Zpět
Jiří Strach Díl 1/2

Spása tohoto světa nepochází z doktrín nebo smluv za zelenou záchranu planety. Spása přichází shůry, od Boha. Ne z člověka

Text 19.12.202334 min Přehrát

Asi to není náhoda, že v dnešní době patří k velmi citovaným výrokům pasáž z americké Deklarace nezávislosti, jejímž autorem je třetí americký prezident Thomas Jefferson. Cituji: „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. Že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit, nebo zrušit, a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách, a měla svou pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.“ To jsou, panečku, slova, výroky a myšlenky otců zakladatelů. Skoro by se tento úvod dal zakončit slovy: „Ale to už je dávno.“ Nejen o těchto slovech, ale zejména o tom, čím jsme byli obdařeni svým stvořitelem, budu dnes mluvit s člověkem, který má velmi zajímavý rozhled společenský, mediální, a možná i vhled do dění tam nahoře, a to asi nejen skrze Anděla Páně: Režisér Jiří Strach mým milým hostem.

Martina: Ty jsi nedávno oslavil kulaté narozeniny, abrahámoviny, řekni mi: Je to zlom?

Jiří Strach: Přiznám se, že já jsem o tomto zlomu ani neměl čas nějak přemýšlet, ani si ho prožít, protože letos v březnu jsem se postavil na filmový plac, a letos koncem listopadu jsem z něj slezl. A mezi tím proběhla oslava mých narozenin. Takže já jsem si je ani vlastně pořádně nestihl jednak prožít, ani uvědomit, ani si zažívat nějaké pocity, jak to tak muži mívají v tomto věku 50 let, že se začnou měnit, začnou vyplňovat rozvodové papíry, začnou jezdit na kole, koupí si porsche, a dokazují si, na co všechno ještě mají.

Martina: A obleček na kolo.

Jiří Strach: Tak toto všechno jsem odložil kamsi. Třeba, doufám, že ne ani do budoucnosti, ale odmítám si to zažívat a prožívat. Prostě jsem si řekl: Je mi 49, a raději zůstanu Lotrandem, mladým klukem. A toto se pokusím si podržet až do kmetského věku. Když tak.

Martina: Přesto mi nepřijdeš ty, který by tyto myšlenky úmyslně potlačoval, zejména i proto, že jsi měl tolik práce, a nevěřím ti, že jsi přece jen trochu nebilancoval?

Jiří Strach: Musím říct, že vlastně ani ne, protože my křesťané, kteří se hlásíme ke katolické církvi, tam máme jednu svátostnou formu, a té se říká „zpověď“. Co to znamená? To není jenom to, že člověk něco odříká za svoje hříchy, svoje chyby, aby je následně mohl páchat znovu, jak se často lidé domnívají: „Vy si to tam vyříkáte, a můžete zase pokračovat v páchání vašich svinstev.“ Proč to tak není? Protože kdyby vyznání, kdyby touha po odpuštění, a zároveň slib, že už hříchy nebudu opakovat, nebylo upřímné, tak by nebyla splněna podmínka Božího odpuštění. Tam teprve jsem skutečně rozhřešen, a smířen s tím vyšším, co nás přesahuje, s Bohem.

Takže se tím dostávám k tomu, že člověk v mém případě vlastně bilancuje průběžně: Před každou zpovědí je potřeba si vyjasnit, komu jsem ublížil, co jsem udělal v životě blbě, kde jsem se prohřešil, kde se provinil. A toto je vlastně duchovní, duševní vývoj, dospělý proces, který přece neprobíhá jenom teď proto, že je mi padesát let, ale probíhá asi celý dospělý život, kdy se člověk nějak formuje, někam snaží posunout, přemýšlet o sobě, o druhých, o světě, přemýšlet o tom, kam patřím, a kde jsem co udělal špatně. Je to vlastně introspekce, sebereflektivní věc.

Martina: A měla by to být vlastně bilance nejenom každý den, ale možná každou hodinu.

Jiří Strach: Tak jistě. Proto se bráním bilancování: „Teď mi bylo padesát. Tak teď, Strachu, k tomuto datu povinně bilancuj, protože tak se to přece dělá.“ Tak to není úplně moje cesta. Moje bilance, moje sebezpyty, se odehrávají možná častěji a průběžně, a proto to pak tak nebolí, když člověk dosáhne na abrahámoviny.

Martina: Když si vzpomenu na své padesátiny, tak se…

Jiří Strach: Tobě už bylo padesát, Martinko?

Nacházím se ve stavu, kdy mám často chuť odjet na chalupu, zatopit, lehnout si na pec, a odevzdat se do ticha. Ale pak se zase vrátím k pocitu, že nechci být takový srab, a přijdu do Kupředu do minulosti.

Martina: Jdeš na to dobře. Měla jsem padesát v době nejhlubšího lockdownu, a bylo to neveselé období – po všech stránkách. Do jakého období přišly tvé narozeniny? V jakém se vynacházíš rozpoložení vůči společnosti, lidem, světu?

Jiří Strach: Musím čestně přiznat, že teď jsem v drobné únavě, a možná i v jistém pocitu vyčerpání. Je to samozřejmě dáno – jak jsem řekl před chvílí – množstvím práce, které se na mě letos nahrnulo. Ale možná je to i tím, že se nám společnost před očima neustále proměňuje, posouvá a zrychluje, a toto tempo už je vražedné, takže kolikrát mám pocit, že je možná marné a zbytečné něco do světa říkat. Ve finále si kolikrát říkám: „Kdo jsem já, abych to pojmenovával? Je tady mnoho inteligentnějších, vzdělanějších lidí, autorit, které by to měly dělat místo mě.“ A pozoruji, jak tyto autority čím dál častěji mlčí, uzavírají se do své vnitřní samoty. Ano, člověka to má tendenci vést k tomu, tak jak jsme to dělali v 80., 70. letech: Ve tři hodiny se bolševikovi odevzdala v továrně kartička, projelo se to těmi…

Martina: Hodinami.

Jiří Strach: Píchačkami. A sedlo se do Škodovky 120, a odjelo až do neděle na venkov, kde k vám režim nemohl prostoupit, prosáknout. Komunismus byl natolik velkorysý, že se vám nedral na zahrádku vaší vlastní chaloupky.

Martina: Telefonní linka tam zavedena nebyla.

Jiří Strach: Telefonní linka nebyla, a když jste si nechtěli zapnout zprávy, tak jste to neudělali. Ano. Takže já se teď nacházím v takovém stavu, a v takovém pocitu i dojmu, že kolikrát mám chuť se sebrat a odjet na mou chalupu, tam si zatopit v peci, lehnout si na pec, a vypnout se před světem, jaksi se úplně odevzdat do ticha, a dát se do vnitřní samoty. A možná mi k tomu posouží abrahámoviny: „Teď už je mi padesát let, a myslím, že už to nějakým způsobem doklepu.“ Ale pak se člověk zase vrátí k nějaké své možná odpovědnosti, pocitu, že přeci nechci být takový srab, kterému je všechno jedno a který před vším uteče, a přijmu pozvání k tobě – do Kupředu do minulosti – abychom si možná nějaká témátka pojmenovali. A abychom si je pojmenovali klidně, věcně, protože věřím, že debaty našeho světa nejsou debaty, kde se křičí někde na ulicích, kde se píší nějaké transparenty, kde se píšou urážlivé texty v tisku, kde se záměrně šíří dezinformace, ale je to svět, ve kterém se dokáže mluvit klidně, mírně. Je to svět, kde se naslouchá, kde se vnímají názory druhého. Kolikrát se mě lidé ptají, a říkají: „Vy jste takový konzervativec, pane režisére?“ A já jim na to odpovídám: „Ne. Já jsem byvší liberál.“ Já jsem liberál…

Martina: Akorát…

Jiří Strach: Jsem liberál staré školy.

Martina: My jsme liberalismus naplnili úplně jiným obsahem.

Jiří Strach: Ale to je právě jedna z těch změn, která ve společnosti nastala, že spousta levicově smýšlejících lidí dneska – nechci používat slovo neomarxisti, neobolševici, ale ty víš, kam mířím – si opravdu zcizila terminus, termín „liberalismus, liberální demokracie“, pro sebe, a zatím někde skrytě mávají levicovými názory, mávají rudými vlajkami, chtějí podkopat integritu tohoto světa, a veškeré jeho tradice, náboženství, kapitalismus. Já tomu přesně nerozumím, to je jedna z věcí, kterou jsem do dneška nepochopil. A obávám se, Martino, že tímhle se dostáváme někam, do nějakého… Protože to je zmatení pojmů, zmatení jazyků.

Martina: Podívej, jedna z největších…

Jiří Strach: A jsme u starozákonní biblické, babylonské historky.

Je děsivé, jak je dnes pravda ohýbána a relativizována, používána jako klacek na jiné pravdy prohlášené za jedině platné. Nejsem si jist, jestli jsem v tomto světě šťastný.

Martina: Mimo jiné. Jedním z takovýchto nejúspěšnějších matoucích PR produktů bylo udělat z NSDAP pravicovou stranu – ze strany, která měla ve svém názvu „dělnická“. Že?

Jiří Strach: Samozřejmě, to známe i z historie – různé vymykání z kloubů, kdy někdo potřebuje ohnout a ovládnout tento svět. Já kolikrát po klausovku povytahuji obočí nad tím, jak je svět zelený, nebo rudozelený – dneska už se tak dá nazvat. Viděli jsme nedostudovanou slečnu Grétu, která tady hýbala světem pro nějakou zdánlivě dobrou myšlenku, a tím utrhla empatická srdce mnoha mladým lidem, aby se po pár letech ukázalo, že to je prostě rudá soudružka, podporující teroristy z Hamásu. To je jaksi děsivé, kam se to dá ohýbat, překlápět, dezinterpretovat. To není nic z mého světa. Můj svět je: „Já jsem cesta, pravda i život!“ – jak se píše v Novém zákoně. A myslím, že třeba to, jak je dnes ohýbána pravda, jak je relativizována, jak je používána jako klacek na jiné pravdy, jak je mnohokrát ze subjektivní pravdy dělána jakási objektivní pravda, platná po celém světě – to mně přijde děsivé, a hovoří to o ztrátě soudnosti mnohých. A nejsem si úplně jistý, jestli jsem v tomto světě šťastný.

Martina: Myslím, že nám posluchači odpustí, že pár dní před Vánocemi rozjímáme ne příliš vesele, a neslyšíme rolničky na saních, protože přesně tato doba, doba adventu, které se někdy říká „malá smrt“ by měla být určena k tomu, abychom se skutečně nořili hluboce do sebe.

Jiří Strach: To jsem nikdy neslyšel, že se adventu říká „malá smrt“?

Martina: Je to čekání. Ale říká se tak téhle době, ne vysloveně adventu, době ledna, prosince – tedy usínání přírody před novým jarním zrozením.

Jiří Strach: Tak to my máme advent jinak: My, jak přibývají svíce na adventním věnci, tak to naznačuje blížící se světlo, které se zrodí v Betlémě. Tady jsme velmi blízko židovské tradice. Chanuka také přeci o svátku světel rozsvěcuje svícen, a je možná dobře, že si to překlopila k vánočnímu času, abychom sem vnesli také určitou naději. Ano, vánoční příběh je přeci nádherný, plný pokory v tom, že ten největší se narodil jako nejmenší. Bůh je takový frajer, že dokáže svého syna nechat se narodit do lidských i zvířecích výkalů, do nějakého chléva. Proto jsou Vánoce krásnými, dojemnými svátky, a citlivými svátky, protože si všichni někde implicitně uvědomujeme tento příběh pokory. A všimni si, že dneska je pokora zapomínané slovo, slovo, kterému se netleská.

Martina: Protože zavání něčím…

Jiří Strach: Protože zavání srabáctvím.

Martina: Malým tahem na branku.

Jiří Strach: Malým tahem na branku, nesilou, slabošstvím, ale při tom je tak nádherná povahová záležitost, tak nádherná hodnota. Já jsem vždycky udiven tím, když se dnešní společnost, politikové, tak snaží pojmenovávat hodnoty našeho světa – evropské hodnoty, nebo já nevím jaké hodnoty. A vlastně, všimni si, Martinko, že slovo „pokora“ nebo „odpuštění“, nebo „láska k bližnímu“., nedej bože „láska k nepřátelům“ – že nic z toho tam nezaznívá, a přitom to jsou přeci duchovní hodnoty, ve kterých naše civilizace žije dva tisíce let. Ale pozor. Ještě před Kristem – když k tomu připočtu naše starší bratry ve víře – tak v tomto všem naše západní kultura, naše západní civilizace, vyrůstá. A já se najednou dozvídám a slyším o úplně jiných hodnotách, které jsou v horizontále světa, které nás mají učinit šťastnějšími. Náš svět mají učinit lepším, člověka mají učinit lepším. A tohle – mám pocit – už jsem přesně slýchal od soudruhů, kteří budovali socialismus, a kapitalismus, a možná, že jsme to před tím slýchali i od soudruhů jakobínů – ti také byli budovatelé lepšího světa. A mezi tím jsme to slýchali zase od jiných soudruhů v Německu, kteří zase chtěli vybudovat lepší, silnější a krásnější Německo – Velkoněmeckou říši. A já na tyto, v uvozovkách „hodnoty“, které mají člověka učinit lepším, začínám být už drobet alergický.

Nechci polemizovat s Václavem Havlem a s jeho „Pravda a láska“, ale mezi pravdou a láskou není spojka, protože láska je o malinký kousek nad pravdou – velká láska dokáže odpustit i lež

Martina: Jiří, hoří nám teprve třetí svíčka na adventním věnci, takže se nám ještě úplně nerozsvítilo. A proto si klidně dopřejme ještě trochu přítmí, a možná i nechme na sebe dopadat trochu stínu, protože někdy je to nutné proto, aby člověk mohl být očištěn. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že čím jsi starší, tím více se bojíš pojmenovat něco jako pravdu. Je to proto, že více pochybuješ? Nebo je to proto, že by sis mohl vysloužit odsudek veřejnosti?

Jiří Strach: Tak odsudky… A teď nemluvím o veřejnosti, ale o aktivistické, progresivistické woke skupince, pro kterou samozřejmě já jsem červeným hadrem pro býka – tak čím jsem starší, tím více si uvědomuji, jak pravda je kolikrát pojem velmi, velmi subjektivní. Onehdá jsem měl jednu debatu s nějakým mladíkem z názorové protistrany, bavili jsme se o pravdě, co je pravda, a vůbec jsme se nebyli schopni shodnout na ničem. Na stole ležel nějaký černý ubrus, tak říkám – toužil jsem aspoň po nějakém elementárním smíření, nebo dohodě, že aspoň na něčem se můžeme dohodnout: „Dobře, shodneme se na tom, že tento ubrus je černý?“

Martina: Tuším, že ne.

Jiří Strach: Ale bylo mi vysvětleno, že to černá vůbec být nemusí, protože záleží přece na světle, a na odrazivosti materiálu. Takže to vůbec nemusí být absolutní černá, ale může to být nějaká, která vypadá jako černá. A tam jsem pochopil, že vlastně není možná shoda takřka na ničem.

Martina: Když není dobrá vůle.

Jiří Strach: Když není dobrá vůle, samozřejmě. Takže tam člověk začne přemýšlet i o pravdě. Film, co jsem letos točil s Jiřinou Bohdalovou, který napsal Marek Epstein, se tohoto tématu pravdy a lži velmi dotýká. A tady bych si dovolil tvrdit – aniž bych chtěl jakkoliv polemizovat s Václavem Havlem a jeho slavným „Pravda a láska“ – že mezi pravdou a láskou není spojka, protože jsem přesvědčen, že láska je hodnotově o malinký kousek nad pravdou. Proč? Protože je-li opravdu velká láska, tak ta dokáže odpustit i lež.

Martina: Hledejte pravdu, a nic než pravdu, a ostatní vám bude přidáno.

Jiří Strach: Ale pravdu Páně. Ne „Pravda vítězí!“, jak máme napsáno na vlajce. Pravda Páně zvítězí. Protože ano, jediná pravda skutečně může být u vyšší instance, která nás přesahuje, u Pána Boha, protože Pánbůh svou vševědoucností vidí do srdce každého člověka, vidí do každé pomluvy na Facebooku, do každé dezinformace, kterou my složitě řešíme, jestli je, nebo není dezinformací.

Martina: Do každé motivace.

Jiří Strach: Do každé motivace. Takže nám se bude na tomto světě velmi obtížně posuzovat, co pravda je, a co pravda není, obzvlášť je-li pravda relativizována tak, jak se to bohužel častokrát děje v dnešním světě. A toto jsem se historkou s černým ubrusem snažil dokázat. Protože ano, fyzikové by mi teď řekli, že dotyčný měl pravdu. Ale toto nebyl přeci problém fyzikální, to byl problém možná více vztahový, nebo problém vzájemnosti.

Novinář by měl ve zpravodajských textech hledat pravdu. Ale častokrát cítím, už ani ne skrytě, ale veřejně, přiznaně, na čí straně daný novinář stojí.

Martina: Pravda. Kdo má pravdu? Jakou podobu má pravda? Myslím, že docela pěkně to vystihl můj muž, když mi říkal, co se učili na fakultě žurnalistiky, na etice novináře, tuším – že novinář je ten, kdo hledá pravdu. A ten, kdo ji našel, patří na uzavřené oddělení psychiatrické léčebny. Souhlasil bys s tím, že stejně tak, jako je povinnost usilovat o svobodu, tak stejně je potřeba hledat pravdu?

Jiří Strach: Samozřejmě, že hledání pravdy je důležité, obzvlášť u novinářské profese. Ale v tomto hledání přece musí být zároveň touha po objektivitě. Někdo vyprávěl historku, že ještě v 90. letech seděl v ČTK nějaký starý pan editor, který mladé kolegy v ČTK učil jednu věc: „Když mi přinesete text, a já v něm rozpoznám, co si vy o tom problému myslíte, tak máte okamžitou výpověď.“ Obávám se, že dneska v novinářských textech – nemluvím o komentářích, tam si můžou samozřejmě napsat co chtějí, ale o zpravodajských textech – kolikrát cítím mnoho už ani ne skrytých, ale veřejně přiznaných a jasných momentů, kdy pochopím, na čí straně ten novinář je.

Dalo by se to přirovnat ke krásnému okamžiku, když se hraje derby Sparta – Slávie: Já si opravdu nepřeji vědět, kterému z těch dvou klubů rozhodčí fandí, protože bych měl zkaženou hru – rozhodčí je Sparťan, tak napískává Spartě. Takže u každé desítky – i když bude proti Slávii písknuta spravedlivě – stejně budu mít špetku pochybností.

Martina: Jsi přecitlivělý, citlivý na to, když ti někdo říká, v co bys měl věřit? Když ti podsouvá svůj názor?

Jiří Strach: Dokonce bych řekl, že mě to i mírně uráží, protože mám pocit, že tito lidé, nebo novináři, kteří mě vmanipulovávají do svého názoru, ze mě dělají idiota. Proč mi má kdo nutit, tlačit, co si mám myslet?

Zažíváme mediální manipulace, co si máme o tom, či onom myslet. Nevím, jak dlouho to občané této země ještě vydrží, a nechají se manipulovat do názorů, které nejsou jejich.

Martina: Abys náhodou nesešel na scestí.

Jiří Strach: Jasně. Ale ano, přiznávám to tady desetiletí, že se hlásím ke katolické církvi, ale kdo mě kdy viděl, abych někoho nutil, aby věřil stejně jako já? Tady musíme skutečně rozlišit mezi tím, co je naše, a mezi tím, kde jsme skutečně jako svobodní byvší liberálové, kde ten druhý může mít úplně protichůdný názor, než mám já, a mou povinností byvšího liberála je přece tuto jeho pozici hájit tak, že ji smí říct. Ale skutečně mám pocit, že kolikrát z mediálního světa zažívám manipulace, co si mám o kterém politikovi myslet, a co si mám myslet o této situaci, co si mám myslet o tom, či o onom. Nevím, jak dlouho to běžní lidé, občané této země, vydrží, a nechají se tímto způsobem vmanipulovávat do názorů, které nejsou jejich.

Martina: A část tím může i navřít, protože když jsi řekl větu, kterou jsem tady už citovala, že čím jsi starší, tím více se bojíš něco pojmenovat jako pravdu – tak spousta lidí ti dala za pravdu, a postavili se za tebe. Ale od mnohých jsi byl pranýřován, a to včetně prohlášení, že člověk s takovými názory, jako máš ty, by vlastně neměl vůbec nic říkat, a vystupovat veřejně už vůbec ne, točit pro Českou televizi. Já vím, že člověk už ledačemus uvykl, ale přesto: Co to s tebou dělá? A zrovna teď mi přijdeš, že jsi z toho zkřehnul.

Jiří Strach: Zkřehnul ani ne. Spíš jsem zaskočen mentalitou, která je schopná takový výrok vyřknout, a ještě se přitom tvářit jako demokrat. To mně hlava nepobírá – možná na to najdu nějaké vysvětlení. Určitě se to dá smáznout vtipem a humorem – zrelativizovat to vtipem, jak mě to kdysi učil kardinál Špidlík: Humor, vtip dokáže všechny, i vážné věci, zjemnit. Ale přijde mi, že kdybych to dokázal tak rychle přehodit ve vtip, a vysmát se tomu, tak že bych vlastně takovéto názory, pozice a takovéto charaktery nechal žít na světě, že bych před nimi vlastně humorem utekl. A to mně přijde málo odvážné.

Spása tohoto světa nepřichází v doktrínách, smlouvách – ať už vznikly v Istanbulu, nebo někde jinde – za zelenou záchranu planety. Spása vždy přichází shůry. Spása je vždycky z Boha. Ne z člověka.

Martina: Při jedné mužské iniciaci se říká, že člověk by měl směřovat k tomu, aby když je starý, byl smějící se blázen. A to je moc hezká představa. Ale na tu jsi ještě příliš mladý, takže teď se do žádného vtipu nutit nemusíš.

Jiří Strach: Tak možná, že jsem ještě příliš mladý na to, abych měl tolik nadhledu, abych nadhled sypal z rukávu. Možná tak to je. Ale jak jsi mluvila o tom, jestli se bojím, nebo čím jsme starší, tím víc se bojím pojmenovat věci jako pravdu, tak to možná skutečně souvisí s tím: „Vím, že nic nevím.“ S tím…

Martina: Pokorným.

Jiří Strach: …, že si člověk uvědomuje plnost toho světa, jeho velikost, a co všechno se už v životě nestihnu naučit, co všechno už nestihnu přečíst, a tak. To člověka zase z nějakých možná výšin sebejistoty vede zpátky do nějakého sebeuvědomění si, a možná právě i do ticha, a možná i do sebe pojmenování: Kdo jsem já, abych nějaké zásadní věci skutečně uměl dobře pojmenovat. Tak to zkřehnutí, o kterém si mluvila, je možná spíš tahle moje vývojová fáze, že se necítím být dostatečně kompetentní? Je to správné slovo?

Martina: Myslím, že je příliš oficiální. Já si prostě myslím, že – pokud se do této úvahy můžu vůbec pouštět – zkrátka teď momentálně v sobě zpracováváš věci okolního světa, i své vlastní osobní, abys je mohl nějakým způsobem promítnout do svého života, do svého myšlení. Můžeme tomu říct třeba takto?

Jiří Strach: Máš pravdu, že mám tolik práce, že nemám čas tak, jako jsem dříve míval, tyto věci promodlit. To je asi to správné slovo.

Martina: A teď se blíží Vánoce, a to je možná ten správný čas se aspoň na chvíli ztišit. Ty jsi se teď opravdu nezastavil, byl jsi vystaven spoustě práce, a tím pádem mnoha interakcím, vztahům, mnoha rozhovorům, a reakcím na ně. K čemu teď využiješ tento čas, který nám ještě chviličku do Vánoc zbývá?

Jiří Strach: Skutečně k odpočinku. Potřebuji se dospat, potřebuji dočíst nějaké texty, které mi dlouhodobě leží na stole, dořešit resty, a věnovat se také chvíli rodině. Takže to je předvánoční předsevzetí, jak prožít vánoční svátky.

Martina: A když bys teď měl říct, co si mají lidé počít s tímto časem – ne, že bys jim měl radit – spíše myslím, že máme: „Gloria in excelsis Deo“, a „Na zemi pokoj lidem dobré vůle“. A jakým způsobem se vyrovnat s lidmi zlé vůle? Protože i k tomu by měli vést Vánoce, a tyto časy: Jednak přijmout, a dát ve svém životě čas, zájem a prostor lidem dobré vůle, blízkým. Ale možná se právě věnovat i těm lidem, kteří jsou nám momentálně vzdáleni.

Jiří Strach: Na druhou stranu, buďme trošku pozitivní a nadějní. Ty jsi řekla: „Lidé zlé vůle“, a „lidé dobré vůle“. Já bych to takhle kategoricky nerozděloval, protože to jsme pak opravdu zakopáni v různých barikádách. Oni zas můžou říct obráceně, že my jsme lidé zlé vůle, a oni zase, že jsou lidé dobré vůle – a na tom se opět nikdy neshodneme.

Na Vánocích je krásné to – a všimni si, že vlastně na Vánoce všichni zjihnou, najednou nejsou politické debaty, přestřelky, nezasedá parlament, dokonce i politik z levé strany popřeje politikovi z pravé strany, a obráceně. Takže na tomto vánočním zjihnutí, na této vánoční něze, bych zkusil nějakým způsobem pracovat, přemítat o ní. A kdybychom si toto byli schopni přenést ještě třeba aspoň do půlky ledna, nedej bože do Velikonoc, tak možná, že by tento svět stál v hezčích mantinelech – méně konfliktních, a více lidských.

Martina: Tvé vánoční poselství?

Jiří Strach: A to jsme zase u toho, Martinko: Kdo jsem já, abych dával nějaká vánoční poselství? Já bych se vrátil k tomu, co jsme tady říkali už před chvilkou, a to je: Skutečně se soustředit na příběh pokory, na betlémský příběh, narození Krista, kdy ten největší se může stát tím nejmenším, a ne služebníkem všech, ale spasitelem všech. Je potřeba, abychom si uvědomili, že spása tohoto světa nepřichází v nějakých doktrínách, v různých smlouvách – ať už vznikly v Istanbulu, nebo někde jinde – za nějakou zelenou záchranu planety. Spása vždycky přichází shůry, ne z člověka. Spása je vždycky z Boha.

Všechny příspěvky s Jiří Strach

Diskuze:

 1. Někde se říkalo, že chytří lidé o sobě pochybují, zatím co hlupáci jsou si jistí, že znají úplně všechno.

  Za mě už asi rozumím, co se u nás děje a nemám k tomu moc dalších otázek. Pokud lidé ve 40 – 50 letech neví o světě vůbec nic. O mocenských vztazích, o svojí historii, náboženství nebo o vztazích mezi lidmi, tak je mi záhadou, co tu celý život vlastně dělali. Nebyla to premisa úcty ke starším, že mají životní zkušenost, kterou mají předávat a vést své žáky? Není to celý důvod, proč se jim platí důchody a stará se o ně stát? Protože tito lidé tu pro ten stát pracovali a nyní už se o ně postarají další generace, které to po nich převezmou?

  Stejně tak bych mohl jmenovat další věci jako – kdo jsou ti odpovědné osoby, které se mají vyjadřovat? Kde je ten zbytek? Proč mají všichni tolik práce? Není to náhodou proto, že nikdo s nikým nespolupracuje? Každý musí dělat to své a druhá strana, která sice má svoji pravdu ale má dobrou organizaci je válcuje?

  No co, bude to jako s Římskou říší. Intelektuálové budou debatovat, mladší progresivisté si to spolu vyřídí zbraněmi a na zbytku zavedou nějakou formu diktatury nebo vlády jedné strany. Mě osobně už to nepřijde ani tak špatné.

  Jediné co mě opravdu zaráží je, jak se pořád tito lidé mohou koukat na to všechno násilí, lži a zmar a otevřeně to neříct? Kde je ta hranice? A existuje vůbec? Od roku 2020 o tom nejsem přesvědčen – hlavně aby se někdo neurazil, nebo abychom to nepřesně definovali. Bože…to je vážně výsměch.

 2. Díval bych se na to očima pánů Wericha a Horníčka. Za 2000 let byde tato doba středověkem 🙂

  No já bych na tom slově středověk tolik neoulpěl. Co to je středověk ?
  Co to je. Samo jméno praví, že to je střed věku mezi staro a novověkem.
  No, střed věku. Já sám … tedy … nemám technologického vzdělání … ještě oběť humanistické blbosti … ale prostě i tak … filozofickou cestou bych se mohl dopracovat k definici středu … laicky ovšem … a řekl bych, že střed je bod, který je od obou konců stejně vzdálen. .. Za předpokladu, že ty konce jsou kon-stant-ní neboli neměn-n-né. Ovšem u našeho věku se to nedá říct. Náš věk nemá oba konce konstantní. Jenom začátek. A to jenom proto, že nevíme, kdy to vlastně začalo. Kdežto ten novověk – tam ten konec se neustále mění. Na každou vteřinu navazuje nová vteřina, nová minuta, nová hodina, nový den, nový týden, nový měsíc, nový rok, …
  Ano, ano …
  … nové desetiletí, století, nové tisíciletí, stotisíciletí, to letí, to letí ! Takže ten středověk aby se udržoval pořád ve středu ten taky musí postupovat dopředu. Rozumíte. … Středověk si vymysleli lidé žijící v novověku aby si odreagovali svůj minderwertigkeit komplex. Aby jaksi … se jim dostalo … poct a uznání, které třeba … by se jim dostalo až po smrti a oni nechtěj čekat, nuže teda zesměšňují způsob myšlení a práce svých prapraotců a pradědů a nazývají to středověkem. A zapomínají, že touto metodou konce jejich prapraděti a pravnuci se jednou budou dívat zpátky v jejich novověku na jejich středověk a budou říkat: no no no no. … Všimněte si, jak jsem tolerantní …

 3. Na tom rozhovoru vnímám ze svého pohledu, kam nás dovedla zkušenost s minulým totalitním režimem, a s již víc jak 30 let trvající mohutnou pravicovou propagandou, jejíž cílem je vyfutrovat a podpírat současné majetkové přesuny a uspořádání společnosti. Prostě dějiny píšou vítězové. Často dočasně.
  Ale v Česku žádný problém, převleče se kabát a cirkus pokračuje s novou „pravdou“.
  Propagandou tak silnou, že mnohým jedincům byly úspěšně implantovány synonymické zkratky typu pravicovost=dobro a levicovost=zlo.
  Viz. výše vedený rozhovor je to krásnou ilustrací. Někdy na mě rozhovor působí, jakoby se dvě 5 leté děti se vzájemně ujišťovaly o svých pravdách a správných postojích.
  Já vnímám oba protagonisty rozhovoru, že je v nich touhá po pravdě a nemlčet, ale v intencích Haškova „mírného pokroku v mezích zákona“. Tím je dáno, že se zamotávají do ne moc poživatelné intelektuálně-duchovní omáčky. Kociánová potřebuje neukojené rituální očištění (komunistické rodinné zázemí) a movité sponsory a Strach předevšechno potřebuje točit, tím je vše dáno.
  Prostě levice je přece samo sebou ekelhaft a tím je daná jasná prozřivá pravda “ co je ekelhaft, to je levicové „. A je po diskuzi, protože takhle se odborně se tito dva lumeni vypořádali s německým nacismem atd..
  Na mnohých rozhovorech a článcích je v poslední dobou daleko nejzajíměvší to, co je pod těmito díly – dískuze, příspěvky, což je bohužel i tento případ.

  1. Už několikrát jsem to tady psal, Češi žijí v pohádce (proto taky ten režisér pohádek …) V pohádce tvořené z nepravd, polopravd, lží, nesmyslů a totálních hovadin. Falešné vědomí u valné většiny národa bere dech. Je velice bolestné seznamovat se s tím, čemu Češi věří, co si myslí, s čím se identifikují. (jako třeba s paní Thatcherovou, nebo anglickou královnou – opět ta pohádka …) Totální zmatenost až zdebilizovanost národa. Já osobně jsem pesimista, tohle je nevratné, s tímhle se nedá nic dělat, tohle nejde zachránit. Imunitní systém selhal. Rakovina se prožrala až na morek.

  2. Souhlas. A ten odkaz na „mírný pokrok v mezích zákona“ je skvělý. On dokonce nemusí být ani ten pokrok či zákon, hlavně musíme být v mezích 🙂 😉

  3. No, ono těch předchozích totalitních režimů bylo víc Nejdřív nás přátelsky okupovali Němci. Pak špatné zkušenosti Čechů a relativně demokratické české komunisticke hnutí zneužil Stalin, a pak po krátkém vzepětí toho „českého modelu“ v šedesátých letech nastoupila relativně slušná garnitura husákovců. Ta dnešní vládnoucí klika je něco velmi podobného jako byli ti husákovci. Její postoje jsou založeny na stejné „Teorii omezené suverenity“, jen Moskvu nahradil Brusel a Washington. A totalitu vůči bohaté menšině nahradila totalita vůči plebejcům.

 4. Vždyť zcela otevřeně progresivističtí čeští Piráti dostali doslova osypky z toho, když jedna jejich členka (nevzpomenu si na jméno) navštívila levicovou marxistickou konferenci. Dokonce ji vyhazovali ze strany (nevím, jak to nakonec dopadlo). Toliko o levicovém progresivismu. No a zkuste nějakého dnešního liberála (takového toho inteligentního, vysokoškolsky vzdělaného, pracovně, společensky a rodinně úspěšného a především vždy slušného a hodnotového havlisticko-schwarzenbergovského euro občana) označit za levičáka…Směšné.

  1. Souhlas.

   Pro vládnoucí pravicové exponenty je největší vzájemnou nadávkou si nadávat do levičáku. A tak se tu různé skupiny, často asociálně pravicové, vzájemně titulují slovém levičák. Navíc sponsorováne nejen nadnárodnímm kapitálem. Stejně jako woke „levičáci“, kteří levici a její původní agendu cíleně poškozují.
   Kdopak by si v takovém prostředí veřejně dovolil přihlásit, že je levičák? To je na společenskou popravu.

 5. I ateisté mají příležitost na konci každého roku k roční bilanci. On je to dost velký rozdíl, bilancovat krátkodobě, například jednou za čtvrt roku, nebo jak často se pan Strach zpovídá a ohlédnutí za dosavadním životem po půl století, kdy si uvědomíte, že už by mělo být skoro hotovo a moc času na dokončení díla nezbývá, blíží se čas odpočinku. Do nějakých čtyřiceti let, jsem plynutí času moc nevnímal, až v té době jsem si s úžasem uvědomil, že některé věci již dělat nemohu.

  Tohle je opravdu pitomé. Naříkat nad krádeží pojmů a babylónským matením jazyků a následně označit slečnu Grétu jako rudou soudružku, protože se vymezuje proti židovskému vraždění. Ne, že bych ji musel, ale to, že někdo prosazuje nějaké ekologické názory, neznamená že by nemohl mít smysl pro spravedlnost a musel svá vyjádření omezit jen na životní prostředí. Myslím, že členové Hamásu by se váleli smíchy, kdyby jim někdo řekl, že je považuje za komunisty. Alespoň jsem nikdy neslyšel, že by Hamás v Gaze po vyhraných volbách znárodňoval.
  Jiří Strach: To je jaksi děsivé, kam se to dá ohýbat, překlápět, dezinterpretovat. To není nic z mého světa. Můj svět je: „Já jsem cesta, pravda i život!“ – jak se píše v Novém zákoně.
  Pan Strach může rovnou po skončení rozhovoru navštívit svého zpovědníka a kajícně se svěřit, že zase lhal, chudým, slabým, a vyvražďovaným nejen nepomohl, ale zastal se jejich utlačovatelů. Obavy pojmenovat něco jako pravdu z toho opravdu necítím. Právě naopak. Pokrytectví. Nepamatuji nikoho, kdo by se tu tak oháněl pravdou a přitom ji pokrytecky ohýbal, jako pan Strach. Doporučil bych panu Strachovi až bude mít chvíli času nalistovat v Bibli stránku s podobenstvím o břevnu ve svém oku.

  1. Moje matka kdysi stála ve frontě na maso, a před ní stál známý místní „pánbičkář“. Pak byla máma na řadě, ale když začala nakupovat, ten „boží človék“ se přiřítil zpět. Ihned mámu sprostě napadl, že mu néco chybí a ona že mu to ukradla. Naštěstí zasáhla prodavačka se slovy „tady to máte, nechal jste to ležet na pultě“, jinak by tam snad mámě nafackoval.

   Tím chci řict, že víra není zárukou slušnosti a morálky, a že víra ve spasení lidstva sníženim emisí je prakticky totéž jako víra ve spasení lidstva bohem. Spasit může jen každý sám sebe tím, jaký vede život. Ostatně právě v bibli je psáno: „Ne podle dlov, ale podle činů poznáte je“ ….

   1. t., míchate hrušky s jabkama. Neplatí: víra ve spasení lidstva sníženim emisí je prakticky totéž, jako víra ve spasení lidstva bohem. Emise prokazatelně existují, kdežto Bůh je fantasmagorie. Tedy i bez ateistických příkras se nejedná o víru, ale nutnost s ohledem na životní prostředí. Život si žije svým životem, bez ohledu jak si ho lidé vykládají a špatně žijí. Pro mnohé pozemské šmejdy je nepředstavitelné, že když se lidem podaří se vyhubit, život nezanikne! Homocetrický pohled na svět je velmi primitivní, obzvláště v Boží přítomnosti.

  2. Ja Gretu vnimam jako bojovnika za Matku Zemi. Jako Green Peace. Nespojuji si jeji osobu se zadnou politickou stranou nebo ideologii.
   Problem je, ze se jeste temer nikdo nezacal zajimat, jak nahradit vyrobky ze dreva, kovu a vzacnych mineralu (a olej). Take by se musel pak zastavit program osidlovani Marsu ci vyvoj atomovych bomb. Jit do lesa, v miru, a zit v harmonii a spolupraci s prirodou. To zadny muz neudela. Zblazdnili by se tady. Ja myslim, ze by se spise mela slechtit duse, a nechat nasi Maticku Zemi (fauna, flora) byt – treba si nekde neco pujcit, ale neznicit (a nezneuzit). Zit s ni v harmonii a ucte, jako Americti Indiani. Pokud si stale nebude mozne odpustit adrenalin (a touhu) z pokroku (materialni, metafyzicky), nebo prijit na to, jak ho prekalibrovat v prospech vsech a ne jenom cloveka, tak to tu nebude ok. Clovek totiz neni vydelen, ani neni Bohem. Meli-li bychom se zamerit na to, jak vyrabet technologie, ktere nezatezuji planetu, faunu a floru … hm, jenze takove technologie nejsou (nebo neni vule hledat!!!).

   Nemeli bychom take ublizovat nikomu na planete, jen proto, abychom si zachranili ten svuj zivot – pokusy na zviratech. Ano, byl to nelidsky preslap, jako otroctvi apod.

   Slechteme dal lidstvi a zkusme hledat potiche vyrobky a technologie, ktere nemaji
   potencial zbrane. I kdyz na konec, zbran jsme
   my. Nebo nejsme! To je na nas. … S kym bojujeme? A proc? Pradavny pud, ktery si neseme do dnesnich dnu… (mozna i pud „zivota“). Zase si asi budu muset precist pribeh Kaina a Abela.

   1. Pokusy o náhradu tradičních materiálů probíhají neustále. Jedním z nich jsou všudypřítomné plasty. Lidé si půjčují od matičky Země a vždy to vrací. Vytěží materiál, udělají z něj výrobek, který nakonec vyhodí na skládku. Vše s vyjímkou několika družic, které vyslali k jiným vesmírným objektům lidé Zemi vrátili. Právě to je velký problém. Snaha je o opak. Vzít a nikdy to nevrátit. To je princip recyklace. Zničit dokáží lidé zatím jen několik atomů v laboratořích které stojí miliardy.

    Naopak, jsou to tradičně většinou muži, kdo žijí v lese. Poustevníci, lapkové, či hajní.

    Ubližovat druhým, abychom si zachránili svůj život je přírodní cesta. V přírodě život skoro vždy končí násilnou smrtí a sežráním, i boj o teritorium, z kterého se vyvinuly války je v přírodě naprosto běžný. Smrt jedince je v přírodě naprosto běžná a nutná.

  3. Já s Vámi v zásadě souhlasím, ale zdalipak je nutné být k panu Strachovi tak příkrý? Jako idealista mám pro jiné idealisty slabost. Nemyslím, že by byl pokrytcem. Prostě není dost dobře informován, mýlí se. Věřím, že upřímně věří tomu co říká, nepřetvařuje se. Je to důsledek toho, že v této zemi není k mnoha tématům možná žádná opravdová diskuse, takže zaneprázdnění lidé nemají kde získat nemainstreamové nepohodlné informace. Určitě si ta nekřesťanská slova mohl odpustit, ale přiznávám mu právo na omyl.

   1. Nutné to jistě není, dělám i věci které nejsou bezpodmínečně nutné:) Zároveň to odpovídá vyjádřením pana Stracha, nechcete doufám tvrdit, že se vyjadřuje jemně. Pan Strach působí inteligentním dojmem, ani mainstream myslím slečnu Thunbergovou neoznačuje jako rudou soudružku, ani netvrdí, že Hamás jsou komunisté.
    Možná máte pravdu, že pan Strach není pokrytec a že tomu upřímně věří, jako Pavlík Morozov. Nemyslím, že by to bylo lepší. Zaslepení lidé, skálopevně přesvědčení o své pravdě jsou ještě nebezpečnější.
    Jsme všichni lidé omylní, jsem si vědom, že toto jsou rozhovory, není to jako psát knihu, nebo článek, kdy máte čas a můžete věci ověřovat a opravit chyby. Je to ještě horší, než psaní do diskuse pod článkem. I já jsem si vědom že jsem tu někdy neúmyslně napsal blbost a mohl uvést některé lidi v omyl. Ale pokud řeknete „Můj svět je: Já jsem cesta, pravda i život!“ tak se práva na omyl vzdáváte. Zkuste si přečíst celý odstavec, z kterého ten citát je. To je, co mi opravdu vadí, ne samotné názory na Grétu, nebo palestinský konflikt.
    Dráždí mne povýšení lidé kteří věří, že mají patent na pravdu, považují se za ctnostné a lepší než ostatní, do kterých se naváží a uráží je. Angličtina má pro to výstižný termín self-righteous, naše termíny lepšolidi, nebo nesebekritický to tak nevystihují. Místo pokory a lásky slyšíme neustálé útoky na levici. Pokrytectvím jsem myslel hlavně rozpor mezi neustále proklamovanou vírou a tím co říká. Například pan Hoffman o své víře tak nemluví, ale když čtu, co napsal bývá tam znát. U pana Stracha cítím spíš víru pátera Koniáše, nebo křižáků. Přátelský, způsob rozhovorů paní Kociánové tu přinesl dobré výsledky.

    1. Ale vždyť já píšu, že s Vámi v zásadě souhlasím. Ohradil jsem se jen proti tvrzenému pokrytectví. Tím si nemyslím, že by pan Strach trpěl. Ani si nově nemyslím, že by byl povýšený, natož inklinoval ke Koniášovi či křižáckému myšlení. V tom mu brání pokora, domnívám se. Rovněž práva na omyl se nelze takto jednoduše vzdát.
     Souhlasím, že celý ten odstavec s Grétou je hrubý úlet, že by vůbec takto neměl zaznít z úst někoho, kdo se přihlašuje k pravdě a lásce (zde rozhodně nemám na mysli ten havlovský kýč). Ale zároveň ten odstavec předvádí naprostý chaos v jeho informovanosti a myšlení. On naprosto nechápe jak vlastně ty věci, které takto domotal dohromady, spolu souvisí, kdo je hybatelem, kdo obětí a o co ve skutečnosti jde. Je naprosto dezorientován propagandou. Podobný myšlenkový chaos jsem tady nedávno viděl u pana Kratochvíla, když vyslovil „myšlenku“, že Čína zkorumpovala Ameriku.

     1. On i později klade třeba rovnítko mezi socialismem a nacismem když náckům říká soudruzi, i když i já jsem si také vždy myslel, že nacismus byl levicová strana, ale uvidíme, počkám si na druhý díl rozhovoru, když to paní Kociánová dala přímo na Vánoce, tak by měl být mírnější, snad tam nebude rozebírat to rození do výkalů.

    2. Zdravím

     Zde se pana Stracha zastanu. Jde především o ony útoky na levici. Myslím, že pan Strach se nevyhraňuje vůči levici klasického střihu ve smyslu Sociální demokracie, ovšem té meziválečné, která se skutečně zasazovala o zlepšení pracovních i životních podmínek dělníků, obecně vzato – zaměstnanců. Všimněte si, to u nás v podstatě není. Ani nalevo, ani napravo. Jakýsi rozplizlý střed, který pléduje pro novolevocovost ve smyslu woke nápadů a zároveň rádoby pravicový ve smyslu kapitalizace zisků a socializace nákladů. Panu Strachovi jde především přesně o woke levicovost, která má akcenty zcela někde jinde, než levice klasického střihu a jak zde již někde zaznělo – úspěšně spolupracuje s velkokapitálem – což se nevylučuje. Čím jiným jsou oddělení pro diverzitu? Jak zvýšují ziskovost firem? Nijak, ale jsou součástí PR a taky bičem na menší ryby. Tyto nejsou schopny vydržovat početná právní oddělení a stále tužší regulace. Velké to ustojí. Všimněte si, že komunisté měli v hospodářštví monopolní podniky, které zaměstnavaly politruky. Hospodářství bylo svázáno množstvím pochybných regulí. Nyní je to téměř totéž, akorát v duhově zbarveném. Stran Gréty – ta najela přesně na onu „woke“ levicovou strunu která nemá problém s vražděním Hamásu, protože je to ta správná jakože „utlačovaná“ strana. Intersekcionalita? Co na tom, že zdroj nenávistí Hamásu nespočívá v sociálnu, ale je živen Islámem. Toliko k dokreslení. Mně naopak chybí pravice, kde pravicí opravdu není TOP09 a už vůbec ne Piráti.
     Přeji vám vše dobré

     1. „A tohle – mám pocit – už jsem přesně slýchal od soudruhů, kteří budovali socialismus“
      Neřekl bych, že Sociální demokracie pro podprůměrně vydělávající nic neudělala. Ve srovnání s předchozí Nečasovou vládou ODS začala zvyšovat minimální mzdu, důchody, odstranila část příplatků na zdravotní péči, i když ne ty správné, a v druhém období dokázala ovlivnit hnutí ANO. Nedokázala ale navrátit všechno, co vlády ODS a TOP 09 dokázaly před tím zničit a jak píšete, hodně se věnovala pohlaví, což je téma které manuálně pracující u nás moc nebere. Lidé s podprůměrnými platy v současnosti pořád mají komunisty, ale komunismus myslím většina z nich nechce. Nemají zastání, tak dochází k absurdní situaci, že jejich nízké mzdy se neřeší, místo toho u nás stávkují a v médiích se neustále probírají nízké platy nadprůměrně vydělávajících skupin jako učitelé, či lékaři:)

      Nevím, jestli slečna Thunbergová schvaluje zabíjení při tom nájezdu Hamásu, nikdy jsem nečetl, že by to schvalovala. Možná ji spíš vadí dvacetinásobné množství civilních obětí proti tomu nájezdu, nebo to, že to vražené běsnění při kterém Židé zabíjí i lidi mávající bílou vlajkou, či se zdviženýma rukama, Izrael vydává za obranu. O tom, že Palestinci jsou utlačovaná strana nemám pochyb, i když se nepovažuji za uvědomělého, nebo probuzeného. Zdroj nenávisti Hamásu je ukradená země a neustálý útlak, Islám je jen opora.

 6. Spása tohoto světa nepochází z doktrín či smluv za zelenou záchranu planety, ani shůry, od Boha. Spása tohoto světa se prostě nekoná.

  Pokud lidstvo přece jen přežije svoji vlastní blbost a agresivitu, odstěhuje se na jiné planety a Zemi nechá na pospas Slunci ….

  1. Matička Země má bohatý repertoár prostředků, jak se toho nepříjemného parazita zbavit. Boha či Bohy bych do toho nepletl ….

Napsat komentář