Zpět

Infiltrace budou pokračovat a dotknou se mnoha dalších oblast života, nejen oblasti zdravotní, ale také obchodní, politické a podobně

Text 24.6.201828 min Přehrát

V prvním díle rozhovoru s režisérkou dokumentu České televize Obchod se zdravím, natočeném skrytou kamerou v terapeutickém zařízení Aktip, jsme hovořili převáženě o tom, co vedlo tvůrce k natočení tohoto dokumentu, co všechno tomu předcházelo. Mluvili jsme také o zpracování dokumentu o různých námitkách a kritikách, které se po zveřejnění dokumentu vůči němu objevily. Ve druhém díle v tomto rozhovoru pokračujeme dále a ptáme se také na další plány režisérky Šárky Maixnerové.

Všechny příspěvky s Šárka Maixnerová

Diskuze:

  1. K mému překvapení jsem zjistila, že z poslechu zdejších příspěvků jsem si již dříve a zcela nezávisle na rozhovorech s režisérkou Maixnerovou vyřadila jaksi rovnou z poslechu MUDr. Klímovou. Dokonce jsem si napsala, „Klímovou si už nepouštět!“, protože nesnáším její špatnou hereckou dikci, kladení důrazu na určitá slova, buzení dojmu, že se snaží odpovídat co nejprecizněji a přitom vše akorát zatemňuje. Lapidárně řečeno, cílem není obohatit veřejnost nějakou osvětou, ale vzbudit v posluchači dojem, že jsou věci, kde když chybí vědomosti, musí nastoupit víra. Pokud možno v její podivné schopnosti. Po shlédnutí dokumentu se chválím, že jsem rozpoznala v davu dalšího histriona.

  2. Určitě nesnesitelně arogantní paní, za přítele bych si nikdy nikoho podobného nevybral, ale to co natočila, díky za to…

  3. Schvalně jsem si poslechl všechno s paní Klímovou i s paní Maixnerovou. Musím konstatovat že tentokrát to paní moderátorka opravdu nezvládla a viditelně nadržovala paní Klímové (např. tvrzení nejmenovaného bezpečnostního poradce, který prý dokáže udělat z každého vraha tím, že ho bude nahrávat a pak to sestříhá – tím vlastně celý dokument velmi zrelatizovala, či obviňování, že se ČT a Blesk spikly atp.) a naopak paní Maixnerové se snažila podsouvat, že to ve skutečnosti v Aktipu není tak hrozné, ale že si vybrala jen to nejhorší, resp. nechtěla slyšet, co paní Maixnerová neustále opakovala – její dokument pouze ukázal holou pravdu – nikoho z Aktipu nenaváděl, či nenutil k těm neuvěřitelným výrokům a činům, nikomu neříká, že jsou všichní alt. léčitelé stejní atd.. A ta zmínka o poznámce moderátorčiny lékařky, že se nyní bojí pacientů – co s nimi asi tak provádí, že má najednou strach?

  4. Kdyby se paní infiltrovala do obyčejné okresní nemocnice, nejlépe na internu, to by přímo zírala co je možné. Naše nedávné osobní zkušenosti. A že by se zamyslela, proč ty lidi hledají pomoc jinde než u klasického doktora, kde jim jen napíší další prášky a pokud mají dále potíže, tak dovedou poradit, že to je pro psychiatra.

  5. Maixnerová je vskutku mimořádně odporné, zavrženíhodné, narcistické amorální stvoření. Od pohledu neupřímná a povrchní ženská plná zla. Lidi jako Maixnerovou považuji za podstatně horší, než sériové vrahy! Dovedou devastovat lidi na makrosociální úrovni těmi nejzvrácenějšími způsoby a prostředky, a k tomu z toho dobře profitovat. Její prezentace je velmi blízká jednání nacistickým exterminátorům.

  6. Místy dusno, přišlo mi, že paní Maixnerové trošičku ujely nervy, protože jí přijde, že paní Kociánová „kope za Aktip“. Jenže to je její práce, být kritická, není to tak? Mám tak nějak pocit, že paní Maixnerová sama se stydí přiznat jakési osobní zaujetí. Je možné být nezaujatý, když např. dle jejích slov tady každý léčitel stojí za starou bačkoru? (neřekla tak doslova, ale hodila do 1 pytle). Přesto jsem ráda, že to téma otevřela svým dokumentem, za to děkuju. Téma mě velmi zajímá dlouhodobě.

Napsat komentář