Zpět
Monika Rybová Díl 1/3

Nastupující totalitě stačí krátké období útlaku, protože lidé se, v touze přežít, rychle přizpůsobí

Text 19.11.202131 min Přehrát

Možná to bylo jen tím vypjatým předvolebním obdobím, ale ještě nikdy jsem neslyšela tolikrát opakované tvrzení, že když zvítězí ta či ona politická strana či uskupení, tak nás jistě zavede do totality, nebo přinejmenším na cestu k nesvobodě. Asi to taky máte ještě v čerstvé paměti. Snad to bylo jen krajně vypjatým obdobím, emocemi, které jsou sice před volbami celkem běžné, ale přesto se zdá, jako by se každé volební období hysterie kolem výsledku zvyšovala. Je to skutečně tím, že nám hrozí něco takového, jako pád do totalitní společnosti? Zajímá mě, co na to říkají lidé, kteří se právě tímto tématem dlouhodobě zabývají. Proto jsme si dnes pozvali historičku, specialistku na československou historii a na moderní dějiny, Moniku Rybovou, která se už řadu let zabývá totalitními režimy.

Martina: Povězte mi, proč jste se začala zajímat o totalitní režimy, jak vznikají, jak se projevují, jak vypadá jejich průběh?

Monika Rybová: Není to úplně tak složité. Moje rodina pochází z Prajzska, to je Hlučínsko, a když se trošku zajímáte o rodinný příběh, tak vám nemůže uniknout, že existují období, kdy ať se chováte slušně, nebo neslušně, jste správný, nebo nesprávný člověk, tak vás systém, nebo společnost, někam vrhne, a vy se musíte přizpůsobit nové životní situaci. Takže moje rodina prožila čtyři různé režimy, dvě války, zabrání majetku, odsun rodiny, to všechno v tomto životním příběhu je, a to logicky vedlo k zájmu o to, co nás ovlivňuje.

Martina: Bylo to jenom z tohoto osobního hlediska, nebo v tom byla také obava, že co se stalo jednou, může se stát podruhé, co se stalo dvakrát, určitě se stane potřetí?

Monika Rybová: To má několik rovin. Jedna je racionální, ke které dojdete jako dospělý člověk už s nějakou mírou zkušeností. Ale já zůstanu u osobní roviny: Narodila jsem se na vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, takže to beru jako osudové znamení. A ve dvanácti letech jsem četla Orwellův román 1984. Dodnes si pamatuji, jak jedu v Plzni tramvají, čtu tu knížku, zvednu oči a vím, že to, co čtu, zrovna prožívám. A od té doby jsem opravdu fascinovaná společností, tím, na základě čeho a jak lidé jednají, co nás utváří, a v zásadě už tehdy jsem měla pocit, že žijeme v nějaké totalitní společnosti. A od té doby zkoumám, proč tomu tak je, proč si to myslím, proč se to dělo v minulosti, a co nás může čekat v budoucnosti.

Martina: Moniko Rybová, teď jste popsala osobní vztah k zájmu o totalitu. Ale vy jste se specializovala na moderní dějiny, na československé dějiny. Řekněte mi, jak tedy postupuje historik, zkoumá-li totalitní režimy, jejich vznik, jejich kradmý příchod. A nevím, jestli je vždycky kradmý, a jestli je také někdy teatrální.

Monika Rybová: Obvykle bývá dokonce i teatrální, jenom to vnímá jenom část společnosti. Nikdy se v ničem neposunete bez nějaké základní kostry, to znamená, že nejdřív člověk potřebuje základní historické vzdělání, a ideálně pak na to navazovat nějakou specializací.

Má to dvě roviny. Jedna rovina je dívat se na historii z makrosvěta, tedy oprostit se jak od osobního, tak dokonce od regionálního. Jsme sice srdcem, nebo pupkem světa, jak si to o sobě občas Češi myslí, ale to, jaký je režim, nebo jaká kvalita, ať už ekonomická, či dokonce sociální, je u nás vždy výrazně, nechci záměrně říkat z jaké části, ale z velmi velké části ovlivněno tím, co se děje kolem. Musíte chápat nadnárodní, nebo světový kontext, a zejména v dnešní době bychom si ho měli být vědomi, a pak se na to díváte z pohledu ideálně přímo pramenů, které zrovna pro 20. století jsou dnes už i v řadě případů dostupné, protože jsou už zpracovány v archivech, a jsou přístupné i z hlediska zákona.

A pak je to tak, a vracím se k osobní rovině, že to, co se děje na velkých dějinách a ve vědeckých pracích velkých odborníků, prožívají lidé jako takoví, což jsou subjektivní vzpomínky na danou dobu, nebo její subjektivní prožívání. Moje práce tkví v tom dokázat propojit oba tyto světy, protože oba, když stojí samostatně, tedy vědecký a osobní, se vždy budou někde mýlit, nebo jim bude něco unikat v celé komplexitě. A já jsem si dala za cíl propojit oba tyto světy tak, abych dokázala třeba i zformulovat nějaké pravděpodobné budoucí vývoje toho, co nás čeká, na základě toho, což jsme všichni, nejenom my, ale i naši předkové prožili nebo prožívali, či, jak Martino říkáte, prožíváme.

Nastupujícím totalitám stačí krátké období perzekucí, sekání přes prsty, protože lidé se ze strachu a touhy přežít přizpůsobí

Martina: Teď jste řekla, že na základě toho, co jste nastudovala a zjistila, ale také co jste svým způsobem zprostředkovaně ve vaší rodině prožila, jste si vytvořila nějakou vizi a pochopila, jak se přicházející totalita hlásí. Řekněte mi, jaké hlavní znaky má, na co si dát pozor a čeho si všímat?

Monika Rybová: Vezmeme-li pouze zkušenost z nejmladší doby, tedy ze dvou ohromných, nebo velkých totalit, které jsme si prožili, tak je to neschopnost části lidí přijímat změny, to znamená, že se přirozeně všichni brání změnám, protože je nám obvykle dobře v bezpečí toho, co známe, a co žijeme.

Pokusím se to možná uvést do kontextu pojmů jako takových: Řekněme si, co je to totalita, stav, když už existuje totalitní systém, abychom mohli definovat, od kdy navazovat to, co mu předchází. Totalitní systémy mají tendenci ovlivňovat nás a celou společnost ve všech směrech, to znamená jak v osobní, tak profesní rovině. A to je něco, co obvykle, když potom studujete jednotlivé etapy totalitních režimů, netrvá vždy úplně dlouhou dobu. Totalitní zásah je třeba spojený s nějakou formou perzekucí, agresí, násilím, které netrvají desetiletí, protože lidem stačí relativně krátké období, párkrát přes zadek, nebo prsty, aby měli tendenci se přizpůsobovat, protože naše touha přežít a mít se příjemně a hezky, pokud možno bez většího odporu, je vždy silnější, je to naše lidské přirozenost.

To je něco, s čím musíme na konci analýzy počítat, a započítat to tam. I proto příchod toho, co obvykle předchází před definitivním uchopením moci totalitního systému, je do velké míry participací většinové společnosti, nebo části společnosti, která má zrovna možnost se vyjádřit, či podpořit tyto totalitní přístupy. Je to určitá míra frustrace, pocitu nedocenění své vlastní osobní existence.

V Německu to třeba byly jak ekonomické problémy, tak určitý problém Němců přijmout porážku z 1. světové války, a stálé upozaďování na evropské mapě, nebo v politickém systému. V případě komunistického vítězství, třeba na našem území, zůstaňme u nás doma, je to ztráta důvěry v předchozí demokratické, byť nebyly úplně demokratické, ale v zásadě demokratické režimy. A to souvisí s určitou mírou vyčerpání. A teď je otázka, kde takové frustrace, míru vyčerpání, a pocit nedoceněnosti, najdeme ve společnosti dnes.

Největším nebezpečím pro Západ je představa, že jsme všichni stejní. Ale nejsme.

Martina: Moniko, vyjmenovala jste některé z bodů, nebo z jevů, podle kterých poznáme blížící se totalitu. Které znaky nese dnešní doba?

Monika Rybová: Ten, který vnímám jako největší, a dospěli jsme k němu díky tomu, že jsme teď prožili báječných 30 let svobody, bavíme se o českém prostoru, kdy jsme docílili toho, co jsme chtěli, a to je absolutní rovnost, a bohužel jsme tím způsobili velkou nivelizaci společnosti. Já se potkávám s problémem, že někdo vyčnívá z normy, kterou tady dnes ani nebudeme definovat. Je to víc sociologické téma, ale tyto obory se musí nezbytně propojovat. Dokázali jsme, že všichni, bez ohledu na vzdělání, pohlaví, pocit genderové příslušnosti, a podobně, máme stejná práva, a možnosti vlivu na společnost. A tam já vidím největší nebezpečí.

Martina: A to je podle vás dobře, špatně, nebo je to zkrátka jev, stav?

Monika Rybová: Ráda bych řekla, že bychom se měli oprostit od toho, jestli je něco dobře nebo špatně, ale měli bychom se snažit co nejblíže popisovat věci tak, jak jsou, protože pokud od nich odebereme znaménko „líbí-nelíbí“, jsme schopni lépe analyzovat a vyvozovat, tím pádem poznat i možná rizika, která jsou s tím spojena.

Martina: To znamená, že nejvíce viditelným jevem a projevem je, že naše společnost, bavíme se o Česku, tvoří lidé, kteří jsou si všichni rovni.

Monika Rybová: A to je problém, protože my si nejsme všichni rovni.

Martina: Povídejte. Když bychom se podívali na to, že si jsme všichni rovni, z pohledu historika, tak jak by to tedy mělo být, aby rovnost, nebo rozvrstvení ve společnosti, neústilo k totalitě?

Monika Rybová: Zaplať pánbůh, že jsme si všichni rovni, to bych ještě chtěla říct, to bylo opravdu velkým cílem našich předků. A my, dvě dámy, které tady dnes spolu sedíme, jsme vlastně výsledkem tohoto obrovského společenského pokroku, protože před 100 lety bychom tady pravděpodobně nemohly říkat to, co říkáme, a nežily bychom životy, jaké obě z nás žijeme.

Všichni nemáme stejné schopnosti

Martina: A ono se nám to cestou nějak vymklo, a o to tady jde.

Monika Rybová: Cestou se nám to právě někde vymklo. My všichni nemáme stejné schopnosti – neumíme všichni stejně opravit auto, nemáme všichni stejné IQ, nemáme stejnou schopnost učit se stejnou rychlostí. A v důsledku toho, že jsme si řekli, že se všichni máme rovně, volí i ti, kteří odevzdávají, nebo neodevzdávají daně, a podobně. A zase neříkám, co je dobře, nebo špatně, jenom popisuji stav.

Martina: Tak to je.

Monika Rybová: Tak to je. Tak jsme se dostali díky tomu do krize, už se tomu nebojím říkat krize, kdy vychováváme novou generaci tak, že všechny stejným způsobem. My dnes umíme ocenit více slabé, ale umíme ocenit ty silné, výjimečné, bez ohledu na věk, jestli je jim 10, 15, 20, 70 let?

V souvislosti s totalitními režimy se používá spojení „krize elit“, kde elity jsou, ale nemůžu se zbavit trošku pocitu něčeho, co už znám právě z historie. A tam navazuji právě na zkušenost, kterou jsme už udělali, a nemusíme ji nezbytně opakovat, že se výjimečnost, úspěch lidí, kteří chtějí třeba víc, a jsou ochotni i víc pracovat než ostatní, se dávají trošku stranou, a ti, kteří nejsou „ti naši“, se jakoby odkloňují někam mimo ty, kteří mezi nás patří, a tím pádem jim nedopřáváme dostatečný prostor.

Martina: To v tomto slova smyslu, že se dostáváme do komunistického „hlavně nevyčnívat“.

Monika Rybová: Je to, jako bychom si to nosili někde v sobě.

Lidí, kteří si uvědomují, co se děje se společností, jsou asi čtyři procenta. Jsou inteligentní, samostatní, pracovití, mají vize, dlouhodobé cíle, a permanentní vzdělávání jako nejvyšší hodnotu.

Martina: Ale to mi vysvětlete, Martino Rybová: V naše společnosti za 40 let zakořenila vlastnost a tendence nevyčnívat, a i když už uplynulo mnoho desetiletí, přesto si to stále neseme s sebou. Ale třeba americká společnost naopak umí adorovat výjimečné, umí ocenit úspěšné, umí dokonce ocenit i toho, kdo jenom vyhraje v loterii, takže zatímco u nás se to tutlá, tak u nich vítěz v loterii je najednou národním hrdinou. Čím to, že americká společnost má k totalitě možná stejně blízko jako my, ne-li blíž?

Monika Rybová: Vy si, Martino, do jisté míry odpovídáte. Ale oceňování schopných a úspěšných? Jsou to opravdu ti schopní a úspěšní? Je opravdu vítězství v loterii něco, co…?

Martina: Byl to jen příklad.

Monika Rybová: Přesně, my bychom si měli definovat, co je úspěch, a čeho chceme dosahovat. Období, kdy jsem četla Orwella, je více než 20 let zpátky, to si taky pojďme říct, že mi už taky bylo 20, a teď máte nějaké znaky totality, společnosti, která si třeba ani neuvědomuje, že už v nějakých totalitních systémech žije, a teď mě prosím nikdo, zejména z kolegů historiků, nechytejte za slovo v používání termínů. Ale když bych to měla zjednodušit, tak jsme od přírody sociální tvorové, potřebujeme žít ve skupině, a být skupinou přijímáni. Zpravidla jsme přijímáni, pokud přijmeme pravidla skupiny, jsme její součástí a hrajeme podle pravidel, která jsou akceptována, a my jsme se dostali do fáze, kdy jako většina akceptujeme nějaká práva. A protože Gaussovu křivku neohneme, vždy bude nějaké, ne úplně velké procento lidí, kteří budou vždy nekompatibilní se společností. Bude to někde do čtyř procent, bavíme se o té nejvyšší úrovni – inteligentní, samostatní, pracovití, vize, dlouhodobé cíle, permanentní vzdělávání jako nejvyšší hodnota – a to bude vždy nějaká menšina. A to zase není dobře nebo špatně, jenom si je třeba toho být vědom, že masa má společné rysy, které si neuvědomuje. Ale ti, kteří do této masy nepatří, a patří do těch čtyř procent, mají právě za úkol tyhle stavy popisovat. My všichni jsme dneska mentálně, ekonomicky, i díky médiím, i díky v zásadě stejnému druhu informací, i díky uniformitě v tom, jak vypadáme, propojeni.

Takže ano, my umíme ocenit výborného zpěváka, který umí perfektně tančit na nějakou super rytmickou věc, a zase, to určitě není špatně, mějme vzory, které třeba děti vedou k tomu, že poslouchají hudbu, a hýbou se u toho, to určitě není špatně. Ale hledejme cesty, a to je naším úkolem, jak ocenit ty, kteří odvádí nadstandardní výkon, chtějí ho podávat, pracují nad rámec. Všichni jsme prošli základní školou, a to, co dělí vývoj jedinců v životě, je to, co dělá nad rámec tohoto základu. A o tyto jedince, o tuto skupinu, bychom se měli začít zajímat.

A mám pocit, že teď jsme se dostali do fáze, nejenom v ČR, ale v celém západním světě, že tuhle zásadní část společnosti, která bude tvořit, trošku opomíjíme. A jestliže už dnes říkáme, že prožíváme krizi elit, a mluví o tom spousta chytřejších lidí, než jsem já, od pana profesora Bárty po Fukuyamu, a lidi, kteří určitě o světě vědí víc, a pokud si tohoto budeme vědomi, nemusí přijít žádná další strašná hrůza. A to je dobrá zpráva.

Totalita nemusí mít podobu zavírání do koncentráků, ale lidé můžou být zavíráni v totalitní mysli a v neschopnosti vidět celek

Martina: Moniko, já se teď vrátím trošku na začátek, aby naše vyprávění bylo i pro mě přehlednější a strukturovanější. Říkala jste, a teď jste se k tomu několikrát vrátila, že se dá říct, že se blížíme k nějaké další totalitě, nebo že už některé totalitní rysy v naší společnosti můžeme pozorovat. Já bych poprosila ještě jednou o shrnutí a zhodnocení: Jsou tady tyto rysy? Jak vypadají? Jak se projevují? Třeba jsme mnohé přehlédli.

Monika Rybová: Začnu ale tím, že žijeme v demokratické společnosti, možná mírně směřující doleva. Totalitu vidím v přístupu k informacím, kdy většina přijímá informace, a pomíjí vzdělávání. To znamená, že většina z nás je utvářena na základě stejných informačních zdrojů. To je jedno riziko. Druhé riziko, které vidím, je právě snaha nevyčnívat, ač se to možná tak nezdá. Vím, že někteří se snaží prosadit to, že každý jsme individuum, a máme na vše právo – a to už je vlastně totalitní. Už to je totalitní, protože to určuje pravidla, která zatím neumíme úplně definovat. Já vám to tady neumím říct úplně v uspokojivých pojmech, ale určitě je to zase nějaký znak totality, protože vlastně říkáme: „To individuum, ta individuálnost a prožívání, či existence, je nadřazena všemu.“ Už je to možná pravidlo.

Martina: Někdy se vlastně hovoří o totalitě lidských práv.

Monika Rybová: Tak. Nebo to moc hezky popisuje Francis Fukuyama ve své knize Identita. Byl to mimochodem jeden z cílů naší západní společnosti, docílit svobodného, individuálního způsobu žití. Ale tím se zase dostáváme do totalitního myšlení, protože opakuji znova, slovo „totalitní“ nemusí nezbytně být zavíráním v koncentrácích, ale možná zavíráním někde v mysli, a v neschopnosti vidět celek.

Martina: Když u nás v druhé polovině 40. let rozorávali meze, zakládali komposty a sváželi zvířata do státních statků, tak to mnozí považovali za éru nevídané nastupující svobody a rovnosti. Ptám se proto, zda my sami dokážeme rozeznat, že žijeme některé prvky totality, že už žijeme v jakémsi totalitním systému.

Monika Rybová: Rozezná to jenom část společnosti. To je prostě stav, se kterým se, ať se nám líbí, nebo nelíbí, musíme smířit. Vy jste dala krásný příklad, je to jeden z nádherných momentů, jak ukázat, že když se dává, tak systém funguje a má podporu, přestože je nespravedlivý k nějaké jiné části společnosti.

Martina: Ano, i když dává z cizího, že ano.

Monika Rybová: Přesně tak. Měli bychom vědět, že kdykoli, když stát něco dá, tak předtím někomu něco sebral, a to platí pro jakékoli období našeho historického vývoje, bez ohledu na to, jaký systém politického řízení zrovna prožíváme. Je to do nějaké míry podobné naší současnosti, a vůbec se nechci věnovat aktuálnímu povolebnímu období, ale jsou to principy, na kterých obecně fungujeme.

Pokud má většina lidí z Gaussovy křivky pocit, že dostává, má se dobře a vidí na další dovolenou, či další Vánoce, tak je prostě všechno v pořádku. Takže jestli se tehdy rozdávalo, pomiňme teď právem, či neprávem, a dnes se rozdává znovu v podobě sociálních dávek, já tomu pracovně říkám „výpalné“, tak dokud stát toto výpalné dává, tak celý systém bude fungovat. A tím nechci říct, že nemáme mít sociální stát a podporovat slabé, staré, choré, nemocné a matky samoživitelky, to je určitě správně. Ale jestli jsme se nedostali do určité vyčerpanosti systému, pan profesor Bárta o tom ostatně se svými kolegy mluví už dlouhé roky, a já to vnímám podobně, tak každý systém a každá myšlenka se jednoho dne vyčerpá.

Západ se dostal do situace, kdy systém začíná požírat sám sebe

Martina: To znamená, že společenská smlouva, o které hovoříte, platí jenom, když je z čeho dávat?

Monika Rybová: Platí, když má většina pocit, že se má dobře.

Martina: A myslíte, že my se dostáváme na hranu tohoto stavu?

Monika Rybová: Spíše se táži, jak dlouho ještě můžeme balancovat na hraně, protože jsme ve společnosti – a to se zase týká většiny západního světa, a zase, západní svět není jediný svět na této planetě, ale západní svět je něco, co nás zajímá, a ostatní je pod rozlišovací schopností dokonce i chytrých a komplexně myslících lidí, kdy jsme se za posledních 30 let, které jsou z pohledu historie výjimečné – která se dostala do stavu, kdy systém začíná požírat sám sebe, a to i matematicky.

Jedna z částí, která je v oblasti mého zájmu, je centrální bankovnictví, historie centrálního bankovnictví, kde peníze v systému vznikají, a zanikají. A i moje dvě dcery, které ještě chodí na první stupeň základní školy, chápou princip, že správná cesta, jak být ekonomicky dlouhodobě zdatný, je vydělávat víc, než kolik se spotřebuje, a to my dlouhodobě nezvládáme. Koupili jsme si za to dlouhé, báječné, zcela výjimečné období blahobytu, bezpečí, a opravdu velmi kvalitní život. Akorát je největším zaměstnavatelem stát, a to přesto, že jsme kapitalistická společnost. Státu nestačí to, co vybere na daních, a musí vydávat další dluhopisy, aby se uživil, a přesto navyšuje sociální dávky, platy státním zaměstnancům – ostatně toto je největší voličská základna. A to si zase jenom popisujeme stav, není to o tom, jestli se nám to líbí, nebo ne.

Martina: Ano, stejně navyšuje důchody.

Monika Rybová: Přesně. Tak se ptám: „Jak dlouho…? Martino, kdybychom jedna, nebo druhá takhle hospodařily s našim rodinným rozpočtem, jak dlouho nepřežijeme?

Martina: Dobrý den, jsem exekutor…

Monika Rybová: Přesně. Státu to velmi dlouho prochází, ale má to hranici. Jednoho dne se buď vyčerpá kasa a ochota jiných kupovat naše státní dluhopisy, nebo přijde něco, co bude víc bolet.

Martina: Řekněte mi, je to tak, že vy si to uvědomujete, já si to uvědomuji, mnozí naši přátelé, nebo odborníci, lidi z naší sociální společenské bubliny si to uvědomují, ale přesto vlastně všichni tuto hru hrajeme, táhneme káru dál a vědomě ujídáme našim vnukům z talíře. Jak dlouho nám to vydrží?

Monika Rybová: Řekla jste to přesně, a proto znovu zopakuji Gaussovu křivku. Je prima, že v naší sociální bublině máme kolem sebe jednotky, desítky, možná i stovky lidí, se kterými se vzájemně utvrzujeme v tom, že my vidíme svět správně. Ale pak je tady jiná skupina společnosti, která se vzájemně utvrzuje v tom, že vidí svět správně, a nás, co máme pocit, že takový systém, který jsme si před chvílí popsali, je dlouhodobě neudržitelný, protože je vlastně nezdravý, je méně než těch, kteří díky tomuto systému žijí, a mají kvalitní život.

Ale naše práce je spojená s darem, který jsme dostali – se schopností inteligence, schopností propojování informací. Analýza nás vede k tomu tento dar používat, a před těmito věcmi varovat. Takže my si uvědomujeme, že tento systém je nezdravý, ale přece si většina dobrovolně neřekne: „Uděláme daňovou reformu, protože by to bylo správné.“ To by si řekly čtyři procenta populace, možná bychom si to řekli my s našimi kamarády, protože máme jednu z uvedených dovedností, a to díky tomu, že víme, že se o sebe musíme postarat sami, že se nemáme spoléhat na stát. Ale většina lidí spoléhá na to, že v důchodu se o ně stát postará. Mimochodem zase to byly ty jistoty, za které celá desetiletí bojujeme, nebo se jich snažíme docílit, protože hlavním cílem je přece rovnostářská společnost, která se má dobře.

Všechny příspěvky s Monika Rybová

Diskuze:

 1. Demokracie? Hmmm i za Hitlera meli Reichstag (dnes se to nazyva Bundestag neboli parlament) a to neni vubec zarukou „vlady lidu“ neboli demokracie. Spis bych to dnes nazval Idiokracii, do ktere ted postupne sklouzavame. Je to novy druh totalitniho rezimu.

 2. Dobrý den,
  děkuji za Váš rozhovor a vůbec práci, kterou zde Martino odvádíte. Hlavní devizu, kromě velice zajímavého tématu, vidím v konstatování neposuzovat probírané děje ve stylu líbí-nelíbí, nicméně tím paradoxně vynecháváme velkou hybnou sílu společenských dějů, která se při popisování opomíjí a to naši emociální stránku. Obecně se mi zdá, že se snažíme analyzovat rozumem něco, co se odehrává v úplně jiné rovině. Přeceňujeme racionalitu a nedoceňujeme daleko starší části, které ve většině případů skutečně rozhodují, ovlivňují naše myšlení a veškeré děje. Pojďme se „nevymlouvat“ na Gaussovu
  křivku, ale podívejme se na skutečnou úroveň současného vědomí, které ovlivňuje realitu. Myslím, že to, co elitám především chybí, je integrovat a vhodně spojit naše starší součásti (tělo, emoce). Rozum není vyšší a konečnou stanicí, syntéza je to, co potřebujeme, abychom se všichni posunuli.
  Hezké svátky
  Vincent

 3. Mistři slepých uliček

  Již sebe uvedení prozradilo charakter respondentky. Postoj: Já jsem „Übermensch“ a ti ostatní, které určím, jsou „Untermensch“.
  Fašizující se, asociálně patologicky deviantní jedinec. (Bez urážky.)
  Většina „elit“, až na výjimky, zradila společenskou smlouvu. Právě tyto „elity“ umožnily opětovnou reinkarnaci fašismu.
  Pokud se někdo ptá: Proč znovu období legitimací (NSDAP, KSČ, živnostenských listů, „digitálních teček“ a židovských hvězd)? nebo „Proč únor 1948?“. Odpověď je prozaická:
  Lidé, střední vrstva, včetně malých živnostníků, kteří právě prožili otřesný, zrůdný, logický, historický, periodicky se opakující zákonitý vývoj demokratistického systému a jeho terminálního stavu – fašismu zakončeného krvavou a ničivou II. světovou válkou, kterou vědomě rozpoutali, drželi a zpeněžili konkrétní lidé s konkrétními psychologickými profily a ambicemi. Lidé po II. sv. v. měli „plné zuby“ demokratizmu, fašizmu, oligarchie a politicko-podnikatelské mafie. Historie se opakuje. Nebo lépe: Titíž lidé se opět vědomě pokouší historii zopakovat.
  Pokud je někdo schopen tvrdit, že ve 12 letech chápal konsekvence románu 1984, pak to více naznačuje sklony ke konformitě a fanatismu, než schopnost střízlivého náhledu. V tomto tvrzení se zrcadlí vliv nejbližšího sociálního okolí, výchova rodinou a geny. Sotva lze ve 12 letech očekávat rozsáhlé zkušenosti a chápání souvislostí politických poměrů doma i v zahraničí a ucelený ekonomický přehled.


  Moderátorka pravděpodobně nikdy dlouhodobě nežila v Americe. Ta adorace USA je do značné míry nesoudná a vychází pravděpodobně z propagandy a indoktrinace. Možná by pomohlo načtení alespoň zrnka historie a ekonomie.


  Odpověď pro Vlka:
  Kdo? (zjednodušeně) Oligarchie.

  Proč? Zisk a moc. (Nesmíte zapomenout, že to jsou asociální jedinci, patologická individua bez sociálního cítění a transcendence etc.)

  Jak? K tomu je již potřeba košatější odpověď.
  Např. na I. i II. světové válce cíleně a vědomě zbohatla specifická skupina s domovinami (ale ne zcela) především v USA, V. Británii a Německu (nejen).
  V současné době je vytvořen virtuální „ekonomický“ svět. V tomto virtuálním světě cca 95% WMP (hrubý světový produkt) drží zmíněná skupina, která vydělává na podvodech, vydírání, chaosu a vyvolávání konfliktů. Zbylých, dejme tomu 5% WMP, je skutečná hodnota vytvořená reálnou prací. Těch 95% fiktivní ekonomické síly je pak logicky schopno zaplatit/přeplatit a ovlivnit/pokřivit COKOLI od vyvolání epidemie, přes válku (což je v podstatě totéž) nebo převrat či krizi. Co je právě potřeba. Levici (VŘSR, BLM), EU, převraty/revoluce (Plyšák, „barevné“ revoluce, arabské jaro), války (SARS-CoV-2, Vietnam, Irák) atd.

 4. Typické elitářské-buržoazní žvásty. Nazývat posledních třicet let svobodnou (dobu liberálního kapitalismu do roku 2008, po té dobu korporátního fašismu) může jen otrokář nebo jeho dráb.

 5. Dámy, proč jste si kopli do důchodců? My jsme svůj díl společnosti odvedli. Je zvláštní co vśechno za komunistů ti málo vzdělaní nevyčnívající z průměru dokázali vybudovat. A za těch úźasných 30 let svobody a demokracie, ti velmi pracovití, vzdělaní dokázali prodat, vytunelovat a jinak dovést k prosperitě montoven. Souhlasím, že tento systėm je neudržitelný. Jsem zvědavá co bude paní Rybová povídat příště, nějak jsem se ztratila co vlastně chtěla říct. Myslím, že vyjímeční, velmi pracovití a celoživotně se vzdělávající jsou především ve skupinë seniorů. Je na čase, aby mladśí a střední generace prodala tu možnost, že mohli a mohou studovat na vícero vysokých školách, využívat zahraniční stáže a jinak se vzdělávat. Tak proč tu není přiměřený počet těch vyjįměčných, velmi pracovitých a zachrañující líné důchodce. Mají všechny možnosti prodat svůj talent, nebojují proti režimu. Nadchází čas, kdy mohou vrátit společnosti co od ní většina dostala. Vzdělaní mladí lidé jsou v hojném počtu na ÚP. Proč převládá neochota se prosadit a být svůj něco vytvořit. Asi to bude v pohodlnosti. Odpracovala jsem 48 let. Tak se laskavě nevyjadřujte o valorizaci důchodů, jako bychom byli příživníci. Kolik důchodců pracuje, kde by mladí nedělali, nezabírají pracovní místa mladším. Martínko, vážím si co děláte. Bohužel dnes mi to nesedlo.

 6. Počkám, jak se to ještě vyvine. Zatím souhlasím, že je to nic neříkající, zmatené, až bizarní.
  Že to, v čem žijeme, je možná totalitnější, než historické totality, je zřejmé už z toho, jak se dnes zachází s neočkovanými. A to se „elity“ netají myšlenkami na povinné očkování. A není kam utéct „za kopečky“. Současně už není dost dobře možné bránit se předstíranou konformitou. Dnešní totalita má potenciál zničení ekonomické podstaty kohokoliv, mezilidských vztahů, veškerého soukromí.
  Cennější, než novou totalitu popisovat, by bylo psát o tom, PROČ se to děje. Proč už není demokracie, proč už není zdravý rozum základem rozhodování, proč se o některých věcech nemluví, proč už nejsou opravdové elity, proč nám někdo chce všechno zničit, proč chystá válku, proč mu to stojí za to. KDO to je? JAK to dělá?

 7. Každý pes jiná ves.
  Tak mi přijdou myšlenky paní expertky. Na jednu stranu velmi zjednodušuje a neuvádí další potřebná fakta neuvádí – teď narážím na to Německo po první světové válce, kdy tak nějak (mimo jiné) zcela vynechala světovou hospodářskou krizi a z toho plynoucí situaci právě v Německu – tedy hyperinflace, obrovská nezaměstnanost… Místo toho vše svádí na nějaké rovnostářství, přičemž velmi účelově zapomíná na další podněty. Na to se dá použít to velmi známé – buďte si u koryt, ale nemlaskejte. Paní expertka má hodně zvláštní myšlenky. Ono totiž jednou ze společenských funkcí státu v jednadvacátém století je zajistit všem stejné podmínky třeba právě v přístupu ke vzdělání, základnímu zdravotnictví… Místo toho přichází s rádoby elitami a podsouvá, že to jsou lidé, kteří se lépe a rychleji učili, umí opravit auta… ufff. Mimo jiné je o ní uvedeno, že je i školitelka (tedy koučka – já to slovo vysloveně miluji, to je taková blbost)… A jestli to, že je ‚píditelka‘, není nějaký překlep…

 8. Vox populi
  Kdo platí takovou chytrou hlavu?Něžije z daní lidí???, desnal, 20.11.2021 12:19:27
  Kapitalismus jako na západě u nás žádný neexistuje,ani nebyl.Proč nikdo nemluví o progresivním zdanění,jako je v Německu nebo Rakousku/víc vyděláš,víc odvádíš/???Tady je společnost otrokářská,o demokracii plácají jen politici na veřejnosti,aby jim ta plná korýtka co nejdýl vydržela…

 9. Paní Rybová se narodila 30.9. tedy spíše na výročí Mnichova 😀
  Mně se ten rozhovor líbí, jde po podstatě problému..

 10. Zmatené. Pokud se narodila na den vyhlášení Protektorátu tj. v roce 1939, nemůže mít dcery školou povinné. Pokud ne, nechápu, co tím chtěla říct. Navíc má vzácný talent rozmělňovat hlavní téma hovoru, i své závěry, obalovat je balastem a je velmi těžké určit, co vůbec chtěla říct. Podivná, nic neříkající, na sebe nenavazující, řada nesmyslných úvah.

 11. Díky, milé dámy! O té totalitě individuality jde o velmi výstižný postřeh. Myšlenka, že se možnosti „být sám sebou“ ve smyslu jakési pofidérní originality vzdám ve prospěch celku, je dnes chápána jako slabošství.
  A že odtud pak plyne i odpor ke skutečně výjimečným, od nichž může přijít pomoc, je jen součástí téhož problému.
  Jen tak dál…

 12. Strašný rozhovor dvou moudrých dám. Zápach špatně schované eugeniky za navoněnou přemoudřelost dvou rádoby … prosťě dvě typické elitářky.
  Ta mimóznost je bizární. Začít v odstavci tvrzením „žijeme v demokratické společnosti, možná mírně směřující doleva“ (ty voe nůžky se rozevírají; po chudých tu skáčou kvůli nedoplacené 5kačce podnikatelé exekutoři; orientální rovná daň; …) a ukončit odstavec tvrzením „To individuum, ta individuálnost a prožívání, či existence, je nadřazena všemu.“

Napsat komentář