Zpět

Martin Dolejš

Martin Dolejš

3 rozhovory

(nar. 1980)
Vystudoval psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Disertační práce nese název „Včasná efektivní diagnostika rizikového chování u adolescentů“. Od roku 2010 působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v oblasti kvantitativní, kvalitativní metodologie, konstrukce psychodiagnostických metod a psychologického výzkumu.

Příspěvky autora