Zpět

Jakub Kříž

Jakub Kříž

2 rozhovory
1 text

(nar. 1981)
právník a vysokoškolský pedagog, hlavní zaměření na vztah církve a státu a právní teorie; autor publikací a článků z oboru.

Příspěvky autora