Zpět

Soběstačnost není sprosté slovo. Musíme kontrolovat hranice. Je nutné zásadně posílit národní státy na úkor nadnárodních organizací, včetně Evropské unie.

Text 19.4.202043 min Přehrát

Ilona Švihlíková v rozhovoru mimo jiné říká:

 • Nemusí to být tak, že vstupujeme do krize, které potrvá řadu let. To není žádná danost. Třeba v USA jsou ty podpůrné ekonomické balíky skutečně masivní, mnohem větší než byly v souvislosti s velkou hospodářskou recesí.
 • Jestli si ovšem někdo myslí, že otočíme koly času zpět a vrátíme se do situace před koronavirovou krizí, tak to je dost naivní úvaha. Bude to jiný svět. Rozhodně dojde k významné restrukturalizaci jak uvnitř odvětví, tak bude docházet k velkým změnám i na úrovní globální ekonomiky.
 • Epidemie velmi silně posílí deglobalizaci. Bude mnohem větší důraz na vnitřní, lokální ekonomiku.
 • Hranice jsou nesmírně důležitá věc. Když systém – a nemusí to být jen stát – nemá hranice, nemůžete ho v žádném případě kontrolovat. Ale za to, co nemůžete kontrolovat, nemůžete nést odpovědnost.
 • Soběstačnost není sprosté slovo, má svou strategickou, bezpečnostní dimenzi. Potraviny, energetická infrastruktura, přístup k vodě, zdravotní bezpečnost. Dále tam mohou patřit zbraně nebo některé technologie. To je základ soběstačnosti.
 • Potravinová soběstačnost ve chvíli, kdy máte cizí řetězce a nad nimi nemáte kontrolu, je dost obtížná věc.
 • Elity Evropské unie vůbec nejsou schopny předvídat problémy – a když už jsou problémy jasně viditelné, nejsou vůbec schopny na ně adekvátně reagovat. Bude pokračovat a ještě zesílí tendence k vyprazdňování politiky EU a iniciativy se budou chápat národní státy. Třeba ve spojení v menších celcích.
 • O zemědělství se teď musíme postarat velmi silně s ohledem na kvalitu půdy a vodu. To, jak mizerně jsme se starali o půdu v posledních třiceti letech, to se nám může šeredně vymstít.
 • Stát tady není od toho, aby dělal servis nadnárodním firmám, ale je zde od toho, aby sloužil svým vlastním občanům.
 • Zásadní pro všechny země je ujasnit si, co je skutečné bezpečnostní riziko. Když máte špatnou definici bezpečnostních rizik, tak se na ně špatně připravíte a vyhodíte peníze chybným způsobem.
 • Svět se ještě ostřeji rozdělí na jedné straně na zastánce minulosti, tedy nadnárodních organizací, odpůrce národních států – tedy globalisty, ti budou chtít držet to, co tu v minulosti bylo. Na druhé straně budou ti, kteří se nestaví sice proti mezinárodní spolupráci, ale spíše proti nadnárodním globálním organizacím – a ti budou reflektovat potřeby svých občan v národě.
 • Už když jsem sledovala minulé dvě krize, dluhovou, zejména v souvislosti s chováním EU vůči Řecku, a pak tu migrační, tak bylo jasné, že do čela Evropské unie jsou dosazováni lidé, kteří světu prostě nerozumí, kteří se v něm nedokážou orientovat, nechápou, co se v něm děje a žijí v neustálém opakování samých klišé.
 • Evropská unie nedokáže řešit ani ty krize, které sama vyvolala. Oni sepisují strašnou spoustu dokumentů, ve kterých řeší, jakou budeme mít za sto let bezuhlíkovou ekonomiku, ale naprosto nechápou, co se děje teď kolem nich, to je absolutní odtržení od reality.
 • Viděli jsme takovou „evropskou“ reakci u Francie, jak si můžeme dovolit být tak oškliví na koronavirus, že před ním uzavíráme hranice. To je tak směšné, až na to nemám slov.
 • Idea spolupráce mezi evropskými zeměmi je velmi dobrá. Ale něco jiného je mezinárodní spolupráce s důrazem na slovo „mezinárodní“, a něco jiného je nadnárodní orgán, který vám vnucuje něco, co je permanentně proti vašim zájmům.
 • Rozčílila jsem se, když jsem četla rozsudek z Evropské unie o tom, co jsme si to dovolili, když jsme my, Polsko a Maďarsko nechtěli přijímat uprchlíky podle kvót. Jenže ve chvíli, kdy nemůžete ovlivnit, kdo se ocitne na území vašeho státu, tak přestáváte být suverénní zemí. Jeden ze základních znaků suverénní země je, že má hranice, že je schopna si je hlídat a jednoznačně definovat, kdo na jejím území bude – a kdo tam nebude.
 • Jsem všemi deseti za spolupráci mezi zeměmi, ale opravdu to nemůže být tupým diktátem.
 • Koronavirová pandemie je globální problém a její podcenění ze strany některých politiků je špatná reakce elit, která bude mít katastrofální důsledky.
 • Národní stát je přirozená jednotka, která koná, což se ukazuje teď v koronavirové krizi naprosto jasně.
 • Tato krize je také poučením o tom, že občané nemají jen samá práva, ale že mají také povinnosti. A pokud nemá Západ úplně skončit, tak si musí uvědomit, že práva a povinnosti musí být v souladu – a ne že to jedno bude vysoce trčet nad tím druhým.
 • Skončila iluze, že Západ má kapacitu – včetně intelektuální a politické – na zvládání krizí.
 • Je nutné posílit národní stát jako přirozenou jednotku. Západ udělal strašnou spoustu vlastních chyb a tohle je další úder západní pýše.
Všechny příspěvky s Ilona Švihlíková

Diskuze:

 1. Paní Martinu a paní Ilonu považuji za ženy s  darem myslet – já říkám globálně- to je s přesahem do mnoha oborů. Takové osobnosti potřebuje naše země v čele. Avšak musí mít tu lásku k lidem, aby naslouchali oborníků jednotlivých strategických oborů./ kontrast je například stěžování si Taterů v pandemii, že budou bez výdělku- některé obory přestanou být strategické a těžko mohou chtít, abychom je v krizi z daní podporovali/
  Do praxe, k činům!!! Velmi oceňuji to, že krizový štáb do PES/ poradní ekonomická skupina /přijal paní Ilonu. Domnívám se určitě správně, že paní Martina bude zvát paní ekonomku, aby podala informace, jaká nevyhnutelná doporučení skupina předloží a jak s nimi vláda naloží.
  Zemědělská půda, zadržení vody v krajině, česká zelenina v řetězcích- toto je třeba rozpracovat do podrobnosti. Bydlím na okraji Prahy. Poškozenou půdu v naší městské části vlastní soukromník a církev. Obrátila jsem na oba subjekty. Nepochodila jsem. Nezájem. Napsala jsem o tom do místního zpravodaje a článek nikoli útočný byl cenzurován. Na Svobodném universu bych uvítala medializaci práce skupin lidí, kterým se daří zmenšovat lány výsadbou stromů, medializaci práce radnic, která po zkušenosti s pandemií začnou objevovat dary krajiny a ekologicky je zhodnotí, objevovat potenciál pro místní výrobu/ minimalizace dojíždění za prací, atd.. Nedávno jsem objevila, že u nás existuje Spolek pro obnovu venkova….Jaké jsou tam zkušenosti. Ve velkoměstech chybějí byty, venkov se vylidňuje, města se přehřívají, vzduch je znečištěný, lidem je líno ohnout se nad zemědělskou půdou…. Koronavir dal příležitost ke změně ke zdravějšímu modelu života. Konejme. Je čas znovu popovídat s panem prof. Zeleným. / mysleme globálně, jednejme lokálně, deglobalizace , poučení se Baťou- opakuje několik let/.

 2. Jsem hrdý na to, že v referendu o vstupu do EU jsem hlasoval PROTI. Dne 8. května 2006 jsem rovněž správně předpověděl světovou finanční a následně hospodářskou krizi na srpen 2008 s pádem Lehman Brothers a spouštěčem v podobě nesplatitelných hypoték v USA. Dnes jsem proti globalistické politice a dovážení nepracujících migrantů do Evropy na úkor nás všech. Snad dojde k zásadní změně, zatím totiž Andrej Babiš nedělá pro ČR absolutně nic, tedy kromě zdražování…Podařilo se mu zdražit maso a masné výrobky o více než 50 %, čímž krásně připomíná výmarskou hyperinflaci. Kdy se konečně vzpamatuje a začne českou ekonomiku stavět na vlastní nohy? Zatím to nevypadá.

 3. Když jsem se před lety rozhodoval, zda budu volit pro vstup České republiky do EU, se zájmem jsem očekával debatu elit, které voličům předestřou pozitiva a samozřejmě i negativa zvažovaného členství. K mému údivu žádná taková debata neproběhla. Všude visely oslavné letáky, zdarma se rozdávaly samolepky EU, lidé byli nadšení, chovali se jako ovce. Tu propagandu platila EU.

 4. Výborný rozbor, kéž by měla paní Švihlíková pravdu v tom, že “ Do čela EU jsou dosazováni lidé, kteří světu prostě nerozumí…“.
  To by byla ta lepší varianta… Ta horší je, že ti na špici vědí AŽ MOC DOBŘE co činí…
  Paní docentka říká :“Národní stát je přirozená jednotka.“
  Zní to hrdě, bylo tomu tak od nepaměti, po tlupě a klanovém společenství přišel stát…
  Dneska je cílem liberofašounů zrušit národy, uvařit z Evropy bramboračku, slovo vlastenec má hnusný odér náckovství…
  Vlastně jediný „národ“ který smí (bez obav) vystupovat jako národ je ten židovský…
  Což je docela legrační, protože v tomto případě se nejedná o národ, ale jenom o náboženskou skupinu…
  (Šlomo Sand, Jak byl vynalezen židovský národ)

 5. PROČ JE EU SOCIALISTICKÝM NESMYSLEM A  ZLOČINEM, ZEJMÉNA RUDOČERNÝCH SOCIALISTŮ.

  Jak známo, vývoj lidského světa je tažen civilizací jednotlivců obchodem, tedy jejich vyšším a vyšším osamostatňováním. Takoví lidé jsou pak už dlouhá tisíciletí tahouny dalšího jeho vybavování technickými prostředky, neboť svojí nekoordinovanou aktivitou vygenerovali neosobně a nezáměrně spontánní řád lidské interakce a lidského světa, který je svými evolučně vyvinutými pravidly řídí a nutí k efektivním a produktivním druhům jednání.

  A přinutil je založit evoluční cestou bez původního záměru vlastní správní jednotky, národní státy.

  Pomiňme tu eskapádu historických událostí, které vedly k dnešku a podívejme se na to, co je. Co vniklo a co dál vzniká. Jen za poslední 3 dekády vznikly desítky nových národních států a nikdo se jich, tedy každý toho svého, nechce vzdát. Jak to ? Vždyť EU je přece prý jakousi novou lepší formu lidského světa. Tak proč ne ?

  Jednoduše proto, že to není mírovými cestami možné. Historickými vazbami a vzájemnou všemožnou sounáležitostí osazené skupiny lidí, kteří si říkají národ, dokonce až paradoxně na tom trvají i v USA, kde je national skoro všechno, totiž se této vlastnosti ani vzdát nemohu. Je vrostena v jejich historii a v jejich myslích, tedy v systému tzv. pravidel jejich správného chování. Proto není znám případ, kdy by se někdo dobrovolně vzdal své národní identity.

  Národy a jejich národní státy, není zatím dáno, že co národní stát to jeden národ, se staly jedinými možnými správci zemského povrchu, a každý vidí, že skoro o každý metr svého území jsou ochotny bojovat. Ale co je nejpodstatnější pro existenci lidského světa, že se staly největšími prvky jeho spontánního řádu, který je samotnou podstatou jakékoliv možnosti, aby lidský svět vůbec existoval. Přičemž vzájemné vazby prvků spontánního řádu jsou výsostně omezující, tedy negativní, tedy zákazové. On jediný umožňuje lidem a jejich organizacím, včetně národních států, sledovat nekonečné množství účelů a cílů svých jednání tak, aby při tom nenarážely do ostatních, tedy, aby lidí se stejným neosobním sebezáchovným úkolem vůbec přežití.

  Tato neobkročitelná podstata musí každého, kdo se o zorganizování lidského světa snaží příkazy, varovat. Nejde to, není to možné, musel by nejprve umět zrušit vesmír a naučit se ho sestavovat, tedy nekonečně složité řády, příkazem (tedy lidským rozumem, který je ovšem produktem vývoje, takže to není možné už z tohoto důvodu), ne omezeními. To je každému, aspoň trochu málo zorientovanému člověku jasné.

  EU je tedy silou anticivilizační a může existovat jen na základě 3 předpokladů.

  1.Všichni lidští obyvatelé a všechny národy Evropy se prohlásí dobrovolně, podtrhuji dobrovolně, za Němce a vznikne německý superstát, který budě řízen klasickými metodami. Bude mít i svoji velkou armádu a policii.

  2.Momentální vývoj bude pokračovat navzdory názorům Evropanů na EU a bude postavena silná eunijní policie a armáda k potlačování odporu a nesouhlasu. Takový stav známe ze Sovětského svazu a každý ví, jak to s ním dopadlo.

  3. Evropská unie bude stát na stejném principu, na kterém stojí spontánní řád lidského světa v Evropě, tedy na negativní multismlouvě mezi státy pro dosažení konsensu a garantování principu, já pán – ty pán.

  3a. Žádná Evropská unie prostě nebude.

  Vraťme se teď k názvu eseje a zdůvodněme ho. Kdo má všech pět pohromadě, všechno našel unitř. Kdo ne tomu nemá žádný smysl cokoliv dalšího povídat.

  Snad až na termín rudočerní. Od roku 1931 je církev svatá přesvědčena o správnosti socialismu, neboť přijala do své doktríny tzv. sociální spravedlnost, takto socialismu právě středobod. Od té doby se sice všemožné druhy socialistů perou navzájem, ale táhnou ve skutečnosti za jeden organizační provaz. Nutí je k tomu uznání řídící autority, coby podle nich jediné možné varianty uspořádání lidského světa a jedné možnosti, která lidstvo může přivést ke štěstí.

  Hluboce, ale opravdu hluboce, se mýlí. V případě náboženských fanatiků je to dokonce pohrdání dílem božím. Kdyby to tak Bůh chtěl, udělal by to tak a možnost zorganizovat lidský svět by lidem poskytl. On to však neudělal… Dzp.

Napsat komentář