Zpět

Francie a Německo směřují k tomu být prvními muslimskými zeměmi v Evropě

Text 28.6.202425 min Přehrát

Ukrajině docházejí příznivé scénáře, jak konflikt s Ruskem ukončit. V zásadě má Západ s Ukrajinou jen dvě možnosti – jednat o podmínkách míru, nebo zvyšovat riziko rozpoutání třetí světové války. Přestože se u nás zpevňují mosty pro přepravu americké těžké techniky, Evropa si podle dlouholetého českého diplomata Jaromíra Novotného už uvědomila, že v případě širšího konfliktu s Ruskem by Američané nemuseli přijít, a budeme se muset bránit sami. Nejen kondice Armády České republiky přitom není nejlepší, ale problémy s připraveností na válku má většina členů Aliance. A náš host k tomu říká: „Já si myslím, že NATO do toho nevstoupí, protože nikdo nechce riskovat třetí světovou válku. Tady by nebyl vítěz. Tady bychom všichni prohráli. Prostě by přestal v Evropě existovat život.“

Martina: Je mi jasné, že teď chci po vás vize, a ty v této situaci, kdy je ve hře stále tolik proměnných, nedopadávají zrovna nejlépe. Ale co si myslíte, že by se muselo stát, aby už válka na Ukrajině nepokračovala? Mimo jiné, aby ti, kdo pravděpodobně mají zájem na tom, aby pokračovala, od toho upustili? Za jakých okolností by se stalo reálným, že by válka na Ukrajině skončila?

Jaromír Novotný: Vzhledem k tomu, jaká je na Ukrajině vláda, tak tato válka skončí jedině kolapsem ukrajinské armády. Tato válka skončí jedině za těch podmínek, že nebudou schopni se ubránit a že Rusové postoupí dál. A možná to dopadne podle té mapy z roku 2014, které je o tom, jak Ukrajina dopadne.

Martina: Popište mi to.

Jaromír Novotný: Takže: Ukrajina zbude jenom kolem Kyjeva. Západ Ukrajiny dostane Polsko, Maďarsko dostane Podkarpatskou Rus, a Rusko si vezme Besarábii.

Martina: A Rusko si vezme ty své lokality, o které stálo.

Jaromír Novotný: Já se divím, že ještě neobsadilo Oděsu.

Martina: Ale to by toto, co jste mi tady ukázal jako starý článek z Novinek.cz…

Jaromír Novotný: Ne, to je oficiální dopis Žirinovského, jakožto místopředsedy ruské Dumy, který v roce 2014 poslal tento dopis s touto mapou polskému, rumunskému a maďarskému parlamentu.

Martina: Teď jste mi to posunul po stole, takže vůbec nevím, co se tam píše. Proč jim to posílal?

Jaromír Novotný: Poslal jim oficiálně návrh na rozdělení Ukrajiny.

Martina: To je trošku šílené. Trošku hodně.

Jaromír Novotný: Trošku hodně. A je to z roku 2014, a teď k tomu v podstatě dochází – je rok 2024 – tedy za deset let. A to byl oficiální dopis těmto třem parlamentům, a tyto parlamenty na to nereagovaly.

Martina: To je další nepochopitelná věc.

Jaromír Novotný: Další nepochopitelná věc.

Pro Ukrajinu tato válka v žádném případě nedopadne dobře. Navíc je to strašně zkorumpovaný stát. Ukrajinci už nejsou vlastníky své půdy, protože prodávají svou černozem.

Martina: A ovšem to, co na této mapce vidím, je mnohem hroznější výsledek než to, s čím Rusko původně na Ukrajinu vstoupilo.

Jaromír Novotný: Ano.

Martina: A je to mnohem horší výsledek než to, co bylo v prvním i druhém návrhu na uzavření příměří.

Jaromír Novotný: Ano. Tady počítali Rusové – nebo Žirinovskyj, který byl místopředsedou Dumy, byl to oficiální dopis – že si Polsko kousne, Rumunsko si kousne, a Maďarsko si kousne. Já se obávám, aby to takhle nedopadlo. To je pro Ukrajinu nejhorší scénář.

Martina: A myslíte si, že když už Žirinovskyj v roce 2014 takovýto dopis poslal zmíněným parlamentům, tak že do toho už šli do konfliktu na Ukrajině s tímto? Nebo že jim opravdu šlo jenom o rusky mluvící enklávy? Protože toto je tak složité, že už se v tom opravdu nevyzná nikdo, přestože se mnozí lidé tváří, že v tom mají naprosto jasno. Ale pravděpodobně jsou ve hře záležitosti, o kterých nemáme tušení.

Jaromír Novotný: Domnívám se, že Rusové do toho šli jenom kvůli Rusům žijícím na Ukrajině, kteří byli terorizování ukrajinskou armádou. Došlo tam k převratu na Majdanu, a rusky mluvící regiony se trhly. Ale stále zůstávaly v rámci Ukrajiny, a Rusové chtěli, aby měli autonomii, ale oni na ně naopak zaútočili.

Martina: Jaromíre Novotný, myslíte, že to může ještě pro Ukrajinu a pro Evropu dopadnout jakýmkoli způsobem dobře?

Jaromír Novotný: Pro Ukrajinu to nedopadne dobře v žádném případě. Navíc, Ukrajina – lidé to budou neradi slyšet – je strašně zkorumpovaný stát. Ukrajině se říká nejsevernější stát jižní polokoule, a je tam taková korupce, že se o tom nikomu nesnilo.

Martina: Chápu, ale jaký to má v tuto chvíli vliv?

Jaromír Novotný: Jestli je tam zkorumpovaná státní správa, tak tento stát musí fungovat špatně. Navíc se tam prodává černozem – oni už nejsou vlastníky své půdy.

Martina: Pokud vím, tak tam velmi zainvestoval Black Rock, Čína.

Jaromír Novotný: Všichni si tam prostě rozparcelovávají půdu, černozem na Ukrajině.

Evropská komise svými nařízeními překračuje své meze a omezuje rozhodovací pravomoci členských států. Stává se státem s nikým nevolenou vládou – komisaři.

Martina: Jaromíre Novotný, nepotěšil jste mě. Pojďme se podívat, jak si vedeme my, protože já jsem hned v úvodu našeho rozhovoru zmiňovala dvě výročí: Vstup do NATO jsme už alespoň částečně probrali, ale 1. května letošního roku je to také dvacet let, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Jak vnímáte Evropskou unii, do které jsme vstoupili před dvaceti lety, a Evropskou unii, ve které jsme teď?

Jaromír Novotný: Evropská unie před dvaceti lety byla méně sešněrovaná, a bylo to v podstatě společenství nezávislých zemí. A za těch dvacet let se stala něčím, jako bylo RVHP.

Martina: V jakém smyslu slova? Jaké jsou základní rozdíly?

Jaromír Novotný: Prostě tím, že si Evropská komise vymýšlí různá nařízení a omezení, kterými omezuje rozhodovací pravomoci samostatných států, že nařizuje, kolik budeme vyrábět aut se spalovacími motory, jakou budeme mít spotřebu elektrické energie, jak musíme zrekonstruovat domy, aby byly bezemisní, aby nebyly energeticky náročné. Prostě svými nařízeními už překračuje své meze, a už se stává jakoby státem s nikým nevolenou vládu, což jsou komisaři – dohodnou se tam, kdo bude jakým komisařem – a s parlamentem, kde se rodí nesmysly ještě většího formátu. Stává se jakousi RVHP.

Martina: 1. května, kdy se připomínal dvacetiletý vstup do Evropské unie, jsme mohli vyslechnout mnoho oslavných záležitostí, oslavných ód na to, že díky Evropské unii jsme bohatší, svobodnější, klidnější, bezpečnější. Zastánci našeho členství především připomínají, že jsme dostali od Evropské unie asi bilión korun, což je samo o sobě velká částka – když někdo řekne: Dostali jste bilión korun, opravili jste z toho nejrůznější kulturní památky, nejrůznější infrastrukturu a podobně. Je to tak, nebo je potřeba se na to podívat ještě jinak? Tedy třeba prizmatem nejenom toho, co jsme dali do společné kasy my, a co jsme z ní dostali, a co nás to celkově stálo. Může to být nazíráno takto, anebo z toho vždycky nakonec vyjde těch bilión korun plus?

Jaromír Novotný: My jsme do Evropské unie poslali na různých poplatcích a příspěvcích do různých fondů bilion korun, a dostali jsme z Evropské unie na naše programy dva bilióny korun. Tak proto je to bilión korun navíc. Ale my jsme taky přišli o spoustu věcí, a nemáme vliv na nic, protože jsme předali třeba cukrovarnický průmysl – cukrovary jsme zlikvidovali.

Martina: A my byli jsme cukrovarnická velmoc, ocelářská velmoc, měli jsme Poldovku, měli jsme kde co. Ale zase bych nerada okopávala kotníky jenom Evropské unii. Není to jenom naše hloupost? Donutila nás k tomu? Bylo toto v jejich koncepci?

Jaromír Novotný: Ne, byla to naše hloupost. Je to naše hloupost. A je to tím, že se privatizovalo kde co. Já jsem nechápal, když města prodávala své vodovody – vodu.

Martina: Prodali jsme vodu, a nechali jsme si infrastrukturu.

Jaromír Novotný: Ano, my jsme prodali vodu, a nechali si…

EK nám bude migračním paktem přerozdělovat migranty, a měnit tak strukturu obyvatelstva ČR. A to je špatné, protože už nerozhodujeme o tom, kdo tady bude žít.

Martina: Prodali jsme zisk, a nechali si náklady. Tomu říkám kauf.

Jaromír Novotný: To udělalo spoustu měst. A ta, která to neudělala – prosperují. Takže jsme udělali spoustu chyb. V podstatě jsme přišli o spoustu orné půdy, na které se vybudovaly sklady, takže podél dálnic jsou vlevo, vpravo sklady. Ale získali jsme prostor, že se můžeme pohybovat bez pasu, jenom s občankou, a to je velký přínos. Studenti můžou studovat kdekoliv v Evropě – to je taky přínos.

Ale o některých opatřeních, třeba migrace, už nerozhodujeme, oni rozhodují, jestli nám dodají třeba 900 těchto uprchlíků, nebo 1 500 tamtěch. Takže migračním paktem – to v rámci RVHP neexistovalo, to je něco navíc – nám začnou přerozdělovat migranty, a začnou měnit strukturu obyvatelstva. A to je opravdu špatná věc. Migrační pakt je špatný, protože už nerozhodujeme o tom, kdo tady bude žít.

Migranti z Afriky, nebo z Asie, z Afghánistánu, z Pákistánu, se zatím u nás neusazují, protože nemáme tak bohatý sociální systém, jako Německo, takže jdou do Německa, kde berou přídavky, a s tím jsou spokojeni – hotovo dvacet. Oni nehodlají pracovat, a chtějí mít vlastní kulturu, to znamená demonstrace za chalífát, aby ukázali, kdo bude v Německu vládnout. A někteří lidé na to naběhli, jako třeba chyba Merkelové, která řekla, že přijme všechny migranty, kteří půjdou do Německa, a přijala přes milion lidí.

Martina: Ano, to je ta slavná věta: Wir schaffen das!

Jaromír Novotný: My to zvládneme.

Francie má nakročeno k tomu být první muslimskou zemí v Evropě, protože tam bude víc muslimů než původního obyvatelstva. A Německo je na tom podobně.

Martina: Ano. Demonstrace za chalífát – myslíte, že se v současné době začíná zvolna, nebo rychleji, naplňovat dystopie Vlastimila Vondrušky, která se jmenuje „Kronika zániku Evropy“?

Jaromír Novotný: Ano, začíná, protože ve Francii, v Belgii, v Nizozemsku, v Německu máte části měst, kam už policie odmítá vstoupit.

Martina: To už je delší dobu.

Jaromír Novotný: Ano, to už je delší dobu.

Martina: Ale zhoršuje se to.

Jaromír Novotný: Ano. Ale jako ve Francii je třeba pro holky zakázáno mít hidžáb, když jdou do školy, ale ony ho nosí, a když je napomínají, tak jsou schopny učitele zabít. A to už je druhá, třetí generace, která žije ve Francii, která se s Francií neztotožnila. Já se velmi obávám, že na olympiádě v Paříži dojde k nějakému násilí, protože to je pro francouzské muslimy krásný terč.

Martina: Proto Francie věnuje obrovskou pozornost bezpečnostním opatřením, a slyšela jsem dokonce v jednom rozhovoru informaci – nevím, do jaké míry je pravdivá, bylo to, tuším, na Českém rozhlase – že bezpečnostní opatření ve Francii budou dražší než celá olympiáda. Takže se tomu určitě snaží zabránit.

Jaromír Novotný: Takže Francie má nastoupeno k tomu, že možná bude první muslimskou zemí v Evropě. Bude předělaná, protože tam časem bude víc muslimů, než původního obyvatelstva. A Němci k tomu mají taky nastoupeno. Takový Frankfurt nad Mohanem – tam mešity rostou jako houby po dešti.

Na argument, proč nám v Evropě vadí oslavy ramadánu, když oslavujeme vánoce a velikonoce, je odpovědí: Je jen otázkou času, kdy tady už bude jenom Ramadán

Martina: Už se oslavuje ramadán.

Jaromír Novotný: Nedávno jsem to viděl, a koukal jsem na to jako blázen.

Martina: Ale mnozí lidé řeknou: „No a co. Proč vám to vadí? Oslavujeme vánoce, oslavujeme velikonoce, tak je tam spousta lidí, tak se oslavuje ramadán.“ Jak vy vnímáte tento argument?

Jaromír Novotný: Ale je jenom otázkou času, kdy oni řeknou: „Bude tady jenom ramadán.“

Martina: Takže vy to vidíte moc černě?

Jaromír Novotný: Já to vidím moc černě. Ale když si vezmete ty části měst, ty čtvrti, kam už nechodí ani policie, tak to je vznik muslimského státu na území katolické Francie. Tam vzniká paralelní struktura.

Martina: A myslíte, že to je problém Francie, Švédska, Německa, nebo že je to do značné míry problém Evropské unie? Tedy, že se Evropskou unií tento problém znásobil, vyvezl?

Jaromír Novotný: V Evropské unii převládli politici, nevím, strany zelených, prostě převládla vítací levice v tom smyslu, že všechny musíme přijmout, všichni na to mají právo, všichni mají právo u nás žít, a mají právo nerespektovat naše tradice, a podobně. A v Německu to už dotáhli tak daleko, že už nemají migranty kam umisťovat, protože už je umístili do různých vesnic, a všeho kolem, a už jsou plní. Takže proto se nedivím, že AfD, jakožto strana, která říká: „Nechceme migranty!“ – roste. A nejvíc ve východním Německu. Takže západní Evropa začíná být nemocná.

Martina: Myslíte podporu AfD ve východním Německu?

Jaromír Novotný: Ano.

Martina: Povídali jsme si o vaší osobní i profesní iniciativě při vstupu naší země do NATO, a přestože jste ve spoustě věcí přiznal jisté rozčarování, tak říkáte, že je potřeba v Severoatlantické alianci zůstat. Jak to vidíte s Evropskou unií? Kdyby teď bylo referendum o našem setrvání v Evropské unii, jak byste hlasoval?

Jaromír Novotný: Já bych hlasoval pro.

Martina: Setrvat v Evropské unii?

Jaromír Novotný: Setrvat, ale začít ji měnit zevnitř.

Martina: Věříte na tyto změny zevnitř? Není to podobné, jako když měl být v 68 socialismus s lidskou tváří? Ale mnozí říkali, že to nebylo úplně neformovatelné a že by to byla zase jenom jakási stínohra.

Jaromír Novotný: V osmašedesátém to směřovalo k jugoslávskému systému, což by byl rozhodně pokrok.

Pokud je tento systém vybudován tak, aby vládli nejméně schopní, tak je to dobře vybudovaný systém pro zničení Evropy

Martina: Víme, jak to pak v Jugoslávii dopadlo, takže je otázka, jestli by nám byl tento pokrok ku zdraví. Ale to pak takto můžeme zpochybnit úplně všechno.

Jaromír Novotný: To jsou hypotetické úvahy.

Martina: Ano.

Jaromír Novotný: Prostě nám Rusové dali po hubě, a zažili jsme si normalizaci. A pak jsme si zažili divoká léta privatizace, a teď jsme najednou v situaci, kdy nám zase hrozí muslimové.

Martina: Teď jste mi odběhl z odpovědi. Dobře, zmínil jste devadesátá léta, divoká devadesátá léta, ale přesto, když se ně podíváte, bylo to tehdy, v devadesátých létech, a vlastně i potom na začátku století, po roce 2000, období, kdy byla západní civilizace v důležitých oblastech a ohledech na vrcholu? V bohatství, v přístupu k lidem, k lidské svobodě, svým způsobem k lidským právům, ve vojenské síle? Byly to pro západní Evropu a západní civilizaci staré zlaté časy?

Jaromír Novotný: Byly, protože západní Evropa porazila socialistický svět. Padla Berlínská zeď, a pro Německo to bylo velice úspěšné období, protože se sjednotilo, zase bylo jedno Německo. Ale podcenili východní Němce, a vlastně si východní Němce obrátili proti sobě, protože se k nim chovali tak, jakože jsou to hlupáci, a že oni je kolonizují, protože do východního Německa poslali garnituru třetího řádu, mnohdy čtvrtého řádu, a ti je poučovali, a málem je učili jíst příborem, což východní Němci těžko snášeli. Takže do dneška je východní Německo jiná část Německa.

Martina: Dobře, říkal jste, že v Evropské unii byste rád zůstal, protože přeci jenom v Evropě – jak to možná řekl Johannes Mario Simmel – Nikdo není ostrov. Ale co by se muselo v Evropské unii změnit. To je jedna věc. A druhá věc je, jestli k tomu jedním dechem dodáte, zda na to má potenciál, vůli?

Jaromír Novotný: Problém Evropské unie je, že jí v jistých letech, možná dodnes, vládli lidé, kteří na to neměli. Takový Timmermans, to je pan profesor starořečtiny, a ten rozhodoval o Green Dealu a dalších věcech, o kterých nemá ani ánung.

Martina: Dobře, já tady věčně opakuji výrok politologa Lukáše Valeše – a zopakuju ho i teď – protože tady zkrátka sedí, který říkal: „Vy se zásadně mýlíte v tom, že si myslíte, že systém je dobrý, a jenom tentokrát se dostali na vrchol špatní lidé. A nedochází vám, že systém je nastaven tak, aby se na vrchol vždycky dostali špatní lidé.“ A mě už svým způsobem někdy unavuje říkat, že Evropská unie je báječná – ale byl tam Timmermans, pak jsme si tam zvolili Ursulu, máme tam paní Jourovou – a že by všecko bylo báječné, ale že oni to tam tak trošičku kazí. Nebylo by možné, dobré se zamyslet nad tím, jestli tomu tak opravdu je, a jestli není ten pohled na věc Lukáše Valeše mnohem blíž realitě než ten náš, který má být za každou cenu trošku naivní, protože bychom si to tak přáli?

Jaromír Novotný: Jestliže je tento systém vybudován tak, aby ti nejméně schopní vládli, tak je to dobře vybudovaný systém pro zničení Evropy.

Martina: Když jsem vám teď řekla tento slogan, tak jak to vnímáte vy? Myslíte si, že to tak je? Nechci být úporná, já to z vás nevytluču – ale zajímalo by mě, jak to vidíte. Vy jste řekl, že by se Evropská unie musela změnit.

Jaromír Novotný: Ale u nás by se to taky muselo změnit. Máme vládu, které teď důvěřují dvě procenta lidí, ale ty strany jsme si zvolili my sami.

Vše směřuje k tomu, že v Evropské unii bude zrušeno právo veta. Pak už nám nebude pomoci.

Martina: Ano, proto to respektuji, volila je většina lidí. Máme tady volby, které byly, řekněme, demokratické, takže fajn, musíme pracovat s tím, co máme. A my pracujeme s tím, co máme, ale můžeme s tím, co máme, něco měnit? Můžeme s tím, co máme u nás, v Evropské unii – doufat?

Jaromír Novotný: Musíme zvolit jiné lidi. Ale je otázka, jestli jiné lidi máme.

Martina: Lidí je dost.

Jaromír Novotný: Lidí je dost. Ale podívejte se, podle mě tady klesla úroveň vzdělání, aspoň podle toho, že když učím studenty, kteří mají za sebou dvě vysoké školy, a když jim něco přednáším, tak oni jsou v Pomykově.

Martina: Promiňte, kde jsou?

Jaromír Novotný: Jsou mimo mísu. Prostě vidím údiv ve smyslu: „Toto jsme nikde neslyšeli. A mají za sebou dvě vysoké školy, a nikdy to neslyšeli. Takže po mých přednáškách odcházejí v depresích.

Martina: U nás se chystají nové změny, co se týká rámcových vzdělávacích programů, RVP, a tyto změny velmi často počítají s pojmy poměrně nejasného obsahu: Well-being, uzlové body gramotnosti, společnost pro všechny, a tak dále. Takže se možná trošku pracuje na tom, aby vaši studenti…

Jaromír Novotný: Úroveň klesá.

Martina: Aby vaši studenti byli trošku rozumu mdlého, a rozumu nevalného.

Jaromír Novotný: Ano, aspoň to je moje zkušenost.

Martina: A s tímhle budeme všechno měnit? Já jsem dneska ale otravná. Promiňte, řekněte mi tedy: Jaké by podle vás byly potřeba kroky, nad kterými by stálo se zamyslet, a zvážit, jestli alespoň něco z toho nepodniknout?

Jaromír Novotný: Nevím. Vládnoucí elita by si musela uvědomit, nebo definovat, co je základ tohoto státu, a co nemůže přejít na Evropskou unii, a nedopustit to.

Martina: To znamená, na čem stojí tento stát, jaké jsou jeho zásadní hodnoty?

Jaromír Novotný: Ale já se obávám, že to směřuje k tomu, že v Evropské unii bude zrušeno právo veta. Aspoň Evropská unie pro to dělá všechno možné. A pak už nám nebude pomoci, no.

Všechny příspěvky s Jaromír Novotný

Diskuze:

 1. Jinak ještě podotek pro paní Martinu:
  Není pravdou, že fialový hnus volila většina lidí. Strany pětidemolice dostaly v posledních volbách cca 43% z odevzdaných platných hlasů (při volební účasti 65%).

 2. Tezko odhadnout, jake procento Iru se bouri proti nastehovani tretiho sveta do Irska. Vyjimecne se objevi skryta hesla na plakatech firem jako napr. banka AIB vyjadrujici podporu Sportovnimu klubu mistniho mesta/kraje: ‚It’s our county. It’s in our blood.‘ (our county, our blood …).

  1. Jak se k vám dostávají? Hodně se píše, jak se dostávají z Francie do Anglie, ale o Irsku nic.

   1. To nevim. V usa presun organizuje deep state a plati za to zid. neziskovkam.
    Podle me jde o praci neziskovek (NGOs) – (jsou na to dukazy) a propagandy (naockovani ideologii – porad nemam dukaz, kdo s tim a proc prisel) na universitach… ** s (zid.?) DEI – napr. zde v Irsku.
    DEI = diverzita (pestrost ci rozlicnost (napr. druhu), rovnost, inkluze (zarazeni, zahrnuti).
    *Jedine co mam je, ze to zapada do planu Barbary Lerner Spectre, ktera hovori o tom, jak ona a jeji zid. pratele organizuji rozbiti stare Evropy s hranicemi, kde druhym nedechem dodava, ze Evropa se jeste nenaucila, jak byt multikulturni. Pracuje na univerzite…

    1. dodatek k prispevku…
     DEI a Multikulti/viry take krome univerzit protezuji UN skrze zkorumpovane vlady vsude, kde to projde.

     Domnenky s par pohozenymi fakty k tomu, odkud se siri DEI a Multikulti/viry:
     usa californie hollywood apple big tech big business (ve vetsine vlastnen zidy), vlady jako VB (Kate Middleton i Diana jsou potomky Zidu). … Je zvlastni ze Kral Charles i Kate s Williamem podporuji/propaguji ideu souziti vsech ver v jednom state (viz. ritualy na jejich svatbe) a ze Charles ze dne na den opevuje Islam, aby ho v jinak ktestanske/ateisticke zemi vyzdvihl. – Jen se vezou, nebo tuto ideu spoluzastituji? Tato idea nespadla preci z nebe. Treba se jen snazi udrzet mir v nove zemi (byvale VB).
     Co dava dnes smysl? Me vsechny stopy vedou na jedno misto…

     Nedavno jsem potkala Africanku z Botswany, ktera mi rekla, ze sem prijela zkusit sve stesti, protoze se zde pry da vydelat vic penez, nez u nich. Moc zatim nadsena ale nebyla a rikala, ze se mozna vrati. Take mluvila o tom, ze jejich ekonomika je v porovnani s jinymi africkymi staty dobra.
     Cim to je? Cim to je? Ze na vsech mistnich plakatech jsou cernosi/nebo postizeni/woke/ lg-? V Torontskem metru je plakat neziskovky ‚Spolecnost pro sexualni zdravi homosexualu‘ se tremi tmavymi (jak jinak to popsat?) muzi, jak se k sobe tisknou a uzivaji si (ta cast videt neni) – vse v ramci DEI… (zdroj: twitter – Henry Makow). Me to prijde jako hysterie.. deviace.. jeden z vysledku chaosu v bezvladi … naciste si take libovali v deviacich apod.,
     (je to jako v 70′ tych letech, kde se sexualita promenila v deviaci a promiskujitu) –
     Treba v serialu Odpocivej v pokoji se o homosexualech a jejich sexualite mluvi normalne … Ale tohle???

     Doba se meni a mlada generace se citi byt vice soucasti vsech mist a sveta nez drive (dle osobnich preferenci a vyberu). Diky internetu, miru, svobodam a financni ‚stabilite‘ a hojnosti v usa a eu. Mnoho z nich si mysli, ze je treba zit v Londyne (VB) aby se jejich deti mohly dostat na nejlepsi university (at uz na to intelektualne maji, nebo ne).
     Je to velky spletenec plny hadanek a pochyb. Dukazu je malo. Cenzura je ale dobre (mozne) voditko. Tento prispevek bych nikde jinde na internetu nemohla napsat.

 3. Příčinou války na Ukrajině ze strany USA byla snaha oslabit Rusko a jeho obklíčení, ze strany EU snaha o získání velkého trhu a levné pracovní síly. Pokud Rusko dokáže dál posilovat, nebo pokud se udržování konfliktu ukáže moc drahé, nastane důvod pro mírová jednání. Je i možnost, že Ukrajinci se vzbouří.

  Myslím, že EU zasahuje do našeho rozhodování daleko víc, než kdysi RVHP.

  Ty kecy, že jsme vstoupením do EU získali možnost snadno cestovat jsou jen lživá propaganda. Omezení byla čistě naše. Já jsem si asi v 85 koupil zájezd od Čedoku. Když jsem se vrátil, neměl jsem v pase žádné razítko krom českého a jediná celní kontrola byla česká. Ani nevím, jestli vlak vůbec na hranici mezi Německem a Francií zastavil. Navzdory členství v EU jsem se setkal s nepříjemným německým pohraničníkem a kontroly aut jen proto, že mají místo německé českou značku nejsou nic zvláštního i deset kilometrů za hranicí.

  Jaromír Novotný: Ano. Ale jako ve Francii je třeba pro holky zakázáno mít hidžáb, když jdou do školy, ale ony ho nosí, a když je napomínají, tak jsou schopny učitele zabít.
  Pan Novotný má bujnou fantazii:)

  Evropané, i Češi jezdí do muslimských zemí dlouho. A samozřejmě tam slaví Vánoce, ne ramadán. Muslimové se snaží dodržovat své zvyky úplně stejně jako my. Chovají se tak všichni lidé už odvěků. Taková samozřejmost může překvapit jen naprostého pitomce.

  Máme vládu, které věří 2% lidí, ovšem je úspěšná ve volbách, to znamená, že lidé volí lidi, kterým nevěří, možná proto, že ostatním věří ještě méně:)

  Nevím, co pan Novotný přednáší, ale jediný rozumný důvod, proč chodit na nějaké přednášky, je dozvědět se co nevím.

  Nemáme vládnoucí elitu, vládne nám pakáž.

  1. Pan Novotny neprehani.
   Kdybych v Irsku protestovala proti Krestanum nebo Zidum (je mi to jedno, jen davam priklad), tak se muzu obavat maximalne tak rany pesti a druhy den zas muzu zit normalne dal.
   Kdyz ale protestujete proti Muslimum, otaci se jim kudla v ruce. Spatny pohled a uz vas zacnou pozorovat.. Jsou mistri v psycho hrach – ziraji vam do oci (korist), sledovani apod. Britsti poslanci kvuli jejich vyhruzkam odstupovali a zavirali se doma.

   1. „Spatny pohled a uz vas zacnou pozorovat.“
    To je přece naprosto přiměřená reakce. Nenechají si na sobě štípat dříví, jako Češi. Ale neznám případ, kdy by islámská holka zabila učitele, protože jí vytýkal, že přišla v šátku, bez ohledu na to, že se jedná o očividnou diskriminaci, která nemohla přinést Francii nic, než nenávist utlačovaných muslimů. Jsem rád, že Česko se k tomu zákazu nepřipojilo.

 4. To je těžké, když tento člověk si myslí, že eurouhnije je něco jako RVHP. Kéž by!
  Podle Wikipedie byla RVHP „obchodní organizací“ a v podstatě se jednalo o „mocenský nástroj pro centrální ovládání ekonomiky socialistických států Sovětským svazem“. Moc jim to nešlo. Na posledním zasedání v roce 1991 se usnesli, že to rozpustí do devadesáti dnů. Myslím, že si toho tehdy nikdo ani nevšiml, že to rozpustili. Taková to byla strašlivá organizace 🙂

  Uhnije je mor, cholera, svrab a neštovice. Dělá přesně to, k čemu byla projektována. Ke zničení národů a suverénních států, ovládnutí a zotročení lidí. Člověk by si myslel, že, dnes už nikdo nemůže věřit, že se to dá spravit, ale víme, že pan Jetvart si taky myslí, že akorát Jourová jim to tam kazí. Takže asi když tam po ní pošleme toho joudu Síkelu, bude to zase tip ťop.

  1. Myslím, že je možné to změnit, ale není k tomu vůle, podobně, jako není vůle k vystoupení. Stačí se podívat na výsledky voleb. Nemyslím, že jde jen o paní Jourovou, jejímž prostřednictvím to kazíme celé EU, žádný z našich eurokomisařů nepřinesl nic pozitivního. Jsou i komisaři, kteří prosazují pozitivní změny. Nepamatuji se, že bych se někdy pozitivně zmínil o panu Síkelovi. Něco se vám zdálo, neb jste byl dlouho na sluníčku:)

   1. Takže jsem se nemýlil, fakt tomu věříte 🙂
    Takže Síkela to taky nespraví? Holt asi tady bude ten zakopaný pes – ta úžasná uhnije by mohla být rájem na Zemi, nebýt těch joudů, co jim je tam furt posíláme, ti jim to tam kazí a rozvrací. Měli by nás vyloučit a bylo by.

    1. Jsem přesvědčen, že je snazší říci ne jednotlivostem, které vadí, jako emisní povolenky, nebo cenzura, než vystoupit. Problém je, že jakmile to odsouhlasíte a je to uzákoněno, je velice obtížné to zvrátit. A toho špatného, bylo prosazeno hodně.
     Pokud bychom vystoupili, tak by paní Jourová cenzuru prosazovala jen u nás. Nevidím v tom žádné zlepšení. Byli jsme to my, kdo za našeho předsednictví přispěl velkým dílem k uzákonění emisních povolenek na domy, které nám zdraží bydlení. Základní problém je v tom, koho volíme.

     1. Eurokomisaři a vláda voleni nejsou. Nemám pocit, že by lidé mohli volit hůř. Vzhledem k vašim obavám z narušení našeho volebního systému korespondenční volbou je váš názor překvapivý. Mohu vědět jak by jste chtěl vybírat naše potentáty?

     2. Asi to byla reakce na mě(?).
      Já ani tak nemám „obavy“ z narušení volebního systému, jen uvádím argumenty, proč je korespondenční volba v rozporu s ústavou a proti její logice. To neznamená, že já osobně jsem příznivcem aktuálního volebního systému a zastupitelské demokracie vůbec. Nestojím o to, aby mě někdo zastupoval, není mi pět let.

     3. Jste nenapravitelný optimista (=špatně informovaný pštros) 🙂
      Vy nevidíte žádné zlepšení, pokud by ta Joudová prosadila, hypoteticky, cenzuru u nás, nebo v Uhniji? Zatímco u nás to teoreticky může příští zvolená garnitura zrušit, na změnu závazné uhnijní legislativy, která má automaticky přednost před našimi zákony, máme naprosto úžasnou „páku“ ve výši 2,92% posranců europatlamentu.
      Základní problém to není (tím je to, že jsme bezmocnou kolonií), ale souhlasím, že to je vážný problém.

     4. Tak nevím, jestli to bylo na mě, ale zapojím se 🙂
      Myslím, že optimista jste vy, když si myslíte, že eventualita, že nově zvolený jouda změní během svého „vládnutí“ jeden až dva zákony, změní něco PODSTATNÉHO v těch sračkách tisíců zákonů a vyhlášek. Nepamatuju za poslední dobu JEDINÝ zákon, který by byl k lepšímu.
      Změna parametrů systému nebo jeho obsluhy je k ničemu, pokud je od základů vadný samotný SYSTÉM.

     5. Nebylo to na Vás, ale nevadí.
      A samozřejmě – já jsem také optimista (a idealista). Neskrývám to. Ale snažím se být (jakž takž) informovaný a nestrkat hlavu do písku 🙂

      Jestli máte lepší nápad (jak provést změnu systému), tak sem s ním.

     6. Tak to je výzva!
      Já mám ovšem furt ten samý nápad. Nechte to na evoluci. V douhodobém měřítku vždy vítězí. Do té doby se snažme agresivním systémům uhýbat. Kdo má chuť, může evoluci trochu postrčit, ovšem revoluci nedoporučuju. Slepé uličky postupně zkrachují, slabé kusy odpadnou a zbude … Co? Uvidíme.
      Teda my už asi ne 🙂

     7. To je sice hezké, ale není to nápad ke změně. To je rezignace na hledání cesty. Je to pohodlná strategie individuálního útěku, škaredě by se dalo říct černého pasažéra. Neříkám, že nedává smysl, pro někoho, kdo není schopen se orientovat ve složitém světě.
      Když já si ale myslím, že zlu se nemá ustupovat. To by se mu líbilo.

     8. Tohle mi přijde hrozně laciné. Krásné heslo – zlu se nemá ustupovat. Co uděláte? Zastřelíte Fialu? Jednak tím nic nevyřešíte a druhak se sám zničíte.
      Černý pasažér se veze zadarmo. Já s těmi, kteří někam jedou, jet nechci, a ti, se kterými bych i eventuálně někam jel, stojí (v rámci současného systému) na místě a kopou se do zadku. Nedají doromady ani litr benzínu. Odmítám, že jsem černý pasažér. Jestliže se opravdu „orientujete ve složitém světě“, nemůžete si myslet, že dokážete změnit současný stav ve vládu všeholidu (a to že by byl ideál budoucnosti lidstva).

     9. Ále, tak samozřejmě, že nemá smysl se obětovávat, nota bene nadarmo. Zastřelovat Fialu by dokonce bylo kontraproduktivní.
      Myslím pasívní odpor, sypání písku. Kdekoliv je to bezpečné, respektive riziko únosné. Lepší rozsvítit malou svíčku, než proklínat temnotu.
      Černý pasažér dějinné změny 🙂 To je jenom Vaše pohodlná póza. Vymyslíte si nerealizovatelnou utopii a ostatní jsou idioti, takže nebudete dělat nic, popřípadě se ostatním ještě vysmějete, jak se zbytečně pachtí. Jenomže já Vám stejnak úplně nevěřím. Kdybyste to myslel vážně, asi byste sem ani nic nepsal.

     10. No vidíte. Zase mi přijde, že se v podstatě shodneme (samozřejmě kromě toho, která utopie je lepší), ale podstrkujete mi něco, co jsem nejen neřekl, ale je mi naprosto cizí.
      Já si rozhodně nemyslím, že všichni ostatní jsou idioti. Jak už jsem psal, libertariáni naprosto respektují cizí názory a na rozdíl od demokratů, respektují i jejich právo realizovat si svět po svém. S jedinou podmínkou – nedopouštět se agrese vůči ostatním.
      Já vidím pasivní resistenci včetně (každodenního) sypání písku jako součást evoluce. Za sypání písku ovšem nepovažuju např. volbu nějakého jiného joudy, který vám slíbí třeba zrušení cenzury. To už je účinnější otevřít okno a řvát do ulice „Proletáři všech zemí…“ atd. Systém obratem nezmění žádná strana mírného pokroku v mezích zákona. Systém by mohla změnit revoluce, což by ovšem znamenalo hromady mrtvol a ve výsledku pouze jinou formu diktatury. K spravedlivému svobodnému systému musí lidstvo nejdřív dospět.

     11. Pardón, zapomněl jsem napsat „mentálně a morálně“.

     12. Tož byla to diskusní nadsázka, vím, že jste nic takového neřekl 😉

      To jsou jen takové prázdné řeči na virtuálním poli. Jestlipak oni ti libertariáni nerespektují cizí názory a „právo realizovat si svět po svém“ jenom proto, že jim nikdo tu jejich utopii nebere vážně a neakceptuje. Kdyby byl jednou násilně (a jinak to ani, bez rozvratu stávající civilizace, nejde!) libertarianismus zřízen, to bychom viděli, jak by libertariáni vyskakovali jako čertíci z krabičky, co všechno je proti nim agrese 😀

  2. Unie je něco jako RVHP + ÚV KSSS. A že jim to zatím nespadlo na hlavu jako bolševikům? Všeho dočasu.

   1. To bychom si taky mohli vejskat. ÚV KSSS občas poslal Brežněva na líbánky ale jinak byl taky daleko a bez většího vlivu na život běžných lidí u nás. Asi nejbližší historickou paralelou je protektorát Böhmen und Mähren. Formálně jsou zatím ještě nějaké drobné odlišnosti, ale fakticky je to stejné.

 5. Zdravím Radio Universum. Poslouchal jsem všechny 3 rozhovory pana Jaromíra Novotného. Děkuji paní Martině za trpělivost vydolovat z pana Jaromíra logiku. Bylo až zarážející, jak dotazovaný neustále adoroval směr vývoje a přitom upřímně poukazoval na fatální nedostatky. Poslouchal jsem před lety rozhovor pana Novotného v pořadu jmenovce..Na Prahu Změn. Dost jsem se dozvěděl. No nezbývá než popřát panu Novotnému stálé zdraví a nám posluchačům více logiky. Děkuji také vám paní Kociánová za trpělivost a za to co děláte. Zdraví Pavel Fajt

Napsat komentář