Zpět

Václava Adámková

primářka AC VFN v Praze

Václava Adámková

4 rozhovory

(nar. 1972)
Vystudovala 3. LF Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 1996, obor lékařská mikrobiologie. Nyní primářka Antibiotického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.