Zpět

Jaroslav Turánek

Jaroslav Turánek

7 rozhovorů

(nar. 1958)
vyučuje imunologii, biotechnologii a imunochemii na Masarykově univerzitě v Brně a na Technické universitě Brno. Je prezidentem České společnosti pro genovou a buněčnou terapii a hlavním řešitelem rozsáhlého multidisciplinárního projektu OPVVV FIT „Farmakologie, imunoterapie, nanoToxikologie“ zaměřeného na aplikaci komplexního nanotechnologického a biotechnologického přístupu pro vývoj nových moderních vakcín a cílených systémů podávání léků.
Má své odborné znalosti v oblasti nanotechnologií zaměřených na systémy dodávek léčiv založené na liposomech pro konstrukci samosestavitelných vakcinačních nanočástic a molekulárních adjuvans. Je průkopníkem technologií mukoadhezivních fólií na bázi nanovláken pro neinvazivní očkování sliznic a „technologie tištěných vakcín“. Publikoval více než 75 článků o vakcínách, cílení na léky, protinádorových a antimikrobiálních lécích v renomovaných časopisech.

 

Příspěvky autora