Zpět

Nevidíš, že tohle je země chaosu?

Text 13.6.2023

Je zvlaštni, jak často považujeme tzv. popovou muziku za plytky, nejapny škvar. Tuž, přiznavam se, tuto skladbu sem mnohorazy slyšel dokonce aji na mejnstrymovych hlasnych trubach režimu a vubec mi nedošlo, k jakym věcam se tvurci vyjadřuju. Naštěsti synkum z mejnstrymu to nedošlo tež. A višňu na dortu temu dala až verze Disturbed s obrazovu složku, s keru mejnstrym asi nepočital |:-)

Je zvlaštni, jak často považujeme tzv. popovou muziku za plytky, nejapny škvar. Tuž, přiznavam se, tuto skladbu sem mnohorazy slyšel dokonce aji na mejnstrymovych hlasnych trubach režimu a vubec mi nedošlo, k jakym věcam se tvurci vyjadřuju. Naštěsti synkum z mejnstrymu to nedošlo tež. A višňu na dortu temu dala až verze Disturbed s obrazovu složku, s keru mejnstrym asi nepočital |:-)

Tuž – Enjoy, jak řikame my Porubaci.
I must have dreamed a thousand dreams
Been haunted by a million screams
But I can hear the marching feet
They’re moving into the street
Now, did you read the news today?
They say the danger has gone away
But I can see the fire’s still alight
They’re burning into the night
There’s too many men, too many people
Making too many problems
And there’s not much love to go around
Can’t you see this is the land of confusion?
This is the world we live in
And these are the hands we’re given
Use them and let’s start trying
To make it a place worth living in
Oh, Superman, where are you now?
When every thing’s gone wrong somehow?
Men of steel, these men of power
I’m losing control by the hour
This is the time, this is the place
So we look for the future
But there’s not much love to go around
Tell me why this is the land of confusion
This is the world we live in
And these are the hands we’re given
Use them and let’s start trying
To make it a place worth living in
I remember long ago
When the sun was shining
And all the stars were bright all through the night
In the wake up this madness, as I held you tight
So long ago
I won’t be coming home tonight
My generation will put it right
We’re not just making promises
That we know we’ll never keep
There’s too many men, too many people
Making too many problems
And there’s not much love to go around
Can’t you see this is the land of confusion?
Now, this is the world we live in
And these are the hands we’re given
Use them and let’s start trying
To make it a place worth fighting for
This is the world we live in
And these are the names we’re given
Stand up and let’s start showing
Just where our lives are going to…

Uměly překlad:

Musel jsem snít tisíce snů
Byl pronásledován milionem výkřiků
Ale slyším pochodující nohy
Stěhují se na ulici
Četl jste dnešní zprávy?
Říkají, že nebezpečí pominulo
Ale vidím, že oheň stále hoří
Hoří do noci
Je tu příliš mnoho mužů, příliš mnoho lidíDěl
at příliš mnoho problémů
A není tam moc lásky
Nevidíš, že tohle je země zmatku?
Toto je svět, ve kterém žijeme
A toto jsou ruce, které jsme dostali
Použijte je a začněme zkoušet
Aby to bylo místo, kde stojí za to žít
Oh, Supermane, kde jsi teď?
Když se všechno nějak pokazilo?
Muži z oceli, tito muži moci
Ztrácím kontrolu každou hodinu
Toto je čas, toto je místo
Hledáme tedy budoucnost
Ale není tam moc lásky
Řekni mi, proč je to země zmatku
Toto je svět, ve kterém žijeme
A toto jsou ruce, které jsme dostali
Použijte je a začněme zkoušet
Aby to bylo místo, kde stojí za to žít
Vzpomínám si dávno
Když svítilo slunce
A všechny hvězdy svítily celou noc
V probuzení tohle šílenství, když jsem tě pevně držel
Tak dávno
Dnes večer se domů nevrátím
Moje generace to uvede na pravou míru
Neděláme jen sliby
Že víme, že to nikdy neudržíme
Je tu příliš mnoho mužů, příliš mnoho lidí
Dělat příliš mnoho problémů
A není tam moc lásky
Nevidíš, že tohle je země zmatku?
Tohle je svět, ve kterém žijeme
A toto jsou ruce, které jsme dostali
Použijte je a začněme zkoušet
Aby to bylo místo, za které stojí za to bojovat
Toto je svět, ve kterém žijeme
A toto jsou jména, která jsme dostali
Postavte se a začněme ukazovat
Prostě kam náš život směřuje

Všechny příspěvky s Ladislav Větvička

Diskuze:

  1. Každá společnost, jejíž řád odporuje přirozenosti, se propadne dříve, či později, do chaosu a zhroutí se buď sama, nebo za přispění společnosti/společností vnějších. A současná ,“západní“ společnost nepřirozeným řádem je. Před chaosem a zhroucením se nemá úniku.

Napsat komentář