Zpět

Ilona Švihlíková

Ekonomka

Ilona Švihlíková

16 rozhovorů

(nar. 1977)
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. Doktorát obhájila v roce 2006 na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE disertační prací „Politické aspekty globalizace“. Nyní působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou. V roce 2010 byla vydána její první monografie „Globalizace a krize“.

Příspěvky autora