Zpět

Příčiny zhrubnutí debat na sociálních sítích

Text 11.1.2018

Na sociálních sítích došlo v posledních letech k silnému nárůstu hrubosti až vulgarity. Rád bych se nad tímto fenoménem zamyslel a chci se přitom věnovat prostředí českému, i když mnozí aktivisté evidentně účelově opisují prostředí americké či jiné.

Rozdělená společnost

Společnost se začala během posledních asi šesti let nebezpečně štěpit, Dříve byli jedním nepřítelem komunisté, druhým Rusko a pro některé byl nepřítelem Václav Havel, ať živý, či mrtvý. Proti nim stáli ostatní přes celou šíři názorového spektra.

Avšak dva momenty přispěly k tomu, že se lidé nejen na síti, ale i v běžném životě začali přít a společenská debata začala hrubnout, přestala být tolerantní, slušnou, věcnou.

  1. První přímá volba prezidenta v roce 2013. Podporovatelé kandidáta, neúspěšného v druhém kole přímé volby, tuto volbu odmítli akceptovat a ostře se vymezili jak vůči zvolenému prezidentovi, tak vůči jeho voličům, které nazvali venkovany, hlupáky a burany. Sami sebe ustanovili „elitou“ národa, která má jako jediná právo a povinnost určovat další směrování naší společnosti.
  2. Druhým momentem, v podstatě navazujícím, je začátek migrační krize, kdy jedni vyjádřili migrantům bezbřehou podporu a někteří z nich jim vyrazili do Srbska, Makedonie či Maďarska na pomoc, někdy i s ilegálním přechodem hranic dále do Evropy. Já jsem tehdy zakoupil péřový spacák a karimatku a odnesl je do Charity do sbírky pro uprchlíky. Když jsem se poté při shlédnutí videa z Maďarska podivoval nad tím, proč migranti pálí den poté, co je dostali, stany, spacáky a karimatky a odcházejí zase dál, že někteří z nás investovali do této pomoci na své poměry nemalé peníze a trápí mne, když vidím, jak někdo spacák, stan a karimatku cca za 3 000 korun po jednom vyspání spálí, byl jsem ihned vulgárně napaden známým aktivistou, později svolavatelem shromáždění na Václavském náměstí, kde s odvoláním se na víru vyzýval k pomoci migrantům.

Tento moment vnímám jako zlomový a ukončil asi definitivně aspoň zdánlivou jednotu většiny proti nepříteli – komunistům a Rusku. Náhle se tu objevilo ještě jiné, velmi silné ohrožení Evropy a jejích hodnot. Řada uživatelů sítí si dohledává informace i mimo oficiální zdroje, které navíc v rámci tzv. korektnosti zdaleka neuváděly reálná data a fakta a začala na rizika masivní a bezpečnostně nekontrolované migrace veřejně poukazovat. Okamžitě byli uráženi s tím, že jsou xenofoby, rasisty, neonacisty či agenty Putina – toho lze dodnes univerzálně nacpat kamkoli, vidět za čímkoli… Hlavně, aby se nepoukazovalo na chyby Evropské unie při podchycení a liknavém či zcela chybném řešení migrační krize.

Důvody zhrubnutí

Proč však takové zhrubnutí? Možností je několik; uvedu dvě z nich.

a) Také u nás vzniklo mnoho neziskových organizací, zaměřených na migranty a jejich integraci. Dodnes si celkem spokojeně žijí z peněz státu (tedy z našich daní), z peněz fondů EU, Norských fondů a fondů pana Sorose. Kdyby těmto organizacím ustal přívod peněz, tito vesměs mladí aktivisté by měli existenční problémy a proto obhajovali tu SVOU pravdu s takovou razancí až hrubostí.

b) Projevil se rozdíl v politickém smýšlení lidí (na síti je to nejmarkantnější). Levicově uvažující (ať už se nazývají jakkoli), okamžitě přijali multikulturní ideu, propagovanou z Bruselu v podstatě bez možnosti obrany národních států. Proto naši levičáci zahájili tažení ve stylu: Co je z Bruselu, je „křišťálově čisté“ a správné, co je z Moskvy, to je od ďábla a zlé. Každý, kdo nepřejal tuto tezi, byl vyobcován, denunciován a urážen i veřejně v médiích našimi korektními novináři.

Potom je zde skupina, toužící po větším příklonu k Moskvě, sdružená kolem několika postav, ale o nich je snad zbytečné se vyjadřovat.

Poté je tu další a myslím, že dost velká skupina, která informace hledá, analyzuje a nepodléhá módní ideologii. Nechtějí žádné objímání s ruským medvědem, jak jim to levicoví ideologové podsouvají, aby je znevěrohodnili, ale odmítají také absolutní podléhání Bruselu. Chtějí být zakotveni v NATO a chtějí být součástí Evropy, ale ne takové, jakou zde uměle tvoří lidé, kteří si, nikým nevoleni, uzurpovali moc v Bruselu.

Debaty a jejich styl

Každá z těchto skupin má svá uzavřená fóra, kde si lidé tříbí názory a sdělují informace. Každá hlásá své teze, svá východiska a jen občas se navzájem potkávají na jednotlivých názorových profilech.

Styl debat bývá různý. Uvedu pár příkladů. Začne se debatou argumentační. Poté si oponent upraví nějaký váš výrok a proti této upravené (lhavé, vymyšlené) verzi se ostře vymezí, jako byste ji vyřkl vy sám (proto je mimochodem v debatách dobré číst i zpětně, co píšete, abyste se zbytečně nebránili něčemu, co jste vůbec nevyřkli).

Další styl debaty nazývám psychologicko- psychiatrickým okénkem. Oponentovi docházejí argumenty, tak použije jeden odborný výraz, nalezený na internetu či předem připravený a začne vám doporučovat tu či onu lékařskou péči. Komický bývá výraz „fobík“. Tito lidé nemají s odborníky nic společného, ale mnohé (zvláště nezkušené) diskutující to může silně zasáhnout a je to podlý způsob veřejné dehonestace oponenta bez užití jakéhokoli argumentu.

A pokud dojdou argumenty zcela, nastupuje hrubost, střídaná s vulgaritou, osobními nenávistnými komentáři a útoky na rodinu. Takovým stylem jednají vesměs lidé s fejkovými (falešnými) profily a jen zřídka ti s profily s vlastním obličejem (nevylučuje se, že jde o dva profily stejného člověka).

Je škoda, že příkopy, které se tímto (především) migračním bojem vykopaly a zatím se neustále prohlubují, nelze v současné době překročit, protože ti, kdo jsou přesvědčeni, že migrace je hrozbou, nemohou nikdy stát vedle někoho, kdo chce přijmout do ČR milion migrantů a pochoduje s takovým transparentem v čele průvodu.

Závěrem bych moc rád vyjádřil jedno skromné přání: Ať už dopadne prezidentská volba jakkoli, přijměme ji, prosím, jako demokratickou. Máme volbu přímou, tedy volme a akceptujme, bude-li náš kandidát poražen, což se osmi z devíti kandidátů stane. Nezahlťme veřejný i virtuální prostor další vulgaritou a nenávistí, která nám ani republice nijak nepomůže. Tohle bych si osobně moc přál.

Všechny příspěvky s Igor Tesařík

Diskuze:

  1. Ještě jedna událost měla za následek zhrubnutí veřejného prostoru. A to ihned po rozhlasovém odvysílání. Novinové titulky, které se začaly objevovat po ní, byly nemyslitelné před ní. Vzpomenete si?

Napsat komentář