Zpět

Vakcinujeme toxinem, který může vyvolávat záněty srdce, mozku, poškozovat orgány a imunitní systém

Text 18.1.202234 min Přehrát

Lži a neochota hledat pravdu přispívají podle předního českého imunologa Jaroslava Turánka k tomu, že se tak komplexní problém, jakým je koronavirová nákaza, nedá v podstatě řešit. Hlasy, které odmítají plošnou vakcinaci jako jediné možné řešení, jsou cenzurovány, a lidé, kteří mají svou odborností k imunologii daleko, autoritativně tvrdí, že až všichni dostanou dávku, druhou, třetí nebo čtvrtou… vše bude vyřešeno. „A ono nebude,“ varoval v předchozí části našeho rozhovoru profesor Jaroslav Turánek a hořce dodal: „Tvrdošíjně se opakuje chyba, že když to nefunguje, tak ještě přitlačíme. Vůle hledat východisko neexistuje, a pokud nebudeme hledat východisko ve volné a svobodné debatě, kde budou platit argumenty, a ne politické zájmy, tak se nikam nedostaneme.“

Martina: Už druhý rok žijeme, jak žijeme. Už druhý rok je značná část lidí zbavena možnosti pracovat, přišli o své živnosti, které desítky let budovali, a teď navíc dochází k poměrně jasné segregaci obyvatelstva. Takže možná budeme hledat viníka, ale my potřebujeme hledat východiska. Vy jste tady už poukázal na slabiny systému, ale přesto: Co byste vypíchl jako hlavní slabiny vakcín, o kterých jste hovořil, a systému, který začal být nastolován?

Jaroslav Turánek: Systémy vakcín, které byly používány ve veterinární medicíně, spočívaly v krátké době účinné odpovědi. Ve veterinární medicíně to u některých druhů u drůbeže a prasat nemusí problém. My se ale bavíme o lidech. Takže to byla první slabina. Druhou byla neschopnost navodit dostatečnou slizniční imunitu, která nebrání tomu, že nemoc propukne, ale výrazně snižuje za prvé šíření viru ve stádě, nebo v hejnu, když mluvím o veterinárních vakcínách, a výrazně snižuje efektivitu viru. Takže když infekci zarazíte na mukózách, tak virus nepostoupí dál, a žádná infekce nenastává, nebo je tak slabá, že ho imunitní systém zarazí hned v počátku. Toto jsou dvě hlavní slabiny vakcín proti respiračním chorobám.

Zkoušely se tam i vektorové vakcíny, ale mRNA se nezkoušely, protože byly příliš drahé. Vektorové vakcíny se zkoušely právě pro možnost rekombinací s divokými viry, a vznik nových virových kmenů. Upustilo se od atenuovaných vakcín (oslabený virus), a skončilo to u inaktivovaných vakcín, což jsou vakcíny, které jsou na trhu, ale ne u nás. Úplně první byla čínská inaktivovaná vakcína v Indii, kde se vakcinuje touto vakcínou, a také Sputnikem. A podívejte se, kde je Indie, a to ještě není provakcinovaná, je tam asi 30 procent provakcinovaných. A všimněte si, co bylo v novinách: Ukazovali, jak tam pálí mrtvé, jak už neví, co s tím, což nebyla pravda. A za druhé Indie jde zpět na nulu, a není provakcinovaná tak, jak Irsko, Portugalsko, Dánsko.

Martina: Dobře, a čím to je? Je to díky těmto jiným vakcínám, jak jste říkal? Je to díky promoření? Nebo díky tomu, že v Indii mají pravděpodobně imunitní systém na úplně jiné úrovni?

Jaroslav Turánek: Když se podíváte na hygienickou úroveň v Indii, tak jistě nedosahuje úrovně u nás.

Martina: Tudíž jsou pravděpodobně odolnější.

Jaroslav Turánek: Nevím. Je tam hodně tuberkulózy a jiných infekcí. Údajně, dá se to najít na internetu, tam začali rozdávat balíčky s celou řadou vitamínů a s Ivermektinem. Snažil jsem se to objektivně zjistit na internetu, a zjistil jsem, že tam dávali Ivermektin.

Lékaři, kteří léčili covid Ivermektinem, který zpomaluje množení virů, byli dehonestováni

Martina: Za to vás budou odborníci kropit svěcenou vodou.

Jaroslav Turánek: A zase, všimněte si, jaká byla proti Ivermektinu hysterie. Za lékaři, kteří tím léčili, a tvrdili, že mají výsledky, se zavřela voda. Dehonestovali je na Slovensku i u nás. A Ivermektin je tabu.

Martina: Proč se neudělala randomizovaná dvojitě zaslepená studie?

Jaroslav Turánek: Takové studie byly. Když jsem hledal tyto studie v Indii, tak jsem našel dvě. Jedna studie byla na 124 lidech, která ukazovala, že je to k ničemu. A druhá byla snad na 20 000 lidech, která ukazovala, že to má význam.

Ivermektinu se vysmívají, že to je veterinární antiparazitikum. Ano, je to antiparazitikum, u kterého ukazují, na kterých úrovních v buňce ovlivňuje proliferaci viru. Veškeré možné léky byly upozaďovány, Jeden čas se hnal Remdesivir, a najednou ticho. A pořád jenom vakcíny. A když se podíváme na vakcíny, tak i ty se kanibalizovaly: Nejdřív odstřelili Astru Zenecu. Teď odstřelili Johnson and Johnson. Sputnik sem nepustili z dalších důvodů. U nás, když se doktor Petráš pustil do vývoje naší vakcíny, se tomu odborníci vysmívali, a dneska přijde na trh pravděpodobně Valneva, což je inaktivovaná vakcína.

Martina: Co to je inaktivovaná vakcína?

Jaroslav Turánek: Inaktivovaná vakcína je vakcína, kde se virus nakultivuje a potom ho nějakým způsobem zbavíte schopnosti, aby infikoval a replikoval se.

Martina: Takže klasický přístup, povaříme virus, nebo bakterii v hrnci.

Jaroslav Turánek: Nevaříme ho.

Martina: Já vím.

Jaroslav Turánek: Nevaří se, nechá se reagovat s činidlem. Dřív se hodně používal formaldehyd, dnes se používá lakton kyseliny propionové.

Martina: To jsou klasické vakcíny, jedny z nejstarších: Jak primitivní, jak účinné.

Jaroslav Turánek: Problémem u těchto vakcín je, že virus se musí kultivovat na nějaké buněčné linii, dnes již nikoliv na embryích, a musí se připravit tak, aby to bylo ekonomicky proveditelné. Musí se to připravit z malého objemu hodně. Pak to musíte vypurifikovat, to znamená zbavit zbytku kultivace, cizorodé DNA z buněk, antigenů, a tak dále, aby nevznikla anafylaktická reakce, to znamená alergická reakce. A virus musíte purifikovat, a pak ho inaktivovat, a to je další krok, kde to nesmíte přehnat. Tento proces musí být takový, aby inaktivoval všechny nebezpečné částice, protože jinak by to bylo nebezpečné, a mohlo by to způsobit infekci. Ale nesmíte zničit antigeny. U inaktivovaných vakcín je důležité, zda inaktivace nevede k odstranění důležitých epitopů na viru. Ale to je poměrně přímočará technologie, která většinou vede k nějakému výsledku.

Co bylo publikováno? Nakolik je pravda, že u čínské inaktivované vakcíny byly účinnosti kolem 60, 65 procent? Byl to mariáš o to, kdo má víc, kdo hodí větší trumf – my máme 70 procent, my 75, 85, my 90. Tato inaktivovaná vakcína, která se používá v Asii, byla první na trhu.

Vektorové a inaktivované vakcíny nejdou používat opakovaně

Martina: Promiňte, jsem trochu zahlcena informacemi. Nebudu předstírat, že vím, co to je, že nemá zlikvidovat epitopy. Dostuduju si to, a doufám, že posluchači také. Ale zajímalo by mne, které vakcíně byste, jakožto imunolog, fandil. Co myslíte, že má možnost být účinné, a nejméně škodit? Byť jste tady hovořil o pěti typech odpovídačů, takže asi to není tak, že každému padni, komu padni. Řekněte mi – „inaktivovaná vakcína, vektorová vakcína“, jak se v tom má člověk vyznat, když stejně může dostat maximálně Pfizer, Modernu, nevím, jestli ještě něco. Je to těžká nebo záludná otázka.

Jaroslav Turánek: Nevím, jak na ni odpovědět, abych nevnesl zmatek do hlav laiků, a abych si nenaběhl na popírače imunologie. Ve chvíli, kdy to je dobrovolné, tak těm, kteří se vakcinovat nechtějí, je to jedno. Ve chvíli, kdy se to stává nátlakovou věcí, tak je tady bezpečnost vakcín. Bezpečnost těchto vakcín je prověřená: Dáte tam, že jste dal 30 mikrogramů antigenů, které se nemnoží, a reakce mohou být spíš lokální. Pokud máte dobře vyčištěno a připraveno, tak to budou spíš lokální reakce, které jsou popsány u této vakcíny.

Martina: O kterých teď mluvíte?

Jaroslav Turánek: O klasických inaktivovaných. Ty ale u nás nejsou k dostání. K dostání jsou jenom dva typy: vektorová Astra Zeneca a Johnson.

Martina: Které jsou zvolna vytlačovány.

Jaroslav Turánek: Jejich nevýhoda, to jsem taky pro politiky zmiňoval, spočívá v tom, že je lze jen obtížně použít opakovaně. Protože aby fungovaly, tak Astra Zeneca vzala šimpanzí adenovirus, u kterého se předpokládá, že v lidské populaci proti němu nebudou protilátky. Pokud budou protilátky vektoru, tak daná vakcína nebude fungovat. Pak Astra Zeneca a Johnson vzaly lidský adenovirus 5, který tak moc není rozšířen v populaci, takže se dá očekávat, že většina v populaci na tuto vakcínu bude reagovat. Sputnik to zkombinoval, vzal dva různé adenoviry, první dávka jedním, a když vám vzniknou protilátky proti vektoru, tak dostanete druhou, proti které mít protilátky nebudete. Takže by z tohoto hlediska měla být lepší. Nicméně pokud protilátky přetrvávají, tak třetí, čtvrtá, tedy posilovací dávka, asi nepřipadá v úvahu. To je zase jejich nevýhoda.

Ale to, co dělají, je v podstatě stejné jako to, co dělají mRNA vakcíny, o kterých už jsem mluvil. Na jedné straně je tu ohromný potenciál těch mRNA vakcín. Asi v roce 2018, i předtím jsem byl v dobrém kontaktu s jednou firmou, s jejímž ředitelem se znám osobně od 90. let, a tuto věc jsme probírali v rámci interních setkání u jednoho projektu, který jsem vedl, a já jsem tomu byl velice nakloněn, protože tyto vakcíny umí velice rychle reagovat na změnu. Daný patogen se nějakým způsobem proměňuje, protože pokud získáte genetický kód patogenu, tak mRNA vytvoříte velice rychle. Tento princip spočívá v tom, že existuje globální síť pracovišť, kde se dá mRNA připravit. To znamená, že někde zjistí virus, pošlou internetem jeho sekvenci, což je otázka kliknutí, a k tomu se přiradí mRNA. Tato formace vakcíny je jednotná, je na bázi mikrofluidního mísení, což je technologie, které jsem se také věnoval. Máme na to i nějaké publikace.

Martina: Já jsem se jí nevěnovala. Co to je?

Jaroslav Turánek: Mikrofluidní mísení využívá mikrofluidiky k rychlému promísení dvou kapalin. Ve vodní fázi je rozpuštěna mRNA, a ve druhé, což je ethanolová fáze, jsou rozpuštěny pomocné lipidy, a v mikrokanálu během milisekundy dojde k totálnímu promísení těchto dvou fází, a k rychlému vzniku vakcinačních částic. Tato mRNA se obalí katonickými lipidy, a celý tento hydrofobní komplex se hned obalí dalšími fosfolipidy, a vznikne částice. To je formulace této vakcíny.

Martina: Aha.

Jaroslav Turánek: Takto to nějak je. Ale to není podstatné.

Vakcíny mRNA byly původně vymyšleny proti rakovině. Při použití proti covidu se dostávají do krevního oběhu a mohou způsobovat různé komplikace.

Martina: Pane profesore, zdá se mi, že mluvíte opatrněji, a tím pádem nesrozumitelněji než dřív, protože jste uondán nejrůznějším napadáním, takže se bojíte hovořit laicky.

Jaroslav Turánek: Já se snažím hovořit co nejvíce laicky, aby to nebylo zavádějící. To, co je podstatné, co si odnese posluchač, je to, že tyto technologie jsou unifikované, jsou na to zařízení. To znamená, že se dostanete do centra, které může být v ČR, Polsku, v Německu, v každé zemi je takovéto centrum, kde dostane informace o sekvenci, a připraví si konstrukt mRNA. Jednotnou technologií, která bude povolená obecně FDA, se připraví formulace, a tím pádem se nemusí čekat na dlouhé schvalování, a může to jít k pacientovi.

Martina: To byly vaše zámysly? Na tom jste pracovali?

Jaroslav Turánek: To jsou výhody mRNA vakcín. To je ale teorie. Druhá věc je, jak se tato teorie chová v organismu. A to se dostáváme k věci, kde to není tak růžové, sluníčkové a bezoblačné. Máme tento konstrukt, který byl připraven pro úplně jinou aplikaci, a to pro cílení inhibičních RNA do nádoru. Abyste to zacílili a dostali do nádoru, tak celá vakcinační nanočástice, která má 80 až 90 nanometrů, nebo dejme tomu, když jsme to měřili, od 60 do 120 nanometrů, tak tyto nanočástice jsou pokryty polymerem polyethylenglykolem, který má jeden velký cíl, a to, aby se na ně nenalepily proteiny, a tyto částice zůstaly neviditelné imunitnímu systému, aby je imunitní systém nevychytával, a tak mohly cirkulovat v krvi a fenestracemi v kapilárách, což jsou otvory v kapilárách, které vyživují nádor, dostaly do nádoru, a vnesly tam gen, který by měl nádor zahubit, nebo snížit schopnost se množit. To byla původní formulace.

Zase, já jsem byl v dobrém kontaktu a pořád jsem, na mezinárodních konferencích s vědci a kolegy z Biontechu, a celou věc jsme probírali. Oni měli zájem o spolupráci na mukózní aplikaci těchto vakcín, což jsme dělali a děláme, a chceme na této bázi vakcín vyvinout ne mRNA, ale rekombinantní multiepitopovou vakcínu. A to jsme také diskutovali. A oni řekli, že je pravda, že tato formulace není úplně šťastná, nicméně, že už prošla testováním, a tak dále, a že se už nemůžou vracet k přeformulování. Tenkrát dělali vakcínu proti chřipce. Pak se objevil koronavirus, čili ideální šance, jak mRNA vakcíny prosadit, protože chřipkové vakcíny by tak snadno neprosadili. Je to formace založená na tom, že částice je pokryta polyglykolem. A já jsem na různých shromážděních několikrát říkal: A teď to vpravíte do těla, do ramene, do svalu.

Pfizer nedokládal žádné distribuční studie, tak si to vyžádali Japonci, a doložili to na krysách. To je studie, kterou Japonci uvolnili, kde se ukázalo, že 50 procent vakcinačních částic nezůstane v místě aplikace, což je logické, protože to tam píchnete, a teď máte nějakou extracelulární matrici, kde jsou buňky, která má charakter gelu, ve které jsou vlákna a oka, kde částice o velikosti asi 120 nanometrů mohou volně difundovat. Čili částice, které mají 60 až 120 nanometrů. Větší zůstávají v místě, menší pronikají pomalu matricí tkáňového moku, který je odváděn mízními kapilárami. Takže část se dostane do mízních kapilár, dostávají se do lymfatické uzliny, a tam jdou k transkripci prvních buněk. A v odpovědi na antigen, který vznikne přepisem genu, může dojít k otoku lymfatických uzlin, což se pozoruje. To jsou třeba u žen zvětšené prsy. Je to otok lymfatických uzlin. Tyto nanočástice mohou postupovat dál lymfatickými uzlinami a dalšími mízovody, až se vlijí pod hrudní kosti, do cirkulace, a dostávají se do krevního oběhu.

Vakcíny mRNA proti covidu jsou toxinem, který může vyvolávat záněty srdce, mozku, a poškozovat játra, ledviny, prostatu, vaječníky a imunitní systém

Martina: A to jsme původně nechtěli.

Jaroslav Turánek: To se původně nechce, protože žádná vakcinace není povolena intravenózně. My vlastně děláme intramuskulární aplikaci, která je intravenózní aplikací.

Martina: A tudíž vůbec nemůžeme vědět, kam se tato vakcína dostane.

Jaroslav Turánek: Jako laikovi vám to hnedka dojde. Vůbec nevíme, kam se dostane. Ona je v cirkulaci, a cirkuluje tak, jako původní částice k targetování nádorů. A protože tyto částice mají takovou velikost, že mohou procházet fenestracemi v kapilárách, a jsou v různých orgánech, v játrech, ledvinách, dostávají se do celého těla. Našli to v různých orgánech. Nemáte kontrolu nad tím, kam se tyto částice dostanou.

Martina: A co tam můžou udělat.

Jaroslav Turánek: A nemáte šanci kontroly nad tím, kolik S-proteinu se bude exprimovat. A teď si představte, že S-protein se ve velkém míře začne exprimovat v játrech, což je velmi pravděpodobné, začne se produkovat. A to se našlo, že dlouhou dobu cirkulují fragmenty, S1 fragment proteinu cirkuluje v krvi, a může přecházet do mozku, což jsou migrény a bolesti hlavy. A dochází k zánětu endotelií v srdci, což jsou záněty osrdečníku, srdečního svalu. Dostává se to do mozku – migrény, bolesti hlavy.

Martina: V játrech to udělá co?

Jaroslav Turánek: V játrech to může způsobit napadení a poškození jater, a imunitního systému.

Martina: Tím pádem to může udělat to samé v ledvinách.

Jaroslav Turánek: To jsou pak záněty ledvin.

Martina: Prostata.

Jaroslav Turánek: Varlata, vaječníky, a tak dále. Podstatné je, že se tím pádem exprimuje protein, který má spoustu toxických vlastností. Jenom vyjmenuju, co je doloženo v literatuře: Stabilizace mikrotromů, zabránění protonickému štěpení fibrinů. To jsou mikrotromy, které se pozorují u lidí, kteří mají závažné následky po vakcinaci, nebo po těžkém covidu. Průnik S1 do mozku, a zánětlivá onemocnění mozku. Nedávno se objevila studie, která ukazuje, že S-protein proniká do jádra a brání, je to zatím in vivo studie, opravám DNA v jádru. Je to silný prozánětlivý inflamagen. To znamená, že tam, kde se začne produkovat, dochází k zánětu. To je problém zánětu srdce.

Martina: To znamená, že to může nekoordinovaně vyvolávat velmi těžké záněty v těle.

Jaroslav Turánek: Ano. Takže jsme u dalšího vakcinačního hříchu – vakcinujeme toxinem.

Martina: Pane profesore, vy jste řekl, že problém je v tom, že prakticky vakcinujeme toxinem. Skutečně to mohu brát tak, jak jste to řekl?

Jaroslav Turánek: Ano, tento spot, jak jsem říkal, má mnoho fyziologických funkcí. Ne všechny jsou ještě rozpoznány, a já si myslím, že nás ještě překvapí.

Vakcíny mRNA proti koronaviru mohou vést k degeneraci mozku jako u nemoci šílených krav

Martina: Asi ne příjemně, že?

Jaroslav Turánek: Asi ne příjemně. Jednou z funkcí, která je velice podezřelá, je to, že to může být prion. Tady se dostáváme k nebezpečí dlouhodobého účinku na ovlivnění mozku.

Martina: Pokud si vzpomínám, tak priony byly hlavním problémem při Creultzfeld-Jakobově chorobě.

Jaroslav Turánek: Jsou to proteiny, které přeměňují další proteiny na nerozpustné proteiny. Ty v mozku tvoří furiózní útvary, a vedou k postupné degeneraci mozku.

Martina: Takže nás mRNA vakcíny mohou překvapit.

Jaroslav Turánek: Vakcíny mRNA ne. Mluvím o jedné mRNA vakcíně, což je vakcína proti koronaviru.

Martina: Ale všechny, které jsou, protože máme….

Jaroslav Turánek: Když tam bude jiný typ antigenu, a nebude to toxin, tak tam už je problém jenom v tom, že nemáme kontrolu nad tím, kolik a kde se bude exprimovat. A tady nemáme kontrolu kolik a kde, a především expedujeme toxin. Neznáme všechny vlastnosti. Další vlastností je, že je schopen fúzovat průnik dohromady. Spekulovalo se o spoustě dalších možných vedlejších účinků, včetně poškození tvorby placenty. Těchto věcí je celá řada.

V Dánsku a Švédsku nedávají mladistvým mRNA vakcíny kvůli nebezpečí zánětu osrdečního svalu. U nás se o to nikdo nestará.

Martina: Pokud vím, tak i regulatorní orgány tyto vakcíny připustily v takzvaném podmínečném režimu. Ale potřebuji dotáhnout do konce ještě jednu věc: Říkáte, že nebezpečí pramení z mRNA vakcín proti covidu 19.

Jaroslav Turánek: To znamená Moderna, Pfizer. A všimněte si, že ustupují od Moderny – v Dánsku a Švédsku je nedávají mladistvým právě pro nebezpečí zánětu osrdečního svalu, a my se vůbec nestaráme, jak je tento vedlejší účinek opravdu rozšířen.

Martina: A proč se o to nestaráme? Protože by se pokazily kšefty?

Jaroslav Turánek: To se neptejte mne. Mě by taky zajímalo, nakolik je tento efekt v populaci vakcinovaných mladých mužů rozšířen.

Martina: Já bych asi přemýšlela tak, že pokud bychom tady měli pandemii, nákazu, která má smrtnost 90 procent, tak bychom si v některém okamžiku řekli: „Padni, komu padni. Zkusíme třeba tuto vakcínu, která je ještě ve stadiu klinického testování, protože nám jinak populace vymře.“

Jaroslav Turánek: Ale to není tato situace.

Vakcínami mRNA bychom mohli u mladé generace ohrozit jejich schopnost mít děti

Martina: Říkáte vy.

Jaroslav Turánek: Říkám nejenom já. A tady se dostáváme k další nejpodstatnější věci: Přikázat povinnou vakcinaci je tak politicky a medicínsky závažná věc. A proč je závažná? Koho dneska vakcinujeme? Jsou to především pediatrické vakcíny, to znamená, když se člověk narodí, tak abychom snížili úmrtnost v dětském věku. Tyto vakcíny musely projít dobou testování, a byly to klasické vakcíny, kde můžete odhadnout vedlejší efekt, buďto atenuované, v podstatě inaktivované vakcíny. U těch víte, jaké jste tam dali množství antigenů, nějak jste to formulovali. A zjistily se vedlejší účinky, u inaktivovaných vakcín jsou to většinou lokální záněty. Každý si z dětství pamatuje, jak reagoval na vakcínu proti tuberkulóze, někdo nijak, někdo měl velikou ulceraci, což jsou lokální záležitosti, a málokdy to postoupí dál.

Tady jsme dostali novou, moderní, perspektivní, ale neověřenou platformu. A my to chceme použít. Když to použijeme u seniorů, a teď to neberte pejorativně, tak pokud to bude mít vliv na reprodukci, tak u seniorů už to není pro populaci tak závažné. Pokud chceme takto novou platformou, u které dlouhodobě nevíme, jak se bude chovat, vakcinovat mladou generaci, tak můžeme odepsat část mladé generace. Každý pátý, nebo desátý pár potřebuje asistovanou reprodukci, a my to ještě budeme fortifikovat vakcínou, o které dohromady nic nevíme, nevíme, jak se bude chovat v dlouhodobém horizontu. A budeme ji aplikovat na tu část populace, která není bezprostředně ohrožena? Kdo si bere tuto odpovědnost? 2500 akademiků, kteří podepsali nějakou petici, z nichž 99 procent o této problematice vůbec nic neví? Oni podepíší petici jako nějací naivové. A na základě toho, že 2500 akademiků něco podepíše, bude rozhodovat kdo? Nějaký MESES, kde je odborníků na viry úplné minimum? A oni budou celou generaci, celý národ, vystavovat tomuto riziku? To je problém, o kterém se vůbec nemluví, a nechce mluvit.

Martina: Ono se o něm nesmí mluvit.

Jaroslav Turánek: Nebo se ani nesmí mluvit.

Martina: Když cokoliv napíšete na Facebook, na YouTube, tak vás v tu chvíli smažou, protože šíříte covidové dezinformace.

Jaroslav Turánek: A tomu se říká covidové dezinformace. Věda už je dezinformací, když se její závěry nehodí?

Martina: Je.

Jaroslav Turánek: Tady už nejde o vědu. Tady jde v lepším případě o velký byznys.

Martina: Říkal jste, že jste udělali konferenci, které se lidé, kteří mají velmi velké pravomoci ohledně toho, jakým způsobem u nás dál vést proticovidovou politiku, neúčastnili. To znamená, že se zase sejdete, a sami mezi sebou si řeknete, jaké jsou nebezpečí, a tím to hasne? Stejně vás nikdo nebude poslouchat?

Jaroslav Turánek: Z této konference existuje záznam, který se dá stáhnout.

Martina: A co z toho? Maximálně se na to podívají lidi, které to zajímá. A budou o to vyděšenější, nebudou se třeba chtít vakcinovat, čímž se uvrhnu do skupiny lidí druhé, až třetí kategorie.

Jaroslav Turánek: My jsme nechtěli nikoho vyděsit. To dělají jiní.

Martina: Ne vyděsit. Informovat.

Jaroslav Turánek: Chtěli jsme informovat, jaký je názor vědecké komunity lidí, kteří se tím opravdu zabývají. Ne teoretiků, kteří trousí moudra na internetu, nebo říkají něco, co jim někdo řekne, aby řekli.

My jsme se k tomuto problému snažili dostat z více stran, a zkusit všechny tyto věci objektivizovat. A co je nejpodstatnější, velice přesně specifikovat typy lidí, kteří jsou nemocní: Proč jsou nemocní. Jaké mají další komorbidity. Jak vypadá struktura těch, kteří opravdu onemocněli. Zda mají těžké, nebo středně těžké příznaky. A kteří na to umírají, a jak tuto skupinu ochránit.

Všechny příspěvky s Jaroslav Turánek

Diskuze:

 1. Zaujímalo by ma, či to, čo spôsobuje S-proteín vo vakcíne, spôsobuje aj S-proteín, ktorý dostanem s covidom. Mohol by mi niekto odpovedať? Ďakujem.

 2. Cituji pana profesora: “ Musí se to připravit z malého objemu hodně. Pak to musíte vypurifikovat, to znamená zbavit zbytku kultivace, cizorodé DNA z buněk, antigenů, a tak dále, aby nevznikla anafylaktická reakce, to znamená alergická reakce.“ Pokud pan profesor dokáže purifikovat Sars cov2, měl by si skočit pro odměnu 1,5 milionu euro, která byla pro toho, kdo to dokáže, vypsána.

 3. Díky za rozhovor. Asi ani nevadí, že tomu Martino tolik nerozumíte, my si vezmeme z rozhovoru sami, co potřebujeme. A pokud to někoho povzbudí, aby si dostudoval některé termíny, jenom dobře.

 4. Zneužívanie vedy k manipulácií ľudí je v súčasnosti desivá a ja nechápem, že je tak veľa odborníkov, vedcov a lekárov neschopných viesť otvorenú diskusiu. Podľahli „nemysleniu“, len otrocky vykonávajú nariadenia (hlavne sa dáko nezapliesť s tými, ktorí majú nebodaj iný názor).
  Tých, ktorí vidia pravdu alebo ju aspoň tušia je dosť, ale sú neustále dehonestovaní, označovaní za dezinformátorov, zastrašovaní a je ohrozovaný ich sociálny status. Pan profesor Turánek je odborník, uznávaný aj v medzinárodných odborných kruhoch, má za sebou obrovský kus práce a jeho skúsenosti a vedomosti by mali byť pre nás obrovským prínosom, ale nie sú. Prečo??? Pretože sa dáka skupina politikov a magnátov v pozadí rozhodla, že takýto „osvietení“ odborníci by im mohli pravdivými faktami narušiť tie ich demagogické prezentácie..
  Ja som veľmi vďačná, že sa nevzdávate. Obom vám ďakujem. Aspoň trocha nádeje, že nie som sama. Časť rodiny sa so mnou už nekontaktuje a považujú ma za „pomýlenú a zmanipulovanú“, a to rozhodne nie som!

 5. Zdravím, kamarád se nechal očkovat, aby mohl k moři a 3 týdny po očkování dostal zánět slepého střeva a místo na dovolenou jel na operaci. Pak jsem se někde dočetl, že se jedná o vedlejší účinek vakcíny, nechtělo se mi tomu věřit, nicméně po přečtení Vašeho článku mi to ten smysl dává – jednoduše záněty v těle. Kamarád tomu samozřejmě nevěří, jako ostatně téměř každý kdo má nějaké problémy po vakcinaci si nechce toto připustit…

 6. Jsem rád, že se alespoň někteří na slovo vzatí odborníci nebojí říci otevřeně pravdu. Konečně se dostávají na světlo velmi závažné informace a důkazy, kdo to vše předem naplánoval jako bojovou zbraň. Jsou zde jmenovány osoby a společnosti. Když se tyto bojové zbraně zakázaly vyvíjet a testovat v USA, tak je Američani přesunuli do Wu-chanu a odtud, když již měli vakcíny předem vyvinuty, tak záměrně vypustili tento virus do celého světa. Na vše jsou závažné důkazy zde: https://aeronet.cz/news/anthony-fauci-lhal-pod-prisahou-jim-sponzorovana-neziskovka-v-breznu-2018-zadala-americkou-agenturu-darpa-o-grant-na-vyzkum-a-weaponizaci-netopyrich-koronaviru-darpa-grant-zamitla-jako-vysoke-riziko/ Další důkazy o smrtelných šaržích v tzv. vakcínách o čemž mluvila na srazu lékařů i odvážná Soňa Peková, která uvedla, že se máme lékaře před podáním tzv. vakcíny zeptat, zdali se nejedné o tu smrtící. Přednesla i důkazy, které jsou zde:
  https://cz24.news/ruska-ruleta-s-vakcinami-je-jen-otazkou-casu-kdy-na-vas-vyjde-smrtelna-davka-videa/ Vše jsem včera předal na Policejní ředitelství do Prahy Odbor kriminální služby jako doplnění mého předešlého podání tr. oznámení pro podezření z trestného činu neposkytnutí pomoci na osoby Babiše, Blatného, Kubka a Vojtěcha společně s dalšími důkazy. Apeluji tady na Policii ČR, že pokud se dostaví jakékoliv podezření na určitý lék, že by mohl mít nežádoucí vedlejší účinky, musí se jeho další použití okamžitě zakázat do vyšetření celé záležitosti. Zde jsou předkládány velmi závažné důkazy a naše Policie ČR musí dle zákona okamžitě reagovat a veškeré očkování ihned ukončit. Nesmí hledět na názory politiků, jelikož musí být apolitická a ctít svou přísahu. Takže jsem velmi zvědavý co mě odpoví. Jiří Zámečník

 7. Ivermektin nefunguje a nemáte to potvrzené ani ze studie z nemocnice u svaté Anny, kde nebyli schopní za jeden a půl roku studii dokončit.
  Pokud je vakcína toxin, tak to srovnejte se SARS Cov2, který je ještě více toxický. Vaše dohady nejsou podpořeny fakty ani studiemi.

 8. Prosím o odkaz na onu zmíněnou konferenci. Nebo alespoň název a kdy se konala. Nemohu to najít. Děkuji.

 9. Zkrátka suma sumárum.. Celé tohle rozpoutané šílenství už má tak jasné obrysy, že úmyslný konstukt a z něho pramenící dopady na lidstvo jsou ÚMYSLNÉ, PLÁNOVANÉ a ŘÍZENÉ. EU je jasná – madam Leynová upsala duše a zdraví Evropanů cíleně.

 10. Oficiální medicína nás dnes nabádá, abychom se všichni nechali očkovat, nejlépe i třetí dávkou. To je jasné, jednoznačné a všem srozumitelné doporučení. Pan prof. Turánek má na věc jiný názor. Ten ale bude mít praktický dopad tehdy, až prof. Turánek zformuluje svá stejně jasná, jednoznačná a všem srozumitelná doporučení, třeba i v členění pro mladé/staré, očkované/neočkované, po prodělání Covidu/ bez prodělání. Nic takového zatím v rohovorech s ním nezaznělo, bohužel. Také bych uvítal nějakou kvantifikaci pravděpodobnosti výskytu nepříznivých vedlejších účinků očkovávní, o kterých prof. Turánek mluví.

 11. Petře a odkud Vi víte že lidé s vašeho okolí kterým covid poškodil plíce už ty plíce neměly poškození??? A jak můžete teď vy tvrdit že jen kvůli tomu že jste očkování jste překonal covid celkem v pohodě i když vás jak tvrdíte zmrzačil??? Co když je to naopak a právě kvůli tomu že jste očkování vás covid zmrzačil???
  A co uděláte řekněme za rok když nedejbože a to úpřimně ani náhodou vám a nikomu kdo je vakcinován nepřeji že vám kvůli vakcinaci odejdou játra a vás zachrání jenom transplantace??? To si budete přát aby měl někdo smrtelnou nehodu a toho člověka játra mohli dát vám???? A co když takových lidí co budou mít stejný potíže bude stovky a vy se nestihnete kvůli tomu dostat na pořadové místo…. co uděláte pak???
  Já jsem covid taky překonal jak v březnu 2021 tak taky nedávno i novou variantu a můžu říct že jsem velice rád že nejsem očkován proti koronaviru… a to vůbec nejsem proti očkování protože tím že cestuji různě po světě mám žlutý mezinárodní očkovací průkaz kde mám zapsané různé důležité druhy očkování které ale vím protože jsem si to nastudoval a nechal taky poradit od podobného odborníka jako je Jaroslav Turánek že prošli podrobnou a dlouholetou studii jak to přikazuje mezinárodní zákon na vývoj vakcinaci…
  Takže přesně vím co ty vakciny skutečně umí a jaké mohou mít reálné následky a na základě toho jsem se dobrovolně rozhodl jestli si tuhle nebo jinou vakcinaci dám píchnout…
  Taky se vás zeptám že když lidé kteří budou mít hlad ale právě kvůli tím mykrotoxinům jak říkáte nebudou moci sníst ani ten chléb protože budou mít poškození trávící trakt… tak pořád se budete vsadzovat že ten chléb snědí???
  Co tím vším jenom chci říct že na jedné straně chápu váš postoj ale poprosil bych vás aby jste se trochu zamyslel a podíval se na celou věc taky s té druhé a velice reálné strany kde jsou reálná fakta od skutečných odborníků který se vývojem vakcín a jejich vedlejších účinků na organismus zabývají desítky let a kterým skutečně záleží na lidech a ne politikům kterým jsou lidi důležitý jen při volbách … Tak když takový odborníci řeknou že tyhle vakciny skutečně obsahuji toxiny a ani přesně nevědí co vše v organismu jsou schopni napáchat že stojí za to se nad tím zamyslet a říct si jak je možné že odborníci který jsou přímo od zdroje a říkají velice důležité detaily vůbec nejsou vyslyšeni a absolutní neodborníci hlásají co jim je nadiktováno a lidi tlačí do vakcinaci které vědí že nefungují ale hlavně vůbec nevědí jaké mají vedlejší účinky!!!

 12. Děkuji za důležité informace ohledně vakcín jejích vývoje a poukázaní na zásadní chyby které se udělali a pořád dělají ohledně vakcín proti koronaviru…

 13. Pokud máte po vakcíně zdravotní problémy, zkuste brát silné antioxidanty třeba Kvercetin,Glutation,apod+Zinek,dále Hořčík..zkuste vitamíny B ( Bkomplex, spec. BU-MET) vitamíny D3,K2,C . Čerstvé zeleninové šťávy ze syrové červené řepy,celeru,mrkve,brambory,černé ředkve apod. Pijte ledvinové a jaterní čaje. Zkuste brát tak 1.tbl acylpirinu po částech denně a pomalu ředit krev. Pokud máte dost sil, zkuste půst..1 den,3 dny..
  Snažte se detoxikovat jak to jde. Způsoby hledejte v alternativní medicíně…

 14. Milý pane Karochu, když nalistujete začátek, zjistíte, že pořad se přesunul z Českého rozhlasu, kde ho paní Martina připravovala roky, než se stal nepohodlým Radě ČRo a svazák Zaoral pořad zrušil… No a paní Kociánová se nedala a s kolegou ho rozjela za peníze posluchačů. takže když zapátráte třeba zde: https://www.kupredudominulosti.cz/podporte-nas/
  zjístíte, kdo za projektem stojí. Ti lidé, co posílají pár stovek či tisíců. Nikdo vás nenutí informacím zde uveřejněným věřit, je to nabídka jak se podívat na svět jinak než optikou hlásné trouby mainstreamu.

 15. Chtěl bych se zeptat proč na vašich stránkách není údaj o majiteli , či vydavateli vašeho média. Pokud se stydíte za to kdo jste, těžko věřit zveřejněnému obsahu.

 16. Mně to započalo okamžitě zánětem oka přes paralyzaci těla revmatoidní artritidu. To celé trvalo 4 měsíce. Podobně to má dcera. Mě to málem zabilo. Každý den se trápím a mám momentálně chemoterapii Trexanem Neo. Bojím se o dceru. Předtím mi nic nebylo, ani Covid se mne nechytil

 17. Osobně si myslím, že kdo je zvyklí se o sebe postarat sám, nebude dlouhosáhle žvanit o nečem čemu nerozumí a  riskovat bez očkování svoje živobytí. V okolí už mám dostatek lidí, kterým covid zmrzačil plíce nebo jinak nevratně poškodil zdraví. Nebyli očkovaní. Já jsem očkovaný a covid jsem měl taky dost nepříjemný a jsem rád, že jsem to ustál. Nedokážu si představit, co by se stalo, kdybych nebyl očkovaný, virus mě zmrzačil a já dnes byl na úřadu práce, protože mě to zničilo živnost. Žvanit o tom, jak může být vakcína potenciálně škodlivá mohou lidi, kteří ještě nepochopili, že až budou mít jednou skutečný hlad, snědí i plesnivý chleba a nebudou řešit mykotoxiny, to se s vámi klidně vsadím. Blahobyt lidem zaslepil rozum, a to je horší než celá pandemie

 18. Velice děkuji za tento rozhovor, paní Martino.
  Je vidět, že pan profesor Turánek je zvyklý přednášet a logicky vysvětlovat.
  Dnes konečně padlo rozhodnutí zrušit vyhlášku o povinném očkování. Ne proto, že by se vláda probudila, ale protože odpor proti tomuto protiústavnímu kroku byl nepřehlédnutelný.
  Během tiskové konference vládní představitelé několikrát opakovali, jak je nutné se očkovat, očkovat, očkovat.
  Vyhlášku zrušili, ale covidmánii se jim rušit nechce.
  Pokud se s těmito informacemi, předloženými skupinou pana prof. Turánka neseznámili , je jejich chyba.
  Nemají tam co dělat, když jim nezáleží na životech a zdraví národa!

 19. Díky moc za vyvážený a věcný rozhovor. je sice pravda, že občak jsem porozuměl pouze spojkám a předložkám, ale závěr si díky erudici pana Turánka může udělat i naprostý laik.

 20. Přečtěte si leták k obyčejnému ibuprofenu. Takových nežádoucích účinků! Já bych to radši zakázal.
  Vzácné(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): sterilní zánět mozkových blan, snížení počtu některých krevních elementů (např. červených či bílých krvinek, destiček), kde první známky jsou: horečka, oteklé hrdlo, povrchní vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, těžké vyčerpání, nevysvětlitelné krvácení a tvorba modřin, deprese, zmatenost, optická neuritida (zánět zrakového nervu), toxická optická neuropatie (postižení zrakového nervu), otoky.

  Velmi vzácné(mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět slinivky břišní, selhání jater, srdeční selhání, infarkt myokardu, zvýšený krevní tlak, těžké formy kožních reakcí, papilární nekróza (především u dlouhodobého užívání), anafylaktická reakce – těžká reakce z přecitlivělosti, kde příznaky mohou zahrnovat: otok obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, tachykardii, hypotenzi (anafylaxe, angioedém nebo těžký šok).

  Není známo (z dostupných údajů nelze určit):zhoršení ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby.

  Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 600 mg jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními protizánětlivý­mi léky.

  Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje nebo dušnost, poruchy vidění, zvracení krve nebo černě zbarvené stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.

  Užívání léčiv jako Brufen 600 mg může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice.

  Při užívání přípravku byly hlášeny nepříjemné pocity při polykání a pálení v hrdle nebo ústech.

  Může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek).
  Zdroj: https://nonstop-lekarna.cz/brufen-1121/pribalovy-letak

 21. Dobrý den, předně bych Vám chtěla moc poděkovat za Vaši práci, výběr hostů a témata, o kterých se mlčí. Jsem Vaším pravidelným posluchačem. Už dva roky sleduji co se děje a o zdraví lidí tady nejde spíše naopak 🙁 Je to cílená likvidace lidí, národů. Je mi z toho všeho moc smutno. Jsme ve válce a hodně lidí si to vůbec neuvědomuje. Moc smutný čas.

 22. Chudaci ty deti, do kterych to svinstvo napichali. To je jako pozvolna genocida, anti-reprodukcni konspirace. Doufam, ze se jeste doziju, kdyz nase deti ty zkorumpovane politiky jednou v budoucnu posadi k soudnimu tribunalu za zlociny proti lidskosti i za tuhle genocidu.

 23. To je bomba. Prosim Vas pani Kocianova vice a vice techto pravdu odhalujicich rozhovoru. My jsme jen ubozi lajci, ale pokud se k nam tem zotrocenym masam dostane pravda, tak za ni budeme bojovat proti tem zkorumpovanym a hloupym politikum. Moc vam za tyhle porady dekuji a rozhodne nejsem sam.

 24. Paní Martino, mohl by se pan profesor vyjádřit k tomu, zda je případné poškození organizmu po očkování dvěmi dávkami vratné? Nechala jsem se v důvěře v naše zdravotnictví očkovat, na třetí dávku už jít nechci, pokud mne nedonutí (je mi přes 60). Celý život se o své zdraví starám, nechci, aby mi je hra vysokých pánů poškodila víc než je nutno. Vám paní Martino velký dík za Vaši odvahu.

 25. myslím, žě tady je prakticky využíváno toho, že vládnoucí činitelé v jakékoliv zemi jsou v podstatě hlupáci, a v ramci svého honu pro peníze, vůbec nechápou oč tady běží. což není jejich omluva, ale výzva k tomu aby je celý svět vypráskal. centralní řízení za komunistů, nejak podobně . vždyt tady je celý svět centrálně řízen někým,kdo ví co chce dokázat, a používá k tomu vlastně námi zvolené prostředky.

 26. Je neuveriteľné, čo sú niektorí schopní urobiť, „za kus žvance“-vnucovať povinné očkovanie neaktuálnou a problematickou vakcínou.

 27. Anebo stačí mít chov myší, nakazit je covidem, který v nich bude pěkně mutovat a rekombinovat, a každé 3 měsíce máme novou variantu? Prof. Flegr říkal, že původ Omikronu je přírodní a čínští vědci píší, že je z myší. Není to ten důvod, proč se vědci o původu nechtějí bavit?

 28. Laikovi to došlo hned, že je to podvod s těmi „vakcínami“.
  🙂 Opatrujte se a protlačme to do mainstreamu.

 29. Krásný rozhovor..a teď se vezměte, že tyto informace měli všichni politici, strany a média už v červnu např. tímto otevřeným dopisem Mudr. Vaška :
  https://rozalio.cz/otevreny-dopis-suklu-s-pozadavkem-dolozeni-studii-zdravotni-nezavadnosti-mrna-vakcin-ci-okamzitemu-zastaveni-ockovani/
  A co se stalo ? Nic..a pak povinné očkování tímto prokázným toxinem. A to je jenom vrchol vražedného ledovce. Další bude, až se do veřejného prostoru dostane, že vakcínách a nejen v nich je utajený grafén a že tam rozhodně není náhodou. A že všechny konspirační teorie směřují do jednoho bodu. Tím je zavedení NWO a totální kontrola obyvatelstva. A koho je třeba kontrolovat na 1. místě ? Ano armádu a policii a lékaře. Proto zde začíná povinná vakcinace. A kdy se to celé spustí ? Až se zavedou sítě 5G a umožní obrovské toky dat. Jaké toky dat ? ..sledujte cestu grafénu..Toto se musí zastavit dřív, než bude pozdě.A tento rozhovor k tomu zase pomůže. Díky za něj.

 30. Bezvadné, a nebylo by už lepší řešit příčiny než pořád jen následky ? Jak je možné, že nikoho nezajímá původ varianty Omikron: WHO, Beran, Hořejší, Flegr, Turánek, Hostomský,…
  Asi dobře víte, že je umělý, že?

 31. Díky za Vaši práci a odvahu. Hodně se v tomto rozhovoru diskutuje s-protein vyráběný v těle prostřednictvím mRNA. Škoda, že nezaznělo jak prof. Turánek vidí již hotový s-protein ve vakcíně Novavax.

 32. Milý pane Turánku,
  děkuji, že jste mi vysvětlil vývoj vakcín a já to trochu konečně chápu, kromě informace, že je to lahodná šmakuláda s neznámým efektem, jsem pochopila, že se mRNA vakcíny zkoumaly nějaký čas, ale ne za účelem aplikace do svalu a proti „rýmě“.
  Martino, kdyby se prosím pan Turánek mohl ještě vyjádřit více ke „klasickým vakcínám“ bylo by to fajn, ale vzhledem k tomu, že u nás nejsou schválené a dostupné, tak je to asi pasé.
  Ta ohromná zodpovědnost ve vztahu k dětem a mladistvím je děsivá. Teda, děsivá je absence zodpovědnosti, očekávala bych že pánové Chlíbek, Kubek, Maďar, madam Vašáková a další ochotně nastrčí vlastní potomky, jenže mi to vůči jejich dětem nepřijde fér…
  Evidentně to je teď na osobní statečnosti dětí a rodičů odolat nátlaku.

 33. Martino, pane Turánku, prosím proč byl podle vás vybrán PEG (polyethylen glykol) jako součást vakcíny. Jeho toxicita pokud se dostane do těla je dost zásadní. Jakou má tedy roli v tomto případě, kromě toho, že je to docela levné činidlo. Děkuji

Napsat komentář