Zpět

Martin Jan Stránský

Lékař, vysokoškolský pedagog a vydavatel

Martin Jan Stránský

9 rozhovorů
3 texty

(nar. 1956)
Assistant Clinical Professor v oboru neurologie na Yale School of Medicine. Primář neurologie Yale New Haven Medical Center. Primář neurologie Cornell-Scott Hill Health Center v Astonia, CT. Spoluzakladatel a přednosta Americké, české a slovenské neurovědné asociace. Zakladatel a vedoucí programu pro výměny lékařů v neurovědách mezi Yale University a Univerzitou Karlovou.
Vydavatel obnovené verze časopisu Přítomnost, které spoluzakládali Ferdinand Peroutka a T. G. Masaryk.

Příspěvky autora