Zpět
Ján Baránek Díl 3/3

Nezabije nás třetí světová válka, ale Green Deal. Velká část lidí zemře, abychom se vzpamatovali

Text 10.5.202438 min Přehrát

Jako součást kulturní revoluce, tentokrát na Západě, vidí slovenský politický analytik Ján Baránek nejen green-dealové programy Evropské unie nebo různé genderové novinky, ale je toho mnohem více, a vše je tlačeno politickým aktivismem, často ze stejného zdroje. Není to podle něj tak násilné, jako v Číně za Mao Ce-tunga, ale stejně jako v jiných případech nástupu totality v historii se jeden názorový proud pokládá za nejlepší a jediný možný, a stejně tak i tuto kulturní revoluci provází likvidace přirozených autorit. Náš host k tomu v předchozí části rozhovoru poznamenal: „Je to ten zanícený svazácký aktivismus nositelů čistých, křišťálových myšlenek. Vždy to tak v historii bylo, že nastoupil aktivismus bez rácia, jen emoce, jako jistý druh náboženství, ad hoc náboženství.“ A tomuto procesu je podle něj nutno čelit.

Martina: Ty sám jsi zvolil reakci na současnou situaci v podobě založení nové strany, nebo nového hnutí Zdravý rozum, a stal ses předsedou. A teď nevím, jestli je to hnutí, nebo strana, protože…

Ján Baránek: Strana.

Martina: Strana. V pozvánce na tiskovku bylo napsáno „hnutí“, a v dopise předsedům politických stran bylo uvedeno „předseda strany“. Dobře. Řekni mi, proč ses odhodlal k tomuto kroku?

Ján Baránek: Vysvětlím ti ten rozpor. Původně to mělo být hnutí, ale nakonec jsme přebrali jednu starší politickou stranu. A vzhledem na krátký čas – protože jsme chtěli stihnout registraci do europarlamentních voleb, a moc jsme nemohli měnit stanovy, protože se to schvaluje na ministerstvu vnitra, a hrozilo, že bychom to nestihli – je to politická strana.

A proč jsem se rozhodl? Víš, to je až ze zoufalství. Já jsem velmi skeptický, nemyslím, že my můžeme tuto kulturní válku vyhrát. Spíš jsem na straně amerických konzervativních, křesťanských autorů, kteří tvrdí, že tento spor nevyhrajeme a že musíme vytvářet jakési ostrovy, takzvanou pozitivní deviaci. Já chci, aby Slovensko bylo jedním z takovýchto ostrovů pozitivní deviace, kde budou pouze dvě pohlaví. A nejde jenom o pohlaví, ale říkám to, aby tomu lidé rozuměli. Já už jsem vyčerpal všechny své možnosti. Jak jsem říkal, byl jsem léta po sobě nejcitovanější politický analytik na Slovensku. Tam už nemůžeš jít dál. Potom jsem začal natáčet videa, a měl jsem na Slovensku velice vysokou sledovanost, která byla okolo 200 tisíc. Tak mi dali „shadow ban“, a dokonce mi zpětně snižovali…

Martina: Dosah.

Ján Baránek: Snižovali počítadlo. Ale to není o sebeprezentaci, že bych potřeboval být v 65 letech populární. Já mám doma dva koně, na kterých jsem rok neseděl, fakt, nemám na to čas. Ale mluvím o tom jako o historické události, aby si moji potomci, až už nebudu žít, řekli, že jejich předek udělal všechno, co udělat měl, a mohl udělat.

Já jsem doktor přírodních věd, zajímám se o fyziku a teorii relativity, a zároveň jsem věřící, takže jsem si to zkombinoval, a myslím, že když se duše oddělí od těla, přestane být pod vlivem gravitace a času, tak budeš mít dostatek času si rekapitulovat některé věci. I když umírání může trvat pár minut – ale dobře víme, že to, co je pár minut tady, je pár minut někde jinde – vůbec neexistuje jednotný čas. Proto to říkám. Takže jednak se chci vyhnout nějakému špatnému umírání, ale co je nejpodstatnější – jak jsem říkal – moje děti si mohou říci, že jejich otec nadával, hodně kouřil, jezdil rychle, a nevím co všechno, ale nebudou moct říct, že jsem byl zbabělý a že jsem neudělal to, co jsem udělat měl.

Tuto kulturní válku nevyhrajeme, nebo jen za cenu velkých obětí. Ale nevyhrají ani oni, protože jejich systém, postavený proti fyzikálním zákonům a biologii, musí zkrachovat.

Martina: Jane Baránku, ty jsi před chvílí řekl: „Já vím, že tuto kulturní válku nemůžeme vyhrát.“ Přesto tedy voláš na zteč, a vyrážíš se svou stranou Zdravý rozum. Řekni mi, znamená to, že vlastně potřebuješ bojovat, přestože jsi řekl, že víš, že nevyhraješ?

Ján Baránek: Nepotřebuji bojovat. Jsem z toho unavený. Já ti to řeknu na jiném příkladu: Představ si, že jsi doma, a přijde ti tam násilník, zloděj. Tak vezmeš, co máš při ruce, a vyženeš ho, i když to možná nevyhraješ, a on tě přemůže.

Martina: Ale musíš.

Ján Baránek: Ale musíš. Víš, já dlouho tvrdím, že odvaha zdražila, a velmi mnoho odvážných bylo, když bylo dobře. Ale teď odvaha zdražila. Ale já nemám strach být odvážný, já mám strach být zbabělý, protože to je hanba na několik generací. A že mám strach, že se mi něco stane? Tak ať se mi něco stane. Co se mi může stát? Tak mě zastřelí. Mně je to jedno.

Martina: Jane, ty jsi tady na začátku líčil, že jednota pravice na Slovensku neexistuje, a opřít se na Slovensku o nějaké konzervativní hodnoty s velkou skupinou lidí, to nefunguje. Řekni mi, jaké je tedy tvé přání v politice? Co by se muselo stát, aby sis řekl: „Tak jsme uspěli. Uspěli jsme, odvaha nepřišla vniveč. Dosáhli jsme toho, co jsme si vytyčili“. Co jste si vytyčili?

Ján Baránek: Jestli myslíš koneční cíl, tak ten vytyčen není. Já jsem říkal, že my tuto kulturní válku nevyhrajeme. Ale ani oni ji nevyhrají, ono to zkrachuje – to jsem zapomněl dodat – protože systém postavený proti fyzikálním zákonům a biologii musí zkrachovat. Já mám obavu, že my tu válku za to, abychom nedošli ke krachu, a abychom to racionálně dořešili, nevyhrajeme, protože to zkrachuje tak či onak. Takže v konečném důsledku vyhrajeme jen za cenu velkých obětí, kterým bychom se měli vyhnout.

Na Slovensku se lidé rozhodují, zda jít do lékárny, nebo zaplatit energie. A Green Deal se bude ještě utahovat. Kolik úmrtí máme jen kvůli zdražování energií, nikdo nesleduje.

Martina: Obětí? V jaké podobě?

Ján Baránek: I lidských životů, samozřejmě. Tak když se prosadí Green Deal tak, jak je myšlený, tak budou kolaterální úmrtí. To není jen tak, jakože se prosadí třeba zákaz spalování fosilními palivy, a přitom si myslet, že tam nebudou kolaterální úmrtí. To se bude týkat i zdravotnictví, protože nevím, z čeho vymyslí elektrické sanitky. Já si teď vymýšlím primitivní příklady. Zkrátka, bude se snižovat životní úroveň, a se snižováním životní úrovně jde i zvyšování úmrtnosti. Už dnes máme na Slovensku situaci, že se lidé rozhodují, zda jít do lékárny, nebo zaplatit energie. A Green Deal se bude ještě víc utahovat, a situace se nezlepší. Kolik kolaterálních úmrtí máme nyní kvůli tomuto, jen kvůli zdražování energií? To nikdo neví, protože to nikdo nesleduje.

Martina: Ty jsi napsal dopis vedoucím představitelům politických stran na Slovensku.

Ján Baránek: Ne na Slovensku – v Evropě.

Martina: V Evropě.

Ján Baránek: Ve střední Evropě.

Martina: Ano. A komu všemu? Nebo aspoň jména, která můžeš říci?

Ján Baránek: Je to dopis a memorandum, protože jsem si vymyslel alianci za zrušení Green Dealu. Tento dopis je určen všem. Už jsem ho někomu odeslal, například jsme ho odevzdali v SPD, a dali jsme ho i dále. Ale půjde kompatibilním stranám – do Polska, do Maďarska, do Rakouska, do Čech. Musím dokončit stránku, kde se budou moci elektronicky zaregistrovat strany, které toto memorandum přijmou pozitivně. Memorandum jsem asi před dvěma týdny odevzdal prezidentovi Klausovi, když byl v Bratislavě, a to vlastně jako prvnímu, protože jeho názor na Green Deal, a vůbec na toto fašistické šílenství, je úplně jasný, a v podstatě se s ním skoro ve všem shodnu. A když jsem řekl, že skoro ve všem, tak to neznamená, že mám nějakou výhradu – nevím o žádné. Takže toto je záměr. Podstatné je dokončit tuto stránku, která bude co nejdřív přístupná, a potom se toto memorandum odešle i s listy všem kompatibilním stranám. Kompatibilní strany jsou strany, o kterých víme, že má smysl to tam poslat, nemá to smysl posílat například ODS, nebo Pirátům.

Martina: Jasně, ani Progresivnímu Slovensku.

Ján Baránek: Ani Progresivnímu Slovensku.

Nezabije nás třetí světová válka, zabije nás Green Deal. Vidíme, že se Evropa deindustrializuje.

Martina: Panu Šimečkovi to také asi nepošleš?

Ján Baránek: Určitě ne. Ale určitě to pošleme Orbánovi, i polské Konfederaci. A u vás to je jasné, skoro celé české opozici. V Bratislavě jsem se setkal a mluvil s poslancem Petrem Bystroněm, a poslal jsme mu to.

Martina: Z AfD?

Ján Baránek: Ano, z AfD. Tedy poslal jsem to do Bundestagu, a i on pozitivně reagoval. Víš, tam jde o to, aby lidé viděli, aby měli informaci, a hlavně aby voliči věděli, že má smysl jít volit a že má hlavně smysl volit strany, které chtějí Green Deal nějakým způsobem zastavit, protože Green Deal – jak ses ptala, zda bude třetí světová válka – tak nás nezabije třetí světová válka, nás zabije Green Deal. Ale doopravdy. Vidíme, že se Evropa deindustrializuje.

Martina: Ano. Ty v tom dopise píšeš, že je nutné vyslat signál voličům, že myšlenka zrušení Green Dealu je akutní.

Ján Baránek: Ano.

Martina: Mně tedy prve zatrnulo z toho, že chceš vysílat signály, protože si myslím, že na to máme copyright u nás, protože náš předseda vlády Petr Fiala s lidmi komunikuje velmi podivně, tak trochu jako s blbečky, ale často a rád vysílá signály.

Ján Baránek: Tak to jsem také zaregistroval.

Velká část z nás zemře – abychom se vzpamatovali

Martina: A z toho se stala již jakási – řekla bych – naše česká latina. Ale mě zajímá jiná věc – ty dopisy. Mluvíme o tom v budoucím čase: Bude dokončena stránka. Odešleš je. Ale co když na to nebudou politici reagovat, a tato snaha, tato iniciativa, toto memorandum přijde vniveč, a tím pádem lidé dostanou vlastně zpětnou vazbu v tom, že politici toto téma nepovažují za akutní anebo řešitelné?

Ján Baránek: Ale to je v pořádku. Já nikdy nebudu něco násilně vnucovat tak, jak to dělají oni. Víš, já vyzývám, nepřesvědčuji. Já nemám důvod přesvědčovat. Když jsme takoví, že chceme 60, 76 pohlaví – tak dobře. Když jsme takoví, že chceme, aby s našimi dcerami, které chodí na drahé tréninky v lehké atletice, závodil nějaký chlap – dobře, buďme takoví. Když jsme takoví, že si myslíme, že poručíme větru dešti, jak se zpívalo za Gottwalda, tak potom dobře, tak si dejme přes papule. Velká část z nás zemře – to abychom se vzpamatovali.

Martina: Já jsem ve své oblíbené knize, kterou tady velmi často cituji, což je Atlasova vzpoura, narazila na větu: „Národu, který kdysi vyznával krédo, že cestou bohatství je výroba, je dnes vštěpováno, že k němu lze dojít skrze nouzi.“ Já myslím, že Green Deal by možná nešel popsat lépe.

Ján Baránek: Ale rozhodně to ještě není cesta k sebenaplnění. To v té větě chybí. Je to pouze cesta k sebepoznání, že jsem byl dostatečně sprostý (myšleno „hloupý“ – pozn.red.) na to, abych si některé věci neuvědomil.

EU zavádí zelená opatření založené na neexistujících technologiích

Martina: Von der Leyenová na začátku jejího propagování Green Dealu říkala: „Zelená dohoda nemá sloužit zdaleka jen k ochraně klimatu, ale zároveň také výrazně nakopne evropskou ekonomiku. Zelená dohoda je naší novou strategií pro růst. Zisky z ní budou větší než náklady na její provedení.“ To tehdy prohlásila, a mnozí odborníci se k tomu přidali. Ale nemyslíš, že problém je v tom, že rozbít dosavadně fungující systém – ať už je jakýkoliv – když ještě nemám technologie, a nemáme je zavedené, je opravdu velký risk a velký hazard?

Ján Baránek: To je přesné. Když se podíváš na nějaký sci-fi film, kde je warpový pohon, a začneš to přenášet do reálného života, protože to bude za dvacet let, tak to je kravina. Oni počítají s něčím, co ještě nemáme. To je první příznak toho, že to je jen sci-fi. Ale citovala jsi Leyenovou. Ale kdo na tom vydělává? Kdo je největším dárcem neziskovek, kteří prosazuji Green Deal? Jsou to Čína a Indie. A proč asi?

Martina: Protože se tak zbaví jakékoliv konkurence.

Ján Baránek: A shrábnou nekřesťanské peníze, vydělají na výrobě baterií. Číňané teď mají v Kongu kobaltové doly, baně – už jsem zblbnutý z té čechoslovenštiny. Dodržují tam nějaká minimální práva dětí, které to tam těží? Vždyť na tom vydělávají nekřesťanské peníze, a také na naší hlouposti.

Martina: Ale nezačíná přeci jenom Green Dealu zvonit hrana? Protože v Evropě proti němu poměrně razantně roste odpor. Vzpomeňme třeba jenom zemědělce, a dokonce i šéfka Evropské komise, kterou jsme tady zmiňovali a citovali, která začíná brzdit. Ne, že by snad odstoupila, pořád říká, že je to náš cíl, ale zpomalíme. Není to tak, že Green Dealu už zvoní hrana?

Ján Baránek: Ano. Já jsem si to myslel, když jsem si spočítal, že u nás na Slovensku za osvícené Ficovy vlády přeci jen vejde v platnost nařízení s kotli, že tedy buď budou kotle mít DPF filtry – takové, jaké mají naftová auta – a když je nebudou mít, tak se v nich nebude smět topit. A všechny nové je budou muset mít, a je tam tolik kritérií, že pomalu budeš potřebovat tlumočníka, který ti tato pravidla přeloží. Tady se odvolám na normu EURO 7, kterou samotní ředitelé automobilek a konstruktéři nedokázali rozluštit, protože je tam tolik nesmyslů a navzájem si odporujících věcí. A toto je něco podobného.

Ale dobře, abych to zjednodušil: Když by toto mělo přijít v platnost i s těmi krbovými kamny, tak pojďme na Oravu, pojďme na Kysuce – tam většinou lidé topí v kotlích, ale většina lidí, znám to tam velice dobře, má krbová kamna, protože s nimi v podstatě vytopí celou budovu. Určitě nesplňují tato kritéria. Oni je mají takto upravené 20, 30 let, a já si nedovedu představit vládu národního státu, která začne těmto lidem – obrazně řečeno – pomyslně tato kamna zamykat.

Martina: A co když domy nesplňují nízkoemisní limity?

Ján Baránek: Uhlíkovou neutralitu.

Martina: Ano.

Ján Baránek: Nedovedu si představit vládu, která teď na Slovensku řekne: „Nemáte uhlíkově neutrální dům, budete platit takovou a takovou daň. A když platit nebudete, tak přijde exekutor.

Martina: Myslíš si, že tady …?

Ján Baránek: Zabijí je.

Martina: Že tady…

Ján Baránek: Myslím si, že je zabijí.

Martina: Myslíš si, že důvod, proč se toto děje, je ten – jak mi řekl jeden energetik, který seděl na tvém místě, že je to na Evropu, na naši republiku, namířeno proto, že je tady ještě lidem co vzít?

Ján Baránek: Myslíš ve východní Evropě?

Zakladateli dnešní zelené ideologie, uhlíkových stop, CO2, a podobných nesmyslů, jsou trockisté a další z Komunistické strany SSSR

Martina: Je tady velké množství lidí, kteří vlastní domy a byty.

Ján Baránek: Ano, my máme jedno z nejvyšších vlastnictví nemovitostí. Věřil bych tomu, ale je to namířené na celou Evropu, nejen na východní. Však toto platí pro celou Evropu, i pro Němce. Průvodním znakem je, že tady je ještě lidem co sebrat. Ale nemyslím si, že to je primární důvod. Primární důvod je kšeft, který se potom odvede do Londýna, do City. A druhý primární důvod je hloupost. Řekni mi, jaký idiot jde měřit otěr na pneumatikách, nebo u brzdových destiček? Jak ho chce měřit?

Martina: EURO 7?

Ján Baránek: Ano. Jak to chtějí měřit? Proboha – jak? Rozumíš tomu? Toto absolutně nesouvisí s životním prostředím. Jak souvisí se životním prostředím to, že ti auto začne pískat, když překročíš rychlost?

Martina: A ta je 30.

Ján Baránek: To je idiotský sen. No dobře, začne to pískat, ale jak to souvisí s CO2. Vždyť samotný CO2 je hoax – o něm jsme ještě ani nemluvili. To už je šikana. To už je jen potvrzení úředníků, že mohou něco produkovat, aby si potvrdili svou důležitost a své relativně vysoké platy. A tito aktivističtí politici, kteří sedí v europarlamentu, a v Komisi to jen přebírají, jenom to tupě přeberou. Kde je dnes Timmermans? Hledám Timmernanse. Kde je? Je v nějakém kanále? Tohle je Timmermansova práce.

Martina: Neuspěl ve volbách.

Ján Baránek: Samozřejmě, že ne. Kde je dnes Timmermans? Ve kterém kanále se schovává? Ale toto je jeho dědictví.

Martina: Těch otců zakladatelů je více.

Ján Baránek: Je jich víc, samozřejmě. Otci zakladatelé jsou v Komunistické straně Sovětského svazu a trockisté. To jsou zakladatelé – když se bavíme o zakladatelích uhlíkových stop, CO2, a podobných nesmyslů.

Martina: Ty jsi doktor přírodních věd, a v tomto memorandu se také píše, že je nesporné, že snaha přejít na obnovitelné energetické zdroje je ze své podstaty nerealizovatelná.

Ján Baránek: Samozřejmě.

To, co říká Klaus Schwab: „Nebudete nic vlastnit, a budete šťastní“ má kořeny v marxismu.

Martina: Na základě čeho jste k tomu dospěli? Protože mnozí odborníci, inženýři, i klimatologové říkají: „Green Deal je dobrá cesta, jenom na to šli moc rychle.“

Ján Baránek: Martinko, takhle: Tyto bludy vycházejí z Mezinárodního klimatického panelu, který si vymysleli v OSN. Tam je 80 procent zaměstnanců, úředníků, a 20 procent jsou jakože vědci, které tam dosadily vlády, které podepsaly různé nesmysly. Tak co jiného asi mohou vyprodukovat, než takovýto nesmysl? Já jsem byl první ve střední a východní Evropě, který jsem – když jsem psal diplomovou práci o potencionálu energetických zdrojů na konkrétním území, tak jsem měl osvíceného vedoucího diplomové práce.

Martina: Potenciál obnovitelných energetických zdrojů?

Ján Baránek: Výborně. Takže od té doby uplynuly desítky let, ale fyzikální zákony se nezměnily, ani zákony toku kapalin a plynů, ani naše zeměpisná šířka se nezměnila. Jasně, že to je idiotismus. Proboha, jak mohou obnovitelné zdroje nahradit jadernou, nebo uhelnou elektrárnu? Jasně, já nejsem energetik, a nedokážu ti tady teď říct, co snese přenosová soustava, jaké výkyvy snese. A navíc, ještě je u obnovitelných zdrojů potřeba dorovnávat výpadky plynem, protože tam výpadky jsou. Co se stalo, když přestalo foukat na německé větrné elektrárně? Tehdy byla energetická krize. To bylo ještě před válkou, v roce 21.

Martina: Došlo k podpětí v síti.

Ján Baránek: A začali dělat co? Začali elektřinu dotovat plynem. A tehdy začala krize, protože nefoukalo – jsou to nespolehlivé zdroje, ad hoc zdroje, kterými můžeš – když to jde, a máš to kde uskladnit – dobíjet baterie, v létě můžeš soláry ohřívat vodu, a tak dále. Jsou ostrovy, které jsou v takových zeměpisných šířkách, že to jde, ale v našich zeměpisných šířkách je to velmi nejisté. Větrné zdroje? Prostě neporučíme větru, dešti, jak jsme zpívali. Tedy ne já, naší předci, za Gottwalda. Jednou fouká a jednou nefouká Jediný takový spolehlivý zdroj je geotermální, protože jsme se naučili, že umíme likvidovat inkrustraci. Inkrustrace, to jsou trubky, kterými proudí voda – je to geotermální – ve které je rozpuštěno velmi mnoho minerálů, a když to skrze toto potrubí protéká, tak se to tam vysráží. To byl veliký problém při využití těchto zdrojů. Ale už to prý umí řešit, ale když jsem studoval, tak se to ještě řešit neumělo.

Martina: Prosím tě, můžu odbočit? Součástí memoranda aliance za zrušení Green Dealu je zpráva, nebo informace, že Green Deal nám vnucují neomarxistické elity, extrémisté, především nevládní organizace, mainstreamová média, aktivističtí politici, ale i někteří vědci. To tam popisujete. A popisoval jsi nám, jak je pravice roztříštěná. Řekni mi: Jak mohlo dojít k tak mohutné spolupráci tak rozdílných skupin v něčem, o čem ty říkáš, že je to neuskutečnitelné, a ve své podstatě proti fyzikálním zákonům?

Ján Baránek: Tak to bych i já rád věděl, jak k tomu mohlo dojít. Začnu třeba Mauricem Strongem, což byl člověk Rockefellerů, i obhájce trockismu. Například sestra tohoto Maurice Stronga byla kamarádka s Čou En-lajem i se Stalinen, u její smrtelné postele byl Čou En-laj – zemřela tedy v Číně. Tak tam někde jsou začátky, kdy Strong začal podporovat rockefellerovce, který začal podporovat zelené ideje. On byl například iniciátorem Stockholmské deklarace v roce 1972, a také byl v Rio de Janeiru, kde vznikla agenda 21, což bylo v roce 1992, kde začaly tyto zelené nesmysly.

Já to zkrátím: Jedním ze silných – ani ne následovníků, možná současníků, protože byl mladší – byl Ivan Timofejevič Frolov, a to už za Brežněva. On byl první, který přišel s myšlenkou emisních povolenek, a komunisté – konkrétně tento Frolov – to tehdy vymysleli tak, že se přes ekologii, a přes emisní povolenky, dostanou k majetku kapitalistů, a že tam pak nastane sociální spravedlivost a že se podělí. A tento Frolov dělal poradce Gorbačova. A když se podíváš na životopis Gorbačova, tak když přišel Gorbačov o moc, tak se z něj stal ekoaktivista, a také podporoval emisní povolenky – tyto sprostosti (hlouposti – pozn.red.). Toto je v podstatě komunistický vynález, tedy Frolova. Úplně první nebyl Frolov. Nevím, zda nebyl první Bookchin, ale nebudu to těmito jmény komplikovat. Takže toto ekohnutí, tyto ekoaktivismy, jsou v podstatě komunistický, bolševický vynález. I to, jak lidem vzít – přes uhlíkové daně, a přes toto všechno – majetek. To, o čem mluví Schwab, že nebudete nic vlastnit, a budete šťastní, to všechno má kořeny v marxismu.

Komunisté v SSSR chtěli rozložit kapitalistickou společnost emisními povolenkami, homosexualismem, pornografií, zpochybňováním tradiční rodiny, ovládnutím vysokých škol, médií, filmu a žurnalistiky. Dnes to tady máme.

Martina: Prosím tě, já jsem na tato jména nenarazila. Jen pro informaci: Kde se o tom mohu dočíst?

Ján Baránek: Je potřeba se podívat na jejich knihy, které napsali – Ekologie svobody z roku 1982.

Martina: Kdo to napsal?

Ján Baránek: Murray Bookchin.

Martina: Bookchin Murray.

Ján Baránek: Murray Bookchin a jeho kniha Ekologie svobody z roku 1982. Tam je to vše dost dobře popsáno. Já jsem ji nečetl – četl jsem pouze rešerše z té knihy. Jinak jsem si toto všechno postahoval a zjišťoval z různých zdrojů, když jsem si připravoval Green Deal, hlavně tedy komunistickou historii, a mám to podrobně popsané.

Ale chci tím říct toto: Tato ekoagenda se nedá oddělit od agendy frankfurtské školy, a hlavně od agendy, se kterou začal Chruščov v roce 1950, jestli se nemýlím, čtyři, nebo pět. Už jsem o tom několikrát mluvil, ale musím to stále opakovat, protože to velice kooperuje. Komunistická strana Sovětského svazu tehdy rozeslala svým partnerským stranám po celém světě list, nazvěme to soubor opatření – po socialisticku – jak rozložit imperialistickou, kapitalistickou společnost.

A byl to senátor z Floridy za Demokratickou stranu, Herlong mladší, který tyto body v lednu 1963 přečetl v Kongresu. Jsou to takzvané „Herlongovy body“, které se dají vyndat z Kongresové knihovny. Teď nevím, kolik jich bylo, z hlavy si to nepamatuji – psal jsem o nich. A Herlong citoval, jak ruští, sovětští komunisté, chtějí rozložit kapitalistickou společnost: Chtějí to udělat podporou homosexuality, podporou pornografie, zpochybňováním úlohy tradiční rodiny, a že nositelé těchto myšlenek mají ovládnout akademickou půdu, mají ovládnout média, filmový průmysl a žurnalistiku vydáváním takzvaně nenormálních a perverzních věcí za normální, s odvoláním se na svobodu slova. Plus tedy další věci, které jsou už dnes neaktuální, protože byly vytvořeny na 60. léta minulého století. A co se stalo za desítky let? Že to, co nás mělo rozložit, dnes máme jako normu.

Vidíme, že jsme překonali tradiční model rodiny, homosexualita je super. Na Gay Pride vidíš zvrhlá umění – a ať mě teď nikdo neobviňuje, že jsem neonacista – ale i Hitler uspořádal výstavu zvrhlého umění. Ale o tomto nemluvím, mluvím o umění v uvozovkách, které vychází i z Hollywoodu, které nemusí být úplně zvrhlé, ale je postavené na hlavu. Jak jsem to říkal už x-krát, já přeci nemůžu akceptovat, že královna vikingů je černoška. To ať se postaví na hlavu. Nemůžu akceptovat výhrady, že v seriálu Černobyl nehraje žádný černoch – protože tam asi žádný černoch nebyl. A tak dále. Nebudu akceptovat různé učebnice pro děti předškolního a školního věku, kde se bude popisovat, jak mají masturbovat, a podobné hovadiny. Ale toto všechno je popsáno v rámci Herlongových bodů. A spojené s tím, o čem jsem mluvil, s trockistickým neomarxismem, tak když to propojíš, tak to důkladně vede přesně k tomu, co říkal Schwab, že nebudeme nic vlastnit, a tato společnost se rozloží.

Martina: Jak myslíš, že to dopadne?

Ján Baránek: Kataklyzmatem. Promiň, že ti skáču do řeči.

Když se po eurovolbách EU nezmění, bude nutné z Unie vystoupit. Ale mělo by to udělat několik států najednou – Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Rakousko – aby nás nemohli manipulovat.

Martina: Jak myslíš, že dopadne to, že jsi založil stranu? Říkal jsi, že je v tom jakási snaha nebýt zbabělý, ale zároveň je to určitý akt naděje, snahy, a doufání ve změnu. Myslíš, že se to povede? Myslíš, že se povede některé věci alespoň zpozdit, zdržet, než to lidem dojde? Nebo že lidé zjistí, že určité věci, hodnoty, kvality, myšlenky, na kterých stavěli jejich předkové, jsou následování hodné?

Ján Baránek: Je to stát od státu. Jak jsem o tom mluvil před několika minutami, je to o tom, že se to asi nikdy nepodaří ve Francii – to nevím – ale není důvod, aby se to nepodařilo na Slovensku, v Čechách, nebo v Polsku, Maďarsku, v Rakousku. My ještě v té destrukci tak daleko.

Martina: Ale jsme v Unii, a tam jsme už docela dost daleko.

Ján Baránek: Pozor na to. Jsme v Unii, ano – o tom jsme se ještě nebavili – ale buď se to po těchto eurovolbách změní, nebo, když se to nezmění, tak je tady velká výzva pro nás, a to i pro Českou republiku, spolu se Slovenskem odejít. Nemůžeme odejít sami, Slováci nemohou odejít sami, protože jsme viděli, co provedli s Orbánem. Orbán nechtěl podepsat peníze pro Ukrajinu, tak mu řekli, že mu zničí forint, tak šel potom, když se o tom hlasovalo, na toaletu. To je to pověstné, že Orbán odešel na toaletu. Proč za to vesele hlasoval náš Fico s tím, že to byla jen formalita. Ale nechci ho pomlouvat, buďme rádi, že ho máme a že tam není Šimečka. Orbán raději odešel na toaletu.

Takže můžeme odejít, ale můžeme odejít jen jako skupina států, koordinovaně – Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Rakousko. A když to spočítáme, tak je to 60, 70 miliónů obyvatel, plus mínus, podle toho, kdo by se přidal, a kdo by se nepřidal. Pak mohou se zeměmi, které by chtěly vystoupit, o mnoho méně manipulovat, než kdybychom odešli sami. Když odejdeme sami, pět a půl miliónový národ, tak nás za půl dne zhltnou, ekonomicky nás totálně zničí. I vás.

Martina: A vidíš to jako reálné, nebo je to tvoje zbožné přání, a velmi odvážná vize?

Ján Baránek: Je to moje zbožné přání, ale vím, že o něm nemluvím sám. Všiml jsem si v Čechách, že o tom hodně analytiků a energetiků mluví stejně, že když to nepůjde jinak, tak je potřeba z Unie odejít. A také jsem si všiml, že také říkají, že nemáte odejít sami, že to sami nezvládnete, protože jste příliš slabí.

Teď vzniká takový zárodek, možnost revitalizovaného Rakouska-Uherska: Maďarsko, Rakousko, Srbsko. Nevím ještě přesně, co to je, ale dostali jsme tam pozvánku – teď nevím, zda to je na úrovni vlády, nebo na úrovni politických stran. Je to v podstatě něco nového. Nevím, jestli jste o tom i vy tady v Česku slyšeli?

Martina: Počuli, ale pozvánku jsme nedostali.

Ján Baránek: Tak potom je to asi na úrovni vlády. Vy jste ji nedostali, a my dostali. Je to něco dalšího, protože my tady už máme polský projekt Trojmoří. Teď tady máme V4, kterou se jim úspěšně podařilo skoro rozložit, skoro rozbít s tím, že je nefunkční. A nyní je tu nový projekt do nějakého revitalizovaného reformovaného Rakousko-Uherska. Takže tam je naděje, že by se to mohlo podařit.

Samozřejmě, že to bude vyžadovat oběti. Bude to provázeno poklesem životní úrovně – stále se bavíme o případě, že se to nezmění, že to půjde tak, jak to jde – a budou kolaterální oběti, o kterých jsme mluvili, zbytečné ztráty na životech, a tak dále. To bylo v historii vždy. Ale je tam naděje, že se to podaří nějakým způsobem stabilizovat, a potom znovu restartovat.

Asi takhle: Umíš si přestavit svět, ve kterém se ignorují fyzikální zákony? Takový svět neexistuje. Teď jde pouze o to, jak tuto snahu přežít s co nejmenší újmou, a to je to, o co se snažíme. Mám obavu, že se Evropa nezvrtne úplně, navzdory velké popularitě AfD v Německu – ta je hlavně v bývalé NDR. Mám obavu, že oni to zkrátka nepustí tak lehce, takže cesta bude velmi trnitá. Ale někdo musí udělat první krok. Já netvrdím, že když Baránek nebude populární, a nedostane hlasy, že to znamená, že jsou Slováci hloupí. Možná ani Baránek není ten správný, a ten správný má přijít nyní. Ale musíme to zkoušet.

Martina: Jáne Baránku, nebylo to příliš optimistické vyprávění, ale já jsem od tebe ani žádný přílišný optimismus nečekala. Díky za toto racionální zhodnocení světa a našich dvou zemí tak, jak to vidíš ty. Díky moc.

Všechny příspěvky s Ján Baránek

Diskuze:

 1. Politické změny jsou vždy nejprve prosazovány aktivisty, kteří se v případě úspěchu stávají oficiálními uznávanými politiky. Jako příklad mohou sloužit bolševici a pan Lenin, nebo Charta 77 a pan Havel. I pan Baránek je aktivista.
  Myslím, že pan Baránek se tím přeháněním sám diskredituje. Zemřeme všichni, ale ne kvůli hádkám o pohlaví, nebo kvůli green dealu. (možná to má být s velkým písmenem, ale s velkým písmenem se v češtině píše jen první písmeno oficiálního názvu a to green deal myslím není, na druhou stanu je to ustálený název, český pravopis vyžaduje rozsáhlé znalosti:)

  Je zajímavé, s jakou chutí mnoho politiků kritizuje vzdálené země kvůli dětské práci, i když i u nás je dětská práce běžná a naše vláda připravuje zákon snižující hranici, který umožní zaměstnávat čtrnáctileté děti.

  „Takže toto ekohnutí, tyto ekoaktivismy, jsou v podstatě komunistický, bolševický vynález. I to, jak lidem vzít – přes uhlíkové daně, a přes toto všechno – majetek.“
  Nevím jestli je to pravda, ale za komunismu byly velké problémy s emisemi a je chvályhodné, že se to snažili řešit. O CO2 tehdy nešlo. A nešlo ani o to, lidem něco brát, znečišťovatelé patřili (i když se jedná o elektrárny a chemičky, z mluvnického hlediska jsou z historických důvodů životní) státu.

  Jak jsem napsal minule, zdroje pana Baránka jsou velice pochybné. Svádět vinu za úpadek západní společnosti na Sovětský svaz je jen trapná snaha hodit vinu na toho, koho nemám rád. Bezvýhradně věřit tomu co řekne americký senátor o záměrech Sovětského svazu může jen naivka, nebo ten, komu se to hodí, protože nedokáže přiznat, že jeho milovaný Západ se hroutí stejně jako se zhroutil Sovětský svaz díky svým špatným rozhodnutím. Určitě tomu dost pomohl bolševický agent Forman jeho filmem Lid versus Larry Flynt, ještě by to chtělo, objevit utajené sovětské pornografické ateliéry, kde soudružky, které to dostaly jako stranický úkol ta péčka točily a pašeráckou síť, která do dodávala panu Flyntovi, který to vydával za své vlastní výtvory a bohatl na nich:)

 2. To je zároveň i poznámka k hickorymu. Noeconi nejsou neomarxisti, ale od neomarxismu převzali technologii, jak rozvracet stabilní společnost. Nehodlají budovat komunismus, ale celosvětovou otrokářskou říši.

  1. sakra, zase je to jinde. Mělo to být za
   hickory napsal: 10. 5. 2024 (11:00)

   Martino, udělejte s tim už něco. Komentář se místo tam kam patří, objeví jako nový přispěvek. Nakopněte správce Webu, ať si neválí šunky a vyřeši to

  2. neocons jsou prevazne potomci byvalych marxistu a jejich jedina motivace je udrzet si moc a zachranit padelatelsky system zavedeny 1913, to samo je dukazem ze to jsou ekonomicti analfabeti, diky sve nenazranosti a aroganci podrizli slepici ktera jim od 1913 snasela zlata vejce, proste to ve vsech smerech prepiskli a nejpozdeji v 90 letech byla posledni moznost to alespon castecne vratit do alespon minimalni stability, od te doby se system osamostatnil a je zcela jedno co politicti a pejzati tajtrlici udelaji, zadna politicka moc nemuze kolapsu zachranit, je to matematicky vylouceno. Zalozenim Fed a s tim spojene manipulace urokovych sazeb a peneznich objemu nastolili obdobu planovane ekonomiky trochu jinou metodou, system je kombinaci korporatniho fasismu a prvku marxismu.

  3. Ti tzv. „neomarxisti“ jsou cílený faul pravicových soudruhů.
   On i Filip Turek zde prohlásil, že za těmi škodlivými procesy je korporátní fašismus, načež Kociánka do toho obratem roubovala „neomarxisty“.
   Baránek ze sebe dělá kašpara.

   1. nesmysl, soucasny system ma spoustu marxistickych prvku,s kapitalismem a volnym trhem to nema nic spolecneho, vyroba padelaneho obeziva je klasicke prerozdelovani, pro zmenu smerem nahoru, zachrany bankrotujicich bank statem ktere v kapitalismu neexistovaly jsou v podstate marxisticke metody. Manipulace urokovych sazeb smerem dolu dlouhe roky byla v podstate skryta menova reforma (komousi to vzali 1953 z jedne vody na cisto), zavadeni minimalnich mezd se rovna castecnemu zestatneni firem, podobne jako regulace najemneho. Zadne pravicove ani levicove strany uz davno neexistuji, predstirany politicky smer je pouze zasterka, vsechny strany jsou infiltrovany jednou a teze obrezanou mafii a pouze tupe stado zere ty blafy o pravicovych nebo levicovych politicich. Vsechny vyse uvedene prvky podporovaly veskere dosavadni vlady v cele Evrope, bez ohledu na to jestli si hraly na pravicove nebo levicove, Helmut Kohl a jeho cernoprdelnici z  CDU nebo babice Merklova delali jeste horsi levicackou politiku nez socani. Udajni liberalove se mohou prerazit kdyz jde o to obcanum neco zakazat,cili liberalismus NULA. Socanum v USA ted rikaji liberalove, umyslna zamena pojmu. atd.

   2. Neomarxismus existoval a asi existuje dodnes, i když se změnil. Vznikl kolem r. 1925, tedy zhruba ve stejné době, kdy hrabě Coudenhove-Kalergi publikoval svoje dílko „Panevropa“. Marxistům vrtalo hlavou, proč na Západě proletariát neuskutečnil revoluci, a tak začali hledat odpověď. Řešilo se to ve Frankfurtském institutu po sociální studie, na sjezdech kominterny, ale i jinde. Závěr byl: proletariát (i ti ostatní) na Zapadě se mají příliš dobře, a nechtěji riskovat, že o to příjdou Musime tedy tuto stabilni společnost rozložit a jistoty zničit. Pak bude proletariát ochoten jit do revoluce. Jenže Stalin to prohlásil za revizionismus a hoši měli po ptákách.

    No a teď střih. Nástup Hitlera k moci, emigrace ideologů do USA, a jejich nástup na univerzity, stovky či tisice studentů infikovaných touto teorií. Pak konec války, studentíci dospěli a nastoupili do vedení ekonomických imperií svých tatíků, a hledali způsob, jak uchvátit jestě větší majetek, ještě větší moc. A ejhle, zavádění těch jejich novot taky brání stabilita společnosti. Co je napadne? No přece použit to, co jim kdysi vykládali páni profesoři na univerzitě. Rozložit společnost.

    A jak to udélat? Jednoduše. Podpořit ty neomarxisty, aby to udělali za ně. Nezdá se vám to povědomé?

    1. Takže za to, že tenhle rozklad, co dnes zažíváme, nezačal už někdy před 90 lety, vlastně vděčime Stalinovi. To jsou paradoxy, co?

    2. Nedává mi to moc smysl. Uchvátit ještě větší majetek a moc, zničením společnosti a vyvoláním revoluce? Ti kterým se daří dobře a mají moc revoluci nedělají, naopak se snaží udržet, případně mírně vylepšit současný stav. Ten význam je v originále odvozen od otočky kola. Ti co byli dole se dostanou nahoru k moci a ti co byli nahoře dolů.
     Navíc ti úplně nejbohatší to většinou nezdědili. Dost jich vydělalo peníze na úspěchu počítačů, nebo jiných moderních technologií, jako pan Musk.

     1. take to smysl nema, predstava ze vladnouci tajtrlici umyslne podriznou slepici ktera jim 110 let snasela zlata vejce, je pitomost. Je to jinak, diky sve ekonomicke negramotnosti a aroganci se domnivali, ze system udrzi neomezene pod kontrolou a padelali menu v stale vetsim meritku, kdyz se jim to vymklo z ruky, zacli pobihat jak slepice s useknutou hlavou po dvorku a vymyslet krecovite stupidni pokusy o zachranu chcipajici financni pyramidy, jako je covid nebo klima saskarna. Maji smulu, to uz bylo davno pozde.

 3. pan Baranek ma pravdu ze nas treti svetova nezabije, NATO staty vubec nemaji ekonomickou bazi aby to ustaly,je to Golem na hlinenych nohach,ovsem predstava ze politicke partaje a volby neco zmeni je zcela mimo, veskere partaje v NATO statech , nove i ty stare, ktere maji sanci dostat se do parlamentu jsou okamzite infiltrovany trojskymi koni financni pejzate mafie, pred volbami pozaduji to co chce volic slyset, po volbach okamzite prejdou na dosavadni linii. SPD se odkopala nejpozdeji kdyz Pitomio zacal blekotat o zavedeni svatku holocaustu.Green deal bude samozrejme ekonomicky potrat, je to po covid saskarne jen dalsi krecovity pokus animovat staty k emisi dalsich bilionu $ dluhopisu, nasledkem infantilni predstavy, ze to soucasny padelatelsky monetarni system zachrani. Definice silenstvi je jak znamo delat stale totez a ocekavat stale jine vysledky, stejne jako biliony $ dluhopisu emitovane pod zaminkou covid vymyslu nic nezachranily a definitivni kolaps systemu pouze o par mesicu oddalily a gigantickou kreditni bublinu exponencialne prikrmily, bude i green deal mit stejny vysledek. Podobny potrat bude i snaha o zavedeni digitalnich men, neni zadny rozdil mezi padelanim meny analog nebo digital, skonci to jako kazda financni pyramida a poleti to krasne kominem.

  1. A kde bereš to přesvědčení, že to státy NATO chtějí ustát? Neni přece důležité konflikt přežít, důležité je porazit ideologického nepřitele 🙂 🙂

   1. jsi vtipalek, staty jako takove nemohou neco chtit a uz vubec rozhodovat, rozhodovat muze to 1% zazobancu kteri to vedou a maji co ztratit a jelikoz jim to potentati z Pentagonu vytmavi, protze vedi co nakoupili za srot ve zbranich, zadna 3.valka nebude. Pri vystrelu 1. rakety mezi NATO a Ruskem, jedno jakym smerem, se 80% jejich bohatstvi ktere je z 80% virtualni mydlova bublina, zhrouti a na Wallstreetu zacnou prset bankeri ze strech.

    1. Sorry, ale že „NATO státy vůbec nemají ekonomickou bázi, aby to ustály“ jsi napsal ty. A jednu raketu nevypálí ani jedna strana, protože dobře ví, že by ty další už neměla čas vypálit. Takže bankéři ze střech pršet nebudou, protože už budou zuhelnatělí ….

     1. ono je celkem jedno, jestli je dnes overkill koeficient 5 nebo 8 …..

     2. to jsem jiste napsal a to rozhodne sedi, vsak jsem tez napsal ze zadna WWW3 nebude. Nehraje to ale roli,bankeri samozrejme ze strech prset budou , nicmene ne tak rychle jako kdyby zitra zacli valku, system se rovna financni pyramide ktera nevyhnutelne zkolabuje, momentalne jsme ve fazi kdy rust dluhu nabira exponencialni tempo a pokud chapes exponencialni funkce snad ti to dojde.Dluh federalni vlady USA roste o 1 bilion $ kazdych 100 dni a tempo se zvysuje, diference k realne ekonomice je cim da vetsi a jestlize momentalne na jejich dluh plati pres 1 bilion $ urok rocne pri vysi danovych prijmu kolem 4.6 bil. bude to pristi rok temer jednou tolik pri zaroven klesajicich prijmech. Podobne to vypada i v Japonsku a dalsich statech a nad tou chciplotinou ktere rikaji bankovni system jeste visi nikym nekontrolovane 2 biliardy $ derivatu predevsim v Eurodollar trhu, coz se rovna financni atomovce. Podobne uz to v dejinach chciplo vickrat, ovsem jeste nikdy to nemelo soucasne dimenze a nebylo to nikdy zaroven ve vetsine statu. Mrkni na tenhle graf, treba ti to neco rekne.
      https://fred.stlouisfed.org/series/A091RC1Q027SBEA

     3. re:Vlk
      valka je osvedecena metoda na delani dluhu a sice v dobe kdy to jeste stat muze utahnout a banky se na tom napakuji.
      Jenze na delani dluhu uz pejzati soukmenovci davno valku nepotrebuji, na to maji PC mysku a na splaceni dluhu je valka k nicemu.
      Celkovy dluh Amrdolstanu cini cca 100 bilionu $, kde se jako ve valce tech 100 bilionu vezme a cim ji vubec budou financovat kdyz uz se v dluhu primo topi?? A to nemluvim o dluhu tech zbylych NATO bankrotaru.
      Ani nahodou, ta sebranka stoji v rohu zady ke zdi, z ktereho neni kam utect.
      https://fred.stlouisfed.org/graph/?id=TCMDO

     4. Ne na dělání, na „řešení“.
      Poraženým se neplatí, naopak se vykořistí. A pak – mimořádná doba si žádá mimořádná řešení. Takže třeba 99% daň na dluhy – a jede se dál. Co v normálních dobách nejde, to ve válce jedna, dva – viz Ukruina.

     5. RE:Vlk
      ja nevim co kouris ale musi to by pekne silny matros, meles totiz uplne z cesty. Zkus zvanit o vecech ktere chapes, nemas poneti o cem zvanis,za prve z celkovho dluhu 35 tril.$ dluzi US stat cizine pouze 20% celkoveho dluhu, z toho nejvice Japonsku a Cine, zhruba 18% dluzi vlastnim institucim jako duchodovy system a.pod. zbytek dluzi soukromym US subjektum jako jsou banky (jejich majitele jsou loutkovodici vlady), pojistovny a privatni subjekty, to maji jako prepadnout sami sebe a sve sefy? Nebo Cinu na kterou nemaji ani koule ani vojenskou a materialni zakladnu? Takze podle tve genialni teorie si majitele US vlady sami na sebe uvali 99% dan. nebo se postrili? Uz toho nech saso.
      https://ticdata.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt

     6. Takže já melu úplně z cesty a to, co rozjeli na Ukruině není žádná válka, protože prý si „majitelé US“ přece nezaříznou slepici.
      Já si samozřejmě nemyslím, že globalisti chtějí třetí světovou, dokonce ani že by si troufli napadnout Čínu. Co ale bezesporu chtějí, je ovládnout celý svět – a pak by se ty dluhy na jeho účet smázly raz dva. Takže to dělají, jak umí. Slabé bez okolků napadnou a silné zatlačují, poškozují a provokují. Aby třeba sami začli tu válku. A válčit prostě ušáci umí, o tom se nedá pochybovat. V podstatě jim nejvíce vyhovuje stav permanentní války nižší intenzity. S ideálním vyústěním v rozklad protivníka, jeho ovládnutí, napaření reparací, přeměny v kolonii. A to je plán A. Trochu problém je, že nedostanou vždycky to, co chtějí. Nebo ne hned. A z toho pro nás plyne to nebezpečí jaderného armagedonu.

      Když se nepodaří vyřešit dluhy válkou, bude se muset řešit jinak – plán B. Zcela logicky – „majitelé US vlády“ neuvalí daň sami na sebe, to ani nejde. Kdežto na zahraniční věřitele, penzijní systémy, pojišťovny, soukromé držitele – proč ne, kdyby to bylo nutné. Viděli jsme v hypoteční krizi, jak svůj bordel dokazali krásně rozprostřít na celý svět. A že i mezi nimi budou někteří poškození – no bóže. Jednak budou mít dost času, aby se horkého zboží pokud možno zbavili, jednak si nakradli už dost, aby unesli přinejhorším nějakou ztrátu. Ale to by fakt byla až poslední možnost.

     7. re:Vlk
      jsi naprosto vedle, valkou na Ukrajine pouze sve dluhy zvysi, po nejakem reseni dluhu ani stopa, krome toho to nemaji sanci vyhrat. Mas zrejme potize rozlisit kdo vydelava a kdo to plati, bankrotujici US stat se bankrotu priblizi jeste vic a akcionari US zbrojovek se ze svych tucnych zisku dlouho tesit nebudou, jednoduse cim driv stat zbankroti, tim rychleji se vypari kupni sila dolaru a zaroven splaskne jejich virtualni bohatstvi o 80%, jejich nekdejsi prumyslove kapacity jsou ted v Asii, ty pak take odepisi. US ekonomika uz davno sastava ze 70% jen z presupovani dluznich papiru sem a tam, to pujde do komina.Take pripadne vitezstvi nad nejakym Kocourkovem jejich dluhy nevyresi ani nahodou a na Cine nebo Rusku nemaji zadnou sanci, krome Iraku vsude kam vlezli dostali na prdel a hlavne financne padli na rypak, jak asi ta hora dluhu vznikla?. Zrejme nemas poneti o jake sumy jde, pokud zacne nejaka vetsi valka, nevypari se 80% hodnoty majetku pouze v USA ale prakticky vsude, vubec nechapes jak ten system funguje, nikdo nebude mit ani zlomky te castky kterymi by mohl platit ty tve infantilni dane nebo nejake reparace, zahranicni firmy v USA proste vyhlasi bankrot a kde nic neni tam ani smrt nebere,bude to presne tak jak to bylo vzdy doposud, ted se ale Amrdol definitivne ekonomicky vycerpa a zadny vetsi prusvih uz nema sanci ustat, vubec neni potreba nejaky BRICS aby se polozili, padne to na hubu vahou jejich vlastniho kreditniho systemu, o jehoz fungovani nemas nejmensi poneti. Tve predstavy jsou na urovni maleho ditete, cely bankovni system je totalne propojeny a uz ted jsou dalsi bankroty bank na ceste, nejdriv ty mensi, pozdeji ty velke. Zapis si za usi, na kolaps kreditni bubliny neexistuje zadny politicky nebo ekonomicky trik ktery tomu muze zabranit. V hypotecni krizi 2008 prosrali baliky a na tom ze sli na hubu i pitomci v cizine kteri ty chciplotiny koupili nevydelali ani vindru, na obou stranach Atlantiku jeste dnes skladuji financni mrtvolky z te doby, vetsinou v tzv, SIV (special investment vehikel), coz jsou dcerinne spolecnosti aby to nemeli videt ve sve bilanci. Na zarizovani nejakych kolonii nebo okupaci pozemnimi silami nemaji vubec potrebne finance, brzo padne tretina jejich veskerych danovych prijmu na platbu uroku, ten chart uz jsem sem jednou dal. Nejsou schopni dodat Ukrosum dostatek munice a ti maji ovladnout svet? Prober se a prestan ten smejd hulit.

    2. re:Vlk dodatek
     oni valci prakticky nepretrzite od r 1945 a podle tve pritrouble teorie se tedy na tech valkach museli napakovat, cim to bude ze jejich dluh ted exponencialne roste?

     1. Aby ti nepraskla žilka 🙂
      Slyšel jsi někdy o privatizaci zisků a socializaci ztrát? Tak přesně to se děje. Si piš, že se na všech těch válkách někdo luxusně pakuje! Přinejhorším by nechali zbankrotovat stát, ale tak daleko ještě nejsme a obávám se, že ani jen tak nebudeme.
      Takže to beru, že ničemu nerozumím, a těším se, až jim ta bublina praskne a padnou na hubu. Možná budou rejt držkama v zemi 🙂
      A já si dělal takové starosti, co budeme dělat s těmi emerickými krámy – F35 a pod. A ony mají být až za deset let, jistě po tom slavném krachu, takže úplně zbytečně!

 4. Hmmm. Já bych ten nadpis trosku poopravil.

  Nezabije-LI nás třetí světová válka, zabije nás Green Deal.

  Pro většinu lidí by ta 3.světová byla dokonce přijatelnější, protože by zemřeli rychle, bez dalši a další buzerace státem, bez psychického týrání, bez hladovění.
  Prostě by se zablesklo a bylo by po všem …

 5. citát >
  a také podporoval emisní povolenky – tyto sprostosti (hlouposti – pozn.red.).

  Ach, Bože, PREČO ?

 6. To šialené prekladanie SK > CZ , to prikázal Fiala ???
  Treba naše národy odkopnuť viac od seba ?
  Ľudia, ktorí si nerozumejú, sa ochotne budú nenávidieť.
  Oddeľovanie ľudí od seba začalo covidTyraniou. Pokračuje ?

 7. Pan Baránek je mi čím dál sympatičtější. Ještě to neřekl úplně otevřeně, ale už se to blíží.
  „Až přijde exekutor, že nezaplatili uhlíkovou daň? Zabijí ho.“

   1. Ale bude.

    Ti lidé nebudou mít na účtu nic, budou chovat slepice, husy, králíky, prasata, kozy. Samozřejmě na černo, jako za války.
    A s městskou chátrou budou obchodovat naturáliemi – vajíčky, sýry, sádlem, masem, ovocem, marihuanou. A zlatem, samozřejmě, tím se dalo platit vždycky a bude fungovat dál.

  1. Pan Baránek je mi čím dál méně sympatický 🙂

   GreenSteal je samozřejmě svinstvo a samozřejmě to není vynález marxistů, tak, jako emisní povolenky nejsou vynálezem ruských komunistů. To, že pan Baránek maskuje skutečné příčiny, zdroje a síly, které za tím stojí a které to svinstvo tlačí a profitují z něho, a ke všemu odklání pozornost do zcela opačného azimutu, ve mně vzbuzuje podezření buď o jeho schopnostech, nebo čistotě záměrů. Také velice pochybuji, že „největším dárcem neziskovek, kteří prosazuji Green Deal“ u nás je Čína a Indie. Podobně nesdílím páně Baránkův optimismus, že nás nezabije třetí světová válka. Naopak. Do zkázy světa na hodinách posledního soudu je už jenom 90 vteřin:
   https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/hodiny-posledniho-soudu-doomsday-clock-ukrajina-umela-inteligence-klimaticka-krize.A240123_182337_zahranicni_dtt
   Kromě tohoto, s čímž toho mnoho nenaděláme (kromě vypakování fialového hnusu, jakožto hlavních válečných štváčů), je naším největším problémem invaze čmoudů. Fialový hnus akceptoval migrační pakt a pokud se jeho mechanismy naplní, hrozí rozvrat a zánik naší jakž takž homogenní a jakž takž soudržné společnosti. Když k nám globalisti nasunou dostatečné množství invazních machometánů a podobných cizorodých čmoudů, dostaneme se na obtížně vratnou trajektorii rozptýlené, strachem ovládané, bezmocné společnosti, se kterou si, nikoli neomarxisté, ale fašistická globální oligarchie bude moci dělat co chce. Na zhoubnou rozkladnou trajektorii, na které je dnes Francie a další země západní Evropy.
   Proti tomu je GreenSteal selanka – stačí počkat, až padne na hubu, zasadit brambory a přečkat nejhorší. Lidi dostanou rozum a zase to půjde.

   1. „samozřejmě to není vynález marxistů,“

    samozrejme to vynalez marxistu je, jenze ted si rikaji neocons a jsou to v naproste vetsine pohrobci z vychodni Evropy na Zapad privandrovalych zidobolseviku a trockistu kteri NATO staty ovladli. Staci probrat jednotliva jmena te sebranky.

   2. Jen k tématu „neomarxisté verzus fašistická globální oligarchie“ bych měl poznámku.

    S myšlenkou, že vybudovat společnost na novém principu půjde teprve až se destabilizuje a rozvrátí spolecnost současná, přišel neomarxismus. Útěk jeho teoretiků před Hitlerem do USA způsobil, že se s jejich „technologií“ seznámili synáčci tehdejších oligarchů, kteří dnes tu fašistickou globální oligarchii vedou, a pochopili, že neomarxisty mohou využit jako užitečné idioty pro své záměry. A tak vzniklo to propojení, spojenectví s cílem „zkazit Západ tak, až bude smrdět“. Technologii totiž mají společnou. Pouze tu novou společnost, postavenou na troskách té staré, si představují jinak …

    1. To je zároveň i poznámka k hickorymu. Noeconi nejsou neomarxisti, ale od neomarxismu převzali technologii, jak rozvracet stabilní společnost. Nehodlají budovat komunismus, ale celosvětovou otrokářskou říši.

     1. Samozřejmě neoconi, s Noem to nesouvisí. I když …..

     2. V zásadě souhlasím, neokoni nejsou ani náhodou marxisti, akorát bych si myslel ne, že by převzali neomarxistickou technologii rozvratu společnosti, ale oni si prostě ty neomarxisty pasou. Aby ten rozvrat udělali za ně. Až to bude hotovo, nakopnou je do řitě, všechno to zlo na ně svedou a vezmou to hezky pevně a totálně do rukou. Mouřenín posloužil, mouřenín může jít, vzor Gréta.

   3. Dovolím si oponovat. Emisní povolenky ani grýndýl samozřejmě není vynález ruských komunistů. Komunistický kandidát teď v presidentských volbách dostal asi čtyři a půl procenta. Komunisti mají v Rusku hodně malý vliv. Rusko je svým způsobem daleko pravicovější než celá KoZa. Grýndýl je vynálezem amerických a západoevropských komunistů (či co to je za ksindl).
    Já jsem to vnímal tak, že autor vidí jako pokračovatele komunistické strany Sovětského svazu spíš Timmermanse a spol. než současné Rusko. A že jsou největším dárcem grýndýlových neziskovek Čína a Indie? To sice slyším poprvé, ale docela bych tomu věřil. Je v tom obrovský kšeft a oni nejsou blbí. Ale že by to vymysleli? Takhle blbí zase nejsou.

    1. Máte pravdu, ale to jsou detaily. Až se lidi budou zbavovat nemovitostí, protože nebudou mít na daň z nemovitosti, v zimě budou chodit do „ohříváren“, protože nebudou mít na emisní povolenky, a budou jíst šlichtu z modifikované kukuřice a moučných červů, protože za kilo vepřového by museli dát celý měsíční plat, bude každému putna, kdo tu prasárnu vymyslel ….

     1. Nedovedu si dost dobře představit, že by se tomu lidi bez odporu podvolili. Až tohle dopadne na podstatnou část lidí, vládní moc nemá tolik fízlů, ani dost velkou armádu, aby mohla vyhrát.

    2. Nějak nevidím, v čem oponujete 🙂
     (Já tedy svůj příspěvek, ač na Váš v první větě reaguji, zamýšlel samostatně, sem se mi to samo nalepilo při mé nepozornosti.)

     Neříkám jim komunisti, to by se praví, idealističtí, komunisti mohli urazit 🙂 Říkám jim bolševici. To je ta chátra, která se v uhniji dostala k veslům a udělá všechno a cokoliv, aby se u nich udržela. Patří k nim i ten Timmermans, u nás fialový hnus.
     Ovšem myšlenková a kreativní kapacita bolševiků je nula. Tedy nic vymyslet ani vynaleznout nemohli. Vymysleli to Tejnamonti – opakuji – jedním z hlavních motivů je omezení příjmů hlavních producentů ropy a plynu (především Ruska, ale i ručníkářů). A jejich klienti na to pochopitelně naskočili a uzpůsobili tak, aby to bylo pro Tejmonanty samofinancovatelné z prostředků kolonií a ještě jim něco zůstalo za nehty.

Napsat komentář