Zpět
Petr Robejšek Díl 2/3

Pár psychopatů chce ze světa udělat pracovní tábor, kde jsou využívána lidská těla jako při chovu dobytka

Text 19.9.202134 min Přehrát

„Lockdowny, to bylo to jediné, co za uplynulý rok a půl politiky napadlo – zavřít společnost, a pak si hrát s kohoutkem, tu trochu povolit, tu víc utáhnout,“ tak zhodnotil uplynulé měsíce s koronavirem v první části našeho rozhovoru politolog a ekonomický analytik Petr Robejšek. Poslední vývoj je pro něj vlastně jen další epizodou selhávání politické třídy, které se od konce studené války zhoršuje. „Politické elity zvolily špatný styl vládnutí: co nejvíce kontrolovat, co nejvíce řídit. A vidíme, že to nezvládají. Tyto chyby se navršily, a to je dotlačilo k tomu, že dnes už nemohou vládnout demokraticky, a proto zažíváme puč, sklouznutí do diktatury,“ uvedl Petr Robejšek, se kterým si i v této části rozhovoru budeme povídat o tom, zda je možné udržet demokracii, nebo jsme se již neodvratně ocitli na cestě k obdobě čínského modelu.

Martina: Příklad Číny ukázal, že k rychlému ekonomickému růstu, jak jsme se o tom bavili, není potřebná demokracie, ani svoboda. V Číně určitě ne, a to je velmi inspirující, takže tomu, abychom se vydali tímto směrem – my tam jdeme, ale abychom kráčeli rychleji a nadšeněji – překáží už jen individuální lidská svoboda, svoboda slova a kulisy demokracie.

Petr Robejšek: Přesně tak to je. A jak už jsem na začátku naznačil, politická třída se svým špatným stylem vládnutí, špatným výběrem lidí, které patří politické elitě, dostala do situace, kdy jenom hromadí problémy, a není schopna vládnout demokraticky. Jak přesvědčte lidi o tom, že klimatická změna je tak zásadní, že se musí zřeknout všeho, aby se zachránila zeměkoule? Je naprosto vyloučeno přesvědčit je k tomu demokraticky. Nebo: Zachraňte evropskou měnovou unii! Zachraňte euro! O tom se nedá přesvědčit demokraticky, aby se lidé zřekli svého ubývajícího bohatství ve prospěch jihu. To se musí nakázat. To znamená, že oni jsou v situaci, kdy se se svou neschopností, špatným stylem vládnutí, a nahromaděnými omyly, dostali do smutné pozice diktátorů. Oni už nemůžou dělat jinou politiku, než různě odstupňovanou autoritářskou. Tady u nás si ještě žijeme v osvíceném absolutismu, ale to neznamená, že to tak zůstane napořád.

Martina: Dobře chápu, že za tím vším stojí snaha bohatých lidí zbohatnout ještě více. Mnohé teorie, které jste zmiňoval, mluví o nějakém stu bohatých rodin, a podobně. Co si o tom myslíte? Je to tak? Je jich tak málo? Nebo je to příliš zjednodušená představa?

Petr Robejšek: Tato představa je chybná hlavně proto, že my jsme jim otevřeli cestu. Když řekneme, že nás chce zneužít sto bohatých rodin, tam si musíme uvědomit, že jsme si to zavinili sami svým chováním, kterým jsme jim urovnali cestu. Řekl bych, že je to spíš několik, byť i málo tisíc lidí, kteří mají zájem na tom, aby se vývoj ubíral přesně tímto směrem. My jsme jim urovnali cestu, a když budeme schopni táhnout krajinou, a získávat podporu, když se tomu vzepřeme, změníme své dosavadní chování, tak jsme schopni se tomu vymknout. Ale tito lidé jsou zastupitelní, jejich jména jsou úplně lhostejná, protože o sto let dříve to byla jiná jména. To jsou zrovna tak figurky, jako chtějí udělat figurky z nás, jenomže jsou mocnější, zatímco my jsme pěšáci. Ve skutečnosti, díky tomu, že nás pěšáků je víc, máme šanci krále a královnu porazit.

Pár lidí vede svět k celosvětovému pracovnímu táboru, kde jsou k ekonomickému využití jen těla bez individualit, jako při chovu dobytka

Martina: My jsme se do tohoto otroctví vrhli s takovým nadšením, že nešlo odolat. Když bychom si řekli biblické: Běda tomu, od koho ohrožení pochází, tak jsme větším ohrožením než oni.

Petr Robejšek: Ano, asi tak bych to řekl. I když morální rozklad lidí, kteří tak chtějí peníze, které jim už lezou z uší, že jsou ochotni udělat svým spolubytostem na téhle Zemi to, co jsou schopni udělat nám, tak to nemá obdoby. To je rozklad morálky, pro kterou není pojem. Ale my jsme jim to umožnili. Fakt je, že v každé generaci se narodí i sociopati, tak jako se v každé generaci narodí masový vrah, a jde jen o to, jak si s tím společnost poradí. A společnost si s tím, kdo chce zabíjet ostatní, poradí tak, že má policii. V jistém rámci to jde. Nedávno v Praze honili někoho, kdo zastřelil úřednici – s tím si umíme poradit. Ale v tu chvíli, kdy jde o rozměr, o kterém tady mluvíme, a když jde o to, že my jsme ti, kteří asfaltku připravovali, tak to je jiná konstelace, a jsme spoluviníky. Ale jak říkám, míra zrůdnosti těch, kteří už nevědí, co s penězi, a pořád jich chtějí víc, i za cenu toho, že ničí ostatní lidi, je taková, že pro to neexistuje pojem.

Martina: My už se možná můžeme i cukat. Někteří to už možná nazřeli, ale mohlo by se zdát, že už je pozdě. V případě, že bych tuto věc připustila – budeme se doufám bavit o tom, že třeba ještě pozdě není – tak k čemu to povede? K jednomu velkému celosvětovému pracovnímu táboru?

Petr Robejšek: To si myslím. To v mé trilogii několikrát zmiňuji jako jakousi verzi celosvětového pracovního tábora, ve kterém už jsou individuálně jenom těla, která jsou k dispozici, protože už i to, co měli, a co špička permanentně po léta odsávala, ubývá, takže už zbývá málo, co ještě mohou. To, v jakém smyslu mohou být tyto bytosti ekonomicky využity, jejich těla, jejich samotná existence, to jde až tak daleko, že tato podoba pracovního tábora nabývá rozměr čehosi jako pěstování dobytka. O stádo dobytka se staráme, krmíme ho, a když už ho nepotřebujeme, tak prostě… Používám silná slova, ale když se nad tím posluchači zamyslí, a třeba si přečtou mou trilogii, tak pochopí, že to není přehnaná formulace. A každopádně by je to mělo povzbudit, aby přemýšleli o tom, jestli tuhle cestu chtějí, nebo se jí chtějí vzepřít.

Martina: My jsme se ještě ve škole, chodila jsem do základní před rokem 89, učili, že technika osvobodila člověka od těžké práce. Ale myslím, že i tato cesta, už jste to naznačoval, se nám zvrhla, a nyní technika, technologie přispívají k likvidaci svobody, a uvrhávají celé společnosti do stále většího otroctví. Když se dívám zejména na mladší generaci, tak si uvědomuji, že jim to nevadí, že to mnohým, a nechci glajšajtovat, vyhovuje. Mnozí si naopak připadají, že když mají telefon, který o nich vysílá, kde se právě nacházejí, a kam pojednou za měsíc, protože to tam vše zadávají, že jsou free, že jsou svobodní. Řekněte mi, je ve společnosti dostatečně reflektováno, že technika, technizace společnosti, nás všechny stále více ovládá?

Petr Robejšek: Obávám se, že ne. I když mladé bych možná chtěl trochu chránit. Tématem mládí je bavit se, je to bezstarostnost, bez myšlenky, užívat si. Tématem mládí není přemýšlet o tom, jaký smysl to vše má. Co se může stát? Co bych musel udělat? Takže já jim to nedávám úplně za zlé.

Nenasytným politikům dáváme moc svou bezmyšlenkovitostí. Když začneme myslet, tak svou moc ztratí.

Martina: To není jejich, ale naše práce.

Petr Robejšek: Dobře. Ale ani tam nemůžeme vygumovat individuum. I mladý člověk, kterému je bližší mobil než další živý člověk, má možnost říci ne. A jsou takoví, kteří to udělají. Ale skupinový tlak je takovýto: Všichni v tom žijeme. To je kontext našeho mládí. A ten je poměrně silný a vzepřít se tomu, není snadné. To jsme spolupůsobili my. My jsme žili předchozí etapu hromadění věcí a vztahů k technice. My jsme ještě zažili techniku, která slouží lidem, a končí v tu chvíli, když přestává sloužit lidem.

Ale během 2. světové války lidé zažili příklad, kdy technika, úžasný vynález nukleární bomby, nukleární energie, najednou sklouzl v to, že zabíjí. Mohl by sloužit, může sloužit, a zároveň zabíjí. To znamená, že naši předci, a posléze i my jsme přešli práh jejich stopou. Ten práh je ještě viditelný, a dnešní generace je logické pokračování. Já doufám, že se tomu vzepře, že tím, jak budou dospívat, budou většinou moudřet. Můj životní sen je, že půlka Prahy půjde, a hodí své mobily do Vltavy. Co by si vláda počala? Co by si počali obchodníci?

Martina: A kdyby přidali kreditní karty, bylo by ještě líp.

Petr Robejšek: A kdyby v nějakém okresním městě polovička města začala žít podle jiných pravidel, co by s nimi udělali? Existuje krásná karikatura: Propast a prkno. Na pevné zemi stojí 100 lidí. Na prkně nad propastí stojí politik a říká jim, co všechno mají dělat. A na konci fronty lidí už se dva otáčejí a jdou pryč. A jiní koukají, kam jdou, co se děje. A sdělení zní: Vždyť vy je držíte. Když se přestanete chovat podle toho, co chtějí, když jim přestanete věřit, co říkají, co žádají, co vám namlouvají, a odejdete, tak uvidíte, že moc politiky, ta moc elit, je jenom domnělá. Je to moc, kterou my jim dáváme svou bezmyšlenkovitostí. Začněme myslet, a v tu chvíli svou moc ztratí. Začněme přemýšlet, co je pravda. Co nám říkají. Jak nesmyslné je, co nám říkají, a odvraťme se od toho. Půjdeme od propasti a je konec. To jsou ty mobily ve Vltavě.

Martina: Existuje židovský vtip, jak si někdo koupí obraz, a pak mu to vrtá hlavou a říká: „Má to vlastně hodnotu 15 milionů?“ A kamarád mu říká: „Má, když jsi to zaplatil.“

Petr Robejšek: Je to naše hra.

Abychom dostali od moci sociopaty, měli bychom se chovat jinak, a po krůčcích, které se kumulují, změnit směr společnosti

Martina: Jak změnit pravidla, nebo jak ji přestat hrát? Jak z toho ven. Existuje recept, nebo jsme za bodem obratu?

Petr Robejšek: Existuje recept, jako vždycky. Tento recept je stejně jednoduchý, jako jsme se do toho dostali, tedy špatným rozhodováním, špatnými pravidly. Rozhodovali jsme se podle toho, co je větší, rychlejší, mezinárodní. Když naše každodenní rozhodnutí začneme orientovat podle jiných pravidel, tak jsou to malé, milimetrové krůčky, malá „rozhodnutí“ jednotlivých lidí, která se nahromadí podobně, jako se nahromadily v minulosti, a umožnily sociopatům dostat se k moci. Když se začnou hromadit rozhodnutí jiného typu, podle jiných pravidel, dokonce místy opačných, tak v tu chvíli ta samá energie těchto malých krůčků povede k obrácení trendu.

V mé trilogii popisuju příklad britského cyklistického týmu, je to úžasná záležitost. Jejich trenér přišel s tím, že musí začít minimálními změnami, nekonečné množství minimálních změn. A britský tým, který byl neúspěšný, najednou ovládal světovou cyklistiku, a to právě těmito drobnými změnami. Upravilo se sedlo, vyměnil se gel na oživování energie, dostali postel na míru, aby mohli lépe spát. Jsou to drobné krůčky. A to, co navrhuji, není nic jiného, abychom to dnes a denně dělali my, obyčejní lidé.

Martina: Říkáte tomu plán na velký přerod, který je utkán právě z těchto krůčků. Můžeme si ho rozebrat? Nebude vám to vadit?

Petr Robejšek: Velmi rád.

Společenská smlouva, že když se vzdáme své moci, a předáme ji politikům, tak budou vládnout ve prospěch společnosti, přestala platit

Martina: Velmi by mne zajímalo, co si pod těmi jednotlivými drobnými krůčky představujete. Za prvé: Ihned musíme ukončit probíhající puč proti svobodné společnosti, a zároveň měnit podmínky, které tento skluz k diktatuře umožnili? Chci po vás, abyste to zesrozumitelnil.

Petr Robejšek: Jsou to rámcová pravidla toho, co je třeba udělat, abychom měli možnost použít to, co popisuji později jako čtyři pravidla osvobození. To, co jsem vyprávěl o karikatuře a politikovi nad propastí, je ukončení puče proti demokracii. Já chápu, že pro lidi, pro mne, bylo taky zdrcující uvědomit si, že nemůžu vycházet automaticky z toho, že politika chce moje dobro. To byl základ společenské smlouvy. To znamená: vy budete vládnout ve prospěch společnosti, a my se zřekneme své moci. Dáme ji vám. Vy budete vládnout ve prospěch celé společnosti, a my vás budeme poslouchat. Toto bylo založené na důvěře, že vláda chce moje dobro. Ale jak jsem už předtím rozvedl, politika vybírá špatné lidi, nebo z části špatné, z části hodně špatné, ale schopné. Vládne špatným stylem, a dostala se řadou špatných rozhodnutí do situace, kdy už nemůže vládnout ve prospěch společnosti, kdy už ji jde jenom o to, aby udržela svou moc. Máme příklady koalicí a vládců, kteří vládnou 10, 15 let. To vše v demokracii právě díky tomu, že manipulují jak obyvatele, tak i potenciální politické odpůrce, a snaží se svou moc udržet za každou cenu.

To znamená, že jsme se dostali do situace, kdy společenská smlouva už ve skutečnosti neplatí. Už nemůžeme, říkám to ještě jednou se vší vážností, vycházet z toho, že vláda chce naše dobro. Logicky to nemůže chtít, protože jsou zablokováni ve svých špatných rozhodnutích, v kontextu nepříznivé situace, a je jim vždycky milejší udržení jejich vlastní moci, než prospěch společnosti, a tím se rozbíjí základna, na které stojí reprezentativní demokracie. Máme výzkumy, které jsou staré 10 let, kde se ukazuje, že to, co si přeje většina, je s nejmenší pravděpodobností to, co politika bude uvádět do reality. To znamená, že to, co si lidé nejvíc přejí, má nejmenší šanci, aby vláda uvedla do praxe.

Společenská smlouva, základ důvěry k těm, kteří jsou nahoře, že chtějí moje dobro, už neplatí. Ani bych neřekl: Ta hrůza. Morální rozpaky. Řekl bych: Tak to je. Oni jsou k tomu nuceni, a já to musím respektovat. To znamená, že se musím podle toho zachovat. Moje první odpověď by byla: Nevěřit tomu, co mi ze shora říkají, a co mi doporučují. Vždy si to ověřovat, hledat alternativní zdroje informací. Používat kritický rozum, a nespoléhat na to, že to vláda nějak zařídí. Tak to není, nemůže být. Ne, že to jsou takoví zločinci, oni nejsou v situaci, že by to mohli udělat. To znamená, že puč proti demokracii je ve skutečnosti vynucen jenom tím, že přes to všechno, co se stalo, se politici chtějí za každou cenu udržet. To se musí zastavit, abychom mohli i my přispět k tomu, jak se společnost má změnit. A pak následují čtyři pravidla osvobození.

Martina: K těm se určitě dostaneme. Já bych se zastavila u jednotlivých bodů velkého přerodu. Za druhé: Hospodářství musí být přestat být smyslem existence společnosti, a jejím pánem. Musí sloužit společnosti jen k tomu, aby zajistilo dostatek.

Petr Robejšek: Ano. Tak to kdysi bylo.

Totální technizace společnosti je slepá ulička, ze které musíme vycouvat

Martina: Za třetí: Pohonem technokapitalismu je osudná triáda eficience, globalizace a ekonomický růst. Proto se společenský přerod musí zaměřit na „pomaleji, lokálněji a skromněji“.

Petr Robejšek: Ano. Tato tři slova: „pomaleji, lokálněji a skromněji, zastavují kola kapitalismu a věčného růstu. Předně tak, i když se věčný růst vyčerpává čistě faktem fyzické konečnosti zdrojů, i faktem nasycenosti trhu ve vyspělých společnostech. A i tím, že technika není schopná, aniž by zotročovala, urychlovat výrobu, produkci. Činí to, ale pak ztrácíme svobodu tím, že se stáváme pouhými přívěsky jakéhosi internetizovaného hospodářství. Totální technizace společnosti je slepá ulička, ze které musíme vycouvat. K tomu musíme dostat pod kontrolu rozpínavost techniky.

Martina: A co revoluce 4.0 a 5G sítě, a podobně?

Petr Robejšek: To je příklad té rozpínavosti techniky. Technika sama o sobě je nevinná, inženýři nejsou vinni, jsou jen nástroji, jsou to lidé jako já ve své vědě, kteří jsou nadšeni nějakou myšlenkou, kteří něco objeví, a tak tomu chtějí jít na kloub, chtějí to poznat, a možná i uskutečnit. Jsou to v jistém ohledu obdivuhodní lidé, velmi schopní, ale fungují často jako tišší blázni, protože jsou nástroji těch, kteří jim řeknou: „Zkoumání, které děláš, by nepřineslo moc profitu. Tomu se nevěnuj.“ Tyto příklady známe třeba s motory, které jsou daleko úspornější, ale není to v zájmu průmyslu, takže se ta věc najednou nezkoumá. Zkoumá se něco úplně jiného. Tedy naopak: „Víš co. Zkoumej tamtu věc. Na to ode mne dostaneš spoustu peněz. Dostaneš univerzitní stolec, budeš mít celý tým spolupracovníků a neomezené prostředky na experimentování.“ To dělej, protože podnikatel si z toho odvozuje, pravděpodobně oprávněně, naděje, že bude mít ještě větší zisk. To je to, co technika nezpůsobí, ale je to díky ní, a s její pomocí, způsobeno.

Martina: Petře Robejšku, když jsem studovala historii, tak jsem byla na tento fakt velmi nadutá, a poměrně jsem v té době pohrdala technickými obory, přišlo mi to příliš jednorozměrné. Ale musím říct, že postupem času jsem naopak získala dojem, že jsem vděčná za každého, kdo umí spočítat přepjatý beton v extrémních podmínkách, protože jsem dospěla k závěru, a nechci to říkat en bloc, ale obecně, že společenské vědy selhaly.

Petr Robejšek: Přesně.

Když neexistuje dialog, ale hučí jen jedna strana, tak to není věda, ale propaganda

Martina: V nadvýrobě absolventů gender studies, podivných sociologických, kulturologických a dalších oborů, jsem se ztratila, a vlastně jsem dokonce i svým humanitním vzděláním začala trochu pohrdat. Co tedy nabídnout, když říkáte „techniky méně“? Více ducha? Ale kde brát?

Petr Robejšek: Duch by bral, kdybych směl. Ale už jsme hovořili o tom, že ke slovu se nedostanou ti, kteří se nacházejí mimo mainstream. Ten, kdo se zaobírá gender studies, má vystaráno, ať jde o cokoliv. Publikace a finanční prostředky. Těm, kdo se zabývá něčím jako já, nebo něčím podobným, nedostane prakticky žádnou platformu, na které by se mohl obrátit na společnost. To znamená, že společenské vědy jsou oproti technickým, nebo přírodním vědám samozřejmě pavědy. Přírodní vědy pracují s něčím, co je měřitelné, prokazatelné. To, co platí včera jako dnes, a časem se najde něco nového, třeba teorie strun, která věci dál prohloubí. Nějaký teoretický fyzik, který ve skutečnosti pro život nás dvou, a většiny posluchačů, nehraje žádnou roli, ani to, jestli je jeho teorie správná, nebo ne. Ale přesto to jsou věci, které jsou měřitelné.

V sociálních vědách je to slovo, ale když jste v nevýhodné situaci, když vůbec ke slovu připuštěna nebudete, a své na vás hučí jenom jedna strana, tak neexistuje ani něco takového, jako korektiv. Vy ani nemáte možnost jim říci: „Tady se mýlíte, vyvraťte mi to, když říkám, že se mýlíte.“ Na tuto úroveň se s vámi vůbec nepustí, protože dobře vědí, že mají slabé argumenty, ale protože jsou jediní, kteří mluví, až na lidi jako je Peterson, a pár těch, kteří se za obrovských obětí a ústrků přesto snaží něco opravdu vědecky provádět, tak ovládají scénu. A takováto sociální věda nemůže produkovat nic, co bychom potřebovali.

Co bychom skutečně potřebovali, je promýšlet novou strukturu motivací člověka. Byly doby, kdy francouzský prezident a britský ministerský předseda zadali dokonce výzkum o tom, jak se definuje štěstí v pokročilé společnosti. To už je zapomenuto v nejhlubším šuplíku, ale to jsou otázky, které by bylo třeba klást. Zrovna tak, a ještě konkrétněji, je třeba klást otázky, jaké jsou různé formy družstevního vlastnictví v technizované společnosti. To znamená malé organizace, které něco vyrábějí, a odlišují se od superkartelu, který někde, kdesi daleko, spoří své daně. To je to, co může sociální věda, i ekonomie, nabídnout, ale musely by to dělat. To znamená, že sociální věda je potencionálně užitečná, ale musí být prováděna alespoň zčásti jako věda. Když neexistuje dialog, ale hučí jen jedna strana, tak to není věda, ale propaganda.

Věci nemají ovládat lidi, lidé mají ovládat věci. Technika musí být limitována tím, kdy přestává sloužit lidem, a zotročuje je a ovládá.

Martina: „Prvořadou důležitost již nesmějí mít technologické inovace, a jejich pomocí ždímaný ekonomický růst. Potřebnější jsou naopak nové formy soužití a spolupráce lidí.“ O tom jsme se bavili. A kdyby náhodou lidé chtěli sloužit a spolupracovat, je potřeba je zavřít doma.

Petr Robejšek: Taková zkratka je důležitá, protože je didakticky přesvědčivá.

Martina: „My spotřebitelé ze sebe musíme strhnout hodnotový chomout technokapitalismu: vyrobit, koupit, mít a vyhodit. Musíme vyvážit materiální hodnoty tím, co se koupit nedá. O tom jsme si povídali. A je dobré, že si to takto shrneme, a člověk si uvědomí, že neustále potřebujeme mít něco -ejší, novější, lepší a tak dále. To je cesta tam, kam kráčíme. Pojem blahobytu je třeba rozšířit o vlastnictví životního času, svobody, tvořivosti, lásky a důstojného života.“ Teď už vypadáte skoro jako romantik.

Petr Robejšek: Já si připadám jako humanista. Romantik je ten, který se utíká k nějakým snům. Pro mne to není sen, ale humanistická cesta naší civilizace, ne technokratická cesta naší civilizace. A to, že ta technokratická momentálně převládá, neznamená, že je správnější. Moje cesta, nebo cesta, kterou nabízím a zastávám, je uskutečnitelná, stejně jako ta technokratická byla uskutečněna našimi malými rozhodnutími, které jsme dělali po desetiletí. Zrovna tak se můžeme odvrátit, nebo můžeme relativizovat to technické. Já vůbec neříkám: „rozbíjejte stroje“ jako kdysi dávno. Technika je jen jednou součástí nástrojů, které mají sloužit člověku. Věci nemají ovládat lidi, lidé mají ovládat věci. A v tomto kontextu technika musí být, ale musí být limitována právě tím, kdy přestává lidem sloužit, a zotročuje je a ovládá.

Smartphone je fízl

Martina: To, co jste tady uvedl, zní velmi triviálně, tedy rozšířit svůj život a svůj čas, o tvořivost, lásku. Ale uvědomuji si, že spousta mých přátel, velmi chytrých lidí, prostě tomuto systému propadla. Toto bude bolavé, protože v okamžiku, kdy lidem odeberete třeba mobil, nebo počítač, tak se rozprostírá chvíle nekonečné nudy. To není čas, který získali, ale ztráta času. Rozumíte mi?

Petr Robejšek: Ztráta věcí, řekl bych.

Martina: Ale pro ně je to v tu chvíli ztráta času, protože nevědí, co si s nabytým časem počít.

Petr Robejšek: Je to nadbytek času, se kterým si neumí poradit, protože se doposud zabývali pitomými hračkami, statusovými symboly, a jejich shromažďováním. To je všechno v pořádku. Já prostě říkám: Vyvažme to, zatlačme tuhle jednostrannou dominanci, ve vlastním zájmu. Citovala jste z mého textu, co je pro nás smartphone, tak je to fízl. To znamená, používejme smartphone z naší vůle, řekněme si, že bude ve vedlejší místnosti, a já ho nebudu slyšet, až bude zvonit. Budu odpovídat na maily jednou denně, a sice půl hodiny. To jsou elementární věci, které může udělat každý. A když jsou lidé, o kterých hovoříte, opravdu inteligentní, tak si s tím poradí tím spíš, a pochopí, že současný model je nevede k tomu, že to i nadále bude takové, jako nyní, jak se jim to dneska líbí. Bude hůř. Povede se jim hůř, a budou v pracovním táboře.

To je hloupá představa lidí, a já ji chápu, protože je pohodlná a líbivá, že všechno půjde dál jako do dneška, to znamená trochu stoupat. Nepůjde. To si musíme uvědomit. Teď jsme ve zlomu v tom smyslu, jak jsem parafrázoval lockdowny jako výuku nového způsobu života. To má svůj smysl, a bylo by třeba přemýšlet o tom, jak by nový způsob života vypadal, a jestli se mi líbí tak, jako to, co se mi líbí dneska. A pak by tito chytří lidé, jestliže jsou chytří, měli začít přemýšlet o tom, co s tím udělat.

Všechny příspěvky s Petr Robejšek

Diskuze:

 1. O vzdělání vůbec nejde. Znám primitivní debily z techniky, stejně jako znám pošahané kretény z filosofické fakulty. Záleží na charakteru.

 2. To HM:
  Mi se Váš vstup hodně líbí. Hlavně ohledně vzdělání některých “humanistů” a podezřelé ochoty dělat komusi užitečné idioty, kupodivu často placené.
  Já to posunu ještě dál. Někdy mě napadá, že paní Kociánová tu občas provozuje čirou intelektuální schizofrenii navzdory jejímu humanitnímu vzdělání.

 3. Paní Kociánová je velmi sympatická dáma. O to více, pokud kdysi dokázala překročit stín vlastní nadutosti absoloventa humanitního vzdělání a pochopit, co je opravdu důležité.
  Pár takových „humanistů“ znám a tedy vidím, že z jejich velmi omezeného rozhledu je to velice obtížné. Bohužel právě oni dnes komusi dělají užitečné idioty a káží nám, jak máme získávat energii, v čem máme jezdit, co si smíme koupit a už by i rádi určovali, co smíme jíst. O co méně talentu a znalostí v přírodních vědách o to více fanatismu a ohně v očích.

  Inženýr nebo třeba fyzik apod. se, když už se to stane, může stát třeba básníkem či filosofem – není až tak obtížné najít příklady. Filosof inženýrem nebo třeba fyzikem? Nikdy…

  K panu Robejškovi:
  Pokud se domnívá, že většina inženýrů pracuje na vývoji spotřebních hloupostí jako jsou třeba dnešní do krajnosti „vyhypované“ mobilní telefony, pak se velice mýlí. To je jen menší část toho na čem lze pro dnešní firmy pracovat. Technický pokrok se odehrává na spoustě míst, která ani nevnímáte, jak je berete jako samozřejmost. Např. , pane Robejšku, i vlaky, kterými často jezdíte po Evropě. To pohodlí, bezpečnost a rychlost nespadly z nebe.
  Ale jinak uznávám, že něco na tom, co tady říkáte, být může. Odvrhnutí techniky ale určitě není řešením.

 4. Asi tady budu v těžké menšině, ale celá moje rodina bude volit Babiše a jeho hnutí ANO. Jasně, k ideálu mají daleko, vím o jeho StB minulosti, Čapím hnízdě a dalších věcech, které asi nebyly zcela korektní, ale je mi to jedno. Je to pro mě nepodstatné. I v Německu po válce byly v Německém spolkovém sněmu bývalí členové NSDAP, wehrmachtu, atd. Je to volba ze zoufalosti, protože ze všech stran, co se v nadcházejících volbách kandidují, pro mě představuje ANO nejmenší zlo. Dal bych to ODS, ale po spojení do toho programově naprosto neslučitelného slepence u mě ztratili kredit. Bohužel, Trikolóra šla do kopru s tím, jak do toho hodil vidle Klaus junior, ten měl velmi rozumné a pragmatické názory. ČSSD, to jsou největší zoufalci současnosti bez špetky sebereflexe a nic jiného než existenci mimo Poslaneckou sněmovnu si nezaslouží, klidně i dvě volební období. Rozdávali by všemi hrstmi, ale dluh za zesnulého pana Altnera dodnes né a né zaplatit. Piráti, ti jsou v mých očích všehoschopní komunisté padesátých let, jen s moderním marketingem. Pragmaticky mi tedy vychází, že z té vší bídy a marnosti budu volit to nejmenší ze všech zel, a to je ANO. Jasně, není to ideální, ale marná sláva, není z čeho vybírat, když mají všichni vyjma ANO jeden jediný program: antiBabiš.

 5. Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem, které se tu v komentářích objevují. Ale každý začít každodenně a – i když to třeba nebude pohodlné, dodržovat ona 4 pravidla:
  1. Pomalé je lepší než rychlé
  2. Lokální je lepší než globální
  3. Face to face je lepší než interface
  4. Vlastní je lepší než cizí

 6. Vaše teorie se dá ještě rozvinout. To řešení je a je tu pro celý svět. Ale má to háček. Jde o spolupráci. A mám za to, že s jistými individuy, co si říkají elity to bohužel nejde. Přitom ale právě oni, kteří si myslí, že mocí získají vše budou zklamáni. Protože i jejich konečný plán jim nezaručí to, po čem touží a tím se sami zahubí, neboť jejich cesta jde tím špatným směrem.

 7. Ale to je přeci pravý účel hypoték, zkrocení a domestikace populace. Kdo splácí, nezlobí, nebouří se a nemyslí na kraviny. Současná zkrocenost, rezignace a otupělost, zaměření na konzum a splácení půjček a hypoték + idiotské formy zábavy a trávení volného času (bytí online a ježdění na kole či na bruslích), je kýžený a konečný stav lidstva. Lidstvo je totiž jinak ohromně nebezpečné, proto bylo zahnáno do teletníků a prasečáků, které si navíc musí samo draze splácet, s vidinou toho, že fórový, ošklivý a v podstatě zcela bezcenný baráček, kdesi v horoucí prdeli, s výhledem do pole či na dálnici, je fantastická investice, životní jistota, ba dokonce samotný životní cíl a účel.

 8. A není to Kare jedno? Nějaká svoboda slova dnes zajímá málokoho. Každý chce mít svůj klid, stabilní práci, aby měl na splácení hypotéky. V mém okolí spousta lidí totálně rezignovala na politiku a vůbec veřejné dění a starají se jen o sebe. Upřímně, neumím si představit, co by se muselo stát, aby lidi opět vyšli do ulic a za něco bojovali svým vyjádřením nesouhlasu či účastí na pokojné demonstraci. Před rokem jsem se o to ve svém okolí snažil a jen jsem slyšel věty typu „je to zbytečný, stejně se nic nezmění“. Takže asi tak. Muselo by být opravdu hodně špatně nebo draho, aby to donutilo lidi vyjít ven.

 9. to unknown citizen:

  Podle mě máte v tom pěkný zmatek resp. Váš otec. Všímate si dobře následků, ty totalitní praktiky, dobře jste to porovnali s minulým režimem.
  Akorát dnes tyto totalitní agendy prosazuje někdo jiný. Někdo, kdo má skutečnou moc, na jedné straně obchoduje s čímkoliv a kýmkoliv, na druhé straně sponzoruje kohokoliv a cokoliv , aniž my ne vždy chápeme, proč je tak činěno.
  A tak se dočtete, že někdo za účelem zisku obchoduje s totalitními režimy, jiný subjekt dokonce sponzoroval ISIS, ale na druhou stranu tyto subjekty podporují různé “pokrokové neziskovky”, podivné ideologické směry, …. kterým je úplně náhodou zajišťováno nejen mediální, ale třeba v konečném stupni i zákonodárné krytí.
  PS. Fakt socialismus?

 10. Petr Robejšek nám nastavuje zrcadlo, a každý v jeho slovech rozpoznává něco jiného. Když se pokoušel vstoupit do politiky propadl,zřejmě musí společnost nejprve bytostně pocítit nesmyslnost postavenou pouze na výkonu.

 11. To Unknown Citizen: zajímavé, s podobným názorem se poslední dobou setkávám čím dál častěji a lidí, od kterých jsem ho slyšela, není málo. A pozor, nejedná se pouze o starší ročníky, leckdy podobné názory slyším od lidí do třiceti let, což považuji za hodně alarmující, protože tito lidé se narodili na přelomu „sametové“ revoluce nebo až po ní.

 12. Můj otec je ročník 1951 a v r. 1982 emigroval do tehdejšího západního Německa. Po revoluci v r. 1989 se pochopitelně vrátil a žije zde. I přes svůj věk mu to stále neuvěřitelně pálí a zajímá se o dění kolem sebe, o politiku. Tento člověk mi nedávno řekl, že taková cenzura, jaká panuje dnes na Facebooku nebo YouTube nebyla ani za komunistů. Na FB napíšete svůj názor, třeba na Covid, na očkování, na LGBT a pokud je jiný, než ten „správný“, tak máte ban, v horším případě vám úplně zruší profil. Otec tvrdí, že se po 30-ti letech vrací levice a socialismus, jen má jiné jméno a je „modernější“, myšlenky a ideje však zůstávají stejné. Taky tvrdí, že této zemi chybí jakákoliv vize, kde chceme být za 10, 20 nebo 30 let. V politice jsou 30 let plus mínus ty samé, okoukané tváře, které vám naslibují cokoliv, jen abyste je zvolili na další 4 roky. Je smutné od něj slyšet, že on zažil přerod ze socialismu do kapitalismu a já, jeho syn podle něj zažiju opětovný návrat k socialismu. No a taky tvrdí, že lidé v této zemi si neváží a nezaslouží svobodu, protože svoboda rovná se zodpovědnost. A to je přesně ten důvod, proč se jí většina lidí bojí.

 13. „Tato tři slova: „pomaleji, lokálněji a skromněji, zastavují kola kapitalismu a věčného růstu“ – to jako zpátky na stromy? Předělat se na společenství Amišů? Tak to nás Číňani z těch stromů co nejdřív setřesou a zavřou do ohrad, protože oni zpátky na ty stromy rozhodně nepolezou.

 14. To je bohuzel pravda. Ja jsem v soku z toho,jak jsou lidi hloupi a slepi. Kam jsme to dopracovali??? Prece nechceme dopadnout hur nez ten dobytek. Nebo vy ano-lidi??? Probudte se uz konecne z te hrozne nostalgie a uvedomte si, kam nas to vsechny vede. Ale hodte sebou, prosim

 15. A to tu navíc nedávno nějaký fešák věštil, že bude v podstatě světová válka a že prý lepší dřív než později. Perspektivy tohohle systému vážně nejsou růžové. Pro normální lidi tedy rozhodně ne.

 16. Ono pozor. Drobné krůčky které bychom dělali pro změnu nepočítá s oním politikem na prknu nad propastí. Protože ti většinou bývají chytřejší než ti na opačné straně. A v tom správním momentě vyběhnou z prkna zpět a znovu do čela těch opačných krůčků a poženou lidi opět mílovými kroky jinam než by ono chtěli. Lidé prostě tací jsou a nejsou myšlením a jednáním tam, kde oni barbaři či Romové. Ti by totiž nešli krůčky, ale odskočili, aby se politik na konci zřítil.. A tu je ta kardinální pravda. A historie starého Říma nám v tomhle dává za pravdu. …

 17. Chtěl jsem napsat nepíšu od popelnic a napsal jsem napíšu. Ještě že jsem nenapsal napíču. To by mě nejspíš zablokovali. To se dnes děje běžně, že váš zablokují za hovadinu. 🙂 No prostě chtěl jsem dát najevo, že nejsem frustrovaná socka, jak dneska říkají demokraté z TOP 09 – kobliha, která závidí těm schopným a úspěšným. 🙂

 18. Kam se vytratila budoucnost? I za komunistů nějaká byla. Často blbá, samozřejmě, ale byla. Teď není nic. Vůbec nic. Nula. Prázdno. Bezčasí. Smysl života? – Vydělat. Splatit hypotéku na 3+1 za 8 mega, někde v polích. Když jste na tom lépe, tak mít vilu a každý rok si koupit nové Ferrari (Teslu, když jste „woke“), každé dva roky novou jachtu a každých pět let novou blondýnu. Za komunistů, že byla Biafra ducha? Tyvole, a co je to jako teď? Za komunistů, ty narvané putyky, bavících se lidí. Srdečně a lidsky se bavících! Putnař vedle profesora. Sranda, ba dokonce s prominutím prdel, na každém kroku. Co máme teď? Debily zanořené do mobilů (všímáte si někdy dnešních dívek a žen na ulicích – to jsou přívěsky mobilů, nic jiného, chodící mátohy, je zajímavé jak moc to odsraly zrovna ženské). Netflix? Porno na netu? A jako tohle není covidem, tohle je tady patnáct – dvacet let. Devadesátky byly Klondike, byly strašlivé, ale svým způsobem – prosím o prominutí všechny oběti těch divokých let – zábavné. Prostě to jelo. Často do s prominutím prdele, ale jelo. Teď je co? NIC! NULA! S prominutím, HOVNO! Není nic a nebude nic. Maximálně zdraží plyn, elektriku a benzín. A opakuji není to covidem a já osobně Vám napíšu zabalený do novin z lepenkové krabice u popelnic. JDEME DO NIRV´ÁNY? MIZÍME? ROZPOUŠTÍME SE? DEMATERIALIZUJEME SE? VYVANEME?

 19. Porazit se to evidentně dá. Jsme poněkud zlenivělí a zdegenerovaní potomci národa, který to ve své historii efektivně provedl. Ale je to značně nepohodlné a bolestivé. Zatím se do toho nikomu moc nechce. Ale každý tlak vyvolává protitlak. Salámová methoda je zákeřná svou pozvolností. Vařit žábu – Owertonova okna. Zdá se, že poněkud primitivní Afghánci mají asi více rozvinuté receptory. Atd. Atp..

 20. Platí to již dlouho a universálně. Jediná účinná překážka která limituje ksindl a gaunery všeho druhu je TECHNICKÁ MOŽNOST, ČI TECHNICKÁ NEMOŽNOST. Vše ostatní je mimo jejich rozlišovací schopnosti. Morálka či dokonce pravda či láska jsou pro tyhle duševní sociopatické kastráty jen nepoznatelné a neuchopitelné floskule bez obsahu. Dobrý den.

 21. Politický a ekonomický systém založený na lžích je udržován pomocí lží. Reálné problémy se samozřejmě vrší, východiskem je lhát stále dál a lhát stále nestoudněji. A pomocí elektronické kontroly celé společnosti vyžadovat souhlas se vší tou lží od těch dole. Jemně vnucená konformita pro ty povolnější. Ty radikálnější a statečnější, kteří na problémy otevřeně upozorňují, onálepkovat jako fašisty, komunisty, xenofoby, populisty, zpátečníky, burany apod. Zkrátka jakoukoli názorovou opozici je nutno zdiskreditovat, umlčet příp. fyzicky zlikvidovat. Déle je tu samozřejmě otázka výchovy. Mladé je třeba vychovávat k těm správným ve skutečnosti totálně vylhaným hodnotám. A to se díky modernímu školství a moderním médiím daří. Dle mého se tohle nedá porazit. Je to zažrané příliš hluboko. Je tu všude. Je to vším.

 22. Na počátku bylo zbožštění trhu a adorace zisku. „Chamtivost je dobrá.“ Kdo v tomhle společenském nastavení a klimatu může asi tak vyhrát? No ano, na celé čáře vyhrál chamtivý a všehoschopný ksindl.

 23. Kohoutky otevřít, kohoutky zavřít, je to tak. A je to tak ve všem. Nejenom s covidem. Jenže co jinýho? Ti nahoře na nic jinýho nemají a bohužel na nic jinýho nemají ani ti dole. Nic si nenamlouvejme. Nahoře šmejdství, dole debilismus. Lži, lži, lži. A tak nikdo nikomu a ničemu nevěří.

Napsat komentář