Zpět

Děkovný dopis milovanému Víťovi

AUDIO 9.8.20236 min Přehrát

Vážení posluchači Rádia Universum, dovolte mi s plným nasazením pokrokového člověka přečíst vám dopis plný vděku a radosti adresovaný eurosoudruhovi, ministrovi vnitra České republiky Vítkovi Rakušanovi, věrnému synovi větru doby, znalci té správné, nejprospěšnější ideologie, laskavému strážci jediné pravdy a ostřížímu zraku, a pevnému stínu pořádku za našimi zády!

Vážený, milý, všemi spravedlivými vyznavači liberálních hodnot ctěný eurosoudruhu ministře, dovol mi poděkovati ti za tvou státnickou prozřetelnost, ještě více však za odvahu, která z tebe navždy činí do budoucnosti nezapomenutelnou postavu naší současné politiky, a to i za tisíc let!

Tvůj podpis pod dohodou o reformě migračních pravidel EU, který jsi připojil za zády všech horších lidí a dezolátů, zahanbil odmítnuvší Poláky a Maďary, ty vzpurné potomky Chocholů a Hunů, a potvrdil, že území Čech je připraveno státi s láskou a otevřenou náručí u svých otevřených bran Blízkému východu, Africe a jejich život obohacujícím soudruhům a soudružkám. Sláva tobě, vysvoboditeli z šedi jednotvárných dnů trávených v klidu pokojného života, kdy se dívky mohly promenovat po ulicích, ba i v parcích, aniž by dbaly o svou čest a panenskost. Nyní budou naplněny konečně správnou euroostražitostí, jako soudružky v berlínských parcích. V hlubinách fádní minulosti budou ztracena nudná veřejná koupaliště, kde byla pohoda příjemně čeřena jen písněmi Heleny Vondráčkové a Michala Davida. Jak jsme se jen mohli v létě koupat bez hlavy na hlavě, oblečených žen v bazénech, bez roztomilých hovínek na hladině a rozbitých hlav, bez té tak obohacující výměny multikulturních hodnot?

Budiž nám inspirací a zdrojem radosti také Švédsko, kde lidé už nemusí platit hříšné peníze za návštěvy akčních filmů s pouličními přestřelkami a s výbuchy granátů – oni už akční filmy žijí denně na ulicích svých měst, a to zdarma! Jak jen po střelbě na ulicích, vypálených automobilech a obchodech roztáli ti kdysi chladní seveřané, kterým ještě před pár desítkami let bylo tak trapně z bezpečí, že nezamykali byty ani auta, a z nudy je vytrhávala jen nezdravá kopulace v trojici. Ani vzorné dodržování zákonů je nevytrhlo z letargie, vždyť i policie zde chodila beze zbraně. Hle, stačila však ozdravná liberální migrační politika – a severská nuda je rázem pryč! Jen v roce 2021 bylo ve Švédsku při 290 přestřelkách zabito 42 lidí. Krev přímo pod okny, vystřílená dávkami z kalašnikovů do živých terčů, no, kdo to má – a opakuji – zadarmo! Také Němci se již probudili a pilně pracují na tom, aby Švédy dohnali a předehnali v kulkách, krvi i granátech. A již dávno v této soutěži září Francie, Belgie, ostruhy získává Itálie a řada dalších eurozemí se nenechává zahanbit a také se rozvíjí tyto obohacující evropské hodnoty. Jak jsme jim záviděli jejich sprint do liberálně demokratického ráje! Nyní jsme se však probudili a díky tvému hrdinnému podpisu migračního paktu, milovaný Vítku, budeme i my snad už záhy žít ty nejdobrodružnější akční filmy přímo na svých ulicích. Jsi velikán, říkám, a nestydím se za to! Tvůj podpis je pluhem, který vyoral hlubokou a šťastnou jizvu do ubohého života, plného šedi, našich obyvatel. Díky ti, Vítku Rakušane, ty smělý, velký politický šachisto. Díky za všechna budoucí dobrodružství, svištící střely, bomby v kavárnách a v MHD, války gangů řidičů a inženýrů, kteří k nám přijdou. – Avšak, jak to řekla jedna velká liberálně demokratická soudružka – my to zvládneme. A to s písní na rtech – a s nehynoucí vděčností tobě a tvým soudruhům. Zalykám se štěstím, krátí se mi dojetím dech, žij dlouze a blaze.

Se slzami štěstí se s vámi loučí, milí posluchači, již nyní obohacený Michal Gulyáš!

Všechny příspěvky s Michal Gulyáš

Diskuze:

 1. To sedí. Můj švagr Švéd mi říkal, že u nich skutečně nebylo potřeba zamykat dveře, auta i kola. V dřívějších dobách to u nich chodilo tak, že člověk ukradl jednou, usekli mu jednu ruku, ukradl podruhé a již neměl čím krást.
  To vše se změnilo po příchodu migrantů. A to mi říkal již v roce 2000!

  1. Do Švédska jsem jezdil voby řidič kamionové dopravy, na jedné z prvních cest jsem na pumpě uzamkl auto a šel dovnitř, kde jsem za to zamčení dostal pěkně vynadáno.
   U nich že se nekrade.
   Stojany na kola u zastávek byly přeplněné nezamčenými bicykly…
   Bývávalo.

 2. V naší historii jsme často ve zlomových dobách dopláceli na zradu zevnitř.
  A nyní je koncentrace zrádců velmi vysoká.

  1. Inu, s tím „často“ bych si dovolil trochu polemizovat.

   Již dlouho – a od posledních voleb stále – říkám, že hlavní rozdíl mezi vládou Protektorátu Čechy a Morava a dnešní je v tom, že ta protektorátní se alespoň snažila hájit české zájmy. Ostatně, kterého jiného premiéra než Eliáše Němci popravili…?

   I takový Emanuel Moravec byl jednak v protektorátní vládě výjimkou, jednak ne úplně typickým, dnes už ani zdaleka se nevyskytujícím exemplářem zrádce. Sice vždy nesmírně ambiciózní, ale inteligentní, pracovitý a snad i osobně statečný. Nedokážu posoudit, nakolik byl roku 1939 jeho obrat o 180° k Němcům motivován vlastním prospěchem a nakolik se upřímně domníval, že v nové situaci je dorozumění s Němci nutné i v českém zájmu. Skutečného zrádce – ba symbol zrady – z něj vedle jeho nemístné ctižádosti udělal až vývoj událostí a jejich neúprosná logika.

   Historici jistě jednou budou vědět více (totiž, přetrvá-li český národ a tím i jeho historie; o zaniklé národy krom starověkých se nikdo zas tolik nezajímá), ale zatím se mi zdá, že ze současné české vlády se s Moravcem málokdo může srovnávat. Natožpak s Eliášem.

   K tomu, co dnešní vláda dělá – nebo naopak nedělá –, neumím v dějinách najít paralelu.

   1. Velmi oceňuji, že ani Emanuela Moravce nevidíte černobíle (ostatně znáte jeho život, jak vidno). Nicméně obávám se, že dnešní prospěcháře vidět černobíle můžeme. O nic jiného, než o osobní prospěch jim nejde. Nevidím u nich žádný přerod (myšlenkový vývoj) jako u Moravce. Od počátku jsou takovými jakými jsou.

Napsat komentář