Zpět

Marian Kechlibar

Marian Kechlibar

9 rozhovorů
1 text

(nar. 1978)
Absolvent matematicko-fyzikální fakulty UK – obor komutativní algebra s přesahem do kryptografie.
Jeho zájmy jsou dějiny, politika a společenské dění. Je jedním z nejčtenějších blogerů u nás.

Příspěvky autora