třeba drony, které dokážou rozpoznat člověka, přilétnout, zastřelit ho, nebo shodit granát. To není budoucnost, my to žijeme, jenom to ještě není vidět.

Martina: Pak už nezbývá než jet do Německa, kde v jednom kostele mají robota, který vám udělí požehnání a rozhřešení.

Luděk Nezmar: Ne, já bych to řekl jinak: Opravdu nezbývá nic jiného než vzít traktor, jet do Německa, a připojit se tam k těm klukům, kteří žijí standardní život zemědělců.

Martina: Jenomže z našich médií se převážně dozvídáš jen to, že jsou tam potíže s dopravou.

Luděk Nezmar: To je samozřejmě naprosto šílená věc, že při množství moderních technologií, možností, které jsou, jsou informace selektovány – a je to, o čem jsem mluvil – podle toho, jak chtějí, abychom uvažovali. A tady je to vidět. Tady je začátek.

Martina: Ty jsi navrhoval život ve smyslu „odstřihnutí se“. Ale sám to neděláš, a myslím, že vidíš, že tvoje děti toho schopny nejsou. To znamená, že to je vlastně slepá cesta. A pokud se na ni vydá málo lidí, tak výsledkem nebude samostatně hospodařící zemědělec a sedlák, ale spíše vidím film Demolition Man, a skupinu neočipovaných lidí, kteří žijí v kanálech a pochvalují si krysí hamburgery.

Luděk Nezmar: Tady bych úplně nesouhlasil. Ano, já třeba zcela běžně používám mobilní telefon, ale já jsem si ho upravil, to znamená ode mě Google informace nedostává. A to je to, co by bylo potřeba udělat. Největším nebezpečím společnosti jsou v současné době Big-Tech, Big-Pharma, protože to už není tak, že by náš život řídily vlády. Ve skutečnosti ho řídí tyto korporace. A to je to nebezpečí.

Martina: A jsi si jistý, že i tvůj upravený mobil nemůže být cinknutý?

Luděk Nezmar: V tomto směru jsem si velice jistý, protože si to upravuji sám, a nikoho jiného do toho nepustím. Myslím, že tomu rozumím natolik, že si toto troufám prohlásit.

Martina: To znamená, že si opět vytváříme v životě další problém, protože budeme muset hledat lidi, jako jsi ty, pokud si budeme chtít nechat upravit bezpečnostní systémy našich mobilů, našich počítačů. Protože, přeci jen, jsme – myslím – stále ještě ve stádiu, kdy většina lidí má přístup do mobilu 1234.

Luděk Nezmar: Je to opět o pohodlnosti lidí. Čím víc je člověk pohodlný, tím víc se vydává všanc tomu, že jeho život bude absolutně kontrolován.

Hrozí nám absolutní digitální gulag. Technologie nám budou říkat, co máme dělat, a to podle přání úzké skupiny lidí. Nechci být digitálním otrokem.

Martina: Jenom aby nám ještě zbyl čas na život samotný, když budeme tak dohlížet na to, abychom nebyli sledovatelní. Já jsem teď řekla možná trochu pejorativně, že naše digitální znalosti, a znalosti technologií, nejsou až tak značné – zahrnuji do toho i sebe. Ale přesto mě překvapil výsledek referenda v loňském roce v Ženevě, kde se obyvatelé v počtu 94,21 procent hlasů vyslovili pro zakotvení práva pro digitální integritu v ústavě svého kantonu, a tento ústavní článek – který je prvním svého druhu na světě – zakotvuje právo na ochranu před zneužitím zpracování údajů, o digitálním životě, právo na bezpečnost v digitálním prostoru, a – už jsme tady zmiňovali – také právo na off-line život, a možnost být zapomenut. Jak to, že někde to jde, a 94,21 procent lidí ví, že toto je zdravá cesta do budoucnosti?

Luděk Nezmar: Protože to jsou Švýcaři. Já si myslím, že to je jediná možná cesta z této šlamastiky. Pokud nebudou nejen zákony, ale i chování lidí dostatečně – teď hledám správné slovo – ne bezpečné, ale…

Martina: Zodpovědné?

Luděk Nezmar: Možná zodpovědné, to je hezké slovo.

Martina: Prozíravé a bdělé.

Luděk Nezmar: Výborně, neřekl bych to lépe. Tak nám skutečně hrozí absolutní digitální gulag. Technologie nám budou říkat, co máme dělat, a budou nám to říkat podle toho, jak si to velmi úzká skupina lidí bude přát. Já nechci být digitálním otrokem.

Cestou z hrozícího digitálního gulagu do budoucnosti je dát do ústavy právo na analogový off-line život, a právo na platbu v hotovosti

Martina: Vidíš reálnou cestu?

Luděk Nezmar: Ano, ve Švýcarsku. Přesně tak, jak to udělali tam. To je první, základní krok, dát do ústavy právo na analogový, nebo se také říká off-line život, a právo na platbu v hotovosti. To je cesta do budoucnosti.

Martina: Udělala to SPD, která navrhla zakotvit do ústavy právo na platbu v hotovosti. Udělali to senátoři kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09, a – výsledky zde nejsou.

Luděk Nezmar: Vím, že se o to snažili i lidé kolem pana Rajchla, a vím, že je celá řada iniciativ, které jsou roztříštěné. Ale, popravdě řečeno, od současné garnitury nečekám, že by toho byli schopni. Je to primárně o lidech, aby zvedli hlavu a uvědomili si, jaká budoucnost se pro ně připravuje. Bez těchto lidí se tyto věci nezmění – to je základ.

Martina: Luďku Nezmare, moc ti děkuji za tvou temnou vizi budoucnosti, pokud se nezačneme starat sami o sebe. Děkuji mnohokrát.

Luděk Nezmar: I já děkuji za milé pozvání.

Všechny příspěvky s Luděk Nezmar

Diskuze:

 1. on ten problém digitálni verzus analogoový systém je trochu jinde. U analogového stoupá cena zhruba exponenciálně s přesností. U digitálního je nenulová počáteční cena (bez ohledu na přesnost), ale pak s přesností stoupá lineárně. Takže existuje průsečík, kde se obě křivky protnou a pro vyšší přesnost je digitalní system levnější. No a tenhle bod se s vyvojem digitálnich technologií posouvá stale níž, směrem k menši přesnosti.

  1. Ne u oblastí, které jsem zmínil. Například kterákoliv levná telka, nebo monitor dokázaly reprodukovat pohyb minimálně stejně dobře jako dnešní OLED displeje za tisíce Dolarů, což pokud vím je pro reprodukci pohybu vrchol. U barev je v současnosti pokud vím špička 16 700 000 barev ale ty displeje jsou také velice drahé, vypadá to pěkně, potřeboval bych to vidět vedle dobrého analogového displeje, nebo televize, abych dokázal říct jestli jsou na stejné úrovni. Problém je, že je v tom jen pár filmů a her, potrvá to desetiletí, než to bude běžné.
   U hudby je to také těžké porovnat, záleží víc co s tím provedou ve studiu, než na technologii. Tam to dokázali tak zkazit, že SACD znělo hůř, než obyčejné CD, u DVD audio to bylo ještě horši a Blu-Ray byla často úplná katastrofa. Navíc se to nikdy neujalo, to nemluvím o současné špičce v tom největším rozlišení je jen pár titulů vážné hudby.

 2. Digitalizace je proces kvantování analogové veličiny, nabývající v kterémkoliv časovém okamžiku některou z nekonečného počtu možných hodnot. Kvantováním omezime počet hodnot v čase a počet hodnot, kterých můze veličina nabývat. Jedná se tedy o podobný proces, jako když stav svých financí budeme sledovat pouze podle toho, kolik tisícikorun jsme utratili za měsíc. Nékdy je takove zjednoduseni přijatelné, někdy ne.

  Digitalizace omíláná politiky je něco jiného. Je to snaha využit to zjednodušení, tu redukci objemu dat, které výše definovaná digitalizace přináší, k monitorování a posleze ovládání všeho a všech.

 3. „Peniaze sú prostriedok, nie cieľ“ …. citát profesorky
  Osobne som skôr za digitalizáciu, je to lepšia kontrola a už ma niekedy štve keď sa ma pýtajú či nechcem nákup bez bločku s 10% zľavou ( samozrejme za hotovosť) a keď im poviem že jedine ak dajú opraviť tú rozbitú cestu pred ich predajňou tak sa tvária urazene. Pre obyčajného pracujúceho človeka je asi jedno či platí hotovosťou alebo digitálne. Je predsa jedno za čo kupujete tie potraviny, stále ich musíte kupiť. Skutočná sloboda by bola byť nezávyslí na základných potrebách pre život. Je to zvláštna doba keď sa snažíme byť tak nezávislý ako boli naši starí rodičia. Kotrý dokázali žiť bez elektriny s potravinami ktoré si sami vypestovali v domácnosti ktorú si vlastnoručne zariadili ( to bola EKO doba 😀 ) …. možno len stačí menej chcieť.

  1. Chlapče, ono nejde o to, jestli si ty potraviny koupíš za hotovost nebo kartou.

   Tady jde o to, že když budeš psát do diskuse na Radiu Univerzum vládou neschválené názory, tak ti ta karta prostě přestane fungovat … třeba poprvé jen na 2 dny, podruhé už na týden a potřetí na měsíc. A pokud nebudeš dostatečně učenlivý, tak ti kartu vypnou trvale …

   1. Ostatně na mnoha webech už dnes přesně takhle funguje přístup do diskuse – jako kdyby si to zkoušeli. Nelíbí se něco cenzorovi, máš ban. A když nepochopíš, zruší ti účet 🙂

  2. A „len menej chcieť“ nestačí. Jednak by tě rodiče (možná i škola) museli na takový život připravit a vybavit patřičnými vědomostmi, jednak k takovému životu potřebuješ odpovidajicí infrastrukturu, tj. musel bys odejít někam, kde takto žijí i ostatní lidé ….

 4. Všechno se vyvíjí, digitalizace zde je, ale měla by být „pestrá“. A též by se mělo uvažovat o tom, co se bude dít, když bude delší výpadek el. energie. V letních bouřkách se stává, že v některých oblastech nejde proud i 24 hodin.

 5. Vypínají nás už dnes, v Česku, stejně jako v Anglii, Kanadě, nebo Číně ale zatím potřebují prostředníky. Například pro zmrazení účtu vaše banka dostane pokyn od ČNB, které dá pokyn vláda. Je to podobné, jako když požádali o vypnutí určitých internetových stránek. Žádný velký podnikatel nechce jít proti vládě.

  Luděk Nezmar: Ano, tato úvaha je děsivá, a samozřejmě do značné míry pravdivá. A další krok je takový, jak se uvádí v jedné aktuálně publikované studii, že člověk, pokud si pěstuje na zahrádce své vlastní věci, to znamená mrkev, kedlubnu, tak zanechává mnohem větší uhlíkovou stopu, než když to kupuje v marketu. Myslím, že je možná na čase přestat blbnout s uhlíkovou stopou, a vrátit se k realitě života.

  Pokud máte zahrádku u domu, tak realita je přesně opačná. Eliminujete dopravu z pole do supermarketu, balení, stejně jako energii, kterou v supermarketu spotřebují na svícení a vyhřívání, dojezd prodavaček do práce a dovezení kedluben domů. Ale lidé, kteří si pěstují svou vlastní zeleninu snižují HDP.

  1. Ono je to takhle skoro se vším. Vždycky se dá zaplatit nějaký „odbornik“, který něco upraví, něco vynechá, a ejhle – na světě je „vědecká“ studie, podporující ideologické zadání nebo nějaký nepodařený výrobek, bez kterého prostě lidi nemůžou žit 🙂 🙂

 6. Že „digitalizaci neutečeme“? Nesmysl. My už dávno digitální jsme. Od vzniku vesmíru.

  Ovšem dokud se v rozlišení nedostaneme na úroveň subatomárních částic, jsme analogoví. Žijeme v analogovém světě. Mezi naší nulou a jedničkou je nekonečné (či alespoň nespočetné) množství hodnot. A kouzelné je na tom právě to, že jsme současně digitální i analogoví.

  Digitální technologie nejsou ani lepší, ani horší, než ty analogové. Jsou jen jiné. Proto to, co politici nazývají digitalizací, je jen další trik, jak ovládat jiné.

  1. Prozradím vám tajemství. Ona taková ta FLASH paměť (s kapacitou třeba 32 GB) neni nic jiného, než kouzelná skříňka s miliardami flaštiček, do kterých umíme nalít a na dlouho zavřít elektrony. A funguje analogově. Když tam elektrony nejsou (nebo jen pár), je tam nula. Když je plná elektronů, je tam osmička. Při polovině elektronů čtyřka, při čtvrtině dvojka, atd. A o pár elektronů míň nebo vic nehraje roli. A rázem jsme zpět v analogovém světě 🙂 🙂

  2. To, že jsou digitální technologie jiné, neznamená, že nejsou lepší, nebo horší. To záleží na účelu použiti. Dobré bylo zmenšení, které umožnilo moci poslouchat hudbu, nebo sledovat film kdekoliv. Ale v reprodukci hudby to znamenalo podstatné zhoršení zvuku, pro domácí použití velká nevýhoda, v obrazovkách drastické zhoršení reprodukce pohybu a mírné zhoršení barev. Jak špatné to je si můžete otestovat když si zmenšíte tohle okno, budete s ním myškou pohybovat a snažit se něco přečíst:) V současnosti jsou špičkové digitální technologie v těchto oborech na úrovni analogových zhruba před 50 lety. V budoucnu se to určitě zlepší, vývoj jde kupředu, ale to by šel i v analogových technologiích, kde se vývoj zastavil.

   1. Technologie jsou většinou neutralní. Problem je v těch, co je na něco použijí. A jak jsem napsal, zatím u všech tzv. digitálních technologií je základem analogový fyzikální jev. Všechna dnešní logická hradla i paměťové prvky fungují analogově, takže je to jen taková hra. Digitální zpracování dat získaných analogově pracujícími senzory pomocí analogově pracujících elektronických prvků. Nula = meně než 100 elektronů, jednička = vic než 200 elektronů …..

   2. nebo hrušek. Elektrony nebo hrušky, to je jedno. A podle starého Heisenberga to ani jinak nejde.

   3. Jo a myš nepouživám, zhoršuje mi karpální tunel. Ale to nevadí. Počitači se zabyvám už od r. 1963, takže fakt nepotřebuji nic testovat 🙂 🙂

    1. Ony se počítače od té doby dost změnily . Já jsem první počítače viděl, když jsem přišel za tátou do práce, to bylo o pár let později, počítač tehdy mým dětským očím vypadal jako skříňka na šaty co jsou v převlékárnách a v předu měl velké disky s dírkovanou páskou.

     Promiňte, nesnažil jsem se vás poučovat, bylo to sice v odpovědi pro vás, ale bylo to myšleno jako jednoduchá názorná pomůcka potvrzující, co jsem napsal a užitečná při výběru monitoru pro kohokoliv, kdo to bude číst.

     1. Jasně, vše je OK. My jsme na katedře počitačů někdy tak do roku 1970 měli MSP, což bylo asi tak 10 šatních skříní. A tu děrnou pásku jsme si museli umět přečist sami, protože se každou chvílku přetrhla a museli jsme ji umět opravit 🙂 🙂

      Ale za pár let už přišly minipočitače, to už byla ta skříň jen jedna a měli jsme dokonce disky – počitač měl 64 kB operační paměti a disk o průměru 30 cm měl „super kapacitu“ celé 2MB 🙂 🙂

      Pak přišly mikroprocesory a PC, to už bylo veselejší. Ale ještě po hadráku jsem mailoval v DOSu přes modem, i když dizertačku jsem už v r. 1980 psal na téma počitačových sítí.

     2. Bože, to je hrůza Ono už je to 44 let, od té dizertačky. Podle Moorova zákona se parametry počitačů zdvojnásobí každé dva roky, takže by ty disky měly být asi 2 ^22 -krát, tj. asi 4M-krát větší. No, 2MB x 4M = 8TB, takže to celkem sedí 🙂 🙂

     3. Je pravda, že těch skříní tam bylo víc, ale nenapadlo mne, že může být jeden počítač rozdělen, myslel jsem, že jich tam mají tolik, kolik bylo skříní:)

 7. „Vysypu“ do prostoru, ačkoli navazuju na pana Tichánka, na to jak napsal „je další, zásadní přístup ke světu. Pro současný…“
  Je to tak.
  Pod dva rozhovory s psychiatry, nebudu „vrčet“ který je solidnějším, jsem sem z Youtube (tedy digisféry) již strčil (je to tam dostupné volně) povídání s méně známou též Kociánovou….
  Na první pohled se to může jevit jako cosi „z dámské“ kuchyně JAK SE TO TOČÍ OKOLO DĚTÍ a zaobírá vlastně věčným fňukáním, pobrekáváním i vztekáním puberťáků jimž nebyla „cochcárna“ v příslušném období dovolena.
  Celkem správně asi předpokládám, že si většina na tohle řekne, ALE JÁ JSEM na Univerzu, tedy jasnej „signál“, že jsem dospělej … a zase to Ostravou znějící „blablabla, checheche, jů, HELE“ vypne…
  (Stejně to sem cpe nějak fakt podivně pochybnej dědek)
  JO… Proto, že ono to „jak kdyby babské“ stejně dobře sedí a funguje na o „krok“ vyšší, TEDY POLITICKO/SPOLEČENSKÉ ORBITĚ.
  (A i „kvantovka“ říká zároveň „bod“, zároveň VLNA.
  Jasan, že kdo má problém s furt nezpracovanou tématikou dětství, DOCELA LOGICKY mívá tu onu tendenci nahrnout i o „parta“ výš… Kde zase „potká“ (vidí, vnímá) cosi konat „osobnosti“, — mámy, táty, dědky, tetky, bábrle.
  Pak už má svůj pocit velké tíže, tlaku pod nímž jsme… případně snahy jí (té pasti, té ŽUMPĚ do toho poslat aspoň ty VIDLE…
  No, né že není potřeba vysvětlovat a poznávat „hnoje“… ale ono je je potřeba i dostat na pole… kde se jich patřičně (vhodně i někdy nevhodně) chopí ta třeba KUKUŘICE.
  Ale je taky potřeba uznat…. (ona to tam ta Vendula taky moc prima přirovná) že třeba je dovolit „diverzantu“, u ní tedy „ptáčkovi“ aby zas už po sezóně ORANIŠTĚ něčím jiným, možná mnohem víc než geneticky upravenou kukuřicí OPLODNIL.
  Kde „on“ to beue? (To „beue“ není přebrept, použil jsem „dětštinu“.)
  … Většinou tam někde kde i si svobodný poletuje… Že by i někdy v „divočině“ a nebo na „sousedově“ Zahradě?
  A co když ten stále jen „soused“ má a zná jen JEDNU ZAHRADU…
  Docela pestrou, řekama protkanou, občas zaasfaltovanou, zasolenou, zasolárovanou… s žouželí ve skrýších kam teď poslal „poutka“-„čmuchátka“ s tím že Vám (jo i mě) „načechrá pírka“, možná i nasype hrášečku pod kopýtka… SE VZKAZEM …. PŘESTÁVÁM TOLEROVAT ZAKAKANEJ zaseknutej „řád“…. ten „neřád“ poslal?
  Jedna věc je říkat „je třeba žít ze zdroje“, jiná brát ten jako něco kam jde tunel razit, ještě jiná jestli v „tunelu“ chci žít…
  Z tunelů je udělaný Labyrint… a proč v něm nezní smích?
  Komu tady vyhovuje zbraněma harašení, výmluvy na blbý a hrozný – bacha SKUTEČNÝ DEZOLÁTY- co spřádají spřáhnutí aby se v zápětí tahle i tamta miminka z života vyřadila… tak, že by se chvíli virtuálem živila … a potom…
  KAM BUDE „TRADÁ“?
  Číhá tam TLAMA?
  Nebo je už tady DOMA?
  …..
  😉 to jsem zase divňous co?
  /Ale on Vesmír fakt není PRKNO

 8. A Chaosajt Tejmonajt všeho stvořitel všeho zla a temnoty a hrůz a hnusáren a hororů apokalypsy katastrofy, a zrůdy zmus, či zvrhlosti a drogy. a utrpení a  monstra a bestie a stvůry, tak civilizaci kde žijí lidé civilisté v národech Americe či |Evropě či Asie či ostrovy atd. je přelud, a firmy korporace giganty firmy , střední firmy a malé firmy, zločinci že oprávnění od pádu Republiky právo prodávat či výrábět, a počítače roboti satelity armádní stroje tanky. A výzbroj. či jogurty či zemědělci právo potetovat ovoce a zeleninu. A občanka podfuk čelech doupě, a  Republika civilista obyvatel republiky lidskokratické . A přehlídky vojenské či luxusního zboží Pařiži či Brlině či New Yourk Amerika či jinde podfuk. ilize. A tisk media zločinci kdo pracuje. a 2030 nový světový řád Chaose Tejmonajta pána všeho zla skutečného světa zlí bůh. A Drakorianci Reptalini a Sikárové a černí hadi mimozeštani s kažený temnou démoni vesmíru mje Iluminati hybridi. A měnavci ještěrky démonický na muže a ženu. kožní bunky měnit z dna. A Juzujíté a Jeruzalém založen. a Vatikán apsultní zlo hrůzy ! A krutosti ! A kostel a Katedrála a všechny školy vysoko školská či universita, či střední škola je Iluminati babilnoské bratrstvo, či svobodný zednáři či uráni. A soprt hokej a fotbal či F1 a rormule 3000, či Naskar. či Paříž Dakar. či biliár či bouling. či sport je podvod vše chaos sluhy elit Anunnunaki, simbiontio ješteři. a Sikárové, čistý Reptalini a Drakoriánce. A neovládnutý stínový démon v těle proto přidaly neměl srdce duchovní a  svědomí a čest a lidsost a dobro a lásku a vědomí velmi málo a slépé oči duchovní a 3 oko. A nevzdělanost a neinformovanost.- a vizualizace meditace očištění at těla a ducha. slabina. A nezvládnutá mysl. A ego. A očkování covod 19 nano sondy umělá inteligence jen neviditelné roboty. A termálně či zpeciálním viděním. mikroskop. A  lože o kterých nikdo nevý. a cenuzra skutečných informací v tisku media.

 9. Někteří řeknou: „ale mně to nevadí, protože nemám co skrývat.“
  Naivně předpokládají, že ta druhá nadřazená strana je čestná, nesobecká, nezločinná.
  *
  „Takzvaná deepfake videa už lze udělat úplně běžně doma, konec konců jsme v poslední době svědky celé řady hezkých ukázek. Ale o to víc by si lidé měli uvědomit, že vzdělání je jediná možná obrana proti tomu, co se teď ve světě děje.“
  Je další, zásadní přístup ke světu. Pro současný převažující materialismus je další poznání neřešitelné.
  Svět virtuální realita, který pak uznává opakované životy s následnými souvislostmi. Svět je matematizovatelný, jen to bylo Einsteinovi Bohem. Navíc je svět technizovatelný, protože až podložení našich zážitků světa časovou základnou, zdrojem pulsů, zdůvodní časové zpoždění při pohybu podle teorie relativity.

 10. LUDĚK NEZMARDÍL :
  „Digitalizaci neutečeme, bohužel zájmy těch, co ji řídí, se stále více rozcházejí se zájmy většiny lidí“
  – trápne hneď v úvode.
  Počítače sú nevinné.
  Zločinci sú politici, ktorí robia zákony na ovládanie a tyraniu ovčanov. Pomocou počítačov. Na tyraniu tých , ktorí dali politikom moc do rúk.

  1. „Zločinci sú politici, ktorí robia zákony na ovládanie a tyraniu ovčanov. Pomocou počítačov. Na tyraniu tých , ktorí dali politikom moc do rúk.“

   Presné.

   „Pocitace jsou nevinne“ – ne, protoze big tech, je nejaka bezpecnost/etika fuk. Vyrabi je a prodava bez ohledu na zakony a etiku lidi. Google vyviji pro Cinu cenzurovane vyhledavani apod.
   Hm. Nechci se opakovat, kdo za tim asi je?…
   A… Vynalez zkazy…

Napsat komentář