Zpět

Ivo Budil

Ivo Budil

3 rozhovory
4 texty

(nar. 1965)
antropolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel. Je spoluzakladatelem Fakulty filozofické (původně Fakulty humanitních studií) Západočeské univerzity v Plzni. Inicioval založení antropologických, archeologických, blízkovýchodních a historických oborů na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Působí na Metropolitní univerzitě Praha a věnuje se publicistické a veřejné činnosti.

Příspěvky autora