Zpět

Přičina agresivity Běločechu vuči Romakum odhalena!

Text 20.9.2011

Tuž, včera sem měl to štěsti, že mě jako věhlasneho ostravskeho odbornika na problematyku multykulturniho sužiti pozval premijer Slota, abysem se s nim podival na sever, a pomohl mu odhalit přičiny agresivniho konani mistniho pracujiciho lidu vuči klidnym, nepracujicim spoluobčanum. Tuž, požadal sem Brusel o grant ve vyši 175 milijonu, kery sem okamžitě obdržel, bo na řešeni multykulturnich problemu se love dycky najdu, a během kratke doby, keru sem věnoval investygatyvnimu studyju, sem měl jasne!

Zanedluho pote, co sem v bezpeči mojeho kanclu a fajne limuziny politycky korektně prodyskutoval problemy všeckych zainteresovanych stran, sem zjistil společny jmenovatel všeckych problemu! Jadrem všeckeho zla je, překvapivě: CHLEBA!

 • Vic jak 98 procent odsuzenych pachatelu zavažnych trestnych činu přiznalo, že už někdy konzumovalo chleba
 • Plna polovina děcek, kere vyrustaly v rodinach konzumujicich chleba, měla v testach inteligenčniho kvocijentu podpruměrne vysledky
 • V 18.stoleti, kdy se praktycky všecek chleba pekl doma, byla pruměrna delka života menši jak 50 roku, dětska umrtnost dosahovala hrozivych čisel, mnoho bab umiralo při porodu a nemoci jako tyfus, žluta zimnica a chřipka decimovaly cele narody
 • Vic jak 90 procent nasilnych činu je spachanych do 24 hodin po požiti chleba.
 • Chleba se robi z tzv. „těsta“. Bylo prokazane, že už neceleho pul kila teto hnusne hmoty može udusit myš. Pruměrny severočech zežere za jediny tyden podstatně větši množstvi
 • Primityvni kmenova společenstvi, kera neznala chleba, trpěla v nesrovnatelně menši miře rakovinu, Alc-hajmerem, Parkinsonem, Bechtěrevem, Koroljovem a osteoporozu
 • Chleba je prokazatelně navykovy. Osoby, kerym je odepřeny chleba a dostavaju enem vodu, se nejpozději do dvuch dni dožaduju chleba
 • Chleba je často enem přestupni stanica ke konzumaci tvrdšich potravin, jako je maslo, džem, burakova pomazanka anebo dokonce čokolada.
 • Je dokazane, že chleba absorbuje vodu, Bo lidske tělo obsahuje vic jak 90 procent vody, vyplyva z teho, že konzumace chleba može mět za nasledek, že vaše tělo bude pohlceno timto absorbujucim hnusem a stane se z vas rosolovita, měka hmota
 • Novorozenci se možu chlebem zadusit už za 3minuty 30 sekund
 • Chleba se peče při teplotach okolo 200 stupňu Celzija. Taka teplota zabije dospělu osobu za dobu kratši jak 1 minuta
 • Většina konzumentu chleba nedokaže odlišit zavažne vědecke fakty od nesmyslnych statystyckych žvastu

Ve světle těchto alarmujucich statistyckých dat navrhuju, společně ze združenim Severomoravske matky, neodkladne prosazeni nasledujicich, protichlebových, protiagresivnich opatření:

 • Zakaz prodeje chleba nezletilym
 • Chleba može dostat enem taky rodič, kery prokaže a otiskem palca potvrdi, že nema doma mačetu
 • Celostatni kampaň „Řekni chlebu ni!“ spojenu s vystupením celebryt v TV, a masovu dystribuci plagatu a nalepek na auta
 • Uvaleni dodatkove třistaprocentni daně na chleba, z čehož se budu hradit škody, kere chleba ve společnosti napacha
 • Zakaz použivat v reklamě na chleba zobrazeni zvířat, lidi a pestrych barev, bo tyto prvky vyrazně pusobi na děcka
 • Třicet procent plochy každeho chleba by měla pokryvat černa nalepka, s vyobrazenim škod, kere pusobi lidskemu organyzmu
 • Zřizeni 500m „bezchlebovych zon“ v blizkosti škol, kostelu a nevěstincu (včetně E55)

Data byla čerpana z programu Necyklopedyja. Uvedena studyja byla pořizena za nemale prostředky bruselskeho programu na rozvoj venkova, zanik města a podporu nepracujicich flakaču, jako sem ja.

Za aktualni stav agresivity možeme poděkovat multykulturnimu zvyhodňovani jedněch oproti druhym, pozityvni dyskriminaci a dvojimu metru ve společnosti.

Všechny příspěvky s Ladislav Větvička

Diskuze:

Napsat komentář