Zpět

Lidé, kteří jsou ekologicky uvědomělí, a zajímají se o snižování emisí, mívají nejvyšší ekologickou stopu. Většinou jsou to městští liberálové.

Text 7.2.202031 min Přehrát

Změna klimatu. Dvě slova, která hýbou světem a mezi lidmi hloubí příkopy téměř nepřekonatelné. Tábory věřících i nevěřících prakticky každým dnem rostou – a jestli se něco opravdu otepluje, téměř hoří, tak jsou to vášně, a to vskutku globálně. Vzedmutí vášní podporují zejména aktivisté, kteří nesnesou námitky vůči svému názoru, odmítají jakoukoli diskusi a odpůrce označují za nebezpečné škůdce; protože nepochybovat je bezpodmínečnou podmínkou aktivismu. Jak dopadne tento střet dvou zarytě nevraživých táborů, zatím nevíme. Známe poměrně dobře názory zastánců mínění, že člověk způsobuje svou činností dramatickou změnu klimatu, neboť se často objevují ve všech důležitých médiích. Známe také ale stejně dobře názory jejich oponentů? Víme, co v této věci skutečně dělají politici? Dokážeme se opřít o fakta, a nejen o pocity a dojmy? Právě o těchto problémech dnes hovoříme asi s nejpilnějším klimaskeptikem u nás, Vítězslavem Kremlíkem.

Martina: Ještě doplním, že jste historik, anglista, autor webu „Klimaskeptik“, a kromě toho jste autorem známé knihy „Obchodníci se strachem, aneb průvodce skeptika po klimatické apokalypse“. Řekněte mi, pane Kremlíku, jak se onen svár vyvíjí? Do jakého stádia jsme se nyní dostali? Nad čím vlastně visí momentálně největší otazník? Visí i nad tím, zda dochází ke změně klimatu, nebo je otázkou jen to, zda za těmito změnami stojí člověk?

Vítězslav Kremlík: Obligátně bych zopakoval to, co vždy: Není pravda, že klimaskeptici popírají změnu klimatu, nejsou to popírači. My pouze říkáme, že klimatická změna tady byla odjakživa, takže je nesmyslem to, co tvrdí aktivisté, že klimatická změna už se blíží, nebo začíná. Nemůže se blížit, ani začínat, protože tady byla vždy, a i mottem známého filmu „Velký podvod s globálním oteplováním“ bylo „The climate is always changing“ – čili „Klima se měnilo vždy.“ O tom tento spor není. Vím, že to je drobnost, ale je symbolické, že vlastně tyto dezinformace začínají už v této drobnosti. A většina diskuse ze strany alarmistů směřuje k tomu, že pořád dokazují, že „clima change is real“, že „klimatická změna je realita“, a stále se domnívají, že to je právě onen určující spor. Ale není.

Spor je o to, a vlastně to není spor, jestli k tomu lidé nějak přispívají. Aspoň když vezmeme vzdělané klimaskeptiky, kteří v Americe vydávají rozsáhlé vědecké analýzy „Climate Change Reconsidered,“ což jsou třeba tisíc stran dlouhé analýzy vědecké literatury, tak oni nepopírají, že lidé nějak k poslední změně klimatu asi přispěli, ale domnívají se, že tato změna nebude dramaticky velká. A hlavně, že lidé k tomu přispěli méně než 50 procenty, čili odmítají tezi, že to je katastrofická záležitost.

Martina: Když se podívám do vaší knihy, což jsem učinila, tak jsem zaznamenala, že dříve bylo ve veřejné diskusi poměrně dost sporů vědců o tom, zda skutečně dochází k významným klimatickým změnám a zda za ně může člověk. Teď se mi ale zdá, že tento úhel debaty je poměrně smazán, a tato větev debaty utichla, protože většina vědců přijala názor, že tak to prostě je, že člověk je opravdu důležitým činitelem ve změně klimatu. Přesto, že jste o tom před chvilkou částečně mluvil, tak bych se chtěla zeptat, zda je to tak, že už je zde jeden názor, který by měli všichni přijmout, a ty ostatní se vytrácí.

Vítězslav Kremlík: Leckdy slyšíme, že 97 procent vědců zastává koncensus, že klimatická změna je zaviněná člověkem. Je to trošičku jinak. Téměř všichni vědci mají koncensus, že klimatická změna probíhá a že lidé k tomu nějak přispívají. Ale neexistuje žádný koncensus, jak moc k tomu přispívají, a rozhodně neexistuje koncensus, jak velká klimatická změna bude. Protože každý klimatický model predikuje něco úplně jiného, a rozpětí odhadů je až směšné. A nemyslím, že je pravda, že by zde v posledních letech byla nějaká výrazná změna postoje.

Rozhodující milník přišel v roce 1992, kdy OSN přijala mezinárodní úmluvu o změnách klimatu v Rio de Janeiru na Summitu Země. Tehdy se vlády zavázaly, že budou financovat hypotézu, že za změnu klimatu může člověk, a tímto okamžikem, vlastně škrtem pera, jedna strana diskuse získala drtivou finanční převahu – a veškerá diskuse tak ze dne na den skončila.

Ochrana klimatu OSN je založena na politickém programu Římského klubu, podle nějž je možné vytvářením apokalyptických předpovědí a hrozeb sjednotit lidstvo proti skutečným nebo fiktivním hrozbám

Martina: Proč k tomu tehdy došlo? Jsou za tím peníze, lobby, nějaká klika?

Vítězslav Kremlík: Nehledal bych za tím žádné záhady. Prostě OSN byla založena s cílem zamezit válkám a konfliktům ve světě, což se očividně nepodařilo – leckdy OSN konflikty spíše rozdmýchává – a tak se snaží najít nějakou náhradní existenci, nějaký náhradní smysl své práce. A tento smysl našli v zachraňování planety a vesmíru, a to je důvod, proč vytváří dotační programy na výzkum klimatu, a všechna opatření a následný byznys kolem toho. Na začátku byla podle mě snaha OSN najít pro sebe nějaký náhradní smysl existence, a byznys, který se na to nabalil, přišel až následně v dalším kroku, kdy byrokraté přišli na to, že pro tuto věc mohou skrze dotace získat podporu byznysu, který byl do té doby proti regulacím – byznys je obvykle proti zvyšování daní a podobně. A zde přišli na možnost, jak tento postoj zvrátit.

Martina: Teď si uvědomuji, že jsem asi skeptik vůči názoru, že OSN si pouze potřebovalo vytvořit nějakou novou spásnou činnost. Opravdu se vám to jeví takto jednoduché?

Vítězslav Kremlík: Mně se to jeví takto velmi jednoduše. Když se podíváte, kdo tuto záležitost zorganizoval, tak to je environmentální program OSN se zkratkou UNEP, a tam vidíme konkrétní lidi a konkrétní kroky. Tento program vznikl v OSN v roce 1972, a jeho dílem potom byla jak tato úmluva, tak založení klimatického panelu IPCC. Na začátku byl UNEP, který v roce 1972 založil jakýsi pan Maurice F. Strong, což je člověk, o kterém většina lidí v životě neslyšela, a myslím, že ani většina stávkujících klimatických studentů netuší, kdo to je. Je to ale nejvýznamnější osobnost environmentalismu 20. století. Tento člověk byl kanadský ropný magnát, self-made-man, který se vypracoval od píky, a jeho přesvědčením bylo, že je třeba posílit roli OSN a že je k tomu možné využít ideje Římského klubu, kterého byl význačným členem.

Římský klub přišel na přelomu 60. a 70. let s programem, že vytvářením apokalyptických předpovědí je možné sjednotit lidstvo proti nějakým skutečným, nebo třeba i fiktivním hrozbám. A že to může být vlastně novým politickým programem, což byla filozoficky vzato novinka. Do té doby tady máme kapitalismus, komunismus, boje za práva dělníků, žen a tak dále. A najednou vzniká úplně nový specifický politický program. Oni přišli s tezí o mezích růstu, že už vyčerpáváme nerostné suroviny, že nám do roku 92 dojde ropa a že cín nám dojde za 10, 20 let, což se samozřejmě nestalo, jak už dnes víme. Maurice F. Strong vzal tento filozofický koncept a vtělil ho do činností význačné součásti OSN – a pak už Parkinsonovy zákony byrokracie zajistí, že to žije dál vlastním životem.

Martina: Takže myslíte, že pokračováním této manipulace, se kterou začal Maurice F. Strong, jsou i slova bývalého amerického viceprezidenta Al Gora, který dostal Oskara za svůj dokumentární film Nepříjemná pravda, a později i Nobelovu cenu míru za přínos ke zvýšení povědomí veřejnosti o ekologických hrozbách, který na devět bodů výtek řekl: „Věřím, že je správné přehánět nebezpečnost globálního oteplování. Jen tak přimějeme veřejnost, aby začala naslouchat, jaká nabízíme řešení.“

Vítězslav Kremlík: Nepodsouval bych všem alarmistům, že to dělají jenom pro peníze, to bychom jim zrcadlově dělali to, co oni dělají nám. Jestliže tito lidé uvěří ve vizi blížící se apokalypsy, tak je to samozřejmě tlačí k tomu, aby přeháněli. Dělají to politici jako Al Gore, dělá to i celá řada vědců: dezinformují veřejnost, ale třeba to skutečně dělají s představou, že musí veřejnost vyburcovat. Ale samozřejmě je to jako bumerang – jestliže vás opakovaně přistihnou, že přeháníte, lžete a mystifikujete, byť třeba s dobrým úmyslem, tak je potom důvěra veřejnosti otřesená – a vidíme jako negativní důsledek, že důvěryhodnost moderní, postnormální vědy se prostě snižuje. A to právě kvůli opakovanému přehánění.

Klimatické modely neberou vůbec v úvahu dekádový cyklus, oscilaci 20, 30 let, kdy se otepluje, a pak se zase 20, 30 let ochlazuje. A to proto, že se neví, čím je to způsobeno, takže to není jak zadat do cirkulačních rovnic.

Martina: Teď se budeme věnovat některým konkrétním teoriím, ale já si třeba sama na sobě uvědomuji, říkám tomu „syndrom vesničko má středisková,“ že když slyším názor nějakého aktivisty nebo vědce, který predikuje, že máme na kahánku, tak si říkám: „Má pravdu.“ A vzápětí na to slyším názor, který to popírá, je to nějaký klimaskeptik, a já si říkám: „Má pravdu, předsedo.“ A v tu chvíli vlastně vůbec nevím, jak se v tom zorientovat, protože důležitých otázek, kterým by člověk měl věnovat péči, aby si mohl vytvořit vlastní názor, je mnoho. A toto je opravdu vědní obor a člověk neví, na kterou stranu se přidat, zdali příslovečný Losna, nebo Mažňák.

Vítězslav Kremlík: V podstatě nemyslím, že by se měl člověk přidávat na nějakou stranu. Jestliže chcete mít racionální politiku, tak ve společnosti potřebujete, aby byly slyšet všechny strany, aby byly slyšeny všechny argumenty, protože ony se často nevyvracejí, ale vzájemně doplňují. Že oxid uhličitý má nějaký vliv, tak to jistě má. Ale zároveň je třeba nepopírat, nezatajovat i další přírodní faktory, které také mají vliv. A právě tím, že se řekne jenom něco, a to druhé se neřekne, potom máme úplně jiné informace a děláme nesmyslné věci, a to i v ekonomice.

Uvedu příklad: existuje cosi jako pacifický dekádový cyklus, což je oscilace, kdy se klima 20, 30 let otepluje, a pak zase 20, 30 let ochlazuje. To je vysledováno minimálně po stovky let. Ale v klimatických modelech tuto oscilaci vůbec neberou v úvahu, protože se neví, čím je způsobena, a tak není jak to zadat do cirkulačních rovnic. Takže to ignorují – a pak třeba byli hrozně překvapení, že po roce 98 se celou generaci neoteplovalo. A bylo to hroznou záhadou jenom proto, že ignorují takovýto triviální poznatek. Takže jsou pak zmateni sami sebou.

Martina: Pane Kremlíku, ale jedna věc je pro mě zvláštní, že když lidé tím, jak mnohdy z toho, co se blíží, propadají až panice – blíží se Halleyova kometa, tak užívejte života, když to zlehčím – tak to vlastně odporuje lidské přirozenosti. Protože naší přirozeností je většinou nad věcmi mávat rukou a říkat: „Vždyť ještě není ta zle, vždyť je to dobré.“ Řekněte mi, proč v tomhle případě zvítězila panická stránka v lidech?

Vítězslav Kremlík: Myslím, že lidé mají ve své přirozenosti propadat apokalyptickým předpovědím. V podstatě v každém století máte několik náboženských sekt, které vzniknou na základě předpovědi, že se blíží konec světa. Takhle vznikli Adventisté sedmého dne, podobní jsou jehovisti, a je to pořád dokola.

Martina: Takže my se teď bičujeme jako flagelanti.

Vítězslav Kremlík: To je po tisíce let naprosto běžný rys lidské psychologie, není to nic nového. Spíše mě překvapuje, že po 200 letech osvícenství, vědy, racionality a techniky se znovu vracíme k této pověrčivosti. Takové pověrčivosti lze čelit jedině tím, že se lidé seznámí s historií klimatu a počasí, a přečtou si, že takovéto „extrémy“ existovaly odjakživa. Byly ve středověku i v pravěku a lidé se uvědomí, že je to nepříjemné, ale že klimatický systém byl vždy takto dramatický. Ale oni to nevědí, lidé mají vzpomínky na pár desítek let svého života, a nikdo si nepamatuje, co bylo před 200 lety. A tato edukace chybí, nikdo vám ve škole neřekne, jak to bylo s počasím před 200 lety.

Napadá mě jeden příklad, nevím úplně přesně, ale někdy kolem roku 1560 Evropu zasáhla hrozná bouře, v pravé poledne se setmělo, strhlo to střechy z poloviny baráků v Evropě. A myslíte, že lidé tehdy měli pocit, že to je přirozený přírodní jev? Neměli. Mysleli si, že se blíží konec světa, křižovali se a domnívali, že to je nadpřirozená záležitost. Čili lidé nikdy neměli pocit, že nepřízeň počasí je normální. To je součástí lidské psychologie – a to je hlavní důvod, proč je vize klimatické apokalypsy tak efektivní, protože my toto uvažování máme v sobě.

Problémy nepřicházejí tehdy, když se klima oteplí, ale naopak, když se ochladí. Pak v atmosféře cirkuluje méně vody a přichází sucho, migrace a rozpady států.

Martina: Pane Kremlíku, jste anglista, historik, kritici vám vyčítají, že nejste meteorolog, ani klimatolog a podobně. Řekněte mi, proč jste se začal věnovat právě tomuto tématu, a kdy se z vás stal klimaskeptik?

Vítězslav Kremlík: To je náhoda. Když jsem studoval historii, tak mě zaujalo, že stěhování národů neproběhlo jen jednou, třeba Hunové a spol., ale že se to děje relativně pravidelně, jednou za pár set let. Lidé se z neznámých důvodů seberou a začnou se stěhovat. Třeba v dějinách starověkého Egypta přechodná období, spojená s epochami sucha a s migracemi, probíhají relativně pravidelně. Říkám si: „Co za tím je? To není normální. Čím to je?“ A pak jsem narazil na práci Karla Jasperse někdy z 50. let, což byl německý filozof, kterého zaujalo, že kolem 6. stol. před Kristem se v podstatě v celé Eurasii jakoby skoro na povel vyrojily různé alternativy k polyteismu – ať už monoteismus v Izraeli, nebo řecká filozofie, a také zoroastriánství, konfuciánství, Lao´c a tak dále. Všechno během pár století, jakoby najednou, a tak to nazval doba osová, Achsenzeit, jakýsi duchovní přelom. Ale nenapadlo ho, co bylo příčinou, a tak jsem se pídil, čím by to mohlo být. Pak jsem zjistil, že to velice dobře odpovídá periodizaci dějin klimatu, že tehdy proběhl klimatický přechod, a když začínala první civilizace v Summeru a v Egyptě, tak také proběhl klimatický přechod této intenzity. A to mě přivedlo k zájmu o to, jak klimatické změny zasahují do dějin lidstva, což jinak historici většinou moc nebrali v potaz, zabývali se jenom místními povodněmi a podobně. Ale v 90. letech se o tom nemluvilo, byl to můj čtenářský zájem, který tehdy nikoho nezajímal.

Najednou uplyne pár desítek let a zjišťuju, že hovory o počasí jsou něčím výbušným a že z toho je obrovské politikum. Ale hlavně mě zaujalo a překvapilo, což byl důvod, proč jsem o tom začal psát a montovat se do toho, že současná mainstreamová klimatická ideologie tvrdí, že oteplování klimatu je něco špatného. To mě tehdy opravdu šokovalo, protože zkušenost, kterou lidstvo má z uplynulých klimatických změn – minimálně v mírném podnebném pásmu severní polokoule, kde se odehrává většina dějin civilizace – je přesně opačná. Problémy vždy přinášelo ochlazení klimatu. Ochlazení přinášelo sucha, migrace a rozpady států.

Martina: Nebo velké sucho.

Vítězslav Kremlík: Ale většinou to bylo tak, že když se ochladilo, tak v atmosféře následně cirkulovalo míň vlhkosti, a pak přicházela sucha a nějaké politické a historické následky. Čili mě na tom překvapuje, že současná ideologie je úplným popřením celé historické zkušenosti.

Nové vědecké objevy se nedají naplánovat, jak si myslí klimatičtí aktivisté

Martina: Pojďme se podívat, jak konkrétně se to může obtisknout do našich životů. Aktivisté, kteří věří, že se planeta prudce otepluje a že za to může člověk, stále častěji požadují okamžité a bezpodmínečné ukončení všech aktivit, které označují za příčiny oteplování. Řekněte, jaké následky by pro nás mělo, kdyby je politici vyslyšeli? A že k tomu místy dochází…

Vítězslav Kremlík: Stačí se podívat na drobné náznaky tam, kde už to udělali, jak na to lidé reagují. Podívejte se, jak ve Francii, kde došlo ke zdražení pohonných hmot kvůli klimatické dani od pana Macrona, protestují v ulicích řidiči ve žlutých vestách. Podobné protesty jsme nedávno viděli v Chile, masové nepokoje, které začaly zase tím, že někdo na základě zelené energie zdražil metro.

A to jsou relativně malé věci. Kdybychom opravdu chtěli opustit fosilní paliva, tak k nim zatím nemáme levnější alternativu, tím bychom se asi vybombardovali někam do středověku. Existuje samozřejmě možnost, že bychom fosilní paliva mohli do značné míry nahradit jadernou energetikou, která sice má vysoké pořizovací náklady, ale zajišťuje dlouhodobě spolehlivý a silný zdroj energie, který ekonomiku utáhne a nemá skleníkové emise. Ale to nejde, protože ekologičtí aktivisté jadernou energetiku blokují. Čili protestují na náměstích a obviňují politiky, že nekonají a že politici za něco mohou. To není pravda. Za to, že se nesnižují emise, mohou sami klimatičtí aktivisté. To jsou ti samí lidé, kteří desítky let sabotují jadernou energetiku, takže ať se podívají do zrcadla, až budou chtít vidět, kdo za to může.

Martina: Dříve toto sabotování probíhalo v rámci – řekněme – anarchistických úvah. Ale teď má reálnou podobu, Německo od jádra ustupuje, a je otázkou velmi krátké doby, kdy ustoupí nejenom od jádra, ale utlumuje i jiné takzvané špinavé elektrárny. Řekněte mi, co by bylo nejlepším a nejčistším zdrojem výroby elektřiny do budoucna? Protože je zjevné, že my bychom moc rádi tuto energii téměř nevyráběli, ale moc ji chceme. Je to prudký rozpor – uskromnit se nechceme, ale chceme být krásní v tom, že nebudeme ničit životní prostředí. Kde se to může potkat?

Vítězslav Kremlík: To se může potkat tehdy, když věda a technika bude pokračovat dál svým tempem, a přinese nějaká nová řešení. Ale snažit se plánovat, kdo a jak to vyřeší, podle mě nejde. To, co máme teď k dispozici, je – jak jsem řekl – jádro. Když se podíváte na Francii, tak ta má flotilu asi 70 jaderných elektráren a vyrobí přes 70 procent elektřiny bezuhlíkově, z jádra. Čili je to možné. Ale pokud bychom chtěli něco jiného, nejaderného, tak si musíme počkat, až někdo něco takového vymyslí, a rozhodně je nesmysl si myslet, že se to dá nějak naplánovat. Nové vědecké objevy se nedají naplánovat. V roce 1890 nikdo netušil, že můžou existovat jaderné elektrárny, natož, že se dá rozštěpit atom.

Je proto nesmysl, když OSN udělá padesátiletý velkolepý plán „dohnat a předehnat“, co bude za 50 let, jak budeme dekarbonizovat ekonomiku, protože jestliže nějaké skutečné řešení eliminace uhlíkových řešení někdo přinese, tak to bude neplánovaný vědecký objev, který vznikne třeba někdy za 10, za 20 let ale nikdo ho nemůže předvídat. Prostě energetické inovace nelze nařídit od stolu, stejně jako není možné řešit klima vyhláškami, není ani možné řídit vědecký pokrok nějakým oběžníkem.

Podle průzkumu nejvíce ekologicky uvědomělí lidé, kteří se nejvíce zajímají o snižování emisí, mají nejvyšší ekologickou stopu. Většinou jsou to městští liberálové.

Martina: Já jsem spíše svou otázku směřovala do oblasti, že my energii chceme, a máme jí stále takový dostatek, že si vlastně ani moc už neuvědomujeme, k čemu všemu ji potřebujeme každou vteřinu našeho života. Ale zároveň bychom moc rádi o sobě věděli, že neničíme životní prostředí, a proto se ptám, protože musíme počítat s tím, co teď máme: máme větrné, vodní elektrárny, což je zlomek energie, kterou spotřebováváme. Máme jádro, od kterého třeba Německo ustupuje, a nevíme, jaký bude trend Evropské unie do budoucna. Tak co s tím?

Vítězslav Kremlík: Zaprvé – podle průzkumu lidé, kteří jsou nejvíce ekologicky uvědomělí, a nejvíce se zajímají o snižování emisí, jsou těmi samými lidmi, kteří mají nejvyšší ekologickou stopu. A víte, čím to je? Protože většinou jsou tyto postoje k ekologii trošičku závislé na tom, do jaké společenské třídy kdo patří. A většinou to jsou městští liberálové, kteří jsou vysoce vzdělaní, mají dobrou životní úroveň, a i když dělají symbolická gesta, třeba nejedí maso, nebo se snaží snižovat své emise, tak dopady těchto gest jsou hrozně malé. Daleko větší vliv na jejich celkovou emisi má jejich příjem. Jestliže je člověk docela zámožný, tak utratí víc, a má větší spotřebu. Čili většinou to, co dělají, jsou pouze symbolická gesta, je to virtual signal, a není to žádné skutečné řešení těchto problémů.

Všechno, včetně klimatických konferencí, má mizivé reálné dopady, je to jenom jakási veřejná modlitba, veřejné chřestění talismany, pouze symbolika, nejsou to skutečná opatření, která by nějak ovlivnila klimatický systém. Je to kulturní aktivita, jako třeba citování básní. A ani to nemůže být jinak, protože tito lidé, a předpokládám, že to, co teď řeknu, asi neví 99 procent z nich, si neuvědomují, že naše emise nejsou to jediné, co ovlivňuje koncentraci CO2 v atmosféře. Kupříkladu jestliže v konkrétním roce jsou vysoké teploty, je teplý rok, tak to znamená, že se z oceánu uvolní více uhlíku. Tam jsou ho uložené giga tuny. V teplém roce se více uvolňuje CO2 z oceánů a více ho přibude v atmosféře, a je úplně jedno, jaké emise v daném roce máme. Takže můžeme třeba 10 let krásně snižovat antropogenní emise, a když budou teplé roky, tak atmosférická koncentrace stejně bude dál narůstat, nebo se ještě zrychlovat. Takže nemáme žádný kouzelný termostat, kterým otočíme, a budeme řídit klima.

Martina: A kromě toho otázka ještě zní, zdali je skutečně CO2 takovým veřejným nepřítelem, protože z CO2 se stal démon, který stojí za naším pravděpodobným brzkým zánikem. Jak to vnímáte vy? Je CO2 skutečně stavebním kamenem našeho hrobu?

Vítězslav Kremlík: Tak CO2 je hlavním stavebním kamenem života na Zemi. My jsme carbon-based-life-form, život na Zemi je založen na uhlíku, ne na křemíku nebo na kobaltu, a prohlásit uhlík za zlo je stejné, jako kdybychom řekli, že voda je škůdce přírody. Prostě to takhle není. Rád bych připomněl látku ze základní školy: Bez uhlíku a CO2 by nemohla fungovat fotosyntéza, rostliny se tím živí. V nedávné době se rozmohlo tvrzení, že maso je zlo, protože krávy vypouštějí skleníkové plyny. Toto mě naprosto fascinuje, přece snad i malé dítě ví, že to je uzavřený cyklus – když krávy vypouštějí metan třeba tím říháním, tak ano, vypouštějí skleníkový plyn, ale tento metan se do deseti let rozloží v atmosféře na CO2, který je znovu absorbován rostlinami, a je to úplně stejné množství jako na začátku. Nic nevzniká, nevzniká žádný další přírůstek, takže démonizace CO2 nabývá až jakoby komických rozměrů. Připomněl bych, že v dobách, kdy zde bylo CO2 asi 5x víc než dnes, v éře dinosaurů, tak tady nebyla žádná poušť, žádná vybydlená planeta, ale naopak díky vysoké koncentraci uhlíku zde byly schopné růst rostliny vysoké jako mrakodrapy, a všechno to mělo z čeho žít. Takže jestliže dnes slyšíme aktivisty, kteří požadují snižování emisí se slogany jako: „Na mrtvé planetě nebude žádný byznys, na mrtvé planetě nebude žádné něco,“ tak mně uniká, jak si někdo může myslet, že zvýšení emisí CO2 znamená mrtvou planetu. To jsme zažili a život zde tehdy prosperoval, takže to nedává moc smysl.

Martina: Pane Kremlíku, děkuji vám za výklad, který je jiný, než dnes a denně slýcháme ve většině médií.

Vítězslav Kremlík: Já vám děkuji za tuto možnost.

Všechny příspěvky s Vítězslav Kremlík

Diskuze:

 1. Dobrý den, já jsem patrně četla mnohé ze stejných knih, které čte pan Kremlík. Mám velmi podobné názory na otázky klimatu. Znám povedené „ptáčky“ typu Maurice Strong či Rajendra Pachauri. Ale tvrdit, že si něco vymyslela OSN, aby měla činnost, to je s prominutím úplná pitomost. OSN řeší i X dalších důležitých věcí, zdraví, potraviny, válečné konflikty, lidská práva, osvobozování zemí z kolonialismu, (alespoň dokud tajné služby nezavraždili Daga Hammarsjkolda), ochranu kulturního dědictví. Samozřejmě lze k činnosti jednotlivých agentur OSN mít různé výhrady, ale nějaké spolupráce je přece zapotřebí. Je potřeba mít nějakou hráz vůči USA.

 2. Duga Vladimír napsal:
  12.2.2020 (19:45)

  V dnešnej dobe nikto nehladá skutočné príčiny klimatických zmien. ……………………

  Také jsem věřil, že produkce CO2 způsobená člověkem ovlivňuje klima. Dokud jsem si nepřečetl, že při výbuchu sopky Mt. St. Helens uniklo do ovzduší více CO2 než kolik vyprodukovalo lidstvo za dobu své technické civilizace.

 3. Rozšířená víra v zázraky patří k charakteristice klimatických aktivistů. Třeba vodíková energetika předpokládá výrobu vodíku z vody. Jenže účinnost elektolýzy vody je 25%, protože je nutné vyrobit také kyslík. Pochopitelně je to neúnosně drahé, takže se kyslík navazuje na něco jiného, obyčejně na uhlík. Aneb se spotřeba energie sníží produkcí CO2 z uhlí nebo zemního plynu a místo snížení produkce toho děsivého plynu jen celý proces produkuje ztráty. Podobné nesmysly jsou v očekávání v očekávání fantastických baterií, kde natvrdo platí, že 1 elektron z gramatomu chemické reakce je 96 400 Ah. Prostě základem aktivizmu je nevědomost.

 4. Pane JP, záleží to na tom kde a jak jsou umístěny. V současnosti je to asi (podle záruční doby) zhruba 12ti až 25ti násobek energie vložené do jejich výroby. Ale životnost (záruční doba) panelů stále roste, za dalších 10-20 let technického pokroku to může být i dvojnásobek současných hodnot.

 5. Dnešní vedci sú rozdelený do dvoch skupín, na klimatoalarmistov a klimatoskeptikov. Ani jedny niesu ochotný pristúpiť na konštruktívnu diskusiu. Bohužiaľ, ani jedny nemusia mať pravdu. V dnešnej dobe nikto nehladá skutočné príčiny klimatických zmien. Existuje aj možnosť, že zníženie koncentrácie CO2 v atmosfére Zeme klimatické zmeny ešte urýchli.
  V dnešnej dobe by malo byť každému jasné, že Mannov hokejkový graf je podvod.
  Skutočné merania sa robia približne 150 rokov. Prakticky neexistuje žiaden spôsob, ako zistiť, aká bola teplota i aká bola koncentrácia CO2 v atmosfére Zeme pred viacej ako 150-timi rokmi. V ľadovcoch sú uložení záznamy iba z tých rokov, kedy v danom roku vzniklo viacej ľadu ako sa v danom roku roztopilo. Ak sa počas nadpriemerne teplého roku roztopilo viacej ľadu ako v danom roku vzniklo, došlo v tomto roku aj k vymazaniu časti záznamu z predošlých chladných rokov. Záznamy v ľadovcoch nieje možné použiť na určenie teploty a ani na určenie koncentrácie CO2 v minulosti. Na hrúbku letokruhov u stromov má sucho podobný vplyv ako chlad, čo znamená že ani letokruhy niesu dôveryhodné.
  V dnešnej dobe o všetkom rozhoduje biznis. Obchod z emisiami je iba výborný biznis pre politikov, ktorý nemá nič spoločné z klimatickými zmenami. Pokiaľ majú veľký znečisťovatelia možnosť nakúpiť si emisné kvóty, môžu bez obmedzenia naďalej znečisťovať ovzdušie.
  Ste ochotný pripustiť možnosť, že USA zneužívajú OSN na posilnenie svojho ekonomického a politického postavenia vo svete? Boj proti klimatickým zmenám znižovaním koncentrácie CO2 v atmosfére Zeme vymysleli v USA. Keď im Vedci, ekologický aktivisti i politici z EU uverili, samy od tohto boja odstúpili, lebo by to poškodilo ich ekonomiku. Boj proti klimatickým zmenám znižovaním koncentrácie CO2 v atmosfére Zeme má iba jeden ciel, spomaliť ekonomiku EU a tým posilniť ekonomické a politické postavenie USA vo svete. Slepá viera v neomylnosť a čestnosť Amerických vedcov vedie dnešnú civilizáciu do záhuby.

 6. Ano? A kolik dokáží fotopanely ziskat energie za dobu sve zivotnosti ve srovnani s tim, kolik se ji spotrebovalo na jejich vyrobu?

 7. Pane Lebduško, vytváříte „fake news“. Jak to vzniká: vezmete pár zhruba správných čísel, pak uděláte někde chybu v násobení a vyjde Vám nesmysl. Přepočtěte si to. Na roční výrobu dvou temelínských reaktorů vám stačí zhruba 150 km2 slunečních panelů počítáno i s dostatečnými mezerami mezi nimi. Spočítáno za pár minut (když jste fyzik z oboru, jako já). To jste se moc seknul s těmi 25 tisíci km2 ?

 8. Pan Vaněček říká: Energie přicházející ze Slunce je základem života na zemi a o mnoho řádů větší než je naše současná lokální výroba z chemické energie paliv uložených v zemi či z jaderných elektráren.
  Ovšem ze Slunce přichází na Zem energie 1,36 W/ m2. Ovšem u nás značně kolísá a to v letním slunečním poledni 1000 W/m2, v zimním slunečním poledni 300 W/m2, při zatažené obloze 100W/m2 a v noci při jasné obloze 0,01 W/m2.
  Rozloha ČR je 78 866 km2, 1km2 = 1000000, tedy v pravé poledne za slunečního svitu v létě na 1 km2 dopadá 1MW., na celé území tedy 78866 MW. Výkon Temelína je 2010 MW, tj za hodinu vyrobí 2010 MWh. Jeden m2 solárního panelu vyrobí za rok cca 151 kWh el. energie, tedy 0,151 MWh. Rok má 8760 hodin. Za hodinu vyrobí 1m2 solárního panelu zhruba 0,02 kWh energie, tj 0,00002MW.
  Roční výkon JET se pohybuje kolem 12000000 MWh. Aby se pokryla výroba JET, bylo by potřeba 25 000 km2 solárních panelů. To znamená pokrytí 32% území ČR a solárními panely. Ovšem je problém, kam uchovat energii na noc.

 9. Co se týče současnosti, klimatoalarmismu a klimatoskepse, myslím, že zde chybí vyjádření třetího proudu. Zkusím jej popsat, je to i můj postoj.
  To, je-li vliv člověka (emisí CO2) na změny klimatu (teď tvrdíme oteplování následkem „skleníkového efektu“) několik procent (globálně) nebo se blíží 100% je předmětem jednak neukončené a velmi důležité vědecké debaty a především politického aktivismu.
  Ale některé věci jsou zřejmé:
  1)Energie přicházející ze Slunce je základem života na zemi a o mnoho řádů větší než je naše současná lokální výroba z chemické energie paliv uložených v zemi či z jaderných elektráren. V současnosti již existuje způsob jak tuto energii přeměnit přímo na energii elektrickou, a to na většině zemského povrchu již ekonomicky výhodným způsobem. A to ve fotovoltaických, větrných a vodních elektrárnách.
  Proč toho nevyužít, nejprve v menší míře (to už se děje), později v cca 50%, ještě později v míře ještě vyšší? Když se jedná o technologie čisté výroby elektřiny, bez nebezpečných odpadů, výroby udržitelné po tisíce let.
  Proč dávat přednost špinavým technologiím? Nové technologie tady jsou, v roce 2010 v EU28 obnovitelné zdroje (OZE) vyrobily 705 TWh elektřiny, méně než zdroje jaderné, méně než zdroje uhelné, méně než zdroje plynové. Již o 9 let později OZE vyrobily 1115 TWh elektřiny, více než zdroje jaderné (821 TWh), uhelné (470 TWh) či plynové (699 TWh). Takže čisté, obnovitelné, stále levnější a udržitelné technologie tu jsou a stále rostou na úkor starých tradičních zdrojů (viz web Oenergetice, 6.2.2020)
  2) Ničení životního prostředí (vody, vzduchu, půdy, …) by mělo být finančně trestáno když už není zákonem zakázáno. Státy by neměly ustupovat firmám (vyděračům). Emisní povolenky představují částečnou kompensaci škod.
  3)Lokální znečištění výfukovými plyny aut ve velkoměstech je nesrovnatelně větší, než bývalo. S tím je potřeba něco udělat, vzhledem k tomu že v městech již žije většina populace na zemi. Elektromobilita a OZE se zdá být řešením tohoto problému.
  Teď sem přidejte ještě názor klimatoalarmisty a teprve na základě těchto 3 odlišných názorů si prosím udělejte obrázek.

Napsat komentář