Zpět

Petr Kaur a Ondřej Svoboda

Petr Kaur a Ondřej Svoboda

2 rozhovory

Petr Kaur – voják, rotmistr

Ondřej Svoboda – Absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, spoluzakladatel Instutu práv a občanských svobod „Pro Libertate“, spoluzakladatel a funkcionář Odborové organizace Pro Libertate, signatář Charty2022. Během studií podnikal v oblasti pohostinství a bezpečnostních služeb. Po studiích se věnoval zejména civilnímu procesnímu právu, od roku 2013 působí jako soudní exekutor v Praze. Příležitostně působil také jako školitel v soukromých společnostech, kde přednášel zejména civilní hmotné a procesní právo. Spolupracoval na vývoji prvních elektronických dražebních platforem a jejich uvedení do praxe. Na krátký čas také působil v redakční radě stavovského odborného časopisu.

 

Příspěvky autora