Zpět

Když je dítěti zpochybněna schopnost poznání, zda je kluk, či holka, je vnitřně rozbito, nedokáže si vytvořit vlastní osobnost

Text 22.3.202431 min Přehrát

Co se stane společnosti, která zrelativizuje vše – hodnoty, na kterých doposud stála, vztahy, na kterých stavěla, jistoty, o které se opírala, která přestane upírat oči ke skutečným autoritám – a namísto toho postaví na piedestal kohokoli jen proto, že má nejvíce followerů? Nevíte? Tak se rozhlédněme kolem. Stále více lidí má potíže psychické, a ty se velmi snadno přetaví do fyzických. Každá mince má ovšem dvě strany: Proč se zvyšuje množství lidí, kteří jsou diagnostikování jako duševně nemocní? Nás host, psychiatryně Jarmila Klímová, která se však věnuje především psychosomatice, odpověděla: „Blbá nálada, smutky, kňouráníčka, a tak dále, se dnes patologizují. Dnes se dávají diagnózy každé sebemenší odchylce od kýženého ideálu. Můžeme začít spekulovat, proč tomu tak je. Například proto, že se tam tím pádem výborně začnou hrnout antidepresiva. Podívejte se, jaké procento dětí na školách pravidelně používá antidepresiva. … Už před nějakými osmi deseti lety jsem slyšela paní učitelku ze střední školy, že třetina dětí užívá antidepresiva.“ A v rozhovoru o tom, co vše se podílí na skutečnosti, že ztrácíme pevný bod, jiskru i radost ze života – a naše děti s námi – si budeme povídat i dnes.

Martina: Jenomže to je nový trend, nové trendy ve výchově, nové trendy ve školství, všechno je rozvolněno, diskutujeme o tom, jestli jsi kluk, nebo holčička, neziskovky o tom chodí vyprávět do škol, že když je jim dvanáct let, a nejsou spokojeny ve svém těle, tak by se možná mohly zamyslet nad tím, jestli jsou ve správném těle. Když jsi tady hovořila o hodnotách, tak my zrelativizujeme krásu, protože každému se přece líbí něco jiného, zrelativizujeme hudbu, protože přece každý hluk je hudbou, zrelativizujeme pravdu, protože přece každý má svou pravdu. Jak se tady v téhle rozplizlé společnosti, a v téhle asi opravdu krizi – kterou jsi na začátku pojmenovala jako hlubokou krizi mravní – znova poskládat, a kde hledat pevný bod, který nám umožní nejenom pohnout zeměkoulí, ale hlavně se znovu vrátit ke známému: „Ano, ano. Ne, ne.“

Jarmila Klímová: Ty to teď vyjmenováváš, a mně se vlastně udělalo špatně.

Martina: Prášek?

Jarmila Klímová: Mně se opravdu udělalo špatně. Úplně jsem cítila – s každým slovem, ke kterému jsi přiřadila slovo „zrelativizujeme“ – tíhu na hrudníku, protože to je šílený. Já vím, že jsi mi položila otázku: Jak z toho ven? Ale chtěla bych říct ještě jednu věc – vrátím se k dětem. Dítě, které nemá řád, nemá pravidla, nemá hodnotový rámec, nasává všechno, co mu nabídnete. Pozor, nabídnu jednu analogii: Všechno má nějaký svůj vývoj z hlediska vkusu, trendu, a tak dále, a můžeme se podívat, co se třeba za 40 let odehrálo v pornografii. Nejenom odborníci si začali všímat, že sexuální preference u běžené populace se začaly měnit podle toho, co se točilo za porno, že díky tomu, že lidé toto porno sledovali, tak se to zrcadlilo v jejich vzrušivosti a v jejich sexuálních tendencích, a to právě podle toho, na co se dívali, a předchozí erotické představy odešly. Až takovýto vliv.

A teď, když si vezmeme analogii ve škole, tak dítě – holčička, chlapeček, maminka, tatínek, rodina, – ve věku 6 až 12 let, když se na to podíváme z hlediska psychosexuálního vývoje, zdaleka ještě není hotový člověk. Tedy, měl by být opatrován a ošetřován, veden v nějakých pravidlech a hranicích, aby se jeho osobnost mohla formovat životaschopným směrem. Bezvadné. A teď těmto dětem, které nejsou ještě osobnostně zdaleka hotové, se začne říkat: „To, že jsi holčička, ještě nemusí být pravda. A co když nejsi?“ A to dítě jako co?

Martina: Zase je to relativizace, pochybnosti, a to způsobí, že dítě nemá v ničem pevný bod.

Dítě, které je ideologií přivedeno ke zpochybňování svého vlastního poznání, zda je kluk nebo holka, je vnitřně rozbito, a nedokáže si vytvořit pevné já, centrum své bytosti, vlastní osobnost

Jarmila Klímová: V ničem.

Martina: Ani v tom, jestli…

Jarmila Klímová: Jestli jsem kluk, nebo holka. Jestliže nemám pevný bod v této kruciální kategorii, tak jak si jakožto dítě mám vytvořit pevný body v dalších satelitních odvětvích svého myšlení? Tam už nejde jenom o to, jestli jsem kluk, nebo holka – je strašné, co říkám, já si to uvědomuji – tam jde o to, že se rozpadne i integrita vlastního já, a dotyčné dítě, které si doteď myslelo, že je holka, si začne říkat, že není, a tím si pochopitelně začne zpochybňovat i svůj názor na svět. Protože jestli neumím poznat, že jsem kluk, tak si neumím myslet nic o dalším světě. Tam začíná dezintegrace, tam začíná rozpad. To znamená, že těmto lidem vlastně znemožníme vytvořit si jakýsi pevný, klidný středobod jejich já, ze kterého mohou vycházet, a utvářet si vlastní názor o tom, co se ve světě děje. A takovému člověku už nezbývá nic jiného, než aby přijímal názory zvenčí, protože tvorba vlastních názorů mu byla úplně odebrána. Rozumíme si?

Martina: Naprosto.

Jarmila Klímová: Strašné, že ano?

Člověk s roztříštěným já, je závislý na tom, co přijde zvenčí, je lehce manipulovatelný, a udělá to, co se po něm chce. Nemá vnitřní integritu, ani tendenci zpochybňovat.

Martina: Je to znepokojivé – když to poněkud zjemním. Ale nabízí se další cesta ke kořenům, totiž zjistit, proč se to tak děje? Protože tys řekla, že danému člověku byla odebrána schopnost tvořit si vlastní názor – bavíme se mnohdy také o infantilizaci, debilizaci společnosti – a víme, že v poslední době se nějaké myšlení a tvorba vlastních názorů společensky příliš neakceptuje. Co za tím je?

Jarmila Klímová: Omlouvám se, uvědomuji si, že jsem vlastně nezodpověděla otázku, kterou jsi před tím položila, ale dostala jsem se zpátky k těm dětem. Ale teď se pokusím to napravit: My se ptáme, proč se to děje? Já si nemyslím, že je tak strašně těžké odhalit, proč se to děje, protože člověk, který je závislý, bytostně závislý na tom, co mu přijde zvenčí, tak je naprosto dokonale manipulovatelný. Udělá přesně to, co po něm někdo zvenčí chce. Nemá osobnostní předpoklady se vzepřít, nemá vnitřní integritu na to, aby polemizoval, nemá tendenci zpochybňovat to, co přichází zvenčí, protože nemá žádnou vnitřní oponenturu. Oponentura se tvoří z čeho? Ze znalostí. Ze studia.

Martina: Z poznání.

Jarmila Klímová: Z poznání, z procesu vzdělanosti, z procesu poznání.

Martina: Z omylů.

Jarmila Klímová: Z omylů, ke kterým docházíme. Ale zase, jak můžu detekovat omyl? No jenom tehdy, když jsem dostatečně vzdělaný, ale když jsem úplně blbá, tak ani nevím, že jsem udělala chybu. Teprve vzdělanost nám dává úžasnou výhodu označit své vlastní chyby. A teď si vezměte, že takový člověk toto nemá k dispozici, takže bude naprosto slepě následovat jakýkoliv narativ – ať je to blbost na kvadrát, to je úplně jedno, a nezakládá se to na jakékoli smysluplné realitě – bude následovat jakýkoliv narativ, který přichází zvenčí, protože podstata člověka je něco následovat. A když nemám nic vlastního, něco, co si vyrobím, vykultivuji v sobě, tak budu následovat to vnější. A je úplně jedno, že to je pověstná prázdná ožižlaná slupka od buřtů na konci shnilého klacku. Lidi půjdou i za tím.

Následování cizích narativů nepřináší naplnění, ale prázdnotu. Je to vyprázdnění smyslu bytí a spirituality. Když má člověk svůj narativ, má svou integritu a smysl bytí.

Martina: Ale pak mi tedy řekni – abych se vrátila zpátky k našemu duševnímu, psychickému zdraví – proč jsme tedy potom více depresivní? Vždyť člověk, který neví, je vlastně tak trochu šťastný. Takže, kde vzniká tento rozpor? Je to proto, že si něco v člověku uvědomuje, že to, co žije, možná nezpůsobuje jeho integritu ducha s tělem, a potom se z toho hroutí? Čím to je?

Jarmila Klímová: To je taky, tedy alespoň podle mého názoru, poměrně jednoduché, protože pokud následujeme vnější narativ, tak i když ho následujeme dostatečně dlouho, tak ve finále nepřichází pocit naplnění, a zase a znovu hrábneme do prázdna, protože tento narativ je sám o sobě prázdný. On tady není od toho, aby naplnil náš život, ale pouze, aby nás navedl na cestu, která se hodí jiným. Jo, to je naprosté vyprázdnění spirituality jednotlivce, naprosté vyprázdnění smyslu bytí. Protože když mám svůj narativ, když mám svou integritu a svůj smysl bytí, a jdu cestou, která je s ním v souladu, tak docházím, byť postupně, k naplnění, začne mi to něco dávat, takže nemá psychický propad. Jenomže jejich vnější narativ jedinci nezačne dávat nic, a dochází pouze k postupnému vyprazdňování. A my víme, že deprese je smutek a že deprese je vyprázdnění. Obraz deprese dokonale kopíruje to, že člověk je vyprázdněn a nedostává nic. Takže pak se nemůžeme divit, že to, co se zdálo být lákavé, je v podstatě vyprazdňování a kanibalizování.

Martina: Mohou na tento stav použít slova profesora Maxe Kašparů, který říká: „Jsme bludní Holanďané, ztratili jsme směr i cíl.“

Jarmila Klímová: Já se zatím nepovažuji za Holanďana – Ježíšmarjá, nedej Bože. Ale co bude zítra…

Martina: Paušalizuje.

Jarmila Klímová: Ano, já vím. Minimálně tato generace k tomu mílovými kroky spěje.

Martina: Co se týká vnějšího působení na naše psychické zdraví, na naše myšlení, tak to jsou ještě pak také pojmy, které jsem tady zmiňovala už v úvodu: Covid, válka na Ukrajině, vysoká inflace, energetická krize, zdražování. Když vezmu v úvahu, co na nás dnes a denně skáče, a čeho jsme čím dál tím intenzivněji účastníky, tak myslím, že to, co může poměrně dobře naleptávat jakýkoliv zdravý psychický vývoj člověka, je strach. A my jsme strachem živeni poměrně zhusta.

Jarmila Klímová: V tom hraje roli ještě jeden faktor, a to je čas. Prosím pěkně, já se ke strachu dostanu. Covid byl narativ: Jak se máme, kam máme směřovat. Válka na Ukrajině, narativ. A tam je paradoxní to, že tento narativ – za kterým se vrhaly davy, a měly pocit, že to je jako tisíciletá říše – tak nějak překvapivě brzy skončil. Takže jejich radostná cesta, to hopkání do kategorie lidí s vyšším kreditem, se zase rozplynulo a skončilo. Tímto velmi specifickým způsobem se nechalo medikovat mnoho lidí, aby se nestali občany druhé kategorie, a měli pocit, že vyzráli na zbytek života. A hle, sešel se rok s rokem, a ono to najednou přestalo platit, ono to najednou už nemělo tu lákavost, protože se na to jakýmsi způsobem zapomnělo.

Výborně, výborně, dáme jiný narativ – žlutomodrý – skvělý. Tak, a teď se bude… A jak je to dlouho? A ono to už zase nikoho nezajímá. Takže tam jsou dvě věci: Aby byl narativ lákavý, tak musí být prošpikovaný a okořeněný strachem. Tedy: „Neuposlechneš-li náš narativ, budeš buď ohrožen na zdraví, na životě, vyloučen na okraj společnosti, nebo označen za dezoláta“, a teď bychom tady mohli jmenovat mnoho dalších výhrůžek, které se pojí s tím, když nebudu poslušně skákat tak, jak veřejnoprávní média napískají. A teď mám chvíli strach z něčeho, pak se ukáže, že to byla hloupost, a přiznat si, že jsem naletěl jako idiot, to taky není úplně příjemné. A pak mám zase strach z něčeho jiného, a to taky nebude dlouho trvat, a oni určitě vymyslí něco, abych měl strach z něčeho dalšího.

A teď se dostávám zpátky k tomu, že je tady druhé vyprázdnění. Narativ, který mi nedává životní smysl, a nic mi nevrací, navíc trvá velmi krátce, a já jsem frustrován z toho, že jsem se nedočkal odměny za to, když mu budu věrný, protože se to rozplyne. A zatřetí: Všechno je lemováno strachem. Protože člověk nevzdělaný, věřící bludům, a navíc vystrašený, je dokonale manipulovatelný. Podívejte se, strach je tisíciletími prověřená emoce směřující k tomu, aby ovládala lidi. Je jedno, která náboženská uskupení, či státní útvary, pracovaly se strachem proto, aby udržovaly poddané v poslušnosti, se sklopenými hlavami proto, aby na ně bylo vyděláváno, a tak dále. Strach ovládne jednotlivce, strach ovládne davy.

Martina: A spojí je.

Jarmila Klímová: Spojí, samozřejmě. Je to druhá nejsilnější motivační emoce, kterou jako lidé máme k dispozici. A tou první nejsilnější je láska. Ta není úplně na rozdávání, kdežto strach namnožíme strašně rychle, a nepotřebujeme na to 3D tiskárny. Strach se šíří jako lavina, a tak je velmi dobře mediálně použitelný.

Strach je sourozenec nevědomosti. Ale když člověk poznává, že strach je účelově šířená emoce oblečená v šatičkách péče, tak ví, že to žádná péče není.

Martina: Dobrá, dokážu pochopit strach jako mocenský nástroj, a zdroj manipulace. Toho jsme byli svědky třeba za covidu. Ale my jsme strachu vystavováni i v rámci našeho dobra, nebo zdánlivého dobra. Neustálé varování před něčím: „Kdo bude mít depresi, kdo bude mít kardiovaskulární chorobu, kdo bude mít nějakou onkologickou chorobu. Pokud nepůjdeš osmkrát měsíčně na screening, tak si zahráváš.“ – to je přeci všudypřítomný strach. To znamená, že se před ním téměř nedá utéct, protože se kolem nás neustále vytváří nové rafinovanější formy nových důvodů pro to, abychom se zbláznili strachy. Jak v tom může člověk zůstat zdráv?

Jarmila Klímová: Ale já si myslím, že se tomu dá utéct. Protože ve chvíli, kdy prozřete, a je vám jasné, že strach je vytvářen právě kvůli manipulaci, tak se vás přestane týkat.

Martina: Ty tedy říkáváš, že strach je sourozenec nevědomosti?

Jarmila Klímová: Ano, to je krásné: Strach je sourozenec nevědomosti. Když jim na to skočím, tak budu pořád vyděšená. Ale ve chvíli, kdy poznávám: Aha, tentokrát zase straší něčím jiným. Ale to je roztomilý. Tak si to zase nechte.“ – tak to je imunita – vědění, že strach je účelově šířená emoce, která nemá, byť je oblečena v šatičkách péče o prostý lid, s péčí vůbec nic společného, nemá vůbec nic společného se záchranou, ale je to čistý protipól, který se právě díky nevědomosti ohromně rychle šíří. A když to vím, tak mám postoj: „Tak si ho nechte. Ježíšmarjá, na mě to neplatí.“

Jestliže je člověk dezintegrovaný ustrašený kus rosolu, tak sebemenší špendlíček strachu, která do něj někdo píchne, ho úplně rozloží

Martina: Ale to vyžaduje neustálou bdělost, a kromě toho to od jedince vyžaduje právě psychické zdraví. Protože když je člověk něčím nahlodán – a už je jedno, jestli zrovna má nějaké fyzické potíže, nebo starosti, a tak dále – tak je mnohem náchylnější k tomu, nechat naleptat ochranný obal našeho duchovního světa.

Jarmila Klímová: Já bych tady s dovolením…

Martina: Je to: Co bylo dřív, vejce, nebo slepice? Jak s tímto pracovat?

Jarmila Klímová: K tomu, jak to formuluješ, mě napadá citovat část z rozšířených stresových teorií. Stresových teorií máme na výběr spoustu, a jedna z nich – té se říká teorie rezilience, tedy odolnosti, odolnosti vůči stresu – říká: „Jestliže jedinec nechává primárně svůj vlastní osud v rukách jiných lidí, to znamená, že se ke své životní cestě staví pasivně, tak je převážná část jeho chování pouze reaktivní, tedy jenom reaguje na to, co přichází zvenčí, tak se velmi rychle dostane do pocitu bezmoci, a stres v jakékoliv formě – to je prázdné slovo – ho snadno ovládne. Naproti tomu lidé, kteří podstatou a ochotou své osobní zodpovědnosti za vlastní život, vlastní životní cestu – drží svůj životní plán ve svých rukou, nenechají se jako loutky vést někým zvenčí – i nepříznivou situaci, tedy vnější strašení, vyhodnocují daleko lépe jako něco, co je spíš výzva k tomu, aby se nad tím zamysleli, aby to nějakým způsobem zvládli, a věřili v to, že jsou schopni to zvládnout. A to je ono.

Jestliže jsem dezintegrovaný, ustrašený kus rosolu, tak jakýkoliv sebemenší strachový špendlíček, která do mě někdo píchne, mě úplně rozloží. Jestliže zůstávám osobností – a teď jsme u toho, jak říkají mnozí jiní – tedy jsem ve svém středu, držím sám sebe pohromadě, jsem sám sobě věrný, tak jsem daleko více odolný. A ať si pak ve vnějším světě křičí, kdo chce, co chce. Já vím, že to není jednoduché, vím, že to není návod pro každého, ale pokud je tady položena takováto otázka, tak jsem přesvědčena, že to aspoň pro nějaké procento populace návod je.

Martina: Profesorka Hogenová tomu říká „pít z vlastního pramene“.

Jarmila Klímová: To je hezké.

Strach je emoční reakce na pocit ohrožení. A když je někdo ohrožen, nenávidí toho, o kom si myslí, že ho ohrožuje. Jsme vedeni k nenávisti ke každému, kdo má jiný názor.

Martina: „Být ve svém střehu.“ Určitě se mnohé věci dají zvládat lépe, když je nás víc, když máme nějakou smečku kolem sebe. Myslíš, že jednou z příčin toho, že jsme křehcí a že se nám příliš nedaří setrvávat v našem vlastním středu, je to, že současná společnost velmi rozděluje lidi? Na jednotlivce, nebo právě na skupinky, na skupinky ostouzené, na skupinky protěžované. Je rozdělování lidí jedním z nástrojů?

Jarmila Klímová: Ne, že jedním z nástrojů, ale tím to celé začalo. Nebudu to říkat přesně – mělo to samozřejmě mnoho nitek, které se k tomu pojily a připravovaly – ale to nejvíc okaté, viditelné rozdělení společnosti začalo už před pěti lety, od roku 19, kdy to začalo s covidem – to bylo první rozdělení. A bylo nekompromisní, bylo provázeno obrovskou strachovou vlnou, obrovskými dehonestacemi.

A tam jsem – když bych k tomu měla přiřadit vlastní profesní zkušenost – začala vidět, jak se rozpadají rodiny. Naprosto šíleným způsobem se začaly trhat rodinné vazby – tedy to neintegrálnější, co by nás mělo podporovat, chránit a držet pohromadě. První, čím to začalo, bylo rozdělení generační. Mladí se na své rodiče začali dívat jako na škodiče, protože se třeba nebyli ochotní nechat očkovat, a tak dále, a začali je osočovat. Pak jsme často viděli genderové rozdělení, protože mužů bylo víc náchylných těmto věcem přitakávat. Ženy byly v tomto rozhodování podezřívavější, opatrnější. Bože, kolik já jsem slyšela zvěstí typu: „Ježíšikriste, já to manželovi doma nemůžu říct. To bychom byli na rozvod.“ Takže takovéto tříštění.

Ale to nebyla pouze reakce rodin. Rodiny k tomu byly nabádány. Myslím, že si každý vzpomene na to – teď nevím, jestli to byly Vánoce 19, nebo Vánoce 20 – kdy šlo médii: „Posaďte vaši babičku do kouta s náhubkem, nepusťte ji k vánočnímu stromečku,“ a to jenom proto, že je sobecká a nedala se očkovat. To nebyla čirá sekundární reakce, to byl imperativ: „Rozdělte se, nenáviďte se, perte se a žerte se.“ Jak je to ve Stvoření světa. A pak se budeme divit, že – jestliže něco, co nám dávalo prapůvodní integritu, soudržnost, pocit bezpečí, možnost souhlasit, vzájemně se potkat, bylo takhle roztříštěné – se potom roztříští další hodnoty? To byla účelová manipulace. A podívejte se, jak to vypadá.

Takže nejdřív se společnost rozdělila na dva díly, pak na čtyři díly, pak se začala dělit na to, že očkovaní mají rádi Ukrajinu, očkovaní nemají rádi Ukrajinu, neočkovaní mají rádi Ukrajinu. A takhle fraktálově to běží. Takže z těch 50 a 50 bylo 25, 25, a tak dále. A dneska to už není rozdělené – to je roztříštěnost. Běda, když někdo patří k jiné zájmové skupině – a třeba byl stejně očkovaný jako jeho kámoš – ale na jiné téma už s ním nesouhlasí, a je to nepřítel číslo jedna. Se strachem se ve společnosti totiž zrodila obrovská vlna nenávisti. Strach není nic jiného než přirozená emoční reakce na pocit ohrožení. A jestliže jsem ohrožen, tak nenávidím toho, o kom si myslím, že mě ohrožuje. A dneska je společnost vyzývána k tomu, aby nenáviděla každého, kdo nesouhlasí s obecně uznávaným narativem. A je jedno, jestli je to v rámci státu, v rámci Evropy, nebo jestli je to v rámci domácího dvorku: „Ohrožuješ mě, protože nesouhlasíš úplně se vším.“ S pocitem vymizení bezpečí vymizel nadhled, velkorysost, tolerance. Já přece nemůžu být tolerantní k někomu, kdo mě bytostně ohrožuje. A bytostně mě ohrožuje proto, že jsem si to nechal nakukat vnějším světem. Tam jsme se dopracovali.

Všechny příspěvky s Jarmila Klímová

Diskuze:

 1. 🙂 omluva, dnes, včera… všecko tu nepřečtlo jsom…
  Zase byla, furt je super noc… žížalky voněly z louky, prasátka pomohla, trošku jí zryla… také vůně rybníků, koruny a „šepoty“ stromů… i první žabku jsem slyšel…
  Nevím jak Vy, leč já jsem s MATRIXEM /ne skrčkem, atrapou, tím skutečným… NAPROSTO UCHVÁCEN, nadšen.
  /A to jsem, pište si na skrčky… NACHYSTANEJ. 🙂
  /velkej, malej, divnej, „zmaštěnej“?
  Čí palicí praštěnej?

 2. Ještě možná jeden dodatek, to rozdělování začalo v roce 2016 se zvolením Trumpa v USA a Brexitem. To byl vlastně první rok, kdy se použili sociální sítě /Twitter, Facebook/ pro politický boj. U nás by to šlo přirovnat k boji o prezidenta Zeman vs Schwanzenberg a pak Zeman vs Drahoš.

  Od té doby trošku víc přitvrdili a v roce 2020 s covidem už se s tím nepárali vůbec. Dokázali pomocí těch NGO, sociálních medií, školství a akademie vybudovat docela efektivní aparát, který pak jenom aktivovali.

 3. Asi jsem se unáhlil s předchozím komentářem, po tomto druhém dílu musím říct, že jsem neměl pravdu. Paní doktorka to moc dobře vidí, co se tu stalo a má pravdu.

  Jenom k tomu rozdělení – ten kdo začal rozdělovat, jsou ty lidi co věřili televizi a mediím než reálným lidem. To nebylo jenom mladí vs staří (a covid začal 2020 březen, tedy 4 roky) ale naopak televize vs normální lidi. Mohli jste říkal komukoliv cokoliv, argumentovat ale ten člověk vás stejně neposlouchal, protože kvůli politice chvilku podporoval tohle a pak to druhý. Za mě ty lidi co jsou schopný tohle dělat kvůli politice, tak je jenom dobře, se s nimi už nestýkat. Naopak, možná to mělo i svoje pozitiva. Alespoň je vidět, co tu máme za žumpu a ta „společnost“ je spíš skupenství solistů, kterým je přednější politická preference, než jejich vlastní rodina, vztahy a přátelé. ¨

  No hlavně se nehádat, držet hubu a papouškovat, to co nám šéf řekne. Tak ať si to ta společnost užije, já osobně jsem docela rád, že už v téhle společnosti nemusím fungovat.

  1. Podle Dr. Koukolíka minimálně 70% politiků a manažerů jsou tzv. úspěšní psychopati. Od kdekoho se pro výkon povolání požadují psychotesty. Proč nejsou povinné u všech politiků v parlamentu a ve vládě?

   Nebo snad ještě neprokázali, jaké nedozírné škody dokážou způsobit?

 4. Jarmila Klímová: Z omylů, ke kterým docházíme. Ale zase, jak můžu detekovat omyl? No jenom tehdy, když jsem dostatečně vzdělaný, ale když jsem úplně blbá, tak ani nevím, že jsem udělala chybu. Teprve vzdělanost nám dává úžasnou výhodu označit své vlastní chyby.

  To dobře ilustruje chování pana profesora Fialy:)

  Martina: Je to: Co bylo dřív, vejce, nebo slepice?
  https://www.blogosvet.cz/article/co-bylo-driv-vejce-nebo-slepice-NVr8w

  1. Tato dáma vzdělani přeceňuje. Dokonce to může být naopak – v situaci, kdy jednáme zcela správně, nám vzdělaní může da at falešny pocit, že se dopouštíme chyby. Mnohem lepší je definice:
   „že se dopouštíme chyby poznáme, když se jí dopouštíme podruhé“.

   Že jsme udělali pitomost poznáme, až když už je po všem. Teprve podruhé máme šanci reagovat dřív, než dojde k nejhoršímu ….

   1. Taky bych neřekla, že je vzdělání spasitelné. Co je to vzdělání? Jak funguje? Nemůže přispívat k umlčení intuice? A taky k nepokoře?
    Zdravý selský rozum není nic nevýznamného, naopak. Cožpak se v minulosti neobrodila naše země ze selských chalup, jak napsal Zdeněk Mahler? Píše o tom krásně:
    „Několikrát jsme prožili, že byla společnost dekapitována – zbavena hlavy. Nucené exody byly většinou tak masivní, že poznamenaly demografickou strukturu. Musela odejít šlechta, učenci, intelektuální elita, a zůstali chalupníci, plebejci. Takříkajíc sůl země. To jsou ti, kteří vytvářejí hodnoty a nechtějí opustit rodnou hroudu a pospolitý dům. A tito lidé projevili regenerační schopnost, to vše v krátké době dostali na evropskou úroveň. Navíc se předkové domohli jisté noblesy, a sice humoru. “
    Pochybuji, že trefné vtipy, které se zase tak mohutně hrnou ze všech stran, pocházejí jen z hlav učenců – spíš naopak!

 5. Hmm.
  Dvěma slovy: Takto skřípe VYMAKANÁ SVEŘEPOST.
  Rozhovor pečlivě připravený, argumentačně neprůstřelný… a 
  Takže. Dal jsem si chvilku práce jestli teď neplavu já a „poštudýroval“ si ve starších rozhovorech s touhletou paní.
  A ejhle, až na sem tam obměnu slov „furt a porád jak ten kafemlejnek“ mele mele dokola. O tom jak je ten strach zneužitej ŠMEJD, jak je ta psychosomatika vlastně nejvýš kompetentní na světě… a pakli to nechápem tak strašlivě zajdem.
  Kdo někdy tak trošku pochopil psychologii PRAXÍ slyší, vidí a zpozorní a poví si „ÁCH JO“… že takto se chová takřka každý „tvrdě zakopaný“ … a už fakt píši pacient.
  Nešlape EU, chce to víc EU. Medvěd se naprd? Tak hurá, palici kovanou nejlépe na něj.
  TOHLE NÁS MÁ DOSTAT KUPŘEDU?
  Je to samé „fuj“, slova alergie, rozkol, rozpad, destrukce…. docela i bezva „knižně“ popsané… jenže pokaždičké až po bitvě jaksi (to se tady stále dokolečka popisuje) prosrané.
  Chce se mi zařvat slovama Karlíčka Kryla… jak to tam má? Co mi tu kážete … copak si myslíte…
  Měl bych sice nyní nápad vyšvihnout sem něco o úplně blbejch odbornících poradcích a psychosomaticích jejichž zásahem se pak dále plnívaj čekárny s děckama že už dál nemohou… a tam jim vydají receptík na oné ANTIDÉPKY…
  ale nemám čas ignorovat jarní den … takže si I PRO VÁS pomohu takhle:
  (předem říknu… kdo je strachy podělanej ten se z hrdla krásně jasně nesměje,
  takže teď zkuste před Ostravštinou nezacpávat ctěná ušiska.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ypk8CdiHOUg

 6. „Jak se tady v téhle rozplizlé společnosti, a v téhle asi opravdu krizi – kterou jsi na začátku pojmenovala jako hlubokou krizi mravní – znova poskládat“?

  Odpověď znal už Karel IV. Chceš jíst, chceš mít střechu nad hlavou? Pracuj. Ovšem práce není „chození do práce“ ani mletí pantem na schůzích, ale vytváření nějakých skutečných hodnot. „V potu tváře budeš jíst chléb …“.

  Na soucit a pomoc nikdo nemá nárok. A čím měkčí je společnost vůči těm „konzumentům pomoci“, tím víc vyčůránků a hypochondrů toho zneužívá.

  1. Možná by stálo za to zjistit, jak velké procento lidi s duševními poruchami tim nijak nestrádá, ale naopak jim to usnadňuje prodrat se nahoru, ovladat jiné a mít se dobře – viz tzv. úspěšní psychopati.

   Posuzuje někdo duševní zdraví politiků v parlamentu či ve vládě? Škody, které mohou způsobit, jsou mnohem vyšší než řidič autobusu nebo držitel zbraně …

 7. Pravdivý a úprimný rozhovor ako vždy. Len mám pocit že sa stále vyhýbate pravej príčine a idei. A to, že človek je predátor, môžeme si myslieť každý svoje ale je to tak. Evolúcia tu vždy bola a bude, vyššia inteligencia vždy ovláda tú nižšiu.
  Môžete sa snažiť vychovávať deti aby z nich boli čo najlepší ľudia ale budú potom pripravený na reálny svet? Robíte to pre nich alebo pre seba, drahý rodičia? Chcete mať len dobrý kamarátsky vzťah s deťmi kvôli sebe alebo im chcete niečo odovzdať? Smutné v dnešnej dobe je to že viac sa vie v spoločnosti uplatniť človek ktorý má za sebou sadistickú výchovu ako ten ktorý mal detstvo ako z rozprávky.

  1. Skvěle to vystihuje Jiránkův vtip:
   „Život přináší různé rány, milý synu. Toto je kupřikladu elektrický proud“ 🙂 🙂

Napsat komentář