Zpět

Naděje

AUDIO 8.2.20239 min Přehrát

Prezident je mrtev, ať žije prezident! – Nepovažujte, prosím, milí posluchači Rádia Universum toto první zvolání mého dalšího signálu za poplašnou zprávu! Jde o parafrázi historického zvolání v okamžiku odchodu zesnulého panovníka a automatického nástupnictví nového pokračovatele nad vládou země té, či oné koruny. Přidržím se tohoto společenského pocitu vyvěrajícího z aktuální situace, tedy volby, která v přirozeném běhu demokratických věcí nahradila smrt hlavy státu. Dnes se zaměřím na naději, která v takovém okamžiku vyvře, jako léčivý pramen v myslích i srdcích dříve poddaného lidu, dnes občana, řečeno současnou terminologií.

Byl-li předchozí král osvíceným vladařem, pak v prameni naděje dominují prvky přání, aby nástupce byl alespoň stejně moudrý, prozřetelný a shovívavý, jako jeho předchůdce. Byl-li však tyranem, bezohledným pošukem, či deviantním blbem, pak se v naději skrývá prosba k dobrým okolnostem, Bohu, či náhodě, aby nástupce byl opakem tohoto lidsky degenerovaného a společensky i politicky degenerativního monarchy. Byl-li rozdělujícím prvkem společnosti, pak se v prameni objevuje, zejména v osvícenější části populace, což nebývá bohužel ta nejpočetnější, prvek potřeby společnost opět sjednotit v komunitu vyznávající společné hodnoty – pokud ne všechny, pak alespoň ty základní, nejdůležitější. A my nyní stojíme, rozděleni okolnostmi a vlivy nejen vnitřními, ale především vnějšími, před velkým otazníkem. Bude náš nový prezident skutečně tak smiřujícím prvkem, jak slibuje jeho volba? Bude naslouchat nejen svým obdivovatelům, podporovatelům a voličům, a skutečně se rozhodne být novým otcem národní jednoty? Mám-li na mysli jednotu, pak ovšem tu jednotu garantovanou svobodou názorů, kdy být Čechem znamená myslet, projevovat a říkat myšlenky tak, aby za ně nebyl postihován, ale ve své vůli táhl za národní provaz směrem k ideálu, aby národní vlajka, znak, hymna a zvolená hlava nebyly jen marketingovou značkou, nad kterou ekonomicky i politicky bdí cizí šelmy, jako nad svou krmnou zásobou. Mám na mysli jednotu ve svobodě a nikoli jednotu vynucenou rozkazy a tresty, jak to mají ve zvyku totalitní režimy nebo totalitně smýšlející politici, kteří se v posledních letech uplatňují v demokratických režimech. Jednota ve svobodě však znamená naslouchat i protivům, šířícím mně nesympatické, ba dokonce nepříjemné názory, tedy i těm, kteří jsou dnes záměrně nálepkováni na jedné straně jako „libtardi“ nebo neomarxisté, progresivisté, ale na druhé straně těm, kteří jsou označováni například za ruské šváby a dezinformátory, nebo konspirátory, v tom primitivním smyslu také za dezoláty, přičemž jejich označení vždy nahrazují v očích nálepkářů pozice středověkých čarodějnic, jejichž osudem bylo vždy nejdříve zlikvidování jejich názorů a posléze také vězení, případně mučení a upálení na hranicích.

Slyšeli jsme o hrdinství nově zvoleného nástupce na prezidentský stolec. Bude tedy prezident skutečným hrdinou, nejen z vojenského, ale především politického hlediska a postaví se hrudí těm, kteří náš národ chtějí semlít do svého jediného správného a jediného povoleného názoru? Bude mít odvahu – protože k tomu je potřeba skutečné odvahy – zastat se i těch lidí a jejich stanovisek, které mu nekonvenují, nebo jsou mu dokonce odporné? Nebo se bázlivě skrčí před některými médii a bude hájit jen názory, které mu konvenují a jsou mu příjemné a sympatické? Je si vědom toho, že své vlastní názory a jemu sympatické chrání také všichni autoritáři a totalitně smýšlející politici? Ví, že podobně se na to díval i zakladatel státu Masaryk? Všechny tyto a mnoho dalších otázek jsou také součástí zmíněného pramene naděje. A já chci věřit, že tento prezident nás překvapí, že i přes všechny pochybnosti svých oponentů i odpůrců opět alespoň utlumí stále drsnější zákopovou válku ve společnosti a třebas i sblíží rozklíženou jednotu „Vé čtyřky,“ která pro naši zemi byla nadějným seskupením a jistou garancí, že budeme viděni a vyslechnuti. Ano, takovou naději proto i pro další, za sebe vkládám do muže, kterého nám marketéři představují sloganem obsahujícím slovo: řád. Věřím, chci věřit, že to nebude řád jediného správného a povoleného názoru, tedy řád totality a tyranie, ten jsme tady už měli po celé desítky let, ale že to bude řád spravedlnosti, řád respektu ke svobodě, řád bezpečí rodiny, práce, myšlenky a spravedlivého střetu diverzity názorů. Věřím, že nově zvolený prezident nebude jen Kenem na hradní poličce, na jehož spodní straně stojánku je razítko s podpisovým vzorem, který cizí ruka otiskne do zákonů proti občanstvu Čech, Moravy a Slezska. Ač se to tak v tuhle chvíli individuálně jeví, nebo ne, zachovejme si naději a věřme, že chce-li se budoucí nová hlava České republiky stát skutečným hrdinou, nikoliv jen dekorativním panákem pro formální vyznamenání, čestné doktoráty a kdejakou bezcennou rekvizitu v podobě kočičího zlata, nastaví svou hruď politickému mafiánství, propojenému se zájmovými skupinami, nadnárodnímu ideologickému diktátu a mediálním lžím, které zaplevelily náš životní prostor. A tak si pokládám otázku; pokud by pan budoucí prezident tuto naději nenaplnil, neudělal vše, co je v jeho silách ji uskutečnit, přišlo by na řadu zklamání? A není náhodou zklamání, taková nakažlivá mrcha, takový sociální jev, řekněme společenský humus, ve kterém začíná bujet nespokojenost, zprvu tiše, ale vitálně, a z nespokojenosti pak pozvolna vyrůstá vztek a ze vzteku revolta a z revolty následky, které si opojený jedinec a skupina nepřipouští, protože jsou si jisti mocí v ten okamžik? A nehrozí náhodou potom vzplanutí ohnivých vášní? – A nebývá to náhodou tak, že se posléze spálená země stane hořkým mementem nad nenaplněnou nadějí? – Sám za sebe obecnou odpověď znám a věřím, že ji zná i pan prezident, generál v poli našich budoucích dějin. Pokud naplní tuto naději, která vyvěrá z právoplatného a zcela legitimního očekávání, pak jako prostý občan České republiky budu stát za jeho zády a krýt je stejně, jako většina dalších občanů s radostí, že nakročil k opětovnému návratu a naplnění masarykovských ideálů.

S myšlenkou, že naděje umírá poslední, k vám svůj signál i s pozdravem vysílá Michal Gulyáš.

Všechny příspěvky s Michal Gulyáš

Diskuze:

  1. Naděje umírá poslední a už po několikráte nosíme v paměti fakt, že opravdu jako poslední, alespoň na čas, zemřela. Bude to i tentokrát? V článku Michala se objevil výraz „hrdina“ a mně nebylo jasné, proč je spojován s generálem Pavlem. Unikají mi souvislosti, protože hrdinou po celou dobu byl a je pouze jiný generál s příjmením Svoboda. Ano, když vojenský hrdina – tak si představuji generála Svobodu. Člověka, který o hrdinství nejen slyšel, ale dokonce viděl na vlastní oči a byl blízko hrdinským činům i pokládání životů za vlast a přesvědčení, za vlastní národ.
    Pan generál Pavel je zatím pro mne mediálně vypreparovaným pojmem, se kterým se budu muset smiřovat a s odstupem času se v něm snažit nacházet splněná očekávání. nepřehánějme naděje, buďme střízliví ve svých požadavcích, protože první kroky občana Pavla po zvolení prezidentem mým nadějím nepřinesl zhola nic. Navíc okolí, kterým se obklopuje, mě nutí být ve střehu. Když zkousnu pravou ruku generála Pavla – toho ordinérního rusofoba Koláře, který byl pověřen z jistých kruhů hnát před sebou ideu zvolení generalisima do čela utrápené české kotliny za každou cenu, už nezkousnu v jeho okolí pana Farského, protože se mi dere do hlavy myšlenka – skoro jistota – že vše bylo připraveno předem i s vysláním Farského do USA na „školení“. Takovou ubohou operetu si mohou ti, kteří tahají za provázky v zákulisí politiky, zkoušet na občanech USA – tam jim to sežerou. Je pravdou, že neskutečnou mediální masáží, která provázela předvolební cirkusádu tato republika nepamatuje. Média se mohla strhat ve vykreslování jednoho z kandidátů a v dehonestacích toho druhého. Přidaly se k tomu státní instituce, které mají při podobných akcích držet hubu (Pavel Rychetský), přidaly se i mocenské složky s předem načasovaným soudem druhého kandidáta ve věci, která nemá s politikou nic společného, protože je účelově rozfázována jen podle potřeby.
    Naděje tedy zatím žije, má sice hodně pocuchanou fasádu a téměř konverguje k nule. Osobně bych se rád nechal pozitivně překvapit, že povrch nového prezidenta bude podobný i jeho nitru. Ale přežil jsem několik prezidentů Benešem počínaje a Zemanem konče, proto se držím zpátky a nikdo se mi nemůže divit…

  2. Tak to je pecka. Michale túto Vašu glosu, pošlite na USB kľúči pánu novozvolenému (podľa môjho názoru, starostlivo vybranému) prezidentovi, aby si Vaše slová púšťal, každý deň, až do dňa, kým zloží prezidentský sľub. A potom aspoň raz do týždňa, aby vedel, či tak koná. S úctou Váš menovec Michal

Napsat komentář